Wikipedia:Filtr nadużyć

Skrót: WP:FN
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Filtr nadużyć (ang. AbuseFilter) – narzędzie pozwalające na walkę z różnego rodzaju wandalizmami lub w inny sposób nieodpowiednimi edycjami, które mogą wystąpić m.in. w treściach lub tytułach stron, opisach zmian lub nazwach użytkownika.

Filtr nadużyć składa się z konkretnych filtrów nastawionych na wystąpienie określonego nadużycia (innymi słowy: wandalizmu). Podczas zapisu edycji filtr nadużyć porównuje zgodność z jednym z aktywnych filtrów i jeśli wynik jest pozytywny, to uruchamia się określona akcja. Filtr może np. sprawdzać ilość tekstu dodanego/usuniętego, szukać określonych ciągów znaków (np. wulgaryzmów) oraz brać pod uwagę liczbę edycji użytkownika oraz do jakich grup należy (np. redaktorzy).

Jakie akcje może uruchomić filtr?

 • Odnotować nadużycie w specjalnym rejestrze
 • Uniemożliwić zapis edycji
 • Ostrzec użytkownika za pomocą domyślnego szablonu lub specjalnie stworzonego do danej akcji
 • Dodać określony znacznik do opisu zmian, informujący o potrzebie sprawdzenia
 • Odebrać tymczasowo status automatycznie zatwierdzonego użytkownika
 • Zablokować użytkownika

Ponadto:

 • Filtr może być uruchamiany dopiero po wykonaniu określonej liczby akcji w krótkim przedziale czasu.

Strony specjalne związane z filtrem nadużyć

Kto może konfigurować filtry?

Możliwość tworzenia nowych filtrów oraz modyfikację istniejących filtrów mają użytkownicy z odrębnym uprawnieniem Operatorzy filtru nadużyć, które mogą nadawać i odbierać biurokraci administratorom. Przyznanie uprawnienia odbywa się na zasadzie wyrażenia chęci posiadania takiego uprawnienia.

Użytkownicy uprawnieni do konfigurowania filtrów znajdują się na tej liście.

Procedura włączenia filtru

Ze względu na czas aktywności filtrów zostały zdefiniowane dwie grupy:

Tymczasowy filtr

Jeśli filtr jest potrzebny do zwalczenia krótkotrwałego nadużycia (np. wandalizm polegający na dodawaniu niemerytorycznego tekstu na różnych stronach), to osoba uprawniona do tworzenia filtrów powinna:

 1. utworzyć filtr w trybie wyłączonym (odznaczony checkbox „Włącz ten filtr”)
 2. przetestować go na testowej wiki (np. Test Wikipedia), upewniając się, że filtr np. nie spowoduje uniemożliwienia edycji wszystkim niezarejestrowanym użytkownikom
 3. skonsultować włączenie filtru z inną osobą uprawnioną do tworzenia filtrów
 4. włączyć filtr, dodając w uwagach przewidywany czas jego działania.

Stały filtr

Jeśli filtr jest potrzebny do zwalczania nagminnie występujących nadużyć, to osoba uprawniona do tworzenia filtrów powinna:

 1. utworzyć filtr w trybie wyłączonym (odznaczony checkbox „Włącz ten filtr”)
 2. przetestować go na testowej wiki (np. Test Wikipedia), upewniając się, że filtr np. nie spowoduje uniemożliwienia edycji wszystkim niezarejestrowanym użytkownikom
 3. skonsultować włączenie filtru ze społecznością (sugerowanym miejscem jest Kawiarenka)
 4. w zależności od wyniku konsultacji włączyć lub usunąć filtr.