Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Najbliższe wybory[edytuj | edytuj kod]

 • Wybory rozpoczną się z początkiem marca 2019 roku. Wybranych zostanie czterech arbitrów.

Procedura wyboru członków Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Członkowie Komitetu Arbitrażowego polskiej Wikipedii wybierani są przez jej społeczność na dwie kolejne półroczne kadencje. Wybory odbywają się dwa razy do roku, w marcu i we wrześniu.

Wybory do Komitetu przeprowadzane są według następujących reguł:

 • wybory arbitrów odbywają się od 6 do 12 dnia miesiąca po przeprowadzeniu nominacji
 • we wrześniu dokonuje się wyboru pięciu, a w marcu czterech członków Komitetu
 • arbitrem może zostać każdy użytkownik mający w momencie rozpoczęcia nominacji minimum 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i zarejestrowany najpóźniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem nominacji (tj. odpowiednio do 1 marca i 1 września włącznie)
 • kandydat na arbitra nie musi posiadać uprawnień administratorskich, jednak – w przypadku gdy zostanie wybrany na arbitra – otrzyma na czas sprawowania funkcji uprawnienia administratorskie, by mógł czytać usunięte strony (nie może z tych uprawnień korzystać w pozostałym zakresie)
 • głosować może każdy zalogowany użytkownik mający w momencie rozpoczęcia nominacji minimum 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej i zarejestrowany najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji (tj. odpowiednio do 1 stycznia i 1 lipca włącznie); głosy pacynek są nieważne
 • każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący)
 • arbitrami zostaje odpowiednio pięć osób lub cztery osoby, które otrzymały najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna
 • w razie gdy dwaj kandydaci (lub więcej) otrzymają taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii
 • jeżeli w wyniku wyborów nie zostanie wybrana dostateczna liczba arbitrów, przeprowadza się wybory uzupełniające według powyższej procedury, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca
 • przeprowadzenie nominacji i głosowania koordynuje sekretarz Komitetu.

Podczas pierwszego (historycznego) wyboru arbitrów wybranych zostało dziewięciu członków, z czego czterej, którzy otrzymali najmniej głosów popierających netto, zakończyli kadencję po pół roku, tj. w momencie wyboru czterech nowych członków.

Nominacja kandydatów na arbitrów[edytuj | edytuj kod]

Nominacje kandydatów na arbitrów przeprowadza się w ciągu pierwszych 5 dni miesiąca, w którym odbywają się wybory członków Komitetu Arbitrażowego (od 1 do 5 dnia do godziny 16:00 czasu warszawskiego). Kandydata może zgłosić każdy użytkownik uprawniony do głosowania. Można także samemu zgłosić własną kandydaturę. Po zgłoszeniu kandydata nie prowadzi się dalszej dyskusji w trakcie nominacji. Kandydat zgłoszony przez innego użytkownika musi potwierdzić chęć kandydowania najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem głosowania (tj. do godziny 22:00 ostatniego dnia nominacji).

Procedura odwoływania członków Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

 • Na łączny wniosek przewodniczącego i sekretarza może się odbyć głosowanie nad usunięciem nieaktywnego arbitra. W przypadku gdy 6 z 9 arbitrów (z wyłączeniem tego, którego dotyczy wniosek) będzie za przyjęciem wniosku, arbiter traci status członka Komitetu. Wniosek można wnieść tylko w związku z brakiem aktywności jednego z arbitrów.
 • Arbiter może w czasie pełnienia funkcji zrezygnować na własną prośbę z członkostwa w Komitecie.
 • Procedura obsadzania wakatu przebiega według poniższych reguł.
  • Wakaty obsadzane są kandydatami na arbitrów, którzy podczas ostatnio przeprowadzonych wyborów uzyskali najwięcej głosów popierających netto, spośród tych, którzy nie zostali wybrani do Komitetu.
  • Brak zgody tak wybranego kandydata (w terminie 5 dni od daty powiadomienia go drogą mailową) na objęcie funkcji arbitra powoduje, iż jego miejsce zajmują kolejni na liście kandydaci z największą liczbą głosów popierających netto.
  • Jeśli istnieje taka potrzeba (wakat któregoś z arbitrów) w czasie właściwego wyboru członków Komitetu, odbywają się również wybory uzupełniające w celu obsadzenia wakatów – jednak pod warunkiem że wakat nastąpi najwcześniej na miesiąc przed nominacjami na arbitrów. W każdym innym wypadku obowiązuje opisana wyżej procedura obsadzania wakatu.
  • Arbiter, który w ten sposób objął funkcję członka Komitetu, pełni ją do końca kadencji arbitra, którego zastąpił.

Archiwum wyborcze[edytuj | edytuj kod]