Wikipedia:Encyklopedyczność/ulice, place, ronda

Skrót: WP:ULICA
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Po głosowaniu przyjęto niniejsze kryteria encyklopedyczności dla ulic, placów i rond jako zalecenia edycjne. Kryteria odnoszą się zarówno do obiektów znajdujących się na terenie Polski, jak i leżących poza jej granicami.

Ulice, place i ronda spełniające poniższe zalecenia są automatycznie encyklopedyczne (uwaga: encyklopedyczność danego obiektu powinna wynikać wprost z treści artykułu, a nie być domyślna). Obiekty niespełniające zaleceń można opisywać w artykułach zbiorowych (na przykład ulice miejscowości X, ulice dzielnicy/osiedla Y).

Encyklopedyczne są:

  • nazwane ulice, place i ronda związane z ważnym wydarzeniem historycznym
  • nazwane ulice, place i ronda, które są opisane w dowolnym przewodniku jako atrakcyjne turystycznie
  • nazwane ulice, place i ronda wyróżniające się spośród innych ulic ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne
  • nazwane ulice będące częściami głównych arterii komunikacyjnych (o długości co najmniej 2,5 km) miast i dużych osiedli.