Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Pozostające w mocy środki orzeczone przez KA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pozostające w mocy środki orzeczone przez Komitet

adresat orzeczony środek termin wygaśnięcia (wykonania) źródło (werdykt KA)
Administratorzy zakaz zdejmowania blokady nałożonej na Mathiasrexa przez innych administratorów, chyba że na liście dyskusyjnej opowie się za tym co najmniej 10 administratorów bezterminowy 9/2007
Acaro zobowiązanie do przestrzegania zasad neutralnego punktu widzenia, nieprzedstawiania twórczości własnej i weryfikowalności
w przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad: 6-miesięczna blokada; kolejne naruszenie: roczna blokada
bezterminowy 18/2010, 19/2010
Airwolf 1) zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Tokyotown8, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
2) zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Tokyotown8, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 1. bądź w Kawiarence
w przypadku złamania punktu 1. lub 2.: 3-dniowa blokada (sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów)
bezterminowy 4/2017
Andros64 nakaz przestrzegania w interakcjach z użytkownikiem Pawskim pięciu zasad opisanych w sekcji Środki
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: 7-dniowa blokada; w przypadku wielokrotnego łamania zasad: inny odpowiedni środek
bezterminowy 8/2012
Andrzej19 nakaz przestrzegania zasady NPOV i zakaz dopuszczania się ataków osobistych w związku z hasłami LGBT
w przypadku niespełnienia wymogu: 6-miesięczna blokada
bezterminowy 13/2007
Andrzej1993 nakaz przestrzegania zasady NPOV i WER oraz prawidłowego wypełniania opisu zmian
w przypadku nieprzestrzegania nakazu NPOV i WER: minimum 3-dniowa, a w przypadku nieprawidłowych opisów zmian 1-dniowa blokada
bezterminowy 4/2017
AndrzejzHelu zakaz umieszczania w przestrzeni głównej treści, które nie zostały uźródłowione lub których pokrycie w źródłach znajduje jedynie część informacji
w przypadku złamania powyższego zakazu: blokada, której długość ustala blokujący administrator
bezterminowy 9/2011
Bonio zakaz edytowania stron osobistych wikipedysty Michael 1986 (dawniej: Hulek21, Hulek) bez uprzedniego spytania go o zgodę
w przypadku naruszenia zakazu: 24-godzinna blokada; ponowne naruszenie: miesięczna blokada; kolejne: półroczna blokada
bezterminowy 3/2007
Etup45 nakaz przestrzegania obowiązujących zasad i zaleceń (Wikipedia:Pięć filarów, Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, Wikipedia:Weryfikowalność, Wikipedia:Wikietykieta)
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: administratorzy zostali zobowiązani, by stosowali nie krótsze niż 24-godzinne blokady
bezterminowy 6/2020
Jakubkaja zobowiązanie do przestrzegania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety
w przypadku naruszenia zobowiązania Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady
bezterminowy 7/2014,  8/2014
Kriis zobowiązanie do przestrzegania zasad NPOV, WER lub Wikietykiety
w przypadku naruszenia zobowiązania Komitet uprawnia każdego administratora do natychmiastowego nałożenia trzymiesięcznej blokady
bezterminowy 7/2014,  8/2014
Kwiecień zbanowanie bezterminowy 5/2009
Mathiasrex nakaz podawania źródeł do każdego nowego hasła zgodnie z zasadą weryfikowalności
w przypadku niespełnienia wymogu: 24-godzinna blokada
bezterminowy 5 i 6/2007
nakaz podawania w przypisach prawdziwych odniesień
w przypadku niespełnienia wymogu: 3-miesięczna blokada (po stwierdzeniu fałszywości odniesienia przez KA); kolejny przypadek fałszowania odniesień stwierdzony przez KA: bezterminowa blokada
bezterminowy 9/2007
Michael 1986 (dawniej: Hulek21, Hulek) zakaz edytowania stron osobistych Bonia bez uprzedniego spytania go o zgodę
w przypadku naruszenia zakazu: 24-godzinna blokada; ponowne naruszenie: miesięczna blokada; kolejne: półroczna blokada
bezterminowy 3/2007
Nadzik zakaz rozliczania dyskusji toczących się w Poczekalni przed upłynięciem 7 dni od zapoczątkowania dyskusji
w przypadku złamania zakazu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na okres nie krótszy niż 7 dni
24 lutego 2023 1/2022
OK1997 zbanowanie bezterminowy 2/2013
Pawski nakaz przestrzegania w interakcjach z użytkownikiem Androsem64 pięciu zasad opisanych w sekcji Środki
w przypadku złamania którejkolwiek z zasad: 7-dniowa blokada; w przypadku wielokrotnego łamania zasad: inny odpowiedni środek
bezterminowy 8/2012
Plywak zakaz tworzenia sekcji "Kontrowersje" w hasłach biograficznych (w związku z tematyką LGBT) bezterminowy 13/2007
PMG zakaz odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji bezterminowy 10/2008
Prometheus1 zakaz odnoszenia się do kolejności wprowadzanych przez siebie nowych haseł względem ogólnej liczby haseł z wyjątkiem tradycyjnych liczników edycji bezterminowy 10/2008
Roo72 zakaz zamieszczania na stronach głosowania uwag odnoszących się wprost lub ogólnie do innych osób uczestniczących w tym samym głosowaniu bezterminowy 18/2008
Seibun nakaz zamieszczania źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
zakaz stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Vigilium
bezterminowy 6/2011
SomeRandomSigns zakaz forsowania własnego punktu widzenia, prowadzenia wojen edycyjnych oraz siłowego wprowadzania zmian
w przypadku złamania zakazu Komitet upoważnia administratorów do nałożenia blokady nie krótszej niż miesięczna
bezterminowy 1/2020
Thraen zakaz wykonywania edycji będących atakami osobistymi
w przypadku złamania zakazu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na okres nie krótszy niż 30 dni; sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów
24 lutego 2024 1/2022
Tokyotown8 1) zobowiązać, aby wszystkie dyskusje dotyczące artykułów, których współautorem jest Airwolf, prowadzić w pierwszej kolejności na stronie dyskusji wikiprojektu Militaria, innego wikiprojektu zgodnego z tematyką artykułu bądź na odpowiednich podstronach związanych z oceną artykułu lub przyznawaniem wyróżnień
2) zakazać wycofywania edycji, których autorem jest Airwolf, a dyskusję nad potrzebą wycofania takiej edycji prowadzić zgodnie z punktem 1. bądź w Kawiarence
• W przypadku złamania punktu 1. lub 2.: 3-dniowa blokada (sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów)
bezterminowy 4/2017
Vigilium nakaz zamieszczania źródeł przy każdej edycji merytorycznej w artykułach o tematyce japońskiej
zakaz stosowania ataków osobistych względem wikipedysty Seibun
bezterminowy 6/2011
Zboralski nakaz przestrzegania zasady NPOV i zakaz dopuszczania się ataków osobistych w związku z hasłami LGBT
w przypadku niespełnienia wymogu: 6-miesięczna blokada
bezterminowy 13/2007