Wikipedia:Administratorzy/Odbieranie uprawnień

Skrót: WP:OUA
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Społeczność Wikipedii nadaje od 2005 roku uprawnienia administratorskie użytkownikowi po przejściu procedury przyznawania uprawnień. Społeczność wypracowała również przypadki, gdy uprawnienia te są odbierane. Użytkownik może też sam zrezygnować z uprawnień administratorskich.

Nieaktywność w Wikipedii

Procedura odbierania uprawnień nieaktywnym administratorom:

  1. Za termin nieaktywności administratora przyjmuje się okres 365 pełnych dni liczony od ostatniej nieusuniętej i niezrewertowanej edycji w przestrzeni głównej lub widocznej w rejestrach akcji związanej z posiadanymi uprawnieniami.
  2. Dwa tygodnie przed terminem nieaktywności wysyłany jest e-mail z informacją o możliwości utraty uprawnień do nieaktywnego administratora przez innego wikipedystę. Zostawiana jest także wiadomość na stronie dyskusji informowanego. Gdyby na dwa tygodnie przed terminem nieaktywności nie został wysłany e-mail z wiadomością, odebranie uprawnień może nastąpić dopiero dwa tygodnie po wysłaniu tejże informacji.
  3. Jeśli nieaktywny administrator do wyznaczonego terminu nie spełni wymagań potrzebnych do zachowania uprawnień, na Meta-Wiki zostaje złożony wniosek o odebranie uprawnień przez innego zaufanego użytkownika Wikipedii.
  4. Po odebraniu uprawnień przez stewarda, na stronie dyskusji wikipedysty zostaje zostawiona wiadomość z informacją o odebraniu uprawnień.
  5. Administratorzy list dyskusyjnych wypisują z nich użytkownika, który nie posiada już uprawnień umożliwiających mu śledzenie danej listy.

Koordynacja procesu odbierania uprawnień jest przedstawiona na stronie Wikipedia:Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom.

Zasada obowiązuje od 9 września 2014, po przyjęciu zmian zaproponowanych w głosowaniu. Wcześniejsza procedura, przyjęta w innym głosowaniu, dostępna jest pod poniższym linkiem. Koordynacja procesu odbierania uprawnień do czasu wprowadzenia powyższej zmiany była prowadzona na stronie Wikipedia:Administratorzy/Odbieranie uprawnień/Nieaktywność.

Nieaktywny e-mail

Każdy administrator ma obowiązek podać aktywny adres e-mail w preferencjach, umożliwiając w ten sposób kontakt osobom, które zostały zablokowane. Niepodanie aktywnego adresu skutkuje pozbawieniem uprawnień.

Decyzja arbitrażowa

Zgodnie z przyjętą przez społeczność polityką arbitrażu, w wyniku ostatecznej decyzji (werdyktu) Komitet Arbitrażowy może zastosować odebranie uprawnień administratorskich jako jeden ze środków.

Sytuacja awaryjna

W nagłych przypadkach stwierdzenia działania na szkodę Wikipedii (np. istnieje podejrzenie przejęcia konta, poprawne hasła są masowo usuwane) składany jest pilny wniosek (procedura emergency desysop) do stewardów na kanale IRC #wikimedia-stewards o odebranie uprawnień administratora.

Zrzeczenie się uprawnień / Wniosek o odebranie

Do zgłaszania próśb o odebranie uprawnień służy strona Steward requests/Permissions na Meta-Wiki – w nagłówku sekcji jest zawarta instrukcja, jak złożyć prośbę. Zmiany uprawnień dokonywane przez stewardów widoczne są w rejestrze na Meta. Wnioski można składać też na stronie Dyskusja Wikipedii:Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom.

Zobacz też