Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(16/2009) Andrzej19 - Grzegorz Wysocki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wnioski o arbitraż/(16/2009) Andrzej19 - Grzegorz Wysocki

20 sierpnia 2009 Grzegorz Wysocki złożył wniosek Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(14/2009) Grzegorz Wysocki - Warschauer, Andrzej19 i Wulfstan - został on odrzucony. Po odrzuceniu wniosku wykorzystałem znane mi sposoby do osiągnięcia kompromisu w sprawie poruszanej we wniosku 14. I tak:

  1. Zamieściłem argumenty w dyskusji Grzegorza Wysockiego -> [1]
  2. Rozpocząłem dyskusje w kawiarence -> [2]
  3. Zaproponowałem inną formę szablonu do haseł z kategorii: LGBT (biografie) -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Andrzej19/brudnopis#Szablon_projektu_LGBT_do_biografii_LGBT
  4. Przeprowadziłem rozmowę na IRCu z Leinadem przedstawiając problem oraz rozwiązanie kompromisowe.

Mimo to, Grzegorz Wysocki napisał: [3]. Próbowałem jeszcze raz zaproponować wersję kompromisową [4]. Grzegorz Wysocki w następnej wypowiedzi [5] pogrzebał jakiekolwiek szanse na kompromis uderzając w kilka osób: " Dlaczego uważam, że sam "wyautowujesz" się z dyskusji. To proste – przez Twój styl działania. Najpierw robisz rewert tego co Ci nie pasuje, później skrzykujesz stałą ekipę kumpli dyskutując o "śmierdzących tematach" (vide parę akapitów wyżej) i robicie wspólne zamieszanie. Jeszcze później szukasz pomocy w kawiarence – nikt Ci tam nie przyznał racji, a Ty dalej rewertujesz."

Grzegorz Wysocki pisząc "nikt Ci tam nie przyznał racji" wyraźnie zignorował wypowiedzi Elfhelma i Warschauera. Elfhelm napisał w Kawiarence między innymi: "Pytanie więc, jaki jest związek tych osób z tematyką projektu - bo wg mnie taki sam jak z projektem dotyczącym ich religii, miasta urodzenia, wyuczonego a niewykonywanego zawodu. Do tego kwestia oceny jakości wzmiankowana pod szablonem - na czym ma polegać ocena jakości typowego hasła biograficznego polityka czy aktora niezwiązanego z tematyką projektu LGBT przez ten projekt?". Warschauer zaś napisał: "To rzeczywiście jest problem, np. w tego typu hasłach, gdy rzeczona osoba ma bardzo niewielki lub prawie żaden związek z tematyką LGBT poza faktem publicznej deklaracji na temat własnej seksualności (ale to za mało nawet na kategorię, a co dopiero szablon). Nie wiem, pod jakim kątem miałby być ten artykuł rozwijany przez środowisko LGBT, skoro skądinąd brakuje w nim podstawowych danych biograficznych? Czy 80% informacji o kandydacie na wicekancleraza będzie poświęconych jego preferencjom seksualnym (które są w gruncie rzeczy sprawą prywatną, a nie publiczną, nawet w RFN). Wtedy dojdzie do zachwiania proporcji, bo wątek LGBT w życiu i działalności G. W. jest raczej wątkiem pobocznym."

Najbardziej jednak razi mnie zarzucanie mi: "później skrzykujesz stałą ekipę kumpli dyskutując o "śmierdzących tematach" (vide parę akapitów wyżej) i robicie wspólne zamieszanie". Jest to całkowita nieprawda. Z wpisu można wywnioskować, iż G. Wysocki za "skrzykniętych kumpli" uważa: Pabla000 (pisał on o rzekomych "śmierdzących tematach" -> [6]), Warschauera (rewertującego wstawiony szablon w dyskusji Dyskusja:Jerzy Zawieyski oraz Wulfstana (również zwertował szablon). Nie wiem również, czy pisząc "nikt Ci tam nie przyznał racji" - G. Wysocki celowo pominął opinię Elfhelma czy po prostu ją przeoczył.

Paradoks polega na tym, iż owa grupa "skrzykniętych" i "stałych" kumpli nie istnieje. Nie wiem kto do tej grupy jeszcze miałby się zdaniem G. Wysockiego zaliczać. Takie sugestie są zarzucaniem złem woli grupie osób i zbiorowym pomówieniem. Nigdy nie rozmawiałem prywatnie zarówno z Pabloo, Wulfstanem czy Warchauerem - nie miałem okazji im nawet tego tematu zasugerować - bo nie rozmawiałem z nimi kiedy spór ten był toczony. Sugestia, iż "ich skrzykam" urąga zarówno mi jak i tym osobom. Każda z tych osób samodzielnie zaangażowała się w to zagadnienie (poza Pabloo, który w ogóle nie podejmował tego tematu). Nie wywierałem na nikim presji by poparł moje zdanie ani też nie zachęcałem nikogo by zainteresował się tematem. Rozmawiałem na kanale Wikipedii (w trybie prywatnym) z Leinadem na temat problemu szablonów - jako iż jest on członkiem Wikiprojektu:LGBT - ale również nie zaryzykowałbym tezy, że udało mi się go "skrzyknąć".

Sprawa ta wymaga moim zdaniem ingerencji Komitetu Arbitrażowego, jako iż nie wyobrażam sobie by takie publiczne zarzuty w wykonaniu G. Wysockiego mogły pozostać bez reakcji. Jeżeli zaś chodzi o sprawę merytoryczną (kwestie szablonu {{Wikiprojekt:LGBT/info}}, to pragnę tylko zauważyć iż pomimo braku konsensusu G. Wysocki dalej forsował swój pomysł, prosząc np. Wiktoryna o pomoc przy masowym wstawianiu spornego szablonu. Wiktoryn odmówił: [7]. Negatywnie na temat wstawiania owego szablonu do biogramów osób homoseksualnych i biseksualnych wypowiedział się także Patrol 110 [8], również kasując wstawiony szablon w dyskusji hasła Megan Fox. Pokazuje to jasno, iż nie było konsensusu co do wprowadzenia tego szablonu w takiej formie i przy tak szerokim zastosowaniu.

Chciałbym tylko dodać, iż pomimo że wniosek został złożony do KA Grzegorz Wysocki dalej wstawia kontrowersyjne szablony. Moim zdaniem do czasu rozstrzygnięcia sporu nie należy wykonywać edycji, które owy spór wywołały. AndrzejDyskusja▫. 21:39, 1 wrz 2009 (CEST)

Potwierdzenie

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił odrzucić wniosek. Arbitrzy uznali, że spór dotyczy kwestii merytorycznych. W gestii KA nie leży rozpatrywanie spraw tego typu. Wszystkie działania wypunktowane przez wnioskodawcę (kawiarenka, dyskusje itp.) dotyczyły głównie spraw merytorycznych – jak szablon powinien wyglądać i w jakich artykułach powinien się znajdować. KA nie powinien się wypowiadać, czy szablon jest wstawiany zasadnie, czy też nie. Jeżeli głosy w kawiarence odnośnie do szablonu i artykułów, w których miałby się znajdować, były podzielone i nie osiągnięto kompromisu, a obie strony nadal prowadzą wojny edycyjne wokół wstawiania szablonu, to jest to sprawa do rozpatrzenia przez administratorów. Podobnie jeżeli Andrzej19 poczuł się dotknięty wypowiedzią Grzegorza Wysockiego, powinien był poprosić o interwencję któregoś z administratorów, ponieważ Komitet Arbitrażowy jest instancją ostateczną a nie pierwszego kontaktu.

Ponadto KA zwraca uwagę, że samo używanie Komitetu Arbitrażowego przez obie strony jako argumentu w dyskusji może być uważane za prowokujące drugą stronę do tego, by była w konflikcie – jawnym bądź ukrytym. Takie działania są konfliktogenne i nie przyczyniają się do rozwiązania sporów, także merytorycznych.

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 arbitrów, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 2 arbitrów nie wzięło udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Ludmiła Pilecka ⇒ dyskusja 21:14, 2 wrz 2009 (CEST)

Oświadczenie Elfhelma

Spór ma charakter w istotnej mierze merytoryczny. Przed złożeniem wniosku dość jednoznacznie właśnie w merytorycznym zakresie wypowiedziałem się w Kawiarence. Chociaż Komitet Arbitrażowy zajmuje się co do zasady sporem interpersonalnym, to dla uniknięcia podejrzeń o stronniczość czy brak obiektywizmu wyłączam się od udziału w głosowaniach dotyczącej przedmiotowej sprawy. Uznaję to za uzasadnione tym bardziej, iż wnioskodawca obszernie powołał się na mój głos z dyskusji i wielokrotnie posługiwał się moim nickiem dla umotywowania swoich racji. Elfhelm