Wikipedia:Głosowania

Skrót: WP:G
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Głosowanie – ostatnia metoda podejmowania decyzji, kiedy zawiodą takie środki, jak dyskusja i osiągnięcie konsensusu. W niektórych sprawach (np. przyznawania uprawnień) głosowanie jest jedyną metodą.

Nowe głosowania należy tworzyć na podstronach tej strony. Proponowany szablon standardowego głosowania wraz z omówieniem znajduje się tutaj.

Każde głosowanie powinno jasno określać jego zasady głosowania – z przedstawieniem w sposób prosty i wyczerpujący propozycji za którą lub przeciw której uczestnicy będą głosować. Ponadto jawnie należy wskazać próg procentowy oznaczający przyjęcie propozycji – zgodnie z zasadami stosowania progów procentowych jest to 2/3 (67%) głosów „za”. Jeżeli w głosowaniu występuje więcej niż jedna propozycją, to można ustalić mniejszy próg.

Na osobnej stronie można obejrzeć wszystkie bieżące głosowania.

Aktualne[edytuj | edytuj kod]

Głosowanie Krótki opis, czego dotyczy głosowanie
Bieżące głosowania
brak
Głosowania stałe
Przyznawanie uprawnień Tutaj decyduje się o przyznaniu wikipedystom uprawnień administratora, biurokraty, checkusera i rewizora

Archiwalne[edytuj | edytuj kod]

Głosowanie Krótki opis, czego dotyczyły głosowania
Zakończone głosowania
Zmiana kryteriów encyklopedyczności albumów muzycznych Głosowanie dotyczące zastąpienia starych kryteriów encyklopedyczności albumów muzycznych nowymi. (propozycja odrzucona)
Odwołanie kryteriów encyklopedyczności albumów muzycznych Głosowanie dotyczące odwołania szczegółowych kryteriów encyklopedyczności albumów muzycznych i zastąpienia ich ogólnymi kryteriami encyklopedyczności. (propozycja odrzucona)
Źródła pierwotne przy streszczeniu w artykule dotyczącym dzieła (druga tura) Drugie głosowanie dotyczące zalecenia wykorzystania źródła pierwotnego dla uźródłowienia streszczenia w artykułach dotyczących filmów, seriali, gier komputerowych oraz powieści, opowiadań i noweli – druga, poprawiona propozycja. (propozycja odrzucona)
Źródła pierwotne przy streszczeniu w artykule dotyczącym dzieła Pierwsze głosowanie dotyczące zalecenia wykorzystania źródła pierwotnego dla uźródłowienia streszczenia w artykułach dotyczących filmów, seriali, gier komputerowych oraz powieści, opowiadań i noweli. (propozycja odrzucona)
Zawieranie przez arbitrów umów z WMF o zachowaniu poufności Głosowanie w sprawie wprowadzenia obowiązku zawierania przez arbitrów Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii umów z Wikimedia Foundation o zachowaniu poufności. (propozycja przyjęta)
Uprawnienie redaktorek i redaktorów szablonów Propozycja utworzenia nowej grupy uprawnień dla osób z umiejętnościami technicznymi i procedurach z tym związanymi. (propozycja odrzucona)
Zmiany w infoboxach Głosowanie dotyczące szerokości infoboxu oraz wysokości grafiki. (propozycja przyjęta)
Przenoszenie do brudnopisu Głosowanie nad przyjęciem propozycji zaleceń dot. przenoszenia do brudnopisu (wycofane)
Nazwy użytkowników - nazwy instytucji GLAM Drugie głosowanie dotyczące nazw kont użytkownika w kontekście wikipedystów-rezydentów działających w ramach projektów GLAM (przyjęte).
Nazwy użytkowników GLAM Pierwsze głosowanie dotyczące nazw kont użytkownika w kontekście wikipedystów-rezydentów działających w ramach projektów GLAM (odrzucone).
Standaryzacja nazewnictwa artykułów o utworach muzycznych i singlach Głosowanie nad wprowadzeniem ujednoliconego nazewnictwa artykułów o singlach i utworach muzycznych. Celem takiej regulacji jest używanie (docelowo) w nazwach takich artykułów wyłącznie dookreślenia (ujednoznacznienia) „utwór muzyczny”. Propozycję odrzucono.
Utworzenie grupy uprawnień dla członków Komitetu Arbitrażowego Głosowanie nad wprowadzeniem grupy uprawnień Członkowie Komitetu Arbitrażowego. Członkowie tej grupy posiadaliby uprawnienia niezbędne do pracy w Komitecie, jednak bez posiadania pozostałych uprawnień administratorskich. Głosowanie zostało zakończone 98% poparciem propozycji
Kryteria encyklopedyczności kawalerów Krzyża Walecznych Głosowanie dotyczące kryteriów encyklopedyczności kawalerów Krzyża Walecznych
Flagi w zestawieniach medalistów Ujednolicenie sposobu prezentacji danych w zestawienich medalistów. Największe poparcie (72% głosujących) uzyskała propozycja zapisu z flagą, lecz bez nazwy państwa.

Jednocześnie w wyniku konsensusu Społeczności głosowanie to było jedynie sondażem.

Odbieranie uprawnień nieaktywnym użytkownikom Głosowanie dotyczące zmian zasad odbierania uprawnień nieaktywnym użytkownikom
Uprawnienie dla członków Komitetu Arbitrażowego Głosowanie nad wprowadzeniem grupy: członkowie Komitetu Arbitrażowego z uprawnieniem do odczytu usuniętych wersji. Głosowanie anulowane.
Zmiana zapisu kwantyfikatorów Głosowanie nad tym, czy zamienić we wszystkich artykułach kwantyfikatory używane w polskich szkołach średnich (∨ i ∧) na te używane przez matematyków na całym świecie (∃ i ∀). Propozycja została odrzucona.
Kryteria encyklopedyczności tenisistów i tenisistek Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności tenisistów i tenisistek. Proponowane kryteria zostały przyjęte (próg 70%).
Wielkość czcionki w sekcjach końcowych
(dogrywka)
Głosowanie dotyczące ustalenia wielkości czcionki obowiązującej w sekcjach końcowych wszystkich artykułów.
Przyznanie redaktorom uprawnienia do przenoszenia stron bez tworzenia przekierowania Przyznanie redaktorom uprawnienia do przenoszenia stron bez tworzenia przekierowania (suppressredirect). To uprawnienie mają w tej chwili administratorzy i boty (de facto ich operatorzy). Przyznanie go także redaktorom będzie bardzo przydatne i oszczędzi pracy adminom przy usuwaniu zbędnych przekierowań.

Propozycja została odrzucona. Konfiguracja uprawnień pozostaje bez zmian. Strony bez pozostawiania przekierowań mogą przenosić tylko administratorzy oraz boty.

Baretki w infoboksach biogramów Głosowanie dotyczące przyjęcia sposobu umieszczania baretek odznaczeń w infoboksach biogramów.
Nazwy klubów piłkarskich Głosowanie nad zasadami nazewnictwa klubów piłkarskich (unieważnione).
Zasady blokowania (2) Głosowanie nad przyjęciem propozycji zasad blokowania. Zasady zostały przyjęte.
Kryteria encyklopedyczności koszykarzy i koszykarek Głosowanie dotyczące przyjęcia zaleceń encyklopedyczności koszykarzy i koszykarek.
Propozycja została przyjęta.
Przyznanie praw do podglądu usuniętych stron większej liczbie osób (deletedhistory, deletedtext i browsearchive) Na mocy stanowiska Fundacji Wikimedia głosowanie zostało przerwane
Linkowanie dat w artykułach biograficznych Głosowanie nad zaleceniem edycyjnym dotyczącym zasad tworzenia linków do dat w artykułach biograficznych.
Encyklopedyczność – gry komputerowe Głosowanie dotyczące przyjęcia zaleceń encyklopedyczności gier komputerowych i powiązanych z nimi elementów. – odrzucone z powodu niskiej frekwencji
Odbieranie uprawnień nieaktywnym administratorom Wprowadzenie przepisu mówiącego o wygaśnięciu uprawnień administratorów, którzy przez ostatni rok nie dokonali żadnej edycji w przestrzeni głównej Wikipedii.
Wynik głosowania – „za” 119 : „przeciw” 17
Zalecenie przyjęto – głosowało min. 20 uprawnionych osób a liczba głosów „za” wyniosła 87,5%, tj. przekroczyła próg 70% łącznej liczby głosów „za” + „przeciw
Porzucenie systemu oznaczania Wersji Przejrzanych Powrót do swobodnego edytowania artykułów, bez oczekiwania na oznaczenie przez redaktora.
Nazwy klubów piłkarskich (2) Głosowanie dotyczące wprowadzenia nowych zasad nazewnictwa klubów piłkarskich.
Nowy wpis w Wikietykiecie Głosowanie dotyczące dodania nowego wpisu do Wikietykiety, mówiącego że nie należy usuwać swoich stron dyskusji, a je archiwizować
Propozycje zmian w regulaminie Poczekalni Głosowanie dotyczące wprowadzenia zmian w regulaminie Poczekalni
Zalecenia dotyczące kolejności sekcji końcowych głosowanie dotyczące ustalenia zaleceń kolejności sekcji końcowych w hasłach.
Zalecenie z opcji pierwszej zostało przyjęte jako ostateczne
Informowanie o braku źródeł dyskusja nad zasadą wstawiania szablonu {{źródła}} do haseł
Kryteria encyklopedyczności sportowców Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności sportowców (anulowane).
Zmiany w regulaminie PUA Głosowanie dotyczące zmian w 2. punkcie regulaminu PUA – propozycję odrzucono
Zmiany w regulaminie PUA Głosowanie wstępne dotyczące zmian w 2. punkcie regulaminu PUA
Encyklopedyczność – hierarchowie katoliccy Głosowanie dotyczące kryteriów enyklopedyczności hierarchów katolickich. Podstawowa zasada uzyskała akceptację.
Poprawka do zasad GnM Głosowanie dotyczące poprawek w zasadach przyznawania medalu GnM. Poprawka została zaakceptowana.
Kryteria encyklopedyczności samorządowców (sonda) Sonda dotycząca kryteriów encyklopedyczności polityków samorządowych.
Propozycja zaleceń odnośnie tworzenia i wstawiania szablonów nawigacyjnych Głosowanie dotyczące zaleceń odnośnie szablonów nawigacyjnych
Kryteria encyklopedyczności ulic, placów i rond Głosowanie dotyczące ustalenie kryteriów encyklopedyczności artykułów o ulicach, placach i rondach.

Wynik: 4 na 13 kryteriów zostało przyjętych

Datowanie wydarzeń Głosowanie dt. ujednolicenia zapisu dat w nazawach haseł
Żadnych osobistych ataków Głosowanie nad nową zasadą Wikipedii
Encyklopedyczność polskich rodów szlacheckich Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności polskich rodów szlacheckich. Kryteria zostały przyjęte (próg 60%).
Standardy infoboksu Głosowanie dotyczące wyglądu i kodowania infoboksów
Zasady nazewnictwa uczelni Głosowanie nad zasadami nazewnictwa szkół wyższych. Wprowadzona została opcja 1 (pełne nazwy uczelni).
Encyklopedyczność utworów muzycznych Głosowanie dotyczące encyklopedyczności utworów muzycznych
Kryteria encyklopedyczności programów TV Głosowanie dotyczące encyklopedyczności programów TV
Encyklopedyczność – naukowcy Głosowanie nad encyklopedycznością naukowców
Wikiportale – ich znaczenie i sposoby linkowania do nich Głosowanie dotyczy zasad stosowania linków do Wikiportali z przestrzeni głównej.

głosowanie przerwane przed zakończeniem

Szablon sekcji końcowych Głosowanie dotyczące zaleceń sekcji końcowych

Wynik: za 44,048% i przeciw 55,952%
W sondzie wzięły udział 84 osoby, z czego głosów:

  • za przyjęciem: 37
  • za odrzuceniem: 45 + 2 poparły większość
Encyklopedyczność skoczków narciarskich Głosowanie nad zmianami w kryteriach encyklopedyczności skoczków narciarskich, a także zawodników z innych dyscyplin narciarskich.
Encyklopedyczność odcinków telewizyjnych Głosowanie dotyczące encyklopedyczności odcinków telewizyjnych.
Proponowane zasady zostały przyjęte.
  • za przyjęciem:46
  • za odrzuceniem:7
  • wynik: 86% za przyjęciem zasady
Propozycje zmian w zasadach przejmowania nazwy użytkownika Głosowanie dotyczące modyfikacji zasad przejmowania nazwy użytkownika. Spośród czterech głosowań cząstkowych tylko jedno uzyskało kworum (w każdym z głosowań musiało wziąć udział co najmniej 20 osób) i jest obowiązujące (głosowanie nr 1: Przejmowanie nazwy użytkownika w celu ujednolicenia z kontem uniwersalnym).
Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych – II tura Głosowanie odnośnie wprowadzenia zasad encyklopedyczności elementów sieci komunikacji kolejowej. Określenie encyklopedyczności poszczególnych elementów – Wikipedia:Encyklopedyczność/Kolej.
Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych
Kryteria encyklopedyczności szkół Głosowanie nad nowymi kryteriami encyklopedyczności szkół. Propozycja została odrzucona. Brak wystarczającego poparcia (co najmniej 60% za którąś z propozycji).
Zapisywanie wyników meczów tenisowych Głosowanie nad przyjęciem jednolitego stylu zapisywania wyników meczów tenisowych. Przyjęta została propozycja 0:6, 6:0, 6:0.
Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych (sonda) Sonda dotycząca kryteriów encyklopedyczności elementów sieci kolejowej.
Kryteria encyklopedyczności sieci kolejowych Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności elementów sieci kolejowej (zawieszone).
Przejmowanie nazwy użytkownika Głosowanie nad przyjęciem zasady dotyczącej przejmowania nazwy nieaktywnych użytkowników (z zerową ilością edycji oraz z czystym rejestrem operacji). Zasada została przyjęta (próg 60%).
Obowiązkowy podgląd dla niezarejestrowanych użytkowników Głosowanie dotyczące obowiązkowego podglądu dla niezarejestrowanych użytkowników. Wymóg został przyjęty (próg 70%).
Obowiązkowa poczekalnia SDU

Głosowanie nad wprowadzeniem obowiązkowego zgłaszanie artykułów do usunięcia najpierw do Poczekalni SDU, a dopiero po co najmniej dwóch dniach do normalnego głosowania SDU. Zasada została odrzucona. Brak wystarczającego poparcia (próg 70%).

Zasady umieszczania wiadomości Kryteria zostały odrzucone. Brak wystarczającego poparcia (próg 50%).
Kryteria encyklopedyczności dziennikarzy Kryteria zostały odrzucone. Nie zostały spełnione dwa warunki przyjęcia zasad – wynik głosowania jest wiążący, gdy weźmie w nim udział min. 30 osób oraz zalecenia zostaną przyjęte, jeżeli przynajmniej 75% głosujących odda głos „za” proponowanymi zasadami.
Kryteria encyklopedyczności sieci komunikacyjnych Zostały przyjęte zasady encyklopedyczności dla elementów sieci komunikacji drogowej oraz elementów sieci komunikacji miejskiej, odrzucone zostały zasady encyklopedyczności elementów sieci komunikacji kolejowej, natomiast głosowania dotyczące zasad encyklopedyczności elementów sieci komunikacji wodnej oraz elementów sieci komunikacji lotniczej z powodu braku wymaganej liczby głosów są nieważne.
Kryteria encyklopedyczności twórców i wykonawców muzyki Kryteria nie zostały przyjęte z powodu zbyt małej liczby głosujących, poparcie wyniosło 88%.
Zasady encyklopedyczności albumów muzycznych Zasady zostały przyjęte
Kryteria encyklopedyczności polityków Głosowanie nad propozycją wprowadzenia kryteriów encyklopedyczności polityków. Proponowane kryteria zostały odrzucone. Brak wystarczającego poparcia (próg 70%).
Kluby piłkarskie – nazwy Zmiana sposobu tytułowania haseł o zagranicznych klubach piłkarskich
Nowa zasada Wikipedia:Spam Głosowanie odnośnie wprowadzenia nowej zasady Wikipedia:Spam. Propozycja zasady została przyjęta
Odbieranie medalu ilustracjom Ustalenie, czy należy wprowadzić zasady odbierania grafikom medalu z jednoczesną propozycją regulaminu odbierania medalu. Wprowadzono możliwość odbierania medalu grafikom
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej w artykułach Głosowania w sprawie tego, jakich barw należy używać w grafikach przedstawiających barwy Polski umieszczanych w artykułach na Wikipedii. Propozycja została przyjęta
Encyklopedyczność części utworów Zasady encyklopedyczności niesamodzielnych części filmów i utworów literackich. Zasady odrzucone.
Regulamin odbierania uprawnień (druga tura) Jak w opisie (oraz procedura odbierania UA w nagłych przypadkach). Regulamin odrzucony.
Odbieranie uprawnień w sytuacjach wyjątkowych (sondaż) j/o
Zasady propozycji nowych stubów Głosowanie dotyczące liczby zalążków wymaganej do rozpoczęcia głosowania na stronie propozycji nowych zalążków
Encyklopedyczność rezerw klubów piłkarskich Głosowanie dotyczące encyklopedyczności rezerw klubów piłkarskich (rezerwy), które grały co najmniej przez jeden sezon w III lidze.
Szablon:Częściowo zabezpieczona strona Głosowanie dotyczące zaprzestanie stosowania szablonu {{CZS}}
Kryteria encyklopedyczności szkół Głosowanie mające ustalić kryteria encyklopedyczności dla szkół
Regulamin odbierania uprawnień Głosowanie dotyczące odbierania uprawnień poprzez głosowanie podobne do obecnego WP:PU.
Encyklopedyczność skoczków narciarskich Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności skoczków narciarskich. Propozycja zgłoszona przez użytkownika KamStak23 została przyjęta jednomyślnie.
Weryfikacja artykułów Głosowanie nad sposobem postępowania przy weryfikacji artykułów. Propozycja została odrzucona. Brak wystarczającego poparcia (próg 75%).
Ikona szablonu Main Przywrócenie skasowanej i zmiana stosowanej dotychczas ikony
Grafiki w szablonach województw Głosowanie dotyczące grafik w szablonach województw
Flaga Polski w szablonach Głosowanie dotyczące ustalenia kolorów dla flagi Polski używanej w szablonach
Zasady blokowania Zasady blokowania użytkowników (odrzucone).
Nowe zasady EK Nowelizacja zasad ekspresowego usuwania artykułów (wprowadzone)
Przestrzeń nazw Projekt: Wydzielenie z przestrzeni meta Wikiprojektów, podobnie jak wydzielona została przestrzeń dla portali tematycznych
Infoboksy zoologiczne Kształt infoboksów zoologicznych – zwłaszcza kwestia umieszczania listy podgatunków w tabelce.
Jakość grafik Jaka jakość ma być ustawiana w programach graficznych przy zapisie zdjęć w formacie JPG, które mają znaleźć się na Wikipedii
Userboksy języka śląskiego (II tura) Głosowania nad uporządkowaniem userboksów języka śląskiego.
Kryteria encyklopedyczności polskich piłkarzy Głosowanie dotyczące zaproponowanych kryteriów encyklopedyczności polskich piłkarzy.
Tworzenie/edycja artykułów o własnej osobie Głosowanie dotyczące tworzenia i edycji artykułów autobiograficznych
Kryteria encyklopedyczności aktorów Głosowanie dotyczące zaproponowanych kryteriów encyklopedyczności aktorów.
Opis zmian Głosowanie dotyczące pola „opis zmian
Nazwy klubów piłkarskich Głosowanie dotyczące nazw klubów piłkarskich (język oryginalny/polska tradycja językowa).
Kategoryzacja biogramów osób związanych ze Śląskiem Głosowanie dotyczące pozostawienia lub likwidacji kategorii „Ślązacy” oraz kształtu drzewa kategorii.
Redirecty ortograficzne Głosowanie dotyczy utworzenia stron typu Lodz z przekierowaniami do Łódź
Przekierowanie PO Głosowanie dotyczące przekierowania ze strony PO
Pokemony ustalenie statusu artykułów o Pokemonach (zostawienie, integracja)
Nowe przestrzenie nazw głosowanie nad powstaniem nowych przestrzeni nazw Galeria: i Tablica: (nieustalony koniec głosowania, ani reguły)
Koniec z sortowaniem stubów głosowanie nad zamianą stubów tematycznych na zwykłe stuby (powodem jest pojawienie się narzędzia CatScan)
Blokada przesyłania plików dla nowych użytkowników Głosowanie nad zablokowaniem możliwości przesyłania plików nowych użytkownikom (zazwyczaj nie obeznanym jeszcze z zasadami Wikipedii)
Odebranie uprawnień administratora WojPobowi Głosowanie nad odebraniem uprawnień administratora użytkownikowi WojPob (nieaktywnemu od 2003). Propozycja została odrzucona. Brak wystarczającego poparcia (próg 80%).
Zgłoszenia przez innych Głosowanie nad ograniczeniem prawa zgłaszania kandydatur do samych zainteresowanych (odrzucone).
Hierarchizacje Głosowania nad przeniesieniem artykułów dotyczących miejscowości o nazwie Kurów oraz gatunków gier komputerowych pod ogólniejsze tytuły.
Nieaktywni administratorzy Głosowanie nad umożliwieniem odbierania uprawnień nieaktywnym administratorom (odrzucone).
Tłumaczenie słów county, parish, borough i township w artykułach o miejscowościach USA Głosowanie nad tłumaczeniem słów county, parish, borough i township w artykułach o miejscowościach w Stanach Zjednoczonych.
Szkoły a SdU Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności szkół.
Głosowanie w sprawie reguły trzech rewertów (2) Powtórne głosowanie nad zasadą trzech rewertów.
Uzupełnienie regulaminu PUA nr 1 Głosowanie nad uzupełnieniem regulaminu przyznawania uprawnień.
Checkuser Głosowanie nad zasadami przyznawania uprawnień checkusera.
Kluby piłkarskie Głosowanie nad kryteriami encyklopedyczności polskich klubów piłkarskich.
Brzmienie nazwy Chociebuż Głosowanie nad brzmieniem nazwy miasta Chociebuż.
Pseudonimy Głosowanie nad kwestią, czy biogramy należy tytułować najpowszechniejszym określeniem danej osoby, czy jej prawdziwym nazwiskiem. 82% głosujących wybrało najpopularniejsze określenie.
Zmiana strony głównej Głosowanie nad zmianą wyglądu strony głównej.
Nazwy dzielnic i osiedli Głosowanie nad ujednoliceniem nazewnictwa artykułów o częściach miast.
Strona częściowo zabezpieczona Głosowanie nad wprowadzeniem stron częściowo zabezpieczonych. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Zmiana zasad głosowania na SDU Głosowanie nad propozycjami zmian w regulaminie SDU.
Więcej kategorii stubów! Głosowanie nad zwiększeniem liczby kategorii zalążków artykułów (przyjęte).
Regulaminy powoływania i odwoływania administratora oraz biurokraty Głosowanie nad wprowadzeniem regulaminów powoływania i odwoływania administratora oraz biurokraty. Regulaminy zostały przyjęte (próg 50%).
Głosowanie w sprawie reguły trzech rewertów Głosowanie nad wprowadzeniem zasady trzech rewertów jako obowiązującej zasady polskojęzycznej Wikipedii. Zasada została odrzucona. Brak wystarczającego poparcia (próg 75%).
Różne sprawy wokółregulaminowe PUA - seria C Głosowanie sondażowe nad doprecyzowaniem niektórych kwestii związanych z regulaminem przyznawania uprawnień (minimalna liczba głosów „za”, większość w głosowaniu nad przyznaniem uprawnień biurokraty, większość potrzebna do odwołania administratora lub biurokraty).
Blokady na prośbę Głosowanie nad zniesieniem możliwości blokowania użytkowników na ich prośbę.
Wykluczenie Kwietnia Głosowanie nad wykluczeniem z Wikipedii użytkownika Kwiecień.
Kolory szablonów Głosowanie nad zmianą kolorystyki szablonów Wieży Babel.
Kategorie szablonów Głosowanie nad zmianą kategoryzacji szablonów Wieży Babel.
Różne sprawy wokółregulaminowe PUA - seria B Głosowanie sondażowe nad doprecyzowaniem niektórych kwestii związanych z regulaminem przyznawania uprawnień (przybliżony konsensus zamiast weta, czynne prawo wyborcze, głosy pacynek, próg liczby edycji dla głosujących, okres próbny, możliwość odwołania administratorów, wprowadzenie regulaminu PUA zaadaptowanego z enwiki).
Głosowanie nad zmianą regulaminu PUA Głosowanie nad nowym regulaminem przyznawania uprawnień administratora (odrzucony).
Różne sprawy wokółregulaminowe PUA Głosowanie sondażowe nad doprecyzowaniem niektórych kwestii związanych z regulaminem przyznawania uprawnień (staż, liczba edycji, minimalny czas przed ponownym zgłoszeniem kandydatury, obowiązek zapisania się na listę dyskusyjną).
Peer review Głosowanie nad wprowadzeniem procesu peer review przed nominacją artykułów do Artykułu na Medal.
Głosowanie nad zmianą regulaminu SDU Głosowanie nad dodaniem nowego punktu do regulaminu SdU.
Głosowanie nad zwijanymi szablonami Głosowanie nad wprowadzeniem zwijalnych szablonów.
Zmiana punktu 3. regulaminu SdU Głosowanie nad nowelizacją punktu 3. regulaminu SdU.
Bibliografia Głosowanie nad zaleceniem edycyjnym dodawania do artykułów listy pozycji bibliograficznych, użytych do napisania artykułu.
Tawbot Głosowanie nad czasowym zatrzymaniem Tawbota.
SdU Głosowanie nad propozycją zmian w funkcjonowaniu dyskusji nad usunięciem stron.
Wieża Specjalności Głosowanie nad wprowadzeniem Wieży Specjalności (przyjęte).
Regulamin głosowań Głosowanie nad nową propozycją regulaminu głosowań (odrzucony).
Nazwa dla sekcji z linkami zewnętrznymi Głosowanie nad nazwą sekcji zawierającej odnośniki do stron zewnętrznych. Wybrano opcję Linki zewnętrzne.
Wyróżnienie „zobacz też” Głosowanie nad sposobem wyróżnienia tytułu sekcji zawierającej linki do innych artykułów Wikipedii i do projektów siostrzanych Wikipedii.
Szablony Głosowanie nad propozycją usunięcia szablonów nawigacyjnych zbyt obszernych lub powielających funkcje innych części Wikipedii.
Metryczka gier komputerowych Głosowanie nad wprowadzeniem infoboksu dla gier komputerowych.
Standaryzacja główki haseł biograficznych Głosowanie nad standaryzacją główki not biograficznych.
Zawieszanie uprawnień administratora Głosowanie nad wprowadzeniem możliwości czasowego zawieszenia uprawnień administratora.
Administratorzy - sonda Głosowanie nad różnymi wariantami wyboru administratorów.
Regulamin głosowań Głosowanie nad wprowadzeniem regulaminu głosowań (odrzucony).
Linux, a GNU/Linux Głosowanie nad reorganizacją artykułu o systemie operacyjnym Linux.
Szablon Nie Karmić Trolla Głosowanie nad usunięciem lub pozostawieniem szablonu {{NieKarmićTrolla}}.
Administratorzy - nowy regulamin Głosowanie nad nowym regulaminem przyznawania uprawnień administratora (przyjęty).
Administratorzy - liczba edycji Głosowanie nad tym, czy należy wprowadzić próg edycji dla kandydatów na administratorów.
Przenoszenie list do kategorii Głosowanie nad przeniesieniem zawartości list do kategorii tematycznych.
Linki zewnętrzne Głosowanie nad zasadami zamieszczania linków do zewnętrznych stron internetowych.
Administratorzy Głosowanie nad trybem powoływania administratorów. Wprowadzono wybór administratorów przez społeczność.
Redirecty z nazw łacińskich Głosowanie nad tym, czy należy tworzyć przekierowania z łacińskich nazw taksonomicznych.
Strony podejrzane o naruszenie praw autorskich Głosowanie nad sposobem postępowania ze stronami podejrzanymi o naruszenie praw autorskich.
Nazwy projektów siostrzanych Głosowanie nad ustaleniem polskojęzycznych nazw projektów siostrzanych Wikipedii.
Fair use Głosowanie nad zakazem wstawiania do polskojęzycznej Wikipedii grafik typu fair use. Propozycja została przyjęta (poparcie wyniosło 85,71%).
Dawne głosowania stałe
Propozycje nowych userboksów Kiedyś głosowanie stałe zatwierdzające propozycje nowych userboksów
Strony do usunięcia Tutaj zgłaszaliśmy artykuły, szablony, portale i kategorie, o których usunięciu bądź pozostawieniu decydowała społeczność