Wikipedia:Linki do Krajowego Rejestru Sądowego

Skrót: WP:KRS
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

W artykułach dotyczących przedsiębiorstw, stowarzyszeń i innych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podajemy numer podmiotu w tym rejestrze. Jednocześnie umożliwialiśmy czytelnikom Wikipedii przejście do informacji opisujących dany podmiot w prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości serwisie internetowym.

Od chwili wprowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości systemu informatycznego pod adresem https://ems.ms.gov.pl nie mamy obecnie możliwości odesłania czytelników do danych podmiotu, ze względu na wadliwą budowę systemu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak poważny to jest problem?[edytuj | edytuj kod]

Ponad 2800 artykułów w polskiej wersji językowej Wikipedii zawiera odwołanie do KRS.

Twórcy Wikipedii nie mogą zagwarantować poprawności informacji zawartej w serwisie, dlatego wymagają, aby informacja opublikowana była poparta niezależnymi źródłami, aby pomóc czytelnikom w samodzielnej weryfikacji informacji zawartej w artykule Wikipedii, dlatego uważamy linkowanie do KRS za ważny element naszej misji.

Dostęp do historycznych danych Rejestru umożliwiałby ilustrowanie zdarzeń z historii podmiotów zarejestrowanych w Polsce, jednak do tej pory nie było takiej możliwości w udostępnionych przez sądy serwisach internetowych.

Dlaczego dotychczasowe linki nie działają?[edytuj | edytuj kod]

Do tej pory korzystaliśmy na Wikipedii z linków w postaci http://krs.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000012938 (pod numerem 12938 jest wpisana do KRS Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).

Niestety, postanowiono uruchomić nowy serwis pod nowym adresem (na serwerze https://ems.ms.gov.pl/) i podjęto decyzję o usunięciu dostępu do stron podmiotów pod starym adresem. Nie skorzystano tu z możliwości pozostawienia przekierowania spod starego adresu (http://krs.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000012938) pod nowy adres danych podmiotu (np. https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.podmiotdaneszczegolowe/RP/0000012938), co pozwoliłoby na dalsze działanie serwisów internetowych, takich jak Wikipedia, które linkują do danych w KRS.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (Dz.U. z 2018 r. poz. 546, ze zm.) uznaje w § 10 ust. 2 pkt 2 adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru za konieczną cechę pobranego samodzielnie wydruku komputerowego zawierającego informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu i pełnemu (zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym[1]).

Problem znikających linków jest znany prawie od początku działania stron World Wide Web. W 1998 roku twórca WWW, Tim Berners-Lee sformułował postulat Cool URIs do not change, gdzie opisuje problem i podaje możliwości przeciwdziałania powstawaniu martwych linków.

Szkoda, że twórcy tak ważnej bazy danych nie zastosowali się do mających już ponad 15 lat zaleceń. Obawiamy się również, że linki do KRS-u i podobnych rejestrów publicznych będą się zmieniały przy każdej gruntownej modernizacji czy wymianie oprogramowania udostępniającego daną bazę danych w Internecie.

Dlaczego nie możecie poprawić linków na nowe?[edytuj | edytuj kod]

W niektórych przypadkach, gdy duża baza danych jest przenoszona pod nowy adres, jesteśmy w stanie maszynowo zamienić stare adresy na nowe w większości artykułów w polskiej Wikipedii.

Niestety w tym przypadku nie jest to możliwe, gdyż bezpośrednie odwołanie się do strony podmiotu – na przykład https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.podmiotdaneszczegolowe/RP/0000012938 w przypadku Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej powoduje przekierowanie użytkownika na stronę wyszukiwarki podmiotów, gdzie trzeba wpisać dane podmiotu i wyszukać ponownie, rozwiązując przy tym zagadkę podaną na obrazku.

Dlaczego nie możecie linkować do innych serwisów udostępniających dane z KRS?[edytuj | edytuj kod]

Z wielu powodów (reklamy, niepewna aktualność, brak urzędowego charakteru zbioru) nie możemy też linkować do powstających w Internecie kopii zasobu danych KRS.

Czy wikipedyści mogą uruchomić własną kopię KRS?[edytuj | edytuj kod]

Projekt Wikidane oraz inne mechanizmy stosowane przez wikipedystów, na przykład publikacje danych z użyciem serwerów wspomagających pracę wikipedystów (m.in. serwer narzędziowy stowarzyszenia Wikimedia Polska) umożliwiają w teorii uruchomienie łatwo dostępnej kopii rejestru publicznego w postaci przyjaznej dla użytkowników.

Niestety, nie wiemy, w jaki sposób dane KRS mogą być w postaci zbiorczej pobrane ze strony Ministra Sprawiedliwości, ani też w jakiej formie można pobierać aktualizacje danych w rejestrze. Nie wiadomo, dlaczego dane rejestru nie mogą być udostępniane w podobny sposób jak zawartość Wikipedii – przez ogólnodostępne kopie bazy danych na stronie http://download.wikimedia.org/ oraz poprzez informacje o ostatnich zmianach w Wikipedii dostępne na żywo w różny sposób.

Dlaczego minister sprawiedliwości utrudnia dostęp do KRS?[edytuj | edytuj kod]

Brak możliwości bezpośredniego linkowania do KRS, brak możliwości pobrania zawartości bazy danych KRS, jak również konieczność wpisania rozwiązania hasła obrazkowego (tzw. CAPTCHA) stanowią istotne utrudnienia w korzystaniu z serwisu i efektywnego przetwarzania zawartej w tym zbiorze informacji publicznej. Konieczność wpisywania hasła obrazkowego uniemożliwia dostęp osobom korzystających z nietypowych urządzeń i przeglądarek internetowych, w tym osobom niepełnosprawnym. Twórcy Wikipedii oraz oprogramowania do obsługi wiki dbają o zapewnienie swobodnego dostępu do wiedzy niezależnie od formy dostępu lub ewentualnych ograniczeń odbiorcy (zobacz artykuł w Wikipedii o dostępności stron internetowych).

Spotyka się argument, że hasło obrazkowe jest stosowane po to, żeby utrudnić dostęp automatom pobierającym wszystkie dane ze strony i przez to obciążających nadmiernie infrastrukturę techniczną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dane KRS były udostępniane również w postaci bazy danych oraz bieżących aktualizacji, co pozwoliłoby na wtórne przetwarzanie informacji publicznej zawartej w rejestrze, co umożliwia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej[2] i spowodowałoby, że pobieranie części lub całości bazy danych rejestru przez generowanie kilkudziesięciu tysięcy odwołań do wyszukiwarki serwisu przestałoby być konieczne i opłacalne. Co więcej, ustawa ta stanowi, że:

wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w [art. 23a] ust. 2 i 3, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w [Rodziale 2a ustawy]

– który stanowi m.in., że informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem [art. 23b] ust. 2 i 3 oraz art. 23c.

Co trzeba zrobić, aby Wikipedia mogła znowu odsyłać czytelników do KRS?[edytuj | edytuj kod]

  1. Strony informacji o podmiotach powinny posiadać stabilny, spójny system adresowania. Przykładowo:
    http://krs.gov.pl/podmiot/12938 dla danych aktualnych;
    http://krs.gov.pl/podmiot/12938/20121231 dla danych historycznych.
  2. Zlikwidować konieczność korzystania z CAPTCHA przy dostępie do danych w rejestrze
  3. Zlikwidować konieczność korzystania takich mechanizmów protokołu HTTP jak Cookies czy HTTP referer przy próbie dostępu do danych w rejestrze.
  4. Udostępnić zbiory danych KRS w postaci umożliwiającej ich maszynowe przetwarzanie, z uwzględnieniem aktualizacji i dostępu do danych historycznych.

Pytania, uwagi i kontakt z autorami Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

Uwagi, pytania i dyskusję w tej sprawie najlepiej prowadzić na stronie dyskusji niniejszej strony.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]