Wikipedia:Kawiarenka/Nazewnictwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Taza de café.png
Kawiarenka pod Wesołym Encyklopedystą – dyskusje o nazewnictwie
Tu dyskutujemy nad kwestiami związanymi z nazwami używanymi w artykułach: nazwami stron, spolszczeniami, terminologią fachową, nazwami geograficznymi itp. Zwróć się tutaj, jeśli nie wiesz, jakich słów użyć przy pisaniu artykułu.

Obserwuj stolikArchiwum stolikaWszystkie stoliki • Skróty: WP:NAZ, WP:BAR:NAZ


Operacja „Dunaj”[edytuj | edytuj kod]

Wydarzenia z sierpnia 1968. Otóż wszyscy i wszędzie piszą o inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację lub o interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Tak w encyklopediach, opracowaniach naukowych, podręcznikach szkolnych i akademickich. Tak też w innych wersjach językowych. Nikt, ale to zupełnie nikt nie nazywa inwazji – Dunajem, to jest poza Wikipedią niespotykane (pomijając tytuł filmu fabularnego z 2009). Jeżeli pozwolicie, chciałbym zmienić tytuł hasła na Inwazja Układu Warszawskiego na Czechosłowację bądź na Interwencja Układu Warszawskiego w Czechosłowacji --WTM (dyskusja) 16:01, 23 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[odpowiedz]

Transkrypcja żeńskich nazwisk ukraińskich zakończonych na -ська[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też zarchiwizowany wątek Polszczenie końcówek ukraińskich nazwisk.

W WP:ZB zgłoszono problem (wątek WP:ZB#Ołena Zełenśka), jak powinniśmy transkrybować żeńskie nazwiska ukraińskie zakończone na -ська: „-śka” (jak Ołena Zełenśka) czy „-ska” (jak Ołena Zełenska).

Jak kiedyś przy tym stoliku zauważył Arvedui89, dla nazwisk rosyjskich mamy zalecenie, żeby polszczyć końcówki -ский, -цкий, -ий, -ый (-skij, -ckij, -ij, -yj) do -ski, -cki, -i, -y (zgodnie z zasadą PWN 77.B.1). Analogiczna zasada 77.B.6 zaleca polszczyć końcówki rosyjskich nazwisk żeńskich -ская, -цкая jako -ska, -cka. Dla nazwisk ukraińskich zasada PWN 77.C.2 stanowi, że mogą one otrzymać polskie końcówki (-ий, -ський, -цький → -y, -ski, -cki zamiast -yj, -śkyj, -ćkyj), natomiast PWN nic nie mówi o wariantach tych nazwisk w formie żeńskiej, tj. zakończonych na -ська lub -цькa. W efekcie, jeśli ściśle trzymać się zaleceń PWN, mężczyzna o nazwisku Zełenski ma żonę o nazwisku Zełenśka.

Problem podsumował w ZB Arvedui89: „Dla rosyjskiego uproszczono końcówki pod polski wzorzec odmiany -skij do -ski (żeby nie mieć spółgłoski w mianowniku formy przymiotnikowej, bo to w odmianie grozi formą -skija, -skuju, -skijem, -skijowi), a dla kobiet obcięto końcówkę -ja, która po rosyjsku i tak odpada w odmianie. Dla ukraińskiego, ponownie, uproszczono męską końcówkę przymiotnikową – bo zakończona była na nieintuicyjną spółgłoskę – -śkyj do -ski. Dla kobiet „nie było takiej potrzeby”, bo forma -śka w odmianie nie napotyka żadnych trudności (odmiana Zełenśka, -śkiej, -śką jest prostsza niż dla porównania Zielenskaja, bo tu mogłyby się pojawić formy -skajej, -skają). No, ale jednocześnie zostawia nam to niekonsekwencję innego rodzaju, przez porównanie z formą męską tego samego nazwiska”.

Moja propozycja jest następująca:

 1. W Wikipedia:Nazewnictwo artykułów#Nazwiska rosyjskie dodać analogiczne zalecenie dot. formy żeńskiej, zgodnie z zasadą 77.B.6.
 2. Dodać zalecenie, aby ukraińskie nazwiska męskie zakończone na -ий, -ський, -цький polszczyć zgodnie z zasadą 77.C.2 na -y, -ski, -cki oraz – dla spójności pisowni męskiej i żeńskiej – nazwiska żeńskie zakończone na -ськa i -цькa polszczyć analogicznie na -ska i -cka.

Michał Sobkowski dyskusja 15:01, 30 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Co do pierwszego postulatu, to zalecenie mówi o stosowaniu zasady 77.B, więc, zgodnie z logiką, od 77.B.2 do 77.B.8. Męskie formy -skij itd. są podane jako przykład dla sformułowania Końcówki niektórych nazwisk rosyjskich przyjmują formę nieco odmienną od standardowej transkrypcji. Postulat drugi jak najbardziej słuszny, gdyby nie to, że dość mocno przypomina OR. Aʀvєꝺuι + 23:07, 30 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Jak Arvedui89, aktualne reguły transkrypcji i zalecanego spolszczania (niestety, bo to pożądane) nie dają obecnie podstaw do zmiany transkr. -śka na -ska (-ćka na -cka). Naruszałoby to jednak OR. Liczmy na dynamikę. Elfhelm (dyskusja) 23:43, 30 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
O ile można się zgodzić, że zastosowanie takiej transkrypcji mogłoby stanowić coś na kształt OR, to jednak z drugiej strony jej niestosowanie narusza ZR (nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, by nazwiska żeńskie spolszczać inaczej, niż męskie, poza „w tablicach tego nie zapisano”). Pytanie, czy mniejszą szkodą jest przymknięcie oka na quasi-OR (bo jednak nie wymyślalibyśmy nic nowego, a jedynie stosowali w sposób analogiczny coś, co już zostało wymyślone i opublikowane) i zachowanie logicznej spójności, czy bycie pod względem OR świętszym od papieża i utrzymanie obecnej, pozbawionej logiki, sytuacji. Jeszcze innymi słowy – czy uważamy, że nie możemy, bo PWN nie opublikował tego bezpośrednio wprost, czy też przeciwnie – możemy i powinniśmy zastosować analogię, bo PWN nie opublikował nic, co by się temu sprzeciwiało. W danym przypadku jednak stałbym po stronie ZR, logiki i spójności. Avtandil (dyskusja) 23:58, 30 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
PWN wskazywał dość pośrednio, czemu polszczenie odnosi się tylko do nazwisk męskich. Arvedui89 wyjaśnił to w WP:ZB. Niestety, ale nie ma żadnego źródła (KSNG/PWN) pozwalającego na transkrypcję -ska/-cka zamiast -śka/-ćka. Poza OR zmiana taka naruszałaby więc i WER. Elfhelm (dyskusja) 00:11, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
To nieprawda, że nie ma żadnego źródła pozwalającego na taką transkrypcję, jak najbardziej istnieje takie (tylko jest, co tu ukrywać, dość stare). Mianowicie w PAN-owskiej publikacji „Pisownia polska. Przepisy –– słowniczek” z 1933 (oryginału nie znalazłem online, podaję za H. Sojką-Masztalerz, s. 296), na stronach 43-44 zalecano, by „1/ ukraińskie -śkyj, -śka oddawać przez polskie -ski, -ska i pisać nie Ohonowśkyj, Studyńśka, ale Ohonowski, Studyńska”. Gwoli prawdy przyznaję, że w kolejnym wydaniu, z 1936, podawano już tylko przykłady nazwisk męskich. W każdym razie uważam, że jeśli w latach późniejszych przy zmianach norm ortograficznych PWN nie publikował żadnych zaleceń dotyczących polszczenia ukraińskich nazwisk żeńskich, które stałyby w sprzeczności z rekomendacjami z 1933, a jedynie pomijał tę kwestię milczeniem, to nie będzie wikigrzechem zastosowanie tejże najnowszej normy, w której zostało to poruszone. Avtandil (dyskusja) 00:50, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Dzięki na wstępie za podrzucenie ciekawego artykułu przeglądowego. Natomiast nie mogę podzielić wywodu prowadzącego do dopuszczalności jego stosowania (nadal nie widzę źródła o charakterze aktualnym i mogącym być uznanym za wiążące). PWN kwestie transkrypcji i stanowiących od niej wyjątków polszczeń ujął kompleksowo. Reguła 78.C.2. [1] odnosi się do konkretnych końcówek i można wywodzić, że polszczenie jest dopuszczalne celem ujednolicenia odmiany (przy nazwiskach -śka/-ćka ten problem nie występuje). Sam PWN jest zresztą dynamiczny, w końcu jeszcze niedawno z „-ич” było tak, a dziś jest tak. Zatem to, że PWN nie opublikował zaleceń dot. polszczenia nazwisk żeńskich, według mnie oznacza po prostu, że nie przewiduje tu (niestety!) odstępstw od transkrypcji. A skoro uregulował kwestię kompleksowo i wymienił dopuszczalny zakres odstępstw (polszczeń) -> to normy nowsze derogują normy starsze. Nadal nie widzę możliwości przyjęcia ww. propozycji w zgodnie z NOR/WER. Do tego wprowadzanie różnych odstępstw od jasnych reguł jest też tworzeniem niepotrzebnych precedensów. Liczmy więc, że PWN wprowadzi stosowną zmianę (jak przy -yczu) :) Elfhelm (dyskusja) 22:56, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • A ja z faktu, że PWN nie opublikował zaleceń dot. polszczenia nazwisk żeńskich wyciągam odwrotny wniosek: polszczenie -ськ- i -цьк- na -sk- i -ck- w wariancie żeńskim, analogicznie do dozwolonego wariantu męskiego, jest tak oczywiste, że nie wymaga osobnej reguły. Forma męska jest opisana przede wszystkim ze względu na problem z odmianą końcówki -ий. Skoro przy okazji spolszczono -ськ- i -цьк- na -sk- i -ck-, to należy stosować taką spolszczoną wersję konsekwentnie w obu rodzajach. Wskazówka jak traktować -ськ- i -цьк- jest jednoznaczna. Gdyby PWN nie dopuszczał polszczenia w rodzaju żeńskim, to zapewne w regule 78.C.2. dopisałby zastrzeżenie „...(ale Зiлинськa – Ziłynśka)”. W języku rosyjskim nie jest tak prosto z odmianą, więc jest osobna reguła dla r.m. i r.ż. Michał Sobkowski dyskusja 16:03, 1 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Widzę, że nie dojdziemy do konsensusu :) PWN nie zrobił zastrzeżenia co do r.ż., bo polszczenie odnosiło się tylko do nazwisk męskich i wynikało głównie z problemów z kwestią mianownik-odmiana przez przypadki. Przy okazji zmieniono ś/ć na s/c i stworzono tym samym (zamierzenie lub nie) niespójność z nazwiskiem w r.ż. Ale usunięcie tej niespójności musi iść wyraźną regułą językową, której nie mamy. Elfhelm (dyskusja) 20:15, 1 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • W kwestii formalnej: Polska Akademia Nauk powstała w 1951 r., więc nie mogła nic wydać w 1933 r. Błąd zrobiła Helena Sojka-Masztalerz w swoim artykuje. W rzeczywistości „Slowniczek” wydała Polska Akademia Umiejętności. Ponadto pozycja sprzed wieku ma zerową wartość jeśli chodzi o pisownię współczesną, ma jedynie znaczenie historyczne. Wydanie V z 1923 r. udostępnione przez WBC. Co ciekawe, zamiast pisowni Ohonowśkyj jest tam wskazana pisownia w pełni spolszczona Ogonowski, s. 39. Najwyraźniej kilka lat później już nie polszczono tak silnie. Michał Sobkowski dyskusja 16:27, 1 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Jednak proszę nie mylić transkrypcji (zawsze -skij, -śkyj, -skaja itd.) od spolszczeń. A gdy wchodzimy już w kwestie spolszczeń, to nie należałoby zapominać, że nadal mamy William Shakespeare, a nie Szekspir, czy George Washington, a nie Waszyngton, choć to postacie powszechnie znane pod spolszczonym zapisem (a ich znajomość jest większa niż 99% postaci, których miały by dotyczyć te uproszczone zakończenia nazwisk). Zatem jeśli uznawać prymat zapisów spolszczonych nad oryginalnymi, to jednak w odniesieniu do wszystkich nazwisk, gdzie formy spolszczone dominują. Aotearoa dyskusja 09:42, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Aotearoa, proponuję w tym wątku pozostać jednak jedynie przy kwestii ukraińskiej, bo do niczego nie dojdziemy. Polszczenie imion i nazwisk wybranych, znanych osób na podstawie uzusu można przedyskutować, ale to zupełnie inna sprawa. Michał Sobkowski dyskusja 10:43, 1 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Świętopełk (imię)[edytuj | edytuj kod]

Obecne hasło Świętopełk (imię) powinno być hasłem głównym Świętopełk – tak nakazuje logika, natomiast obecne hasło Świętopełk powinno stać się disambigiem Świętopełk (ujednoznacznienie)

PS. Sobkowski mi kazał 188.147.8.71 (dyskusja) 15:23, 30 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Czy próżnia może cokolwiek wypełniać?[edytuj | edytuj kod]

Czy używając fachowej terminologii możemy powiedzieć, że coś jest wypełnione próżnią? Np. żarówka („Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych [...] lub próżnią”) albo Hyperloop („Koncepcja działania Hyperloop opiera się na wysyłaniu specjalnie zaprojektowanych kapsuł, które poruszałyby się w stalowym tunelu częściowo wypełnionym próżnią”). Pozdro 5.173.112.175 (dyskusja) 12:59, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

To pytanie jest dość filozoficzne, ale z punktu widzenia fizyki, próżnia nigdy nie jest pustką sensu stricte, występują w niej choćby wirtualne cząstki oraz promieniowanie (patrz efekt Casimira). Ponadto, w rzeczywistości, w próżni występują również cząsteczki materii przy bardzo niskim ciśnieniu, więc techniczne rozumienie „próżnia” to raczej „bardzo rozrzedzona mieszanka gazów”. Według mnie nie jest to sformułowanie najszczęśliwsze, ale mimo wszystko można by dopuścić. Msz2001 (dyskusja) 13:32, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Wyspa Króla Williama[edytuj | edytuj kod]

Pod taką nazwą od momentu utworzenia w 2006 roku. Wyspa została nazwana na cześć króla Wielkiej Brytanii, Wilhelma IV Hanowerskiego. No to chyba Ziemia Króla Wilhelma powinno być, a nie Williama? Imiona władców spolszczamy. Analogicznie jak jest Ziemia Królowej Elżbiety, a nie Ziemia Królowej Elizabeth.

@Khan Tengri@Aotearoa Nie znalazłem w zeszytach KSNG tej nazwy. Hoa binh (dyskusja) 15:19, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • Jeśli ktoś ma w zwyczaju składać wnioski i propozycje do KSNG, to tutaj może się wykazać, bo ten egzonim jest nieco absurdalny. Mathieu Mars (dyskusja) 15:54, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Równie dobrze można zapytać, a po co to szanowne grono unormowało tego typu egzonim, będący połowicznym i wybiórczym tłumaczeniem nazwy oryginalnej, która odnosi się do osoby, dla której w języku polskim istnieje „Wilhelm IV Hanoweski”. Po co wnioskować? Być może członkowie komisji mogliby dojść do podobnych wniosków i zrewidować nazwę. Mathieu Mars (dyskusja) 16:41, 31 paź 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Tyle, że wyspa nie jest znana pod nazwą Wyspa Króla Wilhelma IV Hanowerskiego. A biorąc pod uwagę, jakie jest zamieszanie z polskimi imionami władców, gdzie jedni stosują imiona oryginalne, a inni spolszczone (nawet „Historia powszechna 1789-1918” Bazylowa podaje „Wilhem (William) IV”, nie wspominając o księciu Williamie), to tu raczej o błędzie nie ma mowy, a jedynie o wyborze jednej z dwóch form stosowanych, fakt, że formy rzadszej. A od tegoż Wilhelma/Williama, tylko za czasów książęcych jest jeszcze Zatoka Księcia Williama. Aotearoa dyskusja 17:17, 31 paź 2022 (CET) PS. A skoro Wikipedia z Charlotty robi Karolinę, to jeszcze zgodnie z tym „błędne” byłyby nazwy typu Zatoka Królowej Charlotty, Cieśnina Królowej Charlotty, Wyspy Królowej Charlotty. A pewni, jak poszukać, to jeszcze trochę takich nazw się znajdzie.Odpowiedz[odpowiedz]
Bo nazwa miejsca i nazwa osoby, po której to miejsce zostało nazwane nie zawsze muszą brzmieć identycznie w obcym języku? To tak jak byś narzekał że po angielsku król to Casimir III the Great, a miasto Kazimierz Dolny; albo Mount Kosciusko vs Tadeusz Kościuszko itd. Marcelus (dyskusja) 09:25, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Artykuł jest kompletnie bez źródeł. Na polskojęzycznych mapach, w słownikach i encyklopediach geograficznych nazywa się toto „wyspa Księcia Williama”. Jest literatura, źródła więc może wzięlibyście książkę do ręki, a nie prowadzili bezsensowne i niezbyt mądre dyskusje, świadczące tylko o waszej ignorancji? Niemerytoryczną uwagę wykreślił Michał Sobkowski dyskusja 20:21, 1 lis 2022 (CET) No dobra Króla. -- niepodpisany komentarz użytkownika 2a02:a31d:8440:b000:15fd:9d62:71cb:59ee (dyskusja) 19:36, 31 paź 2022Odpowiedz[odpowiedz]

Czy możemy tworzyć własne nazwy gatunków organizmów?[edytuj | edytuj kod]

W art. Chlorophyllum molybdites mam problem z wikipedystą, który rewertuje art. wprowadzając nazwę czubajnik trujący. Ta nazwa jest poprawna logicznie, gdyż wszystkie inne gatunki tego rodzaju w Polsce nazywają się czubajnik, jednak nie ma żadnych źródeł potwierdzających tę nazwę, wszędzie w internecie, także w drukowanych źródłach grzyb ten znany jest pod nieprawidłową logicznie nazwą sinoblaszek trujący. Logiczne jest, by nazywał się czubajnik trujący, ale wprowadzenie takiej nazwy na wikipedii to będzie twórczość własna, bo taka nazwa nigdzie nie jest znana i nie ma źródeł. Komisja ds. Polskiego nazewnictwa grzybów dla Chlorophyllum rekomenduje nazwę czubajnik, jednak Chlorophyllum molybdites w Polsce nie występuje, więc komisja nie podaje więc jego nazwy. Przeniosłem więc go pod nazwę naukową (łacińską), bo to wydaje mi się najbardziej sensownym rozwiązaniem. Są trzy rozwiązania nazwy artykułu, proszę o opinię:

 • czubajnik trujący – logicznie poprawna, ale będzie wymysłem wikipedystów, bo takiej nazwy nigdzie nie ma
 • sinoblaszek trujący – nazwa popularna i występująca w internecie i źródłach pisanych, ale błędna, bo wszystkie gatunki tego rodzaju w Polsce mają nazwę czubajnik
 • Chlorophyllum molybdites – prawidłowa nazwa naukowa. Selso (dyskusja) 21:06, 2 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  • Na pewno odpada tworzenie nazwy nieobecnej w źródłach. Mam stale takie pokusy i to w jeszcze bardziej jednoznacznych przypadkach (np. tworzenie nazwy rodziny od rodzaju mającego polską nazwę zgodnie z zasadami przyjętymi dla nomenklatury naukowej powinno być tylko formalnością, ale skoro takiej nazwy nigdzie nie mogę znaleźć w publikacjach – zostawiam nazwę naukową). Rozstrzygnięcie między rozwiązaniem 2 i 3 zależy od rozpowszechnienia nazwy zwyczajowej. Jeśli nazwa jest używana i obecna w różnych źródłach – użyłbym takiej, nawet jeśli "nie pasuje" do taksonomii. Jeśli jest niszowa i niepopularna – wspomniałbym o jej istnieniu w artykule i o tym, kto i gdzie nazwał tak takson, ale artykuł powinien mieć moim zdaniem w takiej sytuacji nazwę naukową. Kenraiz (dyskusja) 22:55, 2 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Nazwę traktujemy jako sztywny desygnator, tzn. niezależnie od jej etymologii, chyba że mamy stworzony w porządnych źródłach system nazewnictwa. Coś takiego próbowano stworzyć w przypadku ssaków i wyszło, jak wyszło. Po to są nazwy naukowe, by były spójne i wchodziły w skład systemu, nawet jeśli są mylące znaczeniowo. Nazwy zwyczajowe zazwyczaj nie oddają klasyfikacji i nie można obecne tego od nich wymagać. Wobec tego nazwa nie może być w ten sposób błędna. Tak więc zgodnie ze źródłami sinoblaszek trujący należy do rodzaju czubajnik, tak jak pies domowy należy do rodzaju wilk, a żubr europejski do rodzaju bizon. Kto się z tym nie godzi i chce to poprawiać, niech pisze publikację naukową i jeśli się recenzenci zgodzą, wtedy będziemy mieli źródło. Mpn (dyskusja) 07:17, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Jak koledzy wyżej. Nie tworzymy – nawet logicznie wyglądających – nazw. I zgadzam się z Mpn'em – nazwa sinoblaszek trujący może być myląca, czy pozornie niepasująca, ale nie błędna. Jacek555 21:24, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Dla porządku należałoby o tej dyskusji i wnioskach powiadomić @Pablo123098, bo to zapewne m.in. ta edycja z opisem: Polskie towarzystwo ds. nazewnictwa grzybów rekomenduje od 2021 stosowanie nazwy rodzajowej czubajnik. Niepoprawnym jest aby występowały dwie nazwy rodzajowe w obrębie jednego rodzaju chloropyllum jest zarzewiem problemu. Ented (dyskusja) 23:49, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • Istnienie takiej rekomendacji rozwiązywałoby problem, ale musiałoby zostać opublikowane i wskazane jako źródło. Kenraiz (dyskusja) 00:59, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  A ja cały czas nie jestem pewny. Nazwy polskojęzyczne często nie składają się z nazwy rodzajowej i gatunkowej. Oczywiście sinoblaszek trujący nie należy do rodzaju sinoblaszek, bo takiego rodzaju nie ma, tylko do rodzaju czubajnik. Ale nazwa sinoblaszek trujący nie oznacza, że sinoblaszek jest nazwą rodzajową. Miałby kto link do zaleceń tego towarzystwa? Trzeba by zobaczyć, jak tam to jest sformułowane Mpn (dyskusja) 07:10, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Mikolodzy powołali komisję, która jest dość aktywna w aktualizacji mianownictwa grzybów, a że ich środowisko (mikologów) jest dość niewielkie – wszelkie zmiany są szybko i skutecznie adoptowane. Oczywiście w tyle głowy trzeba pamiętać, że mamy dwie rzeczywistości językowe – naukowców starających się tworzyć terminologię zwyczajową możliwie ściśle powiązaną z nomenklaturą naukową i całą resztę posługującą się nazwami zwyczajowymi, których przecież nie dotyczą kodeksy nomenklatury naukowej, lecz ogólne zasady językowe. W efekcie językoznawcy akceptują jako równouprawnione wszelkie nazwy zarejestrowane w korpusie językowym, włącznie z odrzucanymi jako błędne/mylące przez naukowców. W encyklopedii/Wikipedii staramy się stosować terminologię preferowaną przez naukowców (obowiązuje nas priorytet dla punktu widzenia prezentowanego w źródłach bardziej wiarygodnych), natomiast tam, gdzie dominują językoznawcy (np. w wikisłowniku) określenia mają dowolne znaczenia, jakie ktoś im przypisał lub zinterpretował, nawet jeśli popełnił oczywisty błąd wynikający z nieznajomości terminologii naukowej (np. nie udało mi się tam poprawić znaczenia terminu źdźbło, bo jakiś poeta użył tego określenia, myśląc, że znaczy "liść". No i w wikisłowniku już to znaczenie się pojawiło... Kenraiz (dyskusja) 10:13, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Rekomendacja jest tu i wynika z niej, że gdy mówimy o Chlorophyllum, możemy to spolszczać na czubajnik. W szczególności czubajnik czerwieniejący, czubajnik jadowity, czubajnik ogrodowy i czubajnik ponury. O czubajniku trującym rekomendacja milczy. Panek (dyskusja) 10:06, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Zatem nie mamy źródła na aktualną nazwę zwyczajową, mamy zaś źródło wskazujące na to, że nazwa sinoblaszek jest przestarzała i niezalecana do użycia – do wzmianki w artykule, ale nie jako jego nazwa. Artykuł zaś powinien być zapisany pod nazwą naukową. Kenraiz (dyskusja) 10:13, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Istotnie. Analogicznie w przypadku nazewnictwa naukowego mielibyśmy comp. nov. Czubajnik trujący jest więc OR i nie możemy tej nazwy użyć. Co do sinoblaszka, jeśli jest poświadczona w źródłach naukowych, bym ją jednak zachował Mpn (dyskusja) 19:50, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Dziękuję za opinię. Mamy więc precedens co do ustalania nazw taksonów w przyszłości. Nazwa sinoblaszek nie jest tak częsta, by ją faworyzować. Utworzył ją prawdopodobnie tłumacz tłumaczący czeski atlas grzybów (Pavol Škubla Wielki atlas grzybów 2007 r.) na język polski, nazwy w internecie są pewno powieleniem tego tłumaczenia Selso (dyskusja) 13:55, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Mordownia (Krzaki)[edytuj | edytuj kod]

Wprawdzie odbiega to od poruszanych tu zagadnień, ale tak mnie to rozweseliło, że musiałem się podzielić. Czy wiesz, że Mordownia jest w Krzakach, ale wcześniej, mimo że była w Krzakach była Spokojna, a zanim była Spokojną była Mordownią. Tylko że obecna Mordowania, część Krzaków to tylko część dawnej Spokojnej, której nazwa Spokojna nie odpowiadała i powtórnie została Mordownią. Nic tylko w ciekawostkach (CW) zamieścić. Stok (dyskusja) 23:46, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • Swoją drogą dodałem przypis do zmiany nazwy. Przydałoby się jeszcze zweryfikować informację o tym podziale na Mordownie i Spokojną. Khan Tengri (dyskusja) 12:35, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Określenie jak to było to mordownia. Analizowałem to przez godzinę i dochodzę do wniosku, że formalnie były to zawsze dwie miejscowości. Na mapie terenowej datowanej na 1965 między tymi dwoma miejscowościami przebiega granica powiatów, jej przebieg jest niemal taki jak obecnie, są na niej nazwy Spokojna i Mordownia (Spokojna). W 1977 r. [2] zmieniono nazwę przysiółka Mordownia na Spokojna, tej w gminie Nisko, w 1981 r. cofnięto to rozporządzenie, z wyjątkiem nazwy Spokojna w gminie Nisko. W PRNG są takie uwagi: Mordownia - obecnie używana nazwa: Spokojna; w latach 1977-1981 - Spokojna, Spokojna - w latach 1977-1981 - Mordownia. Jakoś te informacje nie są zbieżne. Spróbuję to opisać w artykułach. Stok (dyskusja) 09:24, 5 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Emirowie as-Sani[edytuj | edytuj kod]

W Wikipedii poszczególni członkowie dynastii emirów Kataru występują pod nazwiskiem Al Sani, gdy powinno (chyba) być as-Sani. W polskojęzycznych pracach dostępnych w Google Scholar występują obie formy, choć ta pierwsza wydaję się być rzadsza. Istnieje w tej kwestii jakiś uzus, czy to błąd? PółCzłowiek-półInfobox (dyskusja) 12:26, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • To zależy czy w oryginale jest Āl Ṯānī (آل ثاني), czy Aṯ-Ṯānī (الثاني), ale z tego co widzę, to raczej to pierwsze, więc Al Sani jest poprawnie. Khan Tengri (dyskusja) 12:33, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  • Po przejrzeniu historii tych artów widzę, że kilka lat temu ich nazwy zostały zmienione z as-Sani na Al Sani, więc się trochę pospieszyłem z tym wątkiem, ale w kwestii spójności nazewnictwa są jeszcze dwie sprawy:
 1. Nazwa dynastii to tak samo Al Sani, bo przeglądając arty widziałem też: Al-Sani oraz wspomniane wcześniej as-Sani? Jeśli jest jest tylko jedna poprawna nazwa można by to ujednolicić.
 2. Zakładam że, pojawiające się na początku nazwiska w artykule Tamim ibn Hamad Al Sani, słowo „الشيخ” to po prostu tytuł szejka, więc chyba powinno się go tam pominąć, skoro w transkrypcji nazwiska nie występuje; podobnie jak w czerwonym linku w tym artykule: „Szajch Dżasim ibn Hamad Al Sani”. PółCzłowiek-półInfobox (dyskusja) 16:25, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 1. Tak
 2. Tak. IOIOI2 16:43, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Jeszcze w kwestii rodziny Al Sani; właściciel zespołu Málaga CF to Abd Allah ibn Nasir ibn Abd Allah al-Ahmad Al Sani (arab. عبد الله بن ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني)? W artykule jest: Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Tani. PółCzłowiek-półInfobox (dyskusja) 23:02, 6 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • W artykule jest źle, przepisano zapewne z en wiki, gdzie nie ma żadnych zasad transkrypcji z arabskiego. Śmiało zmieniaj takie błędy na transkrypcję polską. IOIOI2 23:05, 6 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Chasawiurt[edytuj | edytuj kod]

Chasawiurt (także Kategoria:Chasawiurt) ale rozejm w Chasawjurcie. --WTM (dyskusja) 14:43, 4 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

"... w Chazawjurcie" jest błędne - patrz zasady. Jest strona przekierowująca z prawidłowej nazwy na tę z błędną, zresztą sam ją utworzyłeś w 2016 r. Trzeba to naprawić, a tobie jako adminowi będzie to zrobić szybciej. Z uszanowaniem, Ency (replika?) 08:34, 8 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Zespół Potocki-Lupskiego[edytuj | edytuj kod]

Potocki (jak Kopernik) jest kobietą (en:Lorraine Potocki). Czy więc zespół nie powinien nazywać się Zespół Potockiej-Lupskiego, jak zasugerował IP? @Filip em zrobił był kiedyś redir. Ciacho5 (dyskusja) 13:11, 10 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

W podanej w bibliografii Neurologii wieku rozwojowego Steinborn jak najbardziej jest zespół Potockiej-Lupskiego. Przeniosłem z dodaniem przypisu. Carabus (dyskusja) 17:20, 10 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Fi w artach biologicznych[edytuj | edytuj kod]

W artykułach biologicznych duża część nazw naukowych ma źródłosłów w grece i w etymologii nazwy podaje się zapis oryginalny, z choćby lubianą przeze mnie literą φ. Niestety obok pojawia się transkrypcja na pismo łacińskie i regularnie za źródłem anglojęzycznym (innych nie ma) φ transkrybowane jest na ph. Tymczasem wydaje mi się, że zgodnie z zasadami transkrypcji polskiej winno tam być f, na co się jednak źródeł nie znajdzie. Co z tym zrobić? Mpn (dyskusja) 08:06, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • Ej, nazwy bazują na słowach z różnych języków, ale ich transkrypcja i gramatyka jest z założenia standardowo łacińska. To wynika z kodeksów nomenklatury naukowej i ma na celu ujednolicenie tych nazw. Gdybyśmy je zaczęli "poprawiać" to podważylibyśmy sens ujednoliconego mianownictwa naukowego. Nazw naukowych nikt nie transkrybuje wedle własnych zasad lub ze względu na ich genezę, tylko stosuje w takim samym brzmieniu i formie niezależnie od języka, jakim się posługuje. Kenraiz (dyskusja) 09:09, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
  Ja piszę o tych słowach z różnych języków. W takim choćby arcie Kotik mamy zlatynizowaną nazwę rodzajową o greckim źródłosłowie Arctocephalus i nikt nie będzie się jej czepiał. Natomiast etymologia podaje -κεφαλος -kephalos „-głowy”, od κεφαλη kephalē „głowa. Greckie słowo głowa podaje w transkrybcji, ale nie polskiej. O to mi chodzi. Mpn (dyskusja) 13:23, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Jakieś przykłady? Bo teraz nie do końca rozumiem, gdzie tu pojawia się problem. W źródle na nazwę grecką? W jej transliteracji? Transkrypcji? Jakiej innej latynizacji? Aotearoa dyskusja 09:12, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Sekcja "Etymologia" w suseł. Panek (dyskusja) 09:54, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Czyli tu chodzi o opis w etymologii, a nie o samą, ustaloną nazwę. Zatem w takich przypadkach jak Colobotis (Colobates): gr. κολοβος kolobos „skarłowaciały, krótki, okaleczony”; ους ous, ωτος ōtos „ucho” latynizacji nazwy greckiej można (a wręcz należy) dokonywać wg współczesnych polskich źródeł, a nie anglojęzycznych sprzed prawie 120 lat. Podanie transkrypcji w takim przypadku jest identycznym działaniem, jak podanie zapisu w transkrypcji dla jakiegoś Rosjanina, Araba, Greka, czy Bengalczyka – normalne działanie, a nie jakiś OR. Tu tylko istotne jest, co wskazano poniżej, czy ma to być transkrypcja z greki współczesnej, czy starożytnej (zapis κολοβος jako kolobos wskazuje na starożytną, bo współcześnie to zawsze będzie kolowos). No i warto by też ustalić, czy podajemy transkrypcję, czy transliterację. Jednak niezależnie czy to będzie transkrypcja, czy transliteracja, z nowo-, czy starograckiego, to dokonana powinna być zgodnie z obecnie obowiązującymi w języku Polskim zasadami latynizacji, a niekoniecznie zgodnie z tym, jaka latynizacje podano w książce. Aotearoa dyskusja 13:11, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Są dwie szkoły. Starogrecki {{Xlat|lang=grc|φ}}φ trb. ph trl. f. Według komentarza w źródłach Moduł:Xlat/grc powinien on bazować na normie PN-72/N-01203 (nie wiem ile w tym prawdy). Natomiast grecki współczesny to {{Xlat|lang=el|φ}}φ trb. f trl. f. Ten powstawał w oparciu o dokumenty latynizacji nazw geograficznych przygotowane przez KSNG. Jeśli zajdzie taka potrzeba to można przygotować dedykowany moduł do transkrypcji nazw biologicznych. Potrzebne będą tylko jakieś źródła. Paweł Ziemian (dyskusja) 09:41, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Znalazłem takie źródło
John H. Dirckx, Greka i łacina w angielskiej terminologii medycznej, mediteka.pl, Cytat: Litery k, y, z oraz dwuznaki ch, ph, th występują w słowach greckich, ale nie w łacińskich. Z kolei litery f, j i q występują tylko w nazwach łacińskich. Ani w wyrazach greckich, ani w łacińskich nie występuje litera w.
Dodatkowo owo źródło wskazuje na użycie transliteracji co ma sens jeśli chodzi o jednoznaczność przejścia w obie strony. Czyli przypuszczam, że transliterowanie w postaci ph ma jednoznacznie wskazywać na grecki źródłosłów nazwy. Trzeba więc przedyskutować czy dla nazewnictwa naukowego będziemy stosować zasady transliteracji takie jak w języku angielskim w imię „ujednoliconego mianownictwa naukowego”. Paweł Ziemian (dyskusja) 10:28, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • @Paweł Ziemian "Litery k ... występują w słowach greckich, ale nie w łacińskich" by być ścisły to się zmieniało. We wczesnej łacinie jak najbardziej występowała litera k (dużo rzadziej niż u nas, bo ten sam dźwięk zapisywano jeszcze dwoma innymi znakami). Zresztą musiała - Rzymianie prawie nic wartościowego w kulturze nie wymyślili, a zwalali od innych - akurat alfabet splagiatowali od Etrusków, a u nich k było. Dopiero reforma Appiusza Klaudiusza wyrugowała k z użycia, ale i to nie na 100%, patrz Kalendae. --Piotr967 podyskutujmy 13:02, 11 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Starogreckie φ jako pierwotnie spółgłoska aspirowana jest tradycyjnie w tekstach w języku polskim transliterowana przez filologów klasycznych jako ph. Tak w Słowniku pisarzy... Świderkówny, w Mormolyke Borowskiej czy w DLE Floryana. NB. w takiej też formie występuje w wyrazach greckich w tekstach po łacinie. Paelius (dyskusja) 07:12, 15 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Kwadrycykl i kwadracykl[edytuj | edytuj kod]

Hasło kwadrYcykl zaczyna się słowami KwadrAcykl, rower czterokołowy. Link kwadrAcykl przekierowuje do hasła mikrosamochód, które zaczyna się słowami Mikrosamochód, kwadrYcykl. Czy ktoś wie jak być powinno? Dwie szyszki (dyskusja) 22:38, 13 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Metry czy metry nad poziomem morza?[edytuj | edytuj kod]

Witam, ostatnio w kilku artykułach dotyczących wzniesień zauważyłem nagminnie pojawiającą się jednostkę "metr", np. 2499 m. Jednak według mnie jest to duży błąd i generalnie powinniśmy starać się za każdym razem, pisząc o wysokości gór (wysokość bezwzględna), używać jednostki "m n.p.m." (metry nad poziomem morza). Wiem, że używanie tak długiej jednostki jest być może nie wygodne, ale wydaje mi się, że ten wątek jest często wspominany jako duże uchybienie, a specjaliści często zwracają uwagę na poprawną formę. Dla przykładu artykuły: Lantau (szczyt), Rysy. Inaczej jest za to w tych artykułach: Mount Everest, Wzgórze Wiktorii. Dochodzę zatem do wniosku, że warto ujednolicić te zapisy (skoro pojawiają się w dwóch formach) i wszędzie poprawić na "m n.p.m.". Proszę o opinię. Pozdrawiam, Paweł 987 (dyskusja) 09:18, 15 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Temat był niedawno dyskutowany: [3]. Geografowie w publikacjach naukowych stosują oba zapisy i oba uznawane są za poprawne (nb. n.p.m. to też pewien skrót myślowy). Aotearoa dyskusja 09:58, 15 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Kolegia jezuickie w I Rzeczypospolitej - szkoły średnie, nie wyższe[edytuj | edytuj kod]

Kategoria:Absolwenci i studenci kolegiów jezuickich w I Rzeczypospolitej - Proszę kogoś obeznanego w naszych technikaliach o zmianę nazwy tej kategorii oraz wszystkich kategorii podrzędnych przez wyeliminowanie zwrotu "i studenci", ponieważ kolegia jezuickie nie były wyższymi uczelniami i nauka w nich nie może być traktowana jako studia (wyższe). Tutaj wyjaśnienie, gdzie wprost napisano, że kolegia jezuickie były szkołami średnimi, nie wyższymi. Kriis bis (dyskusja) 19:13, 16 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Ale to są historyczne instytucje i powinniśmy stosować odpowiednie słownictwo. Podział na szkolnictwo wyższe/średnie/niższe jest współczesny. Kolegia nie miały charakteru akademickiego, jednak część z kolegiów wyższych można nazwać "szkołami wyższymi". Poza tym, uczniów kolegiów nazywano studentami. Wystarczy spojrzeć do literatury przedmiotu:([4]). Tomasz Raburski (dyskusja) 23:27, 16 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Liczby[edytuj | edytuj kod]

Liczby naturalne, liczby całkowite, liczby wymierne, liczby niewymierne, liczby rzeczywiste, liczby zespolone, liczby hiperzespolone, liczby algebraiczne, liczby dualne, liczby podwójne, liczby p-adyczne, ale liczba przestępna, liczba pierwsza (dla równowagi liczby pseudopierwsze), liczba złożona. 2A02:A318:803F:9500:7D58:FAA4:1648:33D5 (dyskusja) 12:50, 18 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

 • Zgodnie z zaleceniem Wikipedia:Nazewnictwo artykułów w hasłach artykułów stosowana powinna być liczba pojedyncza, ale dopuszczana jest l. mnoga "w uzasadnionych przypadkach". W efekcie w encyklopedii, którą tworzyć może każdy trudno to ujednolicić. Brak jednolitości nie powinien stanowić istotnego problemu dzięki przekierowaniom, w każdym takim niejednoznacznym wypadku do artykułu powinno prowadzić hasło zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Kenraiz (dyskusja) 17:46, 18 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Podobne rozdwojenie mają w PWN (przestępna, zespolone). Stoimy więc w tym samym szeregu. Paweł Ziemian (dyskusja) 18:44, 18 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Problem trzeciorzędny w porównaniu z faktycznymi bolączkami Wikipedii. Aotearoa dyskusja 19:18, 18 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Hakobian a Hakopian[edytuj | edytuj kod]

Dwie strony ujednoznaczniające, ale to chyba to samo ormiańskie nazwisko. Która forma transkrypcji jest właściwa? Dwie szyszki (dyskusja) 23:49, 18 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

We wszystkich przypadkach Hakopian w transkrypcji i Hakobyan w transliteracji. Aotearoa dyskusja 09:16, 19 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Puchar Króla Hiszpanii w piłce nożnej mężczyzn --> ???[edytuj | edytuj kod]

W zw. ze zwróconym problemem w zadaniach dla bota, czas przeanalizować: jak powinien nazywać się artykuł o Pucharze Króla Hiszpanii (Puchar Króla Hiszpanii w piłce nożnej mężczyzn).

 • Puchar Króla w piłce nożnej mężczyzn - jest to dosłowne tłumaczenie Copa del Rey, jednakże mamy też puchary króla innych krajów, np. Puchar Króla Tajlandii w piłce nożnej
 • Puchar Króla Hiszpanii piłce nożnej mężczyzn - obecna nazwa, jednakże niezaakceptowana, gdyż, gdy chciałem tak samo nazwać edycje pucharów i zleciłem to jako zadanie dla bota, zostało to odrzucone.
 • Copa del Rey - można zmienić nazwę na oryginalną nazwę hiszpańską, co niektóre Wikipedie zrobiły (np. niemiecka)

Jaka jest opinia w tej sprawie? Moim zdaniem obecna nazwa jest ok, ale czekam na inne pkt. widzenia. zmiana propozycji przeniesienia, wykreślenie przez autora wypowiedzi. --SloninaUS (dyskusja) 20:38, 20 lis 2022 (CET) SloninaUS (dyskusja) 16:49, 20 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Puchar Króla jest nazwą jednoznacznie dominującą, ta nazwa jest głównie kojarzona z tymi rozgrywkami. Należy też utworzyć stronę ujednoznaczniającą, gdzie znalazłyby się odnośniki do innych rozgrywek o tej nazwie. W artykule oczywiście należy podać pełną, oficjalną nazwę rozgrywek. Marcelus (dyskusja) 09:21, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Dziękuje za opinie, podzielam ten punkt widzenia. SloninaUS (dyskusja) 14:54, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Copa de la Reina --> Puchar Królowej[edytuj | edytuj kod]

SloninaUS (dyskusja) 20:34, 20 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Light novel i powieść ilustrowana[edytuj | edytuj kod]

W infoboksie i kategorii stosowany jest termin "powieść ilustrowana", a sam artykuł nosi nazwę "light novel". Przydałoby się to w końcu ujednolicić. Z resztą powieść ilustrowana prawdopodobnie jest czyimś wymysłem, bo po wpisaniu w Google wyświetla się tylko "Zmierzch. Powieść ilustrowana", która nawet nie jest powieścią, a komiksem. Nouzen (dyskusja) 13:06, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Cały ten artykuł wymagałby poprawy na podstawie poważnych źródeł. Skoro to jest opisane jako gatunek literacki, to tu muszą być odwołania do publikacji naukowych z teorii literatury. Bo na razie wychodzi z tego, że krótka i bogato ilustrowana powieść wydana w Japonii to będzie tą "light novel" ale identyczna powieść wydana gdzie indziej/w innym języku już nie będzie "light novel". A to wygląda dość dziwnie... Aotearoa dyskusja 15:46, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Jeśli dyskutujemy tu o samym stosowaniu terminu "light lovel" i "powieść ilustrowana" to przyznam szczerze nie wiem skąd się w ogóle na nazwa w wiki wzięła i czyją jest kreacją. Obecnie funkcjonuje przede wszystkim w szablonie {{szablon:animanga infobox}} i poza wiki nie występuje w odniesieniu do light novel. Gdy zaczynałam edytować (ponad 10 lat temu) ta nazwa już tu funkcjonowała. O ile te 10 lat temu, gdy na polskim rynku nie było (z tego co wiem) żadnej książki tego typu, można było jakoś przymykać na to oko, choć ja osobiście uważam termin "powieść ilustrowana" za dość niefortunny (jako że tak na dobrą sprawę amerykańskim odpowiednikiem terminu "light novel" jest Young adult). Jeśli mam być szczera, to polskie wydawnictwa mangowe, które w tej chwili już od kilku lat te typy książek wydaje, ukuło (i konsekwentnie się tego trzyma) termin "light novel", zarówno w sklepach przykład 1, przykład 2, przykład 3, jak i także w samych tytułach przykład 1. Uważam, że już w tej chwili nie ma żadnych podstaw by używać na wiki termin "powieść ilustrowana" w tym kontekście - należy go całkowicie zlikwidować na rzecz light novel. Alvea (dyskusja) 18:40, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Najstarsze wykorzystanie tej nazwy jakie udało mi się znaleźć to sama kategoria Japońskie powieści ilustrowane, która została utworzona przez Beau. Dzień później pojawia się również w artykule o light novel, który został wtedy utworzony. Co do stosowania terminu "powieść ilustrowana", to też jestem za tym, by zamienić go we wszystkich miejscach na "light novel", ale wiązałoby się to ze zmianą nazwy kategorii i koniecznością edycji szablonu. Nouzen (dyskusja) 19:29, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Mam tutaj inne zdanie niż przedmówcy. Obecnie używa się na przemian powieść ilustrowana i light novel, choć większość wydawnictw mangowych stosuje to drugie nazewnictwo. Moim skromnym zdaniem wypowiadałbym się raczej za używaniem z pierwszego, i szczerze znalazłoby swoje miejsce np. w słowniku języka polskiego PWN (obecnie nie ma w bazie, tak samo light novel). Ciekaw jestem, co na to reszta obeznanych w mangach tu na Wiki... Pachidensha (dyskusja) 21:12, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Osobiście jestem wielkim wrogiem wtrącania do języka polskiego makaronizmów i zachwaszczania mowy. Jeżeli mamy rodzime ogólnie zrozumiałe i klarowne określenie to moim zdaniem powinniśmy je stosować. Tutaj zdecydowanie bardziej przydałby się komentarz nie tyle znawcy mang, co językoznawcy. --MrDark (dyskusja) 23:27, 21 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Tak jak napisała Alvea, polskie wydawnictwa i sklepy konsekwentnie określają tego typu publikacje terminem "light novel". Podawany w Wikipedii jego polski odpowiednik "powieść ilustrowana" nie jest też szczególnie fortunny (wg artykułu w ANN istnieją zarówno light novele bez żadnych ilustracji, jak i powieści z ilustracjami w mangowym stylu, które nie są klasyfikowane jako LN). Niemniej określenie to jest też obecne poza Wikipedią, mianowicie używa go tłumacz Wojciech Gęszczak w swoim artykule na temat japońskich stylizacji językowych w powieściach ilustrowanych i komiksachod s. 267 (autor podaje też definicję powieści ilustrowanej na s. 270). Dominującym terminem bym tego jednak nie nazwał. Santer dyskusja► 12:47, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Całkowicie się zgadzam z Alveą i Santerem. „Powieść ilustrowana” to jakiś koszmarek językowy. Nie dość, że nie funkcjonuje w języku (fakt, że manga to nadal w Polsce dość niszowa dziedzina i językoznawcy niezbyt się nad nią pochylają), to jeszcze wcale nie oddaje definicji light novel. O ile sam jestem, podobnie jak MrDark, zwolennikiem polskich odpowiedników, o tyle tutaj ten po prostu się nie sprawdza. Poza tym to nie Wikipedia tworzy nowomowę, tylko stosuje język słownikowy. ptjackyll (zostaw wiadomość) 19:20, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Jednostki administracyjne Polski w Commons[edytuj | edytuj kod]

Temat dotyczy Commons, ale w Commons:Bar od dłuższego czasu nic się nie dzieje, więc wrzucam tutaj. Podobne tematy poruszano dotąd w: Commons 2006, Commons 2006, Commons 2007, Commons 2007, Commons 2008, Commons 2010, Commons 2017, Wikipedia 2014.

Województwo
województwo małopolskie, Województwo małopolskie, Małopolskie Voivod(e)ship, Małopolska Voivod(e)ship, Małopolskie Province

Nazwy kategorii województw (c:Category:Voivodeships of Poland) obecnie składają się z nazwy własnej oraz Voivodeship. Dwie spośród nich odpowiadają nazwom zalecanym przez KSNG (Świętokrzyskie, Podlaskie). Wszystkie odpowiadają obecnym nazwom artykułów na en.wiki.

Zalecaną przez KSNG formę Voivodship można znaleźć w niewielu nazwach kategorii, częściej w ich opisach:

Podobnie dawne województwa: c:Category:Podolian Voivodeship, c:Category:Lwów Voivodeship.

Powiat
powiat żywiecki, Powiat żywiecki, Żywiecki Powiat, Żywiec Powiat, Żywiecki County, Żywiec County

W kategorii powiatów: c:Category:Powiats of Poland pojawiają się wyłącznie polskie nazwy. W kategoriach podrzędnych trafiają się już najróżniejsze kombinacje. W kategoriach z mapami przeważają counties nad powiats.

Gmina
gmina Michałowice, Gmina Michałowice, Michałowice Gmina, Michałowice Commune

W kategorii gmin: c:Category:Gminas in Poland, która jest podkategorią c:Category:Municipalities in Poland, pojawiają się nazwy w formacie Gmina Nazwa. W kategoriach podrzędnych trafiają się już najróżniejsze kombinacje. W podkategoriach można znaleźć of communes in lub of gminas in. w en.wiki: Gmina Nazwa.

Miejscowość

Pojawia się rozbieżność w doprecyzowaniu; stosowane są przecinki lub nawiasy:

Poza tym jest kwestia odmiany nazwy miejscowości w nazwach kategorii obiektów w niej położonych:

Inne przykłady:

Powyższe zestawienie przedstawia bałagan nazewniczy panujący w kategoriach zawierających nazwy jednostek administracyjnych Polski. Z uwagi na powyższe uważam, że powinno się wypracować jasne wytyczne dot. nazewnictwa kategorii w Commons dla obiektów z terenu Polski, o ile takowe nie istnieją, a następnie umieścić je w takim miejscu, by bez problemu można było je znaleźć, a także łatwo się do nich odnosić. PółCzłowiek-półInfobox (dyskusja) 15:29, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Commons ma w wielu miejscach kompletny bałagan (enWiki też nie jest wiele lepsza). Skoro Commons jest ogólnym repozytorium dla wszystkich wersji językowych, to angielski powinien być w nim wyłącznie językiem technicznym. Zapisywanie wszelkich nazw własnych po angielsku jest zdecydowaną przesadą – nazwy własne, zwłaszcza z języków używających alfabetu łacińskiego, powinny być podane w języku oryginalnym. Zatem nie powinno być gdybania jak po angielsku zapisać nazwę województwa, czy powiatu, bo angielska nazwa tam nie powinna być używana. Aotearoa dyskusja 18:30, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
By ten bałagan posprzątać potrzebujemy podkładki w postaci zasad (albo chociaż dyskusji) na które można się powołać przy ewentualnych zmianach nazw. Jeżeli angielski jest językiem, w którym tworzone są nazwy to dobrze by było trzymać się zasad panujących w tym języku (choćby dla zachowania jednolitych schematów nazewnictwa w całym projekcie) z zachowaniem oryginalnych nazw. Dlatego też proponuję następujące nazewnictwo:
 • Kujawsko-Pomorskie Voivodship (wg zaleceń KSNG)
 • Koszyce Gmina (termin rodzajowy, który nie jest integralną częścią nazwy gminy, dodany zgodnie z zasadami języka angielskiego)
 • Łódzki Wschodni Powiat (analogicznie do województwa)
 • Siedliska, Koniusza Gmina (dookreślenie jednostką nadrzędną po przecinku)
 • Park in Kleszczewo (gdy nazwa miejscowości nie jest częścią nazwy obiektu)
 • Park w Kleszczewie (gdy całość jest nazwą własną)
 • voivodship (voivodships), powiat, (powiats), gmina (gminas) jako terminy rodzajowe
Zdając sobie sprawę, że zmiana wszystkich nazw to ogrom pracy, pragnę zauważyć, że obecnie najczęściej używanymi nazwami (do których można ujednolicić pozostałe) są Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, powiat łódzki wschodni oraz gmina Koszyce. PółCzłowiek-półInfobox (dyskusja) 20:02, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Z jednej strony tak. Z drugiej strony, polskie nazewnictwo jest raczej zupełnie nieczytelne dla większości ludzi niewładających polskim, więc znacznie utrudnia użycie obrazków, a po to one są, aby były używane w rozmaitych wersjach i projektach. Dobrze byłoby, gdyby jakiś pomocnik (bazujący na Wikidata?) był. Ciacho5 (dyskusja) 18:35, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
 • Część tej dyskusji odnośnie tego, czy nazwy powinny być po polsku, czy po angielsku uważam za bezcelową, przynajmniej w dłuższej perspektywie. W 2015 roku był pomysł, aby nazwy kategorii w Commons były wielojęzyczne, w (nieco dalszej) przyszłości jest szansa, że tak się stanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wprowadzanie w Commons danych strukturalnych. Dodatkowo już teraz w każdej kategorii dot. jednostek administracyjnych powinien być też infoboks, który pokazuje nazwę w języku użytkownika pobieraną z Wikidanych. Wostr (dyskusja) 21:54, 25 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Tłumaczenie nazw stadionów[edytuj | edytuj kod]

W dyskusji wikiprojektu:Piłka nożna przy okazji próby opracowania wzoru dla tabelek ze stadionami poruszyłem temat nazewnictwa stadionów - chodzi przede wszystkim o tłumaczenie nazw. Jest tutaj duży bałagan.

Przykłady:

Warto ustalić jakiś jeden kierunek.

Olejowy (dyskusja) 21:14, 24 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Wydaje się, że sprawa powinna być prosta: jeśli w publikacjach występuje Stadion Olimpijski w Rzymie to używamy nazwy polskiej z podaniem źródła, jeśli nie ma publikacji w języku polskim o tym stadionie lub używana jest Stadio Olimpico to taką nazwę stosujemy. Tak mi się wydaje, że nie tłumaczymy samodzielnie nazw własnych ? Chyba że to nie są nazwy własne, wtedy można pewnie tłumaczyć, ale wtedy pisownia bez wielkich liter. Joee (dyskusja) 08:39, 25 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
W przypadku biogramów widzę, że zasady są sztywne - mamy do czynienia z hasłami William Shakespeare, George Washington i Karl Marx, mimo, że panowie w licznych publikacjach występują jako Szeksipr, Waszyngton i Marks. W obydwu hasłach już we wstępnie mamy adnotację ze spolszczoną formą nazwiska.
Czy nie zasadnym byłoby zastosowanie tej samej zasady w przypadku nazw obiektów sportowych? Tj. w tytule podajemy oryginalną i w przypadku występowania w publikacjach nazwy spolszczonej podajemy ją we wstępie?
Olejowy (dyskusja) 15:10, 25 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]
Nie ma takiej zasady przy biogramach. Podane przykłady są dość kontrowersyjnymi wyjątkami dyskutowanymi indywidualnie. Ogólnie jest przeciwnie – jeśli istnieje przyjęty polski zapis, to go stosujemy, np. Włodzimierz Lenin, Krzysztof Kolumb, Galileusz, Marcin Luter itd. itp. Dlatego jeżeli stadion ma nazwę własną (a nie każdy ma, czasami jest stosowana tylko deskrypcja), to jej nie tłumaczymy własnym sumptem – na polski odpowiednik nazwy własnej powinno być źródło. Aotearoa dyskusja 09:37, 26 lis 2022 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]