Wikipedia:Projekty instytucjonalne/Wiki-Ekonomia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Projekt Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii rozpoczął się w grudniu 2013 r. Jego celem jest przegląd polskojęzycznych haseł ekonomicznych Wikipedii z obszarów makroekonomii, finansów i bankowości oraz sukcesywne uzupełnianie Wikipedii o nowe hasła z zakresu ekonomii. W pierwszej kolejności przeprowadzona została weryfikacja 273 istniejących haseł, zostały też opracowane 32 nowe (I edycja projektu). W trwającej do końca marca 2016 r. II edycji projektu weryfikacja prowadzona jest w 450 hasłach, a ponadto przygotowanych zostanie 50 nowych haseł ekonomicznych.

Weryfikacją i tworzeniem nowych haseł ekonomicznych zajmuje się zespół ekonomistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt Wiki-Ekonomia. Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii realizowany jest przez firmę Think Global we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]

Realizatorem projektu jest spółka Think Global z Warszawy.

Kontami, z których prowadzone są prace merytoryczne są:

 1. Wiki-ekonomia (dyskusja edycje) – Marcin Polak, Think Global
 2. Wikiekonomia TL (dyskusja edycje) – Tar Lócesilion
 3. Wikiekonomia (Yarl) (dyskusja edycje) – Yarl

Szablon[edytuj | edytuj kod]

Umieszczany na stronie dyskusji naprawionego / napisanego artykułu, uzupełniamy parametr wersja

{{Wikipedia:Projekty instytucjonalne/info|Wiki-Ekonomia|wersja=|współpraca=[[Narodowy Bank Polski|Narodowym Bankiem Polskim]] oraz ekspertami z [[Szkoła Główna Handlowa w Warszawie|SGH]] i [[Uniwersytet Wrocławski|UWr]]}}

Lista naprawionych artykułów[edytuj | edytuj kod]

I edycja projektu (2014)[edytuj | edytuj kod]

Dane wprowadzone z konta Wiki-ekonomia.

 1. Agregaty pieniężne
 2. Analiza kredytowa
 3. Analiza techniczna
 4. Aprecjacja
 5. Autocasco
 6. Bancassurance
 7. Baza monetarna
 8. Bezpieczeństwo finansowe
 9. Bon pieniężny
 10. Bon skarbowy
 11. Debet (bankowość)
 12. Deprecjacja (ekonomia)
 13. Dewaluacja
 14. Dźwignia finansowa
 15. Dźwignia operacyjna
 16. Dywersyfikacja ryzyka
 17. Efekt dźwigni finansowej
 18. EURIBOR
 19. Gwarancja bankowa
 20. Gwarancja ubezpieczeniowa
 21. Konwersja jednostek
 22. LIBOR
 23. List zastawny
 24. Minimalna stopa zwrotu
 25. Ogólne warunki ubezpieczenia
 26. Parabank
 27. Rachunek finansowy
 28. Rachunek kapitałowy
 29. Rewaluacja
 30. Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym
 31. Składka ubezpieczeniowa
 32. SORBNET
 33. N SORBNET2
 34. Ubezpieczenie direct
 35. Ubezpieczenie komunikacyjne
 36. Ubezpieczenie (umowa)
 37. N Ubezpieczenie zdrowotne
 38. Udział własny
 39. Usługa assistance
 40. Waloryzacja
 41. WIBOR
 42. Wyciąg bankowy
 43. Zdolność kredytowa

Dane wprowadzone z konta Wikiekonomia TL

 1. Analiza fundamentalna
 2. Bezrobocie jawne
 3. N Budżet domowy
 4. Certyfikat inwestycyjny
 5. Deficyt cykliczny
 6. Deficyt ekonomiczny
 7. Deficyty bliźniacze
 8. Deflacja (ekonomia)
 9. N Dochód nominalny
 10. N Dumping walutowy
 11. N Dywersyfikacja portfela
 12. Efekt Olivery-Tanziego
 13. Efektywny kurs walutowy
 14. Ekspozycje kredytowe
 15. Emisja akcji
 16. Forex
 17. Forward (ekonomia)
 18. Fundusz agresywny
 19. Fundusz hedgingowy
 20. Fundusz parasolowy
 21. Fundusz rewolwingowy
 22. Fundusz sekurytyzacyjny
 23. Futures
 24. Giełda papierów wartościowych
 25. Gotówka
 26. Inflacja galopująca
 27. Inflacja importowana
 28. Inflacja kosztowa
 29. Inflacja monetarna
 30. Inflacja pełzająca
 31. Inflacja płacowa
 32. Inflacja podażowa
 33. Inflacja popytowa
 34. Inflacja ukryta
 35. Instrument bazowy
 36. Instrument finansowy
 37. Instrument pochodny
 38. Interwencja walutowa
 39. Jednostka uczestnictwa
 40. Kapitalizacja odsetek
 41. Kondycja finansowa
 42. Koszyk inflacyjny
 43. Kredyt bankowy
 44. Kredyt inwestycyjny
 45. Kredyt konsumencki
 46. Kredyt obrotowy
 47. Kredytobiorca
 48. Kredytodawca
 49. Krótka sprzedaż
 50. Krzywa dochodowości
 51. Kurs walutowy
 52. Linia kredytowa
 53. N Luka deflacyjna
 54. Luka inflacyjna
 55. Mechanizm transmisyjny polityki monetarnej
 56. Monetyzacja
 57. Nacjonalizm walutowy
 58. Nadpłynność systemu bankowego
 59. Nawis inflacyjny
 60. N Nierównowaga podażowa
 61. N Nierównowaga popytowa
 62. Obrót giełdowy
 63. N Obrót pieniężny
 64. Oczekiwania inflacyjne
 65. Odsetki
 66. Odsetki ustawowe
 67. Opcja
 68. N Operacja strukturalna
 69. Operacje otwartego rynku
 70. Pakiet kontrolny akcji
 71. Papier wartościowy (prawo)
 72. Papiery komercyjne przedsiębiorstw
 73. N Papiery wartościowe niestwierdzające prawa do kapitału
 74. Płynność aktywów
 75. Płynność finansowa
 76. Płynny kurs walutowy
 77. Podaż pieniądza
 78. Podstawowe stopy procentowe NBP
 79. Polityka dyskontowa
 80. Poluzowanie polityki pieniężnej
 81. Popyt na pieniądz
 82. Portfel inwestycyjny
 83. Pozycja długa
 84. Pożyczka gotówkowa
 85. Pożyczkodawca ostatniej instancji
 86. Prawo Goodharta
 87. Przegrzanie gospodarki
 88. Pułapka inflacyjna
 89. Punkty swapowe
 90. Quasi-pieniądz
 91. Rachunek bieżący
 92. Rating (ekonomia)
 93. Redystrybucja dochodów
 94. Reforma walutowa
 95. Renta
 96. Rentowność
 97. Repo
 98. Reverse repo
 99. Rynek pierwotny
 100. Rynek terminowy
 101. Rynek wtórny
 102. Siła nabywcza
 103. Spekulacja
 104. Spirala inflacyjna
 105. Spread
 106. Standing finansowy
 107. Stopa depozytowa
 108. Stopa lombardowa
 109. Stopa międzybankowa
 110. Stopa redyskontowa
 111. Stopa referencyjna NBP
 112. System waluty złotej
 113. System z Bretton Woods
 114. N Szok cenowy
 115. Sztywny kurs walutowy
 116. Środek płatniczy
 117. Teoria portfelowa
 118. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego
 119. Ucieczka kapitału
 120. Usługa finansowa
 121. Warrant subskrypcyjny
 122. Windows dressing
 123. N Wskaźnik cen
 124. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
 125. Zabezpieczenie kredytu
 126. N Zamrożenie cen i płac
 127. Zamrożenie płac
 128. Zator płatniczy
 129. Zlecenie stałe
 130. Znak pieniężny

Dane wprowadzone z konta Wikiekonomia (Yarl):

 1. N Arbiter bankowy
 2. Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego
 3. Bank
 4. Bank centralny
 5. Bank emisyjny
 6. Bankowość
 7. Bańka spekulacyjna
 8. Barometr koniunktury
 9. Bezpośredni cel inflacyjny
 10. Bilans obrotów bieżących
 11. Bilans płatniczy
 12. Card not present
 13. Cena produktu bankowego
 14. Clearing
 15. Cykl koniunkturalny
 16. Czas trwania obligacji
 17. Czek
 18. Deficyt budżetowy
 19. Deficyt handlowy
 20. Depozyt bankowy
 21. Depozyt międzybankowy
 22. Dewizy
 23. Dochód realny
 24. Dokapitalizowanie
 25. N Dzielenie ryzyka
 26. Efekt Balassy-Samuelsona
 27. Efekt Cantillona
 28. N Efekt Rose'a
 29. Efekt Roosa
 30. Ekonomiczna wartość dodana
 31. ELIXIR
 32. Emisja pieniądza
 33. Forfaiting
 34. Hiperinflacja
 35. Hipoteczny list zastawny
 36. Hipoteza Fishera
 37. Ilościowa teoria pieniądza
 38. Iluzja pieniądza
 39. Indeks cen dóbr produkcyjnych
 40. Inflacja
 41. Inflacja finansowa
 42. N Inflacja w Polsce
 43. Inkaso
 44. Instrument rynku pieniężnego
 45. Izba walutowa
 46. Kapitał
 47. Kapitał własny
 48. Karta kredytowa
 49. Karta płatnicza
 50. Karta przedpłacona
 51. Konsolidacja
 52. N Konsolidacja długu
 53. Konwergencja
 54. Koszyk walutowy
 55. Kreacja pieniądza
 56. N Kredyt preferencyjny
 57. Kryzys walutowy
 58. Krzywa Phillipsa
 59. Kwit depozytowy
 60. Leasing finansowy
 61. Leasing operacyjny
 62. Mnożnik kreacji pieniądza
 63. Nadzór bankowy
 64. N Nożyce cen
 65. Obligacja kuponowa
 66. Obligacja municypalna
 67. Obligacja skarbowa
 68. Obligacja śmieciowa
 69. N Obrót płatniczy
 70. Opłata interchange
 71. N Oszczędności
 72. Oszczędzanie
 73. Otwarty Fundusz Emerytalny
 74. N Ożywienie gospodarcze
 75. Panika bankowa
 76. N Pieniądz bezgotówkowy
 77. Pieniądz depozytowy
 78. Pieniądz elektroniczny
 79. Pieniądz fiducjarny
 80. Płacidło
 81. Płatność transferowa
 82. Polecenie przelewu
 83. Polecenie zapłaty
 84. Policy mix
 85. Polityka kursu walutowego
 86. Polityka pieniężna
 87. Pranie pieniędzy
 88. Procent prosty
 89. Procent składany
 90. Produkt bankowy
 91. Produkt strukturyzowany
 92. Prowizja
 93. Przekaz pieniężny
 94. Przewalutowanie
 95. N Raty malejące
 96. N Raty równe
 97. Recesja gospodarcza
 98. Refinansowanie
 99. Reguła Taylora
 100. Rezerwa rewaluacyjna
 101. Rolowanie kredytu lub obligacji
 102. Rozwój gospodarczy
 103. Rynkowa wartość dodana
 104. Ryzyko kredytowe
 105. Ryzyko płynności
 106. Ryzyko walutowe
 107. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
 108. Scoring kredytowy
 109. Skarbonka
 110. N Skup weksli
 111. Specjalne prawa ciągnienia
 112. N Sprzedaż ratalna
 113. Stagflacja
 114. Sterylizacja (ekonomia)
 115. N Stopa dyskonta weksli
 116. Stopa procentowa
 117. Stopy rezerwy obowiązkowej
 118. Swap walutowy
 119. System finansowy
 120. System rezerw częściowych
 121. Świadectwo depozytowe
 122. Tezauryzacja
 123. Toksyczne aktywa
 124. Transakcje depozytowo-kredytowe
 125. Wartość księgowa
 126. Weksel
 127. N Wkład oszczędnościowy
 128. Wymienialność waluty
 129. Wzrost gospodarczy
 130. Zasada neutralności pieniądza
 131. Zysk inflacyjny
 132. N Źródła przychodów

II edycja projektu (2015)[edytuj | edytuj kod]

Dane wprowadzone z konta Wiki-ekonomia.

 1. Agent ubezpieczeniowy
 2. Akcept bankierski
 3. Akcept weksla
 4. Akcja zwykła
 5. Akord progresywny
 6. Akord
 7. Aktywa finansowe
 8. Aktywa trwałe
 9. Alokacja kosztów
 10. Analiza międzyrynkowa
 11. Analiza ryzyka
 12. Asymetria informacji
 13. Audyt finansowy
 14. Audyt operacyjny
 15. Bank hipoteczny
 16. Bank inwestycyjny
 17. Bank specjalny
 18. Bankowe konto internetowe
 19. Bankowość osobista
 20. N Bankowość inwestycyjna
 21. Bankowość pocztowa
 22. Bankowość transakcyjna
 23. Bilans obrotów kapitałowych
 24. N Bojkot gospodarczy
 25. Budżet elastyczny
 26. Cashback
 27. Cena wykonania
 28. Certyfikat rezydencji
 29. Cięcie strat
 30. Cło antydumpingowe
 31. Cło optymalne
 32. Cło retorsyjne
 33. Cło zaporowe
 34. Credit spread
 35. Cyfrowy portfel
 36. Czek podróżniczy
 37. N Czysty efekt dochodowy
 38. Data wykonania
 39. Deklaracja wekslowa
 40. Dematerializacja papierów wartościowych
 41. Doradztwo inwestycyjne
 42. Działalność finansowa
 43. Działalność inwestycyjna
 44. Działalność operacyjna
 45. EBITA
 46. EBITDA
 47. Efekt akcyzowy
 48. Efekt przełożenia
 49. N Efektywność ekonomiczna
 50. Ekonomia finansowa
 51. N Elastyczny czas pracy
 52. Emisja papierów wartościowych
 53. Euroobligacja
 54. Eurosystem
 55. Finanse behawioralne
 56. Finanse gospodarstw domowych
 57. Finanse prywatne
 58. Finanse przedsiębiorstwa
 59. N Fixing
 60. Fundusz sekurytyzacyjny
 61. Gospodarka zamknięta
 62. Instytucja kredytowa
 63. Inwestycja rzeczowa
 64. Inżynieria finansowa
 65. N Kapitałochłonność
 66. Kapitał obcy
 67. Kapitał rzeczowy
 68. Kapitał spekulacyjny
 69. Kapitał zakładowy
 70. Karencja
 71. Karta bankomatowa
 72. Karta obciążeniowa
 73. Kompensata
 74. N Konsumpcja dodatkowa
 75. Konto bilansowe
 76. Kontrakt różnicy kursowej
 77. Koszt alternatywny
 78. Koszt (ekonomia)
 79. Koszt długu
 80. Koszty finansowe
 81. Koszty pośrednie
 82. Koszty produkcji
 83. Koszty rodzajowe
 84. Koszty stałe
 85. Koszty uznane
 86. Koszty wytworzenia
 87. Krajowe środki płatnicze
 88. Kreatywna księgowość
 89. Kredyt akceptacyjny
 90. Kredyt dyskontowy
 91. Kredyt gotówkowy
 92. Kredyt hipoteczny
 93. Kredyt międzynarodowy
 94. Kredyt rewolwingowy
 95. Kredyt subprime
 96. Kredyt towarowy
 97. Kredyt w rachunku kredytowym
 98. Kredyt wekslowy
 99. Krótkoterminowe aktywa finansowe
 100. Kurs bazowy
 101. Lokata dynamiczna
 102. Lokata progresywna
 103. Lokata terminowa
 104. Marża brutto
 105. Marża odsetkowa
 106. Mikropłatność
 107. Mobilność kapitału
 108. Model Mundella-Fleminga
 109. Modele rachunku kosztów
 110. Nadwyżka sektora finansów publicznych
 111. N Nadzór finansowy
 112. Należności długoterminowe
 113. Należności krótkoterminowe
 114. Nota kredytowa
 115. Notyfikacja wekslowa
 116. Obligacja hipoteczna
 117. Obrót dewizowy
 118. Obszar celny
 119. Odszkodowanie ubezpieczeniowe
 120. Opłata bankowa
 121. PKB per capita
 122. Plan finansowy
 123. Plan kont
 124. Podatek bankowy
 125. Podaż
 126. Podaż zagregowana
 127. Polisa
 128. Polityka fiskalna
 129. Popyt
 130. Popyt inwestycyjny
 131. Popyt konsumpcyjny
 132. Pośrednik ubezpieczeniowy
 133. Pozycja krótka
 134. Pożyczka hipoteczna
 135. Pożyczkodawca instytucjonalny
 136. N Presja inflacyjna
 137. Procedura nadmiernego deficytu
 138. Produkt krajowy netto
 139. Produkt narodowy brutto
 140. Produkt narodowy netto
 141. Produkty gotowe
 142. Prolongata (kredyty bankowe)
 143. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego
 144. Przepływy ekwiwalentne
 145. Przestrzelenie kursu walutowego
 146. Przychody finansowe
 147. Przychody operacyjne
 148. Przychód
 149. Rachunek kosztów
 150. Rachunek kosztów pełnych
 151. Rachunek płatniczy
 152. Rachunkowość bankowa
 153. Regres ubezpieczeniowy
 154. Rekomendacja s
 155. Rozliczenia międzyokresowe
 156. Różnice kursowe
 157. Ryzyko bankowe
 158. Ryzyko finansowe
 159. Ryzyko niewypłacalności
 160. Ryzyko rynkowe
 161. Ryzyko stopy procentowej
 162. Samofinansowanie
 163. Scoring fraudowy
 164. Sektor finansów publicznych
 165. Sektor prywatny
 166. Sektor publiczny
 167. N Stabilność finansowa
 168. Stosunki finansowe
 169. Substytut
 170. Suma gwarancyjna
 171. Suma ubezpieczenia
 172. Swap walutowo-procentowy
 173. System walutowy
 174. System waluty sztabowo-złotej
 175. Ścieżka audytu
 176. Świadomość ubezpieczeniowa
 177. Tajemnica bankowa
 178. Taryfa celna
 179. Trader
 180. Transakcja bezgotówkowa
 181. Transakcja (finanse)
 182. Transakcja spot
 183. Twierdzenie Modiglianiego-Millera
 184. Umorzenie długu
 185. Unia walutowa
 186. Utarg
 187. Wadium
 188. Walory
 189. Waluta bazowa
 190. Wartość firmy
 191. Wartość netto
 192. Wojna celna
 193. N Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa
 194. Wydatek
 195. Wydatki publiczne
 196. Wymienialność waluty
 197. Zasady rachunkowości
 198. N Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
 199. Zysk normalny
 200. Zyski nadzwyczajne

Dane wprowadzone konta Wikiekonomia TL

 1. Akcja pracownicza
 2. Akredytywa
 3. Aktywa
 4. Aktywa obrotowe
 5. Analiza kosztów i korzyści
 6. Analiza strukturalna sektora
 7. Analiza struktury kosztów
 8. Anioł biznesu
 9. Arbitraż (ekonomia)
 10. Automatyczny stabilizator
 11. Bank spółdzielczy
 12. Bankowy papier wartościowy
 13. Bankowy tytuł egzekucyjny
 14. Bariera wyjścia
 15. Bariery wejścia
 16. Bessa
 17. Bilans instytucji finansowych
 18. Biznesplan
 19. Budżet państwa
 20. Budżetowanie kroczące
 21. Całkowita stopa zwrotu
 22. Cenowa elastyczność podaży
 23. Cenowa elastyczność popytu
 24. Certyfikat depozytowy
 25. Chargeback
 26. Controlling
 27. N Czarny wtorek
 28. Day trading
 29. Deficyt sektora finansów publicznych
 30. Deflator
 31. Depozyt overnight
 32. Dobra komplementarne
 33. Dochodowa elastyczność popytu
 34. Dochód narodowy
 35. Dochód publiczny
 36. Duopol
 37. Dyskonto rzeczywiste proste
 38. Dług nominalny
 39. Dźwignia łączna
 40. EONIA
 41. Efekty zewnętrzne
 42. Efektywność kosztowa
 43. N Eksport kapitału
 44. Europejski Bank Centralny
 45. Europejski System Banków Centralnych
 46. Faktoring
 47. Finanse publiczne
 48. Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych
 49. Gospodarka
 50. Grupa kapitałowa
 51. Hossa
 52. Inwestor
 53. Inwestycja bezpośrednia
 54. Inwestycja krótkoterminowa
 55. Inwestycja portfelowa
 56. Kapitał obrotowy brutto
 57. Kapitał obrotowy netto
 58. Kapitał stały
 59. Kapitał zapasowy
 60. Klin podatkowy
 61. Konkurencja (ekonomia)
 62. Konkurencja doskonała
 63. Kontrakt terminowy
 64. Koszty przeciętne
 65. Koszty rachunkowe
 66. Koszty utopione
 67. Koszty zmienne
 68. Krańcowa skłonność do konsumpcji
 69. Krańcowa skłonność do oszczędzania
 70. Krańcowa stawka podatkowa
 71. N Kredyt denominowany
 72. Kryteria konwergencji
 73. Kryzys finansowy
 74. Krzywa Engla
 75. Kurs pełzający
 76. Lichwa
 77. Makroekonomia
 78. Makrootoczenie
 79. N Matryca ryzyka
 80. Mechanizm Kursów Walutowych
 81. Mechanizm kształtowania się cen
 82. Metoda kosztów szacunkowych
 83. N Migracja wartości przedsiębiorstwa
 84. Mikroekonomia
 85. Monetyzacja
 86. Niedostateczna kapitalizacja
 87. Nierównowaga fiskalna
 88. Obligacja korporacyjna
 89. Obszar walutowy
 90. Odwrócona hipoteka
 91. Okres podwójnego obiegu pieniądza
 92. Oligopol
 93. Oprocentowanie rachunku bankowego
 94. Optymalny obszar walutowy
 95. Pakt Stabilności i Wzrostu
 96. Pasywa
 97. Piramida finansowa
 98. Polityka finansowa
 99. Popyt spekulacyjny
 100. Popyt zagregowany
 101. Powiernik (bankowość)
 102. Pożyczka papierów wartościowych
 103. Prawo Engla
 104. Private equity
 105. Produkcja w toku
 106. Przeciętny koszt całkowity
 107. Przejęcie przedsiębiorstwa
 108. N Przepływy międzygałęziowe
 109. Punkt procentowy
 110. Płaca minimalna
 111. ROCE
 112. ROI
 113. Rachunek kosztów zmiennych
 114. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 115. Rachunek oszczędnościowy
 116. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
 117. Reguła bankowa
 118. Renta ekonomiczna
 119. Rezerwa obowiązkowa
 120. Ryczałt
 121. Rynek finansowy
 122. Rynek kasowy
 123. Rynek regulowany
 124. Rynek walutowy
 125. Równowaga rynkowa
 126. Sekurytyzacja
 127. Skonto
 128. Społeczna gospodarka rynkowa
 129. N Stała krańcowa stopa substytucji
 130. N Stopa amortyzacji
 131. Stopa zysku
 132. Strata (rachunkowość)
 133. System bankowy
 134. TARGET
 135. Tantiema (finanse)
 136. Tantiema (prawo autorskie)
 137. Venture capital
 138. WIBID
 139. Wskaźnik C/S
 140. Wskaźnik D/S
 141. Wskaźnik P/EBIT
 142. Wskaźnik ogólnego zadłużenia
 143. Wskaźnik wiarygodności kredytowej
 144. Wskaźnik zysk na akcję
 145. Wskaźnik zyskowności brutto
 146. Wskaźniki finansowe
 147. Wskaźniki rynku kapitałowego
 148. Wykup lewarowany
 149. N Wypłacalność państwa
 150. Zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa
 151. Zobowiązanie
 152. Zysk

Dane wprowadzone konta Wikiekonomia (Yarl)

 1. Akcjonariusz instytucjonalny
 2. Amortyzacja
 3. Analiza Du Ponta
 4. Analiza konkurencji
 5. Analiza sektorowa
 6. Atak spekulacyjny
 7. Awal
 8. Bankowość prywatna
 9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 10. Bilans (rachunkowość)
 11. Bon komunalny
 12. Bon towarowy
 13. Budżetowanie
 14. C/EBIT
 15. Cash management
 16. N Cena realna
 17. Cena transferowa
 18. Cesja należności
 19. Controlling finansowy
 20. Covered call
 21. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa
 22. N Czynności bankowe
 23. Czynność ubezpieczeniowa
 24. N Czysty efekt substytucyjny
 25. Cło
 26. Danina publiczna
 27. Dealer rynku pieniężnego
 28. Debit spread
 29. Depozyt bankowy
 30. N Dialog z interesariuszami
 31. Dochody budżetu państwa
 32. Dochód
 33. Dochód rozporządzalny
 34. N Dojne krowy
 35. Due diligence
 36. Dyskonto rzeczywiste składane
 37. Dywidenda
 38. Dług (ekonomia)
 39. Dług potencjalny
 40. Dług publiczny
 41. Eksport
 42. Elastyczność podaży
 43. Elastyczność popytu
 44. Finanse
 45. N Finanse osobiste
 46. Franszyza
 47. Gospodarka otwarta
 48. N Handel wysokich częstotliwości
 49. Import
 50. Instytucja finansowa
 51. Inwestowanie
 52. Inwestycja
 53. Klauzule stabilizacyjne
 54. Koasekuracja
 55. N Konkurencja cenowa
 56. Konto księgowe
 57. Konto wynikowe
 58. Konwersja długu
 59. Koszt krańcowy
 60. Koszt transakcyjny
 61. Koszty bezpośrednie
 62. Koszty jakości
 63. Krańcowa stawka podatkowa
 64. Krzywa Laffera
 65. N Luka technologiczna
 66. Marża
 67. N Metody amortyzacji w prawie bilansowym
 68. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
 69. N Migracja wartości
 70. Mikrootoczenie
 71. Mnożnik (ekonomia)
 72. N Model Millera-Orra
 73. N Modele oceny zagrożenia upadłością
 74. Monopol
 75. Nakłady
 76. Numeracja rachunku bankowego
 77. N Obrót (ekonomia)
 78. N Penetracja rynku
 79. Płaca
 80. Płaca brutto
 81. Płaca netto
 82. N Płaca nominalna
 83. Polityka budżetowa
 84. Polityka celna
 85. Polityka podatkowa
 86. N Pracochłonność
 87. Produkt krajowy brutto
 88. Przedsiębiorstwo
 89. Przekroczenie kosztów
 90. Przychód ze sprzedaży
 91. Rachunek bankowy
 92. Rachunek cyklu życia produktu
 93. Rachunek kosztów docelowych
 94. Rachunek redukcji kosztów
 95. Rachunek zysków i strat
 96. N Raport społeczny
 97. Rata balonowa
 98. Reasekuracja
 99. Rentowność obligacji
 100. Rezerwy walutowe
 101. ROIC
 102. Rozliczenia pieniężne
 103. Równanie Fishera
 104. Rynek kapitałowy
 105. N Rynek konsumenta
 106. Rynek pieniężny
 107. Rynek pracy
 108. N Rynek producenta
 109. Ryzyko operacyjne
 110. Rzeczywista stopa dyskontowa
 111. Saldo kompensacyjne
 112. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw
 113. N Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR)
 114. Sprawozdanie finansowe
 115. Sprawozdanie skonsolidowane
 116. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 117. Stały kurs walutowy
 118. Straty nadzwyczajne
 119. Strefa wolnocłowa
 120. Structured investment vehicle
 121. Swap
 122. Swap drugiej generacji
 123. Swap stopy procentowej
 124. N System argentyński
 125. System kursów walutowych
 126. TARGET2
 127. Teoria arbitrażu cenowego
 128. Teoria przewagi komparatywnej
 129. Ubezpieczenie na dożycie
 130. Ubezpieczenie na życie
 131. Ubezpieczenie NNW
 132. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 133. Ubezpieczenie osobowe
 134. Ubezpieczenie upraw rolnych
 135. N Ucieczka od pieniądza
 136. N Wakacje kredytowe
 137. Wskaźnik P/E
 138. Wskaźnik P/S
 139. Wskaźnik poziomu kosztów
 140. Wskaźnik zyskowności brutto
 141. Wskaźniki P/BV
 142. Współczynnik wypłacalności
 143. Wycena przedsiębiorstw
 144. Wynik finansowy
 145. Zakład ubezpieczeń
 146. Zapasy (ekonomia)
 147. Zarządzanie aktywami
 148. Zasoby pieniężne
 149. Zatrudnienie
 150. Zdarzenie gospodarcze
 151. N Zmodyfikowana wartość bieżąca netto
 152. N Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu