Wikipedia:Encyklopedyczność/politycy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa strona prezentuje informacje na temat encyklopedyczności artykułów związanych z biografiami polityków i samorządowców.

Za autoencyklopedycznych ze względu na pełnioną funkcję uznaje się polityków:

Polska Cały świat
prezydent RP głowa państwa
kandydat na prezydenta RP (zarejestrowany – czyli taki, który złożył 100 000 podpisów) kandydat na głowę państwa, biorący udział w wyborach powszechnych lub pośrednich (z wyłączeniem prawyborów)
premier szef rządu
minister członek rządu / gabinetu
podsekretarz/sekretarz stanu zastępca ministra lub (w państwach opartych na modelu westminsterskim) minister nie wchodzący w skład gabinetu
poseł członek parlamentu
senator
członek Parlamentu Europejskiego członek Parlamentu Europejskiego
wojewoda szefowie władzy wykonawczej jednostek administracyjnych pierwszego rzędu oraz ich zastępcy (a w przypadku równoległego istnienia administracji rządowej i samorządowej na tym szczeblu, jak np. w Polsce, szefowie obu tych administracji i ich zastępcy
wicewojewoda
marszałek województwa
wicemarszałek województwa
członek zarządu województwa członek wykonawczego ciała kolegialnego działającego u boku szefa władzy wykonawczej w jednostce administracyjnej pierwszego rzędu (np. członkowie rządów części składowych federacji, jak w Niemczech, Indiach czy Australii)
szef partii politycznej, która:
  • posiada minimum 3 parlamentarzystów lub
  • zdobyła 1% w wyborach do Sejmu bądź Parlamentu Europejskiego
  • wystawiła kandydatów we wszystkich okręgach do Sejmu bądź Parlamentu Europejskiego (ewentualnie jedno i drugie lub jedno dwa razy)
szef partii politycznej, która
  • posiada minimum trzech parlamentarzystów
  • zdobyła 1% w wyborach do parlamentu krajowego lub Parlamentu Europejskiego
  • wystawiła kandydatów we wszystkich okręgach do parlamentu krajowego lub Parlamentu Europejskiego
prezydent miasta

burmistrz gminy miejskiej lub miejsko-wiejskich powyżej 40 tys. mieszkańców

szef władzy wykonawczej w mieście/jednostce terytorialnej liczącej ponad 0,1% populacji państwa

W przypadku samorządowców – szefów władzy wykonawczej w mniejszych jednostkach terytorialnych, silnymi przesłankami za encyklopedycznością jest ich wielokadencyjność.

Polska Cały świat
burmistrz / wójt gminy liczącej 20 – 40 tys., pełniący swój urząd przez co najmniej dwie kadencje szef władzy wykonawczej mieście / jednostce terytorialnej liczącej 0,05 do 0,1% populacji państwa, pełniący swój urząd przez co najmniej dwie kadencje
burmistrz / wójt gminy liczącej 10 – 20 tys., pełniący swój urząd przez co najmniej trzy kadencje szef władzy wykonawczej mieście / jednostce terytorialnej liczącej 0,075 do 0,5% populacji państwa, pełniący swój urząd przez co najmniej trzy kadencje
burmistrz / wójt gminy liczącej 5 – 10 tys., pełniący swój urząd przez co najmniej cztery kadencje szef władzy wykonawczej mieście / jednostce terytorialnej liczącej 0,037 do 0,75% populacji państwa, pełniący swój urząd przez co najmniej cztery kadencje
burmistrz / wójt gminy liczącej poniżej 5 tys., pełniący swój urząd przez co najmniej pięć kadencji szef władzy wykonawczej mieście / jednostce terytorialnej liczącej poniżej 0,037% populacji państwa, pełniący swój urząd przez co najmniej pięć kadencji

Jeśli dany polityk nie jest „autoency” to nie oznacza, że automatycznie nie jest encyklopedyczny. Przesłankami za pozostawieniem mogą być wysokie odznaczenia państwowe, ważne nagrody branżowe czy działalność na innych polach niż polityczna.

Niniejsze kryteria mają charakter zalecenia. W sytuacjach granicznych, których nie ujęto w zaleceniach, hasło spełniające pozostałe wymogi edycyjne nie powinno być usuwane od razu, lecz przedyskutowane w ramach odpowiednich procedur.