Wikipedia:Encyklopedyczność/utwory literackie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. Aby mogło powstać odrębne hasło o utworze literackim, musi on spełniać warunek Wikipedia nie jest bezładnym zbiorem informacji - Wikipedia nie jest "streszczeniami fabuły. Hasła Wikipedii dotyczące świata fikcji powinny zawierać odniesienia do świata realnego i uźródłowione analizy wpływu nań oraz prezentować osiągnięcia, odbiór czy znaczenie historyczne takiego dzieła, a nie tylko być streszczeniem jego fabuły. Streszczenie takie może być wstępem czy odniesieniem dla szerszego ujęcia sprawy". W szczególności temat hasła powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Istnieje poświęcone temu utworowi literackiemu opracowanie naukowe bądź w opracowaniu dotyczącym danej epoki, nurtu, autora lub literatury narodowej jest on uważany za znaczący.
  2. Utwór został wyróżniony międzynarodową lub ogólnokrajową nagrodą literacką.
  3. Istnieją inne dowody znaczenia danego utworu: jego ukazanie się wywołało ożywioną dyskusję w mediach, w innych utworach jest widoczny jego wpływ (w szczególności: powstała jego adaptacja filmowa bądź teatralna; ten ostatni warunek nie dotyczy dramatu), znajduje się lub znajdowała się na liście lektur szkolnych.
  4. Można udowodnić znaczącą popularność utworu, na przykład na podstawie doniesień prasowych lub znaczących nakładów.
 2. O zbiorze utworów literackich (wierszy, krótszych form prozatorskich) może powstać odrębne hasło, jeśli traktowany jako całość spełnia warunek 1 bądź zawiera co najmniej jeden niepublikowany wcześniej utwór spełniający warunek 1.
 3. Dla utworów wielotomowych (spełniających warunek 1) zalecane jest utworzenie najpierw hasła traktującego o utworze jako całości. Dopiero wówczas, gdy hasło główne wyczerpuje temat, można utworzyć hasła o poszczególnych częściach.