whereis

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

whereis – polecenie systemu Unix/Linux wyszukujące pliki binarne, źródłowe, oraz strony man odpowiednie dla danego polecenia.

Aby wyszukać wszystkie z tych plików należy użyć polecenia:

whereis [polecenie]

gdzie [polecenie] należy zastąpić dowolnym poleceniem powłoki, np. dla polecenia echo:

whereis echo

Można wyszukiwać plików należących do kilku poleceń jednocześnie. Należy wtedy podać je w kilku argumentach:

whereis [polecenie1] [polecenie2] [polecenie3]...

Wynik dla każdego polecenia zostanie zwrócony w osobnej linii.

Możliwe jest również wyszukanie tylko wybranych typów plików. Odpowiadają za to następujące opcje:

whereis -b [polecenie]
whereis -s [polecenie]
  • -m – szuka tylko dokumentacji man
whereis -m [polecenie]

Opcje te można łączyć ze sobą. Na przykład aby wyszukać pliki binarne i źródłowe, natomiast pominąć strony manuala, należy użyć polecenia:

whereis -bs [polecenie]