Większość kwalifikowana

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Większość kwalifikowana – przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub członków biorących udział w głosowaniu. Przepisy wymagają stosowania w głosowaniu większości kwalifikowanej stosunkowo rzadko, zazwyczaj przy wprowadzaniu zmian o ważkim znaczeniu.

Obowiązująca Konstytucja RP przewiduje stosowanie większości kwalifikowanej w następujących sytuacjach:

w Sejmie RP:

  • 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w celu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 2),
  • 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w celu uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP (art. 235 ust. 4),
  • 2/3 głosów ustawowej liczby posłów - w celu skrócenia kadencji Sejmu RP (art. 98 ust. 3),
  • 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w celu odwołania ze stanowiska Prokuratora Generalnego (art. 10e ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze),
  • 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w celu uchwalenia ustawy przekazanej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta RP (art. 122 ust. 5),
  • 3/5 głosów ustawowej liczby posłów - w celu pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów (art. 156 ust. 2);
  • 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w celu uchwalenia odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich ze stanowiska (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich)

W obecnej liczebności Sejmu (460 posłów) liczba 2/3 posłów wynosi 307, zaś 3/5 276.

w Senacie RP:

  • 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów - w celu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 2);

W obecnej liczebności Senatu (100 senatorów) liczba 2/3 senatorów wynosi 67.

w Zgromadzeniu Narodowym:

  • 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego - w celu uznania trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan jego zdrowia (art. 131 ust. 2 pkt 4),
  • 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego - w celu postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa (art. 145 ust. 2).

W obecnej liczebności Zgromadzenia Narodowego (560 członków) liczba 2/3 członków wynosi 374.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]