Przejdź do zawartości

Wikipedia:Opis zmian

Skrót: WP:OZM
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pole opis zmian służy do krótkiego opisu dokonanych zmian, w miarę możliwości powinien być to opis w rodzaju „pop. literówki”, „poprawa linków”, „dodany rok na podstawie encyklopedii PWN” itp.

Zawsze powinno się opisywać dokonywane zmiany. Takie postępowanie pomaga innym użytkownikom w zorientowaniu się, co zostało zmienione.

Kto korzysta na opisywaniu zmian

Osoba weryfikująca treść artykułu

Osoba, która weryfikuje treść artykułu, może:

 • chcieć określić, kto wstawił daną informację,
 • chcieć odłożyć na później weryfikację pewnych informacji (np. jeśli wie, że wprowadziła je osoba o znanej dobrej reputacji),
 • chcieć przyspieszyć weryfikację pewnych informacji (np. wstawionych przez osobę o niepewnej reputacji),
 • chcieć przywrócić informację, która została przez kogoś usunięta.

Opisy edycji pozwalają takiej osobie na podejmowanie szybszych decyzji przy wykonywaniu powyższych czynności. Dokładne opisy edycji stanowią także element budujący reputację redaktora.

Osoba badająca naturę konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów wymaga zapoznania się z rozbudowaną dyskusją między skonfliktowanymi stronami. Wpisywanie w opisie zmian krótkich streszczeń komentarzy w dyskusji i uważne opisywanie edycji artykułu pozwala na szybsze zorientowanie się w temacie. Stanowi ono znaczące ułatwienie dla postronnej osoby chcącej pomóc w rozwiązaniu problemu.

Tego typu nastawienie jest o tyle ważne dla istoty Wikipedii, że czasami zostawianie pustego pola opisu zmian lub wpisywanie tam niedokładnych lub mylących opisów jest uznawane za oznakę złej woli.

Osoba współpracująca przy pisaniu artykułu

Jeśli współpracujesz z kimś przy tworzeniu artykułu, to informacje przekazywane w polu opisu zmian mogą służyć Ci za szybki sposób orientowania się w postępach prac. Pomagają one zorientować się, gdzie nastąpiła zmiana oraz jaki miała charakter, np.:

 • merytoryczny, redakcyjny, techniczny, prezentacyjny;
 • dotyczący definicji, dotyczący historii.

Jak długie powinny być komunikaty w pasku edycji

Opisy edycji mogą mieć co najwyżej 255 znaków. Także główne ich przeznaczenie polega na tworzeniu szybkiej ścieżki dostępu do informacji o tym, gdzie i co zostało zmienione. Dlatego należy starać się podawać jak najkrótsze opisy.

Nie powinno się to odbywać kosztem przekazywanej treści. Należy unikać zostawiania pustego pola opisu zmian lub wstawiania tam zbyt ogólnych opisów w stylu: „zmiany”, „różne”, „drobiazgi”. Lepiej jest wymienić poszczególne zmiany.

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy opis zmiany może mieć większą długość niż sama modyfikacja. W takiej sytuacji często dobrym wyjściem jest wstawienie do paska opisu dodawanego lub usuwanego tekstu. Skrajnym przykładem takiego opisu jest wstawienie tam znaku ',', gdy wstawiony został jeden przecinek. Jednak jeśli za jednym razem dokonujemy poprawek związanych z różnymi drobnymi rzeczami, np. dodanie wikilinku, poprawienie kilku przecinków, format dat życia, to lepiej wymienić wszystkie te zmiany, nie przejmując się, że opis jest dłuższy niż zmiana. Często w takiej sytuacji stosuje się skróty (w powyższym przykładzie mogłoby to być: * linkfix * ,,* daty).

Opisywanie usuwania artykułu

Przy usuwaniu strony administratorzy powinni podawać powód, dlaczego dana strona została usunięta (np. „ek – eksperyment edycyjny”), lub też początek treści artykułu, jeżeli z niego od razu wynika, że strona nadaje się do ekspresowego kasowania. Nie należy jednak tego robić, gdy treść usuwanej strony jest obraźliwa lub wulgarna – nie ma potrzeby pokazywania tej treści kolejnym osobom, obserwującym ostatnie zmiany albo w przyszłości przeglądającym spis usuniętych stron.

Wikietykieta a opisy zmian

Przy dokonywaniu wpisów w tym polu obowiązują te same zasady, co przy edycji artykułów:

 • nie należy umieszczać żadnych treści niezwiązanych z opisem dokonanych zmian;
 • nie należy przesyłać „prywatnych wiadomości” (do dyskusji bądź przesyłania informacji nt. artykułu służy jego strona dyskusji);
 • nie należy prowadzić za jego pomocą wojen edycyjnych;
 • nie należy także wstawiać żadnych tekstów, które mogą zostać uznane za ataki osobiste lub wandalizmy;
 • w szczególności nie należy stosować słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

Skróty, które przyjęło się stosować

Wikipedyści często stosują skróty przy edytowaniu, część z nich jest opisana na stronie Pomoc:Słowniczek, a poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych skrótów:

Zielone „ikonki” skrótowców

Zaraz pod polem opisu zmian znajduje się kilkanaście zielonych ikonek, których kliknięcie powoduje wyświetlenie się w tym polu szerszego opisu. Poniżej opis skrótów użytych w tych ikonkach (klikając kilka z nich, oszczędzasz czas, jakiego byś potrzebował do ręcznego opisu):

 • ort. – poprawiony błąd ortograficzny
 • lit. – literówka(i)
 • int. – interpunkcja
 • ogonki – czasami użytkownicy nie używają polskich znaków diakrytycznych – ż, ą, ć, ę; użyj tego przycisku, gdy właśnie tego typu literówki poprawiasz.
 • linki-zew – wstawienie linków zewnętrznych, zobacz Zasady wstawiania linków zewnętrznych
 • linki-popr – poprawienie linków w artykule, zobacz Tworzenie linków na Wikipedii
 • interwiki – linki do haseł w innych Wikipediach, od 7 marca 2013 roku linki interwiki dodawane są za pomocą Wikidanych, zobacz Pomoc:Interwiki
 • kat. – dodanie lub zmiana kategorii, zobacz Wikipedia:Kategoryzacja
 • wikizacja – oznacza, że hasło zostało poddane znacznej obróbce pod względem formatowania, głównie dodane zostały linki wewnętrzne
 • przypisy – dodane/zmienione przypisy lub źródła bibliograficzne, zobacz Wikipedia:Przypisy
 • redir – przekierowanie (redirect), wpisujemy, gdy np. tworzymy nowe hasło będące przekierowaniem do właściwszej nazwy
 • ujedn. – ujednoznacznienie (disambig), czyli strona ujednoznaczniająca, tworzona dla kilku artykułów o tej samej nazwie, zawiera linki do tych artykułów, zobacz WP:Strona ujednoznaczniająca
 • ilustr. – dodanie/zamiana/poprawa formatowania ilustracji, zobacz Uwagi o wstawianiu obrazków
 • szablon – wstawienie lub poprawa szablonu, zobacz WP:Szablony
 • infobox – dodanie lub poprawa infoboksu, zobacz WP:Infoboxy
 • dr. meryt. – drobne poprawki merytoryczne
 • dr. red. – drobne poprawki redakcyjne
 • dr. tech. – drobne poprawki techniczne
 • witaj – wstawienie szablonu {{witaj}} lub powitanie w inny sposób nowego wikipedysty, zobacz WP:Komitet powitalny
 • test – wstawienie szablonu {{test}} lub innego szablonu ostrzegającego przed zbyt pochopnym działaniem w Wikipedii
 • npa – wstawienie szablonu {{NPA}}, wykrycie naruszenia praw autorskich, zobacz WP:NPA
 • wer – potrzebne wiarygodne źródło
 • ek – wstawienie szablonu {{ek}} oznaczającego sugestię natychmiastowego usunięcia artykułu przez administratorów (ekspresowego kasowania), zobacz Zasady ekspresowego kasowania
 • rew. – rewert, przywrócenie poprzedniej wersji artykułu, zobacz Pomoc:Rewert
 • rew. długi – przywrócenie wersji sprzed kilku- lub kilkunastu następujących po sobie zmian
 • integracja – zintegrowanie treści dwóch (lub więcej) artykułów
 • głos – oddanie głosu podczas głosowania nad jakimś konkretnym problemem
 • komentarz – zamieszczenie komentarza (nie dotyczy artykułów, tylko stron dyskusji, czy tzw. meta-stron)
 • pytanie – zamieszczenie pytania (nie dotyczy artykułów, tylko stron dyskusji)
 • odp. – zamieszczenie odpowiedzi (nie dotyczy artykułów, tylko stron dyskusji)

Inne skróty widoczne w opisie zmian

 • linkfix – zmiana linku w tekście, najczęściej zmiana strony, do której link się ma odnosić, bez zmiany tekstu widocznego na stronie artykułu
 • „-” – usunięta została jakaś treść, szablon, kategoria itp.
  • -POV – oznacza, że usunięta została treść naruszająca neutralny punkt widzenia
  • W głosowaniach oznacza głos „przeciw”
 • „+” – ten znak oznacza, że dodana została jakaś treść
  • +obrazek – oznacza, że do artykułu dodany został obrazek
  • W głosowaniach oznacza głos „za”

Przy korzystaniu z szablonów podaje się nazwę szablonu; najczęściej stosowane to:

 • {{ek}} – oznaczenie strony do ekspresowego kasowania
 • {{w edycji}} – prośba o chwilowe powstrzymanie się od edycji innych osób, w celu uniknięcia konfliktów edycji (tylko przy gruntownych zmianach)
 • {{test}} – ostrzeżenie, jeżeli znajduje się przy nim liczba lub litera, to oznacza, że został zastosowany wariant testu
 • {{NPA}} – artykuł został oznaczony jako naruszający prawa autorskie.

Skróty te dotyczą wszystkich przestrzeni nazw.

Gdzie jest widoczny opis edycji

Opis edycji jest widoczny:

Automatyczny opis zmian

Niekiedy, jeżeli zostawisz puste pole opisu zmian, edycja może zostać opisana automatycznie:

 • przy tworzeniu przekierowania lub zamianie strony na przekierowanie;
 • przy usunięciu całej treści strony;
 • przy zastąpieniu hasła bardzo krótkim tekstem;
 • przy tworzeniu nowej strony.

Dodawanie własnych opisów zmian