Wikipedia:Patrolowanie nowych stron

Skrót: WP:PNS
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Codziennie przybywa coraz więcej artykułów, dlatego wikipedyści i administratorzy proszeni są o pilniejsze patrolowanie nowych stron tworzonych zarówno przez IP-ków, dopiero co zalogowanych Wikipedystów, jak i stałych użytkowników. Na stronie specjalnej nowe strony znajduje się lista nowych artykułów. Kolorem są wyróżnione te artykuły, które jeszcze nie zostały zatwierdzone przez administratorów (rejestr operacji jest dostępny na stronie Specjalna:Rejestr/patrol).

Zazwyczaj nowe strony są sprawdzane od razu, ale czasami – w godzinach nocnych (od północy do 8 rano) oraz między 13.00 a 16.00 liczba osób patrolujących ostatnie zmiany spada. Warto więc czasami zerknąć, czy w tych godzinach nie pojawiły się nowe strony wymagające odpowiednich działań administracyjnych.

Ze względu na to, że bardzo często nowe artykuły są nieencyklopedyczne lub niedopracowane pod kątem standardów Wikipedii, prosimy, aby sprawdzać je, uwzględniając poniższy schemat 12 kroków. Większość doświadczonych Wikipedystów intuicyjnie działa zgodnie z tym schematem, ale najczęściej jest tak, że nowe strony sprawdza się pobieżnie. Ten schemat (na razie w takiej postaci) może być przydatny dla osób, które niedawno dołączyły do projektu, ale chciałyby dbać o jakość Wikipedii.

Kolejność postępowania jest ważna tylko w krokach 1-4. Warto sobie oszczędzić czas pracy polegającej na wstawianiu linków, jeżeli artykuł narusza prawa autorskie.

Co robimy z nowymi stronami? Opis działań w 11 krokach[edytuj | edytuj kod]

Krok PROBLEM Postępowanie Szczegółowe działania
1 PRAWA AUTORSKIE sprawdzamy, czy treści zawarte w artykule nie naruszają praw autorskich Jeżeli tak, to usuwamy (gdy jest kopią ze źródła, które nie zgadza się na kopiowanie z niego informacji do Wikipedii) lub wstawiamy {{NPA}}, gdy nie ma pewności, czy twórca strony/publikacji zgadza się na kopiowanie zebranych przez siebie informacji do Wikipedii
2 ENCYKLOPEDYCZNOŚĆ sprawdzamy, czy treść artykułu jest napisana w sposób encyklopedyczny Jeżeli nie, to usuwamy lub w przypadku wątpliwości wstawiamy szablon {{DNU}}
3 AUTENTYCZNOŚĆ sprawdzamy, czy artykuł nie jest mistyfikacją (hoax) Jeżeli jest to hoax, to usuwamy, jeżeli nie jesteśmy pewni, to poruszamy tę sprawę w Barze lub wstawiamy szablon {{Dopracować|do weryfikacji}} lub {{DNU}}
4 NPOV sprawdzamy, czy artykuł jest napisany zgodnie z neutralnym punktem widzenia Jeżeli nie, to staramy się go przeredagować lub jeżeli nieneutralnych sądów jest zbyt wiele jak na nasze możliwości (np. czasowe), wstawiamy {{Dopracować|POV}}
5 KATEGORYZACJA sprawdzamy, czy artykuł ma przyporządkowaną odpowiednią kategorię Jeżeli nie, przypisujemy odpowiednią kategorię lub wstawiamy [[Kategoria:?]]. Codziennie robi to bot, ale można go wyręczyć – wówczas odpowiednia kategoria może być szybciej przypisana
6 FORMATOWANIE sprawdzamy, czy strona jest odpowiednio sformatowana Jeżeli nie, to formatujemy ją w odpowiedni sposób.
7 WIKIZACJA sprawdzamy, czy artykuł ma linki wewnętrzne w tekście i czy linki są właściwie zrobione Jeżeli nie, to dodajemy linki lub w przypadku gdy artykuł jest obszerny, a nie mamy czasu, wstawiamy szablon {{Dopracować|linki}}
8 INTERWIKI sprawdzamy, czy artykuł ma linki do innych Wikipedii Jeżeli nie, możemy przeszukać obcojęzyczne Wikipedie przy użyciu Interwiki-Link-Checker
9 SZABLONY sprawdzamy, czy artykuł potrzebuje wstawienia szablonów nawigacyjnych lub infoboksów Jeżeli tak, to wstawiamy odpowiedni szablon lub wywołanie infoboksu
10 ILUSTRACJE sprawdzamy, czy w danym artykule potrzebna jest ilustracja Jeżeli tak, to wstawiamy ją (o ile znajduje się taka w zasobach) lub zgłaszamy artykuł do zilustrowania
11 DROBNE BŁĘDY sprawdzamy, czy w haśle znajdują się literówki, błędy stylistyczne, interpunkcyjne lub ortograficzne Jeżeli tak, poprawiamy je

Przed zapisaniem edycji warto dać Podgląd, aby sprawdzić, czy poprawki, nadpisane treści są prawidłowo sformatowane, czy są dobrze "zwikizowane" oraz czy prawidłowo umieściliśmy szablony itd.

Szczegółowy schemat działania[edytuj | edytuj kod]

NOWY ARTYKUŁ
||
||
||
1. Sprawdzamy, czy opisywane zjawisko/osoba nie jest mistyfikacją...
   Najlepiej sprawdzić poprzez wyszukiwarkę - czy znajdzie ona to hasło
   na innych stronach internetowych. (To nie jest jednak gwarancja autentyczności).
     |          |                |
   NIE JEST       JEST           NIE JESTEM PEWIEN
  MISTYFIKACJĄ       |                |
     |          |                | 
     |     1.1. Wstaw na stronie autora:       |
     |        {{test}}              |
     |        lub {{testżart}}       możesz wykonać jedną lub kilka  
     |          |            z poniższych czynności:
     |        usuwamy stronę lub      a) skierować stronę na DNU
     |        wstawiamy {{ek}}      b) wstawić szablon {{Dopracować|do weryfikacji}}
     |                       c) powiadomić społeczność w Barze lub
     |                        na kanale IRC o swoich wątpliwościach
     |
     |
     |
2. Sprawdzamy, czy treść artykułu jest napisana w sposób encyklopedyczny...
   (oraz czy opisywane zjawisko/osoba powinno się znaleźć w Wikipedii)
      |                 |      \
     NIE                TAK      \
      |                 |       \
      |                 |      NIE JESTEM PEWIEN
      |                 |         |
      |                 |        popraw
      |                 |        lub skieruj stronę na DNU
      |                 | 
      |                 |
      |                 |
 2.1. Czy ma znamiona         3. Sprawdzamy, czy treść artykułu 
    wandalizmu             narusza prawa autorskie...
     / \            3.1. Sprawdzamy, najlepiej poprzez
     /  \            wyszukiwarkę internetową, czy tekst lub     
   NIE   TAK          fragmenty tekstu zostały skopiowane    
    /    \           z innych stron więcej na ten temat...
   /     \             /           \
2.2. Wstaw na stronie autora:      TAK        NIE NARUSZA
{{test}}   {{test1}}       |            |
       lub {{test2}}      |            |
       lub {{testP}}      |            |
2.3. Usuń stronę lub wstaw {{ek}}   |            |
                     |            |
                     |            |
                     |            |
        3.2 Sprawdzamy, czy jest to            |
        mirror polskiej Wikipedii...           |
          /          \            |
         NIE          TAK           |
          |           |            |
          |           o---------------------->|      
          |                       |
          |                       |
          |                       |
      3.3 Czy jest zgoda na wykorzystanie?         |
         /       |       \         |
        NIE     NIE WIADOMO    TAK        | 
         |       |        |        | 
3.4. Usuń stronę    wstaw {{NPA}}      o--------------->|  
   lub wstaw {{ek}}  lub {{NPAfrgm}}            |
                |                |
          wyślij zapytanie o zgodę na wykorzystanie  |
            więcej na ten temat           |
         |       |                |
         |       |                |
3.5. Wstaw {{testNPA}} na stronie autora            |    
                                 |
                                 |
                                 |
                                 |
4. Czy artykuł jest napisany zgodnie z neutralnym punktem widzenia?...
          |                |
          TAK               NIE
          |                |
          |                |
          |     4.1. Podejmij jedno z poniższych działań: 
          |       a) przeredaguj artykuł, tak by wyeliminować POV
          |       b) wstaw {{Dopracować|POV}}, jeżeli nie 
          |        wiesz jak przeredagować artykuł
          |
          |
          |
5. Czy artykuł ma przyporządkowaną odpowiednią kategorię?
          |                |
          TAK               NIE
          |                |
          |                |
          |     5.1. Wykonaj jedno z poniższych działań
          |       a) wstaw odpowiednią kategorię
          |       b) wstaw [[Kategoria:?]], jeżeli
          |       nie wiesz, jaką konkretną kategorię wstawić
          |                |
          |                |
          |                |
6. Sprawdzamy, czy artykuł ma postać zalążka artykułu i jakiego typu to jest zalążek?
       |                       |
      TAK                      NIE
 (artykuł ma postać zalążka)          (to rozbudowany artykuł)
       |                       |
       |                       |
       |                       |
       |                       |
7. Czy artykuł (układ treści i grafik) jest odpowiednio sformatowany?
          |                   |
          |                   |
          |                   |
          |                   |
          |                   |
          TAK                  NIE
          |                   |
          |                   |
          |            7.1. Sformatuj odpowiednio artykuł 
          |             lub wstaw szablon {{Dopracować}}          
          |                   |
          |                   |
          |                   |
          |                   |
8. Czy artykuł ma linki wewnętrzne w tekście i czy linki są właściwie zrobione?
          |                |
          TAK               NIE
          |                |
          |                |
          |      8.1. Czy w ogóle w tekście znajdują się linki
          |            /       \
          |           TAK       NIE
          |           /         \
          |           /          \
          |  8.2. Zobacz w podglądzie,       \
          |  czy linki kierują do          \ 
          |  właściwych stron.            \
          |  Popraw, jeżeli nie.            \
          |               8.2. Wykonaj jedno z działań:
          |               a) wstaw {{Dopracować|linki}}
          |               jeżeli artykuł jest obszerny
          |               b) wstaw linki
          |
          |
9. Czy w artykule znajdują się linki do obcojęzycznych Wikipedii?
          |                 | 
          TAK                NIE
          |                 |
          |                 |
    9.1. Czy są ułożone w       9.1. Użyj Interwiki-Link-Checker
    kolejności alfabetycznej?        aby wpisać Interwiki
      |        |            |
      |        |            |
      TAK       NIE            |
      |        |            |
      |        |            |
      |        |            |
      |   9.2. Posortuj interwiki       |
      |   w kolejności alfabetycznej     |
      |        |            |
      |        |            |
      |        |            |
10. Czy artykuł wymaga wstawienia innego typu szablonów (w tym także Infoboxu)?
       |        |            |
       TAK       NIE          NIE WIEM
       |        |            |
       |        |            |
       |        |            |
10.1. wstaw odpowiedni     |   10.1. Sprawdź w artykułach z kategorii, 
   szablon (infobox)    |    do której przypisany został ten artykuł
       |        |            |
       |        |            |
       |        |            |
       |        |   10.2. Jeżeli w innych artykułach z tej
       |        |   kategorii jest szablon (infobox), wstaw go
       |        |            |
       |        |            | 
       |        |            |
11. Czy artykuł należałoby zilustrować odpowiednim zdjęciem/grafiką?.
      |                      |
   PRZYDAŁOBY SIĘ                NIEKONIECZNIE
      |                      |
      |                      |
      |                      |
11.1. Sprawdzamy, czy grafika znajduje się       |
   w Commons        |
      |          |            | 
     TAK         NIE           |
      |          |            |
      |          |            |
      |          |            |
11.2. Wstawiamy ją na stronie  |            |
                |            |
                |            | 
                |            |
     11.2. sprawdzamy, czy znajduje się      |
        w obcojęzycznych Wikipediach      |
         |            |       |
         TAK           NIE      |
         |            |       |
         |            |       |
11.3. Przesyłamy grafiki na Commons,   |       |
  a następnie do polskiej Wikipedii   |       |
                     |       |
                     |       |
                     |       |
     11.3. Umieszczamy link do tej strony      |
        wśród artykułów do zilustrowania     |
                     |       |
                     |       |
                     |       |
                     |       |
12. Sprawdzamy, czy w artykule nie pojawiły się (także na skutek naszych redakcji)
drobne błędy stylistyczne, ortograficzne czy interpunkcyjne.
                 |                
                 |
                 |
13. Jeżeli twórca nowej strony nie był jeszcze powitany, możemy to teraz uczynić,
używając przy okazji szablonu {{Witaj}} czy {{Witaj2}}
albo {{Witaj3}}, jeżeli użytkownik popełnił drobne błędy
i istnieje potrzeba udzielenia bezpośrednich porad.
Niezalogowanych użytkowników witamy szablonem {{anonim}}.