Skrót: WP:OUA

Wikipedia:Administratorzy/Odbieranie uprawnień

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Społeczność Wikipedii nadaje od 2005 roku uprawnienia administratorskie użytkownikowi po przejściu procedury przyznawania uprawnień. Społeczność wypracowała również przypadki, gdy uprawnienia te są odbierane. Użytkownik może też sam zrezygnować z uprawnień administratorskich.

Nieaktywność w Wikipedii

Procedura odbierania uprawnień nieaktywnym administratorom:

  1. Za termin nieaktywności administratora przyjmuje się okres 365 pełnych dni liczony od ostatniej nieusuniętej i niezrewertowanej edycji w przestrzeni głównej lub widocznej w rejestrach akcji związanej z posiadanymi uprawnieniami.
  2. Dwa tygodnie przed terminem nieaktywności wysyłany jest e-mail z informacją o możliwości utraty uprawnień do nieaktywnego administratora przez innego wikipedystę. Zostawiana jest także wiadomość na stronie dyskusji informowanego. Gdyby na dwa tygodnie przed terminem nieaktywności nie został wysłany e-mail z wiadomością, odebranie uprawnień może nastąpić dopiero dwa tygodnie po wysłaniu tejże informacji.
  3. Jeśli nieaktywny administrator do wyznaczonego terminu nie spełni wymagań potrzebnych do zachowania uprawnień, na Meta-Wiki zostaje złożony wniosek o odebranie uprawnień przez innego zaufanego użytkownika Wikipedii.
  4. Po odebraniu uprawnień przez stewarda, na stronie dyskusji wikipedysty zostaje zostawiona wiadomość z informacją o odebraniu uprawnień.
  5. Administratorzy list dyskusyjnych wypisują z nich użytkownika, który nie posiada już uprawnień umożliwiających mu śledzenie danej listy.

Koordynacja procesu odbierania uprawnień jest przedstawiona na stronie Wikipedia:Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom.

Zasada obowiązuje od 9 września 2014, po przyjęciu zmian zaproponowanych w głosowaniu. Wcześniejsza procedura, przyjęta w innym głosowaniu, dostępna jest pod poniższym linkiem. Koordynacja procesu odbierania uprawnień do czasu wprowadzenia powyższej zmiany była prowadzona na stronie Wikipedia:Administratorzy/Odbieranie uprawnień/Nieaktywność.

Nieaktywny e-mail

Każdy administrator ma obowiązek podać aktywny adres e-mail w preferencjach, umożliwiając w ten sposób kontakt osobom, które zostały zablokowane. Niepodanie aktywnego adresu skutkuje pozbawieniem uprawnień.

Decyzja arbitrażowa

Zgodnie z przyjętą przez społeczność polityką arbitrażu, w wyniku ostatecznej decyzji (werdyktu) Komitet Arbitrażowy może zastosować odebranie uprawnień administratorskich jako jeden ze środków.

Sytuacja awaryjna

W nagłych przypadkach stwierdzenia działania na szkodę Wikipedii (np. istnieje podejrzenie przejęcia konta, poprawne hasła są masowo usuwane) składany jest pilny wniosek (procedura emergency desysop) do stewardów na kanale IRC #wikimedia-stewards o odebranie uprawnień administratora.

Zrzeczenie się uprawnień / Wniosek o odebranie

Do zgłaszania próśb o odebranie uprawnień służy strona Steward requests/Permissions na Meta-Wiki – w nagłówku sekcji jest zawarta instrukcja, jak złożyć prośbę. Zmiany uprawnień dokonywane przez stewardów widoczne są w rejestrze na Meta. Wnioski można składać też na stronie Dyskusja Wikipedii:Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom.

Zobacz też