Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2011) Emanek - Elfhelm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie użytkownika Wikipedysta:Elfhelm

  • Ok. tygodnia temu przeglądałem hasła związane z tematyka LGBT, które chcę użyć w kolejnej aktualizacji Portalu LGBT. Jednym z takich haseł jest Andreas Carlgren - polityk szwedzki głośny z tego, że był pierwszym otwartym gejem i pierwszym ministrem w związku partnerskim z osobą tej samej płci. Efektem tego było dodanie przeze mnie kategorii posiłkowej Kategoria:Rejestrowany związek partnerski. Uważałem i uważam, że przy tej osobie jest to ze wszech miar ważna kategoryzacja, gdyż informacje o tym fakcie (orientacja s., związek partnerski, aktwyność na polu walk o emancypacje osób LGBt) podawane są w oficjalnych stronach rządu Szwecji, Dworu Królewskiego Szwecji, w wielu artykułach prasowych itd. Użytkownik Elfhelm szybko usunął tą kategorię (edycje z 3 maja, 2011). Wywiązała się w związku z tym między nami dyskusja i zaangażwało się w nią dwóch innych użytkowników (Dyskusja Elfhelma i moja). Widząc rysujący się konflikt edytorski założyłem temat w Dyskusji hasła. Uważam, że jedyną drogą rozwiązywania tego typu sporów są informacje merytoryczne, tj. oparte na źródłach. Przy nierozwiązywalności sporu innym narzędziem jest mediacja lub, z dostepnych środków administracyjnych, zabezpeiczenie strony i kontynuacja sporu w dyskusji do ewentualnego consensusu. Natomiast użytkownik Elfhelm uznał, że skoro ma uprawnienia administracyjne to jest to stosunkowy najszybszy i łatwiejszy argument rozwiązania sporu. I nałożył na mnie 1 dzień blokady. Traktuje to, jako naruszenie moich dóbr osobistych, jako użytkownika Wikipedii i karygodne nadużycie uprawnień administratorskich. Blokady służą ochronie przed wandalizmami i niszczeniem projektu. Nie są narzędziem w sporach edytorskich. Tak użyte są narzędziem zastraszającym, przykładem sprzecznym z duchem i celami Wikipedii. Nie wnikając w treść sporu i nie szukając tu rozwiązania tego sporu (KA nie jest od tego) uważam, że powstała sytuacja wymaga zdecydowanej interwencji KA. Składam wniosek o wycofanie z historii edycji blokady nałożonej na mnie przez uzytkownika Elefhelma, przeproszenie mnie przez w/w użytkownika. Czy i jakie sankcje wobec użytkownika Elfhelma KA zastosuje - nie jest dla mnie ani ważne ani istotne. Ważne jest abyśmy wyraźnie zaznaczyli, że tego typu stosowanie uprawnien adminitracyjnych jest niedopuszczalne. Zwróciłem się mailowo do innego administratora z prośba o próbe rozwiązania tego konfliktu (w sposób podobny jak podałem wyżej). Otrzymałem dziś list że ze względu na sytuację w życiu prywatnym nie może teraz poświęcac czasu plwiki (nazwę uzytkownika moge podać członkom KA, nie ujawniam tu, ponieważ nie otrzymałem na to zgodu więc byłoby to nie fair upubliczniać to). O tej próbie i ewent. dalszym wniosku tutaj (w KA) zawiadomiłem Elfelma. Charakter jego odpowiedzi nie pozostawia wątpliwości, że próby innej mediacji sa bezcelowe moja Dyskusja. Do czasu rozwiązania tej sprawy nie widzę możliwości dalszej kontynuacji mojego wkładu w rozwój polskiej wersji językowej projektu. pozdrawiam, --emanek (dyskusja) 19:43, 10 maj 2011 (CEST)

Potwierdzenie

  • wpis informacyjny na stronie Dyskusji Elfhelma.

Odpowiedź na wniosek

Korzystając z uprawnienia przewidzianego w trzecim akapicie sekcji "składanie i rozpatrywanie wniosków o arbitraż" polityki arbitrażu, przedkładam odpowiedź na wniosek.

  • Potwierdzam, że nie wyraziłem zainteresowania prowadzeniem mediacji z uwagi na zasadność nałożenia blokady i skorzystanie z tego uprawnienia administracyjnego w zgodzie z jego przeznaczeniem.
  • Blokada została nałożona z uwagi na naruszanie przez Emanka podstawowych zasad projektu, a w szczególności nakazu zachowania neutralnego punktu widzenia i w konsekwencji reguły kategoryzacji. Nie uważam, aby był to konflikt edytorski. Nie uważam też, bym ze swojej strony prowadził wojnę edycyjną. Nagminne dodawanie tej kategorii było cofane łącznie przez trzech wikipedystów, z których każdy tłumaczył Emankowi powody takiej edycji.
  • Założenie wątku w dyskusji hasła w mojej ocenie miało ewidentnie charakter pozorny. Mimo, że żaden z wikipedystów nie poparł w dyskusji takiej kategoryzacji (a wręcz przeciwnie była ona cofana przez innych użytkowników), Emanek ponownie notorycznie ją dodawał. Dyskusja została założona przed północą 6 maja, a kategoria ponownie wstawiona już 7 maja w godzinach przedpołudniowych. historia edycji hasła, historia edycji dyskusji hasła.
  • Odnośnie samej kategorii wszystkie argumenty padły w dyskusji Emanka. Krótko można napisać, że Andreas Carlgren wbrew jego sugestiom nie jest encyklopedyczny z racji bycia gejem ani też z racji bycia w związku partnerskim. Jego encyklopedyczność wynika wyłącznie z pełnienia ważnych funkcji państwowych - deputowanego i ministra. Informacja o życiu rodzinnym znalazła się jako część biogramu w haśle, tak samo jak w innych hasłach znajdują się informacje o małżeństwie, dzieciach czy encyklopedycznych krewnych. Nie wynika natomiast z tego hasła, by był aktywnym działaczem na rzecz praw LGBT (nie ma takiej kategorii również na en wiki ani na macierzystej sv wiki), a tym bardziej brak jakichkolwiek informacji, by na rzecz zmian w prawie w tym zakresie działał (istniejąca w haśle wątpliwej istotności wzmianka odnosi się do ślubów kościelnych, a nie do związków partnerskich). Jej dodawanie do tego rodzaju haseł stanowiło więc obejście przyjętego jakiś czas temu kompromisu dotyczącego tej kategorii.

W przypadku przyjęcia wniosku do rozpoznania wnoszę o potwierdzenie przez Komitet Arbitrażowy zasadności blokady oraz zobowiązania Emanka do przestrzegania wikietykiety, aby w przyszłości unikał ataków osobistych oraz niepoważnych i niemerytorycznych insynuacji jak w tej wypowiedzi. Pozdrawiam, Elfhelm (dyskusja) 17:41, 11 maj 2011 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy zadecydował o odrzuceniu wniosku o arbitraż (5/2011) Emanek - Elfhelm. Większość z głosujących arbitrów uznała, że wnioskodawca nie dopełnił obowiązku podjęcia środków przedarbitrażowych przed zwróceniem się do Komitetu. Według przepisów "Polityki arbitrażu": Wniesienie wniosku o arbitraż powinno być ostatecznością stosowaną tylko wtedy, gdy zawiodły inne środki załagodzenia sporu. Komitet Arbitrażowy, po zebraniu materiału dowodowego od wnioskodawcy i jednego z edytorów Wikipedii, którego Emanek poprosił o pomoc w rozwiązaniu konfliktu, stwierdził, iż z powodu odmowy drugiego z nich do mediacji nie doszło. Fakt odmowy podjęcia mediacji nie zwalniał wnioskodawcy od dalszych działań na rzecz rozwiązania konfliktu metodami przedarbitrażowymi, w tym zwrócenia się do innego administratora czy użytkownika. Komitet stoi także na stanowisku, że subiektywne przeświadczenie o bezcelowości kroków mediacyjnych nie może stanowić usprawiedliwienia dla rezygnacji z ich podejmowania. Komitet Arbitrażowy pragnie na koniec zwrócić uwagę wnioskodawcy, jak również wszystkim potencjalnym wnioskodawcom, o obowiązku zamieszczania w składanych wnioskach o arbitraż pełnego obrazu sporu, a w szczególności konieczności wykazania wyczerpania innych form jego rozwiązania, o czym wyraźnie traktują przepisy "Polityki arbitrażu".

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 arbitrów, 4 arbitrów było za jego odrzuceniem, 2 arbitrów wstrzymało się od głosu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Sebk. let’s talk 19:12, 16 maj 2011 (CEST)