Wikipedia:BATUTA 2014/Nauki ścisłe/Matematyka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuły z kategorii Matematyka (depth 8), znajdujące się również w kategorii Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł.

Tytuł ID strony Rozmiar (bajtów)
Arytmetyka 10 5227
Asembler 74 6940
Archimedes 87 9255
Algorytm Euklidesa 114 12401
Bertrand Russell 557 12008
Całka Riemanna 791 28548
COBOL 793 4743
Domain Name System 1170 27147
Enigma 1365 81745
Wartościowanie leniwe 1482 2573
Funkcja Ackermanna 1688 9494
Geometria 1731 7822
Gottfried Wilhelm Leibniz 1988 15701
Haskell 2291 3074
Indukcja matematyczna 2303 7251
Jan Łukasiewicz 2452 6597
Język formalny 2737 9556
Kwantyfikator 2783 9913
Kartezjusz 2819 15773
Klauzula Horna 3251 960
Liczby zespolone 3277 32160
Leonhard Euler 3359 44921
LaTeX 3508 8741
Evidence-based medicine 3583 9326
Pojęcie pierwotne 4474 3912
Pascal (język programowania) 4479 8826
Permutacja 4549 10434
Printf 4761 11028
Pi 4858 31256
Problem Collatza 5047 20848
Paradoks Hilberta 5112 3123
Redukcja beta 5379 816
Rachunek lambda bez typów 5382 426
Rekurencja w rachunku lambda 5384 868
Relacja równoważności 5392 13701
Sekwenty Gentzena 5971 2937
Teoria liczb 6079 5837
Wielokąt 6606 2178
XML 7010 11407
Złożoność Kołmogorowa 7091 893
Prawdopodobieństwo subiektywne 8641 2499
Programowanie wieloparadygmatowe 8948 2112
Programowanie ekstremalne 8951 4189
System liczbowy 9048 6887
Alfred Tarski 9491 10607
Paradoks Berry'ego 9727 2111
Dobry porządek 9804 1395
Relacja dobrze ufundowana 9943 1272
Klauzula dualna 9949 506
Słaba czołowa postać normalna 9970 659
Struktura matematyczna 10026 5200
Nieskończoność 10172 6902
Blum Blum Shub 10347 1592
Przestrzeń zwarta 10463 12429
Przestrzeń ośrodkowa 10703 2621
Subsumpcja (matematyka) 10782 923
Gra o sumie stałej 10883 1528
Głosowanie taktyczne 10885 5933
Spinor 10949 7998
Stabilność struktury (statystyka) 10981 2326
Lukier składniowy 11295 4096
Problemy Hilberta 11350 8632
Miara Lebesgue’a 11351 24089
Term 11858 4441
Tableau (system dowodzenia twierdzeń) 12054 1278
Wnioskowanie w tył 12063 900
Schemat aksjomatu 12065 649
Dedukcja naturalna 12082 1780
Procedura Davisa-Putnama 12089 2465
Forma preneksowa 12150 1833
Skolemizacja 12151 1864
Argumentowość 12154 654
Twierdzenie Herbranda 12161 1184
Teoria modeli 12952 9398
0 (liczba) 13396 13610
Gramatyka bezkontekstowa 13412 1903
Ciąg Fibonacciego 13413 20969
Skutek uboczny (informatyka) 13420 1993
Nostradamus 13497 13256
Funkcja boolowska 15043 8126
Optymalizacja 16094 1765
13 (liczba) 16181 3040
Geometria algebraiczna 16235 1208
Przekształcenie liniowe 18372 22476
Funkcja liniowa 18456 7431
Funkcja kwadratowa 18479 9464
Oś liczbowa 18516 1032
Stopień (kąt) 18853 960
Minimalizacja funkcji boolowskich 19415 1487
Teoria kategorii 20480 1928
Kwantyl 20912 3506
Transformata Laplace’a 20946 9880
Liczby urojone 21016 2028
Secure Shell 23308 4420
Kod lotniska IATA 23343 1568
Paolo dal Pozzo Toscanelli 24896 5111
Programowanie logiczne 25717 1219
Ideał maksymalny 26310 3350
Ekonometria 26858 5260
Bit na sekundę 29582 3234
Twierdzenie Talesa 29878 6583
Kula wpisana 30282 508
Pierwiastkowanie 30330 12682
Produkt krajowy brutto 31969 12082
Gry hazardowe 33333 2015
Grad (kąt) 37129 2022
Commodore BASIC 37194 2169
Dyskretna transformata Fouriera 38050 4459
Logarytm dziesiętny 39386 846
Implikant funkcji boolowskiej 40084 523
Baza Herbranda 40550 382
Rudolf Carnap 42552 8372
Sieć neuronowa 42993 8464
Symetria figury 43170 5657
Kombinacja liniowa 43973 15678
Funkcja ograniczona 44119 2650
Funkcja całkowalna 44165 5107
Aproksymacja 44229 5615
Ada Lovelace 44707 6268
Mikołaj Kopernik 44884 34920
Szablon (C++) 45062 5037
Macierz transponowana 45898 1882
Izohieta 46727 1521
PhpBB 46929 12718
HLA (język programowania) 46989 6306
Gramatyka formalna 47156 7540
Logika temporalna 49212 9957
ElGamal 51451 5331
Szyfr blokowy 51479 1958
Chińskie twierdzenie o resztach 51493 4123
Zdarzenie losowe przeciwne 52255 1535
Rezolwenta 52619 700
National Security Agency 55544 17348
Carrefour 57535 6727
Płaszczyzna 57730 7286
Advanced Encryption Standard 57759 4442
Rozdzielność 58267 2305
Alfred North Whitehead 59078 3768
MATLAB 62273 15124
Kod NATO 63462 5586
6 (liczba) 63905 6344
Jean le Rond d’Alembert 64014 6031
Wzrost wykładniczy 64403 872
Liczby Fermata 66196 7405
Geokodowanie 68475 3043
Ciąg funkcyjny 68687 781
Paul Erdős 68875 7727
Michael Atiyah 70507 1480
Rozmaitość różniczkowa 70540 2449
Rozmaitość topologiczna 70546 26552
Henri Poincaré 70737 4243
Ferdinand Georg Frobenius 71265 1507
Karl Johannes Herbert Seifert 71389 2208
Atak brute force 71921 7317
Optimum Pareta 71933 5351
Proces stochastyczny 73125 9438
Miara rozkładu 73610 1638
Leonardo Torres y Quevedo 73642 2368
Podpisywanie kontraktów 73733 2244
Przestrzeń barw 73861 2003
Parrot 74023 3517
Kod pocztowy 75162 12284
Problem decyzyjny 76195 2121
Warunek ograniczający decyzję 76440 1197
Metoda Monte Carlo 77222 4417
Max Born 77263 6552
Programowanie matematyczne 77491 3226
D (język programowania) 78536 16857
Zbiór Mandelbrota 78956 5318
Homoskedastyczność 79950 935
Heteroskedastyczność 79952 5285
Błądzenie losowe 80318 5289
BeFunge 80657 5298
Populacja hipotetyczna 81132 618
Destruktor 82681 9564
Pentagram 84097 6517
IPsec 86466 10814
Prawa rachunku zdań 88275 5345
Urząd certyfikacji 90583 7994
Prawo wyłączonego środka 91408 1409
Programowanie zero-jedynkowe 93073 4482
Granica niewłaściwa funkcji 93400 3608
Liczby zaprzyjaźnione 94400 2974
Charles Sanders Peirce 95460 3262
Nikołaj Łobaczewski 97633 2005
Metoda elementów skończonych 97672 12336
Międzynarodowy kod samochodowy 97813 17701
Koło 98443 5391
Ada (informatyka) 100534 16602
Gra sprawiedliwa 101754 1594
Procent składany 102183 1534
Gerard Merkator 104758 2639
Teoria punktu stałego 105050 1071
Periodogram 106493 1590
Lagranżjan 108146 2741
Zbiór typu F-sigma 108813 2273
Nieskończenie wielkie 109350 1975
Twierdzenie Menelaosa 112101 5518
IronPython 113527 5775
Atak kryptologiczny 114605 4563
Chaos (matematyka) 115059 8945
New 117636 3525
Antynomia klas samozwrotnych 118469 1383
Problem najkrótszej ścieżki 118737 2995
Polska Klasyfikacja Działalności 119456 71295
Translacja (matematyka) 121904 3434
Symbol Leviego-Civity 123433 6144
Aksjomaty oddzielania 124119 7051
Michelin 124466 4493
Grupa obrotów 125383 3451
Jikes 126490 2527
Indeksacja 126501 1873
Microsoft FrontPage 128629 4052
Object Query Language 128722 3907
Halt and Catch Fire 133710 1220
Układ współrzędnych astronomicznych 137640 5718
Reason 137728 1835
Statystyka Fermiego-Diraca 138505 3155
Enterprise JavaBeans 140227 2573
Algorytm najbliższego sąsiada 145704 613
Graf spójny 145762 2493
Graf podstawowy 146135 506
Graf acykliczny 146155 466
Dopełnienie grafu 146626 1307
Graf dwudzielny 146810 3514
Funkcja Möbiusa 148765 4109
Algorytmika 153508 472
Problem nierozstrzygalny 154239 2903
Kryptoanaliza liniowa 160243 336
OpenGL Shading Language 165598 4714
Automat Moore'a 167305 9850
Automat Mealy'ego 167306 1394
Wielomian nierozkładalny 167971 4697
Funkcja totalna 168421 500
Dylemat wspólnego pastwiska 168974 2457
Historia matematyki 169082 68264
Redukcja Pohliga-Hellmana 169092 2987
Wskaźniki ekonomiczne 171646 562
Układ współrzędnych walcowych 174800 1997
Wiersz poleceń 174835 3069
Stopa zysku 175954 2406
Pole tensorowe 177901 1253
Metoda scenariuszowa 178415 4049
Szereg von Neumanna 180053 384
Acentryczność 182216 385
Keyword 187903 2176
Instrument pochodny 192353 5760
Rzymski system zapisywania liczb 193087 16663
Wektor wodzący 195344 669
Q.e.d. 196583 913
Spis statystyczny 202277 1841
Telewizja przemysłowa 203649 2812
Git (oprogramowanie) 211666 5708
Metody Lapunowa 223449 5209
Algorytm pseudowielomianowy 243998 1426
Szumy (fotografia cyfrowa) 252404 2709
Supersymetria 257928 6261
Theodor Kaluza 257938 2351
Supergrawitacja 257961 2606
Cykl (teoria grafów) 258684 2307
Groovy 266671 1599
Kurnik.pl 285022 12155
Symetria w fizyce 285941 6175
Biometria 289574 5661
Programowanie ewolucyjne 289922 1226
Dziwny atraktor 291490 1508
Centroid 292585 2442
Całka Stieltjesa 293693 432
Odzyskiwanie danych komputerowych 294566 1027
Gen'ichi Taguchi 295120 2588
Mnemonik (informatyka) 295906 1134
Szablon funkcji 300824 4134
Odwzorowanie logistyczne 303121 7654
Granice dolna i górna 304370 3268
Funkcja charakterystyczna zbioru 307050 1772
4 (liczba) 313940 2535
Keygen 318737 735
9 (liczba) 320019 3038
Przeszukiwanie w głąb 321356 4331
Kwadrat łaciński 325803 1712
C/WK 327598 1545
Odwrotny paradoks hazardzisty 340548 1378
Formacja przenikania 340798 713
Szum różowy 342205 1384
Operator Stokesa 344640 3412
Funkcja Cobba-Douglasa 381711 2728
Ułamki proste 389776 2942
Metoda Eulera 393313 2560
Harry Igor Ansoff 409571 2712
Przetwornik cyfrowo-analogowy 417704 11262
Funkcja Sudana 421495 896
Transmitancja uchybowa 422405 1160
Ordynacja większościowa 425557 12214
System wspomagający dowodzenie twierdzeń 426412 1133
Nulka 426676 833
Speuzyp 435216 5409
Notacja Steinhausa-Mosera 435268 2784
Analiza ekonomiczna 446142 1829
Równanie Shockleya 451146 1091
Wymiar podobieństwa 462518 2539
Normalizacja (statystyka) 473294 388
Twierdzenie o liczbie krawędzi (graf hamiltonowski) 485679 1499
Język proceduralny 486484 1197
Dimetria prostokątna 486562 933
Graf komórkowy 487674 242
Modus ponendo ponens 493508 944
3dvar 494460 383
Atrament sympatyczny 498311 11594
Macierz Toeplitza 499801 988
Metoda Gutmanna 500154 3137
Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym 500388 4348
E4X 502028 627
Kangur Matematyczny 507038 4206
Całka krzywoliniowa 507447 19657
Łuk zwykły 513914 804
Twierdzenie Abela-Ruffiniego 514287 3479
Wzory Freneta 515236 3614
Wymiar pudełkowy 515265 3785
Mikrokropka 517964 2796
Stan układu 523959 6025
P-wartość 528201 2622
Twierdzenie Sturma 529858 2090
Arnold Walfisz 538123 1040
Atak z wybranym tekstem jawnym 539545 2817
Atak z wybranym szyfrogramem 539565 2493
Alcatel-Lucent 541470 6446
Nikołaj Czebotariow 550161 983
Indukcja pozaskończona 551342 8943
Transformata Hilberta 553179 3235
Dwunastkowy system liczbowy 553375 5473
Reguła bankowa 553442 1181
Jan Kozicki 553452 2412
Hipoteza Kurepy 553646 2853
Proces Lévy'ego 555030 5185
Tęczowe tablice 562661 1995
Teoria perturbacji 563026 10946
0xDEADBEEF 598795 2583
Dd 601749 6361
Parkietaż Penrose'a 604383 2698
Nikołaj Nikołajewicz Bogolubow 626750 2489
Średni indeks zmian 627535 770
Zamazywanie pliku 627758 3901
Twierdzenie Riesza (przestrzenie Hilberta) 636409 10727
Return-to-libc attack 638817 2985
Capgemini 646095 5018
Pierre Frédéric Sarrus 650929 831
Novell eDirectory 651238 3487
NAVSO P-5239-26 654119 483
VSITR 654134 630
Bouygues 657421 4134
Twierdzenie Engela 665225 1134
Mocne hasło 673599 1849
Równanie Kortewega-de Vries 675188 1222
Klasa sprzężoności 675606 6063
Pełna grupa liniowa 678811 12488
Funkcje Mathieu 683319 668
Język znaczników 695036 15510
Znak nierówności 695796 1693
Kryteria Popka-Goldberga 697634 3134
Currying 715249 1210
Andrzej Marciniak (matematyk) 732388 1713
Lemat Poincarégo 744987 793
Test Millera-Rabina 746169 5884
Metoda iteracyjnego konsensusu 746224 2444
Programowanie ilorazowe 746608 413
Algorytm deterministyczny 750065 3582
Forma dwuliniowa 751547 54335
Przestrzeń konfiguracyjna 755613 864
Matematyka stosowana 758504 2304
Klasyfikacja skończonych grup prostych 760464 1659
Analiza porównawcza 761009 755
Liczba gładka 763057 1124
Microsoft Virtual Machine 763579 778
Analiza bilansu 766062 997
Enumeracja (informatyka) 779344 476
Łuk prosty 801733 313
Wskaźnik Ubóstwa Społecznego 802025 2242
Xlet 805796 1282
Odwzorowanie jednokrotne 815780 1272
Transformacja Turinga 817969 973
Równanie różniczkowe zupełne 825678 2280
Próba statystyczna 827714 902
1 (liczba) 836833 16157
Funkcja obiektu badań 856719 1089
Kota (matematyka) 872127 607
Franz Ernst Neumann 876216 6115
Kontroler domeny 894090 976
Paradoks Simpsona 897649 4980
Macierz 932710 110910
ReBirth RB-338 939323 2014
System F 946963 1183
Orest Popow 948013 2801
Menedżer haseł 966891 7074
William James Sidis 972154 8063
Keyhole Markup Language 973054 1718
Grupa torsyjna 984036 3483
Przestrzeń Kryłowa 986124 2175
Centrum (algebra) 988320 1972
Norma (teoria grup) 1008884 688
Lafarge 1014510 3805
Lista rozkazów procesora 1023737 2119
Przestrzeń bitopologiczna 1055052 458
Cochrane Collaboration 1056982 5153
Przestrzeń Calabiego-Yau 1072245 1170
Twierdzenie Poissona 1076399 2601
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa 1078524 6088
Równania MHD 1082145 2378
Liu Hui 1089737 537
Dema 1090766 1128
HTML Application 1096866 1893
Java Platform, Standard Edition 1103920 674
Ján Andrej Segner 1110413 2452
Poufność 1130977 1147
Szum akustyczny 1146460 1532
Endogeniczny model wzrostu gospodarczego 1146875 3657
Egzogeniczny model wzrostu gospodarczego 1146880 2802
Trit 1149641 634
Niezmiennik j 1157727 2637
Punkty Brocarda 1157941 3123
Grupa modularna 1159640 1734
WikiLeaks 1164642 11629
Poprzeczna 1171617 912
Scrambler 1173424 1071
Alfred Tauber 1174284 3174
Microsoft Bob 1183446 2312
Twierdzenie Banacha-Alaoglu 1193313 1508
PHPDocumentor 1198499 1264
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1230259 656
Metoda średniej ruchomej ważonej 1231801 2802
Krzywe utargów 1238719 3866
Całkowita stopa zwrotu 1239989 850
Transwersala 1240285 4322
Zdarzenie losowe (teoria prawdopodobieństwa) 1245740 2781
Formacja objęcia bessy 1257943 818
Business Server Pages 1259466 2176
Indeks cen dóbr produkcyjnych 1274523 1976
European Association for Theoretical Computer Science 1279827 1440
Moduł ilorazowy 1280318 4539
Acta Mathematica 1281149 1058
Rozkład Pareto 1284380 4538
Twierdzenie Turána 1289093 5553
Witold Więsław 1330263 2509
KED 1330317 1821
Przybliżenie Padé 1349581 3107
CLISP 1356742 2619
Aproksymacja liniowa 1369746 2763
Cechy biometryczne 1370924 6274
Czysta matematyka 1375767 1123
Szablon (programowanie) 1390905 959
Płaszczyzna rzutowa rzeczywista 1402855 1858
Twierdzenie Riesza-Fischera 1409754 523
Lisp 1425420 60970
Kohana 1437589 1382
Irlandzkie tablice rejestracyjne 1461542 9947
Twierdzenie Morery 1461660 897
Macsyma 1498050 2704
COMMAND.COM 1515968 1870
Nils Lid Hjort 1522083 1854
Leonard Blumenthal 1559796 1024
Jan Stanisław Lipiński 1571071 5698
Modele luki Chenery'ego 1571618 1697
Notacja postfiksowa 1588802 1062
Problem zbioru wierzchołków rozrywających cykle 1591342 525
SIM (przedsiębiorstwo) 1591440 3597
Siarhiej Abłamiejka 1592371 2548
Miara niezmiennicza 1603380 4630
Heurystyka (informatyka) 1627362 16702
Dekonwolucja 1639906 3099
Filtr Wienera 1641447 1268
Dekonwolucja Wienera 1641476 553
PIN Pad 1670205 367
Implicent 1690922 1614
Implicent prosty 1690970 1512
Implicent istotny 1690982 376
Przestrzeń współrzędnych 1695121 23441
Deformacja kartograficzna 1696738 540
Jacques d'Allonville de Louville 1703168 4143
Norton Ghost 1703604 1715
Para dwoista 1703744 21527
Join (SQL) 1707977 13267
Javadoc 1708186 2893
Reguła opuszczania alternatywy 1709289 747
Dylaton 1710171 1981
Równanie Dupuita-Forchheimera 1712608 1233
Karty kontrolne 1713214 662
JavaScript Style Sheets 1714558 1312
Losowanie proporcjonalne 1715583 469
Baza kanoniczna 1716704 1112
Maszyna wektorów nośnych 1720599 636
Zagadnienie gazeciarza 1723521 861
Rensis Likert 1724302 497
Luigi Bianchi 1729538 912
Kody 2D 1734791 3202
Twierdzenie o reprezentacji dla krat rozdzielnych 1750257 2939
Twierdzenie o filtrze pierwszym 1750288 1094
Adobe ColdFusion 1765243 6404
Krzywa punktu rosy 1774794 629
Cecha podzielności 1810072 14936
PFD 1839242 524
Bukiet (topologia) 1849695 3282
A5 (kryptografia) 1863284 5984
Sól (kryptografia) 1921337 3511
Miara skończenie addytywna 1948870 1289
Pierścień liczb całkowitych 1968168 4008
WIG-energia 1971578 3416
Lemat Jordana 2006867 1171
Nikoloz Muscheliszwili 2034896 1743
Krzywizna główna 2059661 1625
Ranga grupy abelowej 2072105 8302
Transformacja Clarka i Parka 2075928 3936
Twierdzenie o dzieleniu z resztą 2081900 10022
Lista kodów państw według GS1 2103426 4972
Lemat Farkasa 2109199 1874
Kombinacja stożkowa 2109206 470
Twierdzenie o dualności 2109266 1427
LibreOffice 2125391 29688
Joseph Raphson 2144951 3033
System wysokiej niezawodności 2151304 580
StartTLS 2157041 1736
IronRuby 2158854 2067
Minecraft 2197931 23670
Patyczki liczbowe 2218188 17183
Sobel 2247479 3035
Monada (programowanie) 2279020 2189
Skończona przestrzeń topologiczna 2284792 11114
Liniowa nierówność macierzowa 2288376 2555
System przyczynowy 2292341 1553
Czesław Olech 2298518 22836
Biegunowa 2341248 965
Płaszczyzna S 2343137 2906
Wykres pudełkowy 2347054 1783
Twierdzenie o zbieżności średnich 2347982 2838
Twierdzenie o granicy funkcji złożonej 2351866 1299
Całkowa nierówność Jensena 2402523 1704
Moduł dualny 2415787 65068
Geographical Names Board of Canada 2434349 1454
Loki (biblioteka) 2434601 2671
Piwigo 2450726 5555
NTRU 2455055 6501
Communicating Sequential Processes 2554918 896
Eliminacja identycznych duplikatów 2560609 998
Deduplikacja blokiem o stałej wielkości 2560621 1275
Deduplikacja blokiem o zmiennej wartości 2560627 1934
Deduplikacja progresywna 2560645 2942
David Spiegelhalter 2592299 7071
Maszyna licznikowa 2614077 707
Działanie określone punktowo 2619972 8158
Indeks Jaccarda 2627547 789
ARexx 2693427 713
Java OpenGL 2693436 1070
Pole Killinga 2695048 872
Arytmetyka teoretyczna 2719715 1071
Graf przepływu sygnałów 2726506 5635
Funkcja osobliwa 2729582 2164
Mathematische Annalen 2734988 1357
Rejestr przesuwający z liniowym sprzężeniem zwrotnym 2786905 3463
Kathleen Ollerenshaw 2801390 2972
Węgierskie tablice rejestracyjne 2828351 2802
5GL 2904572 840
Para Rutha-Aarona 2949652 1721
Litecoin 2954635 2838
Język akcji 2974289 1894
Mt.Gox 3022856 1134
Funkcje skrótu na sekundę 3132067 1977