Skrót: WP:PDA

Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „WP:PDA”. Zobacz też: WP:PdA – prośby do administratorów.
Aktualnie na Stronie Głównej
Wyróżniona zawartość WikipediiKoordynacja: Wikiprojekt:Wyróżniona zawartość Wikipedii

Cappella brancacci, Predica di San Pietro (restaurato), Masolino.jpg

Kerygmat – w teologii chrześcijańskiej głoszenie Słowa Bożego, a w ujęciu biblijno-teologicznym pojęcie określa publiczne i uroczyste ogłaszanie dzieła zbawienia przez Boga i objawienia go w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. Proklamacja jest połączona z wezwaniem do nawrócenia oraz chrztu. W sensie szerszym termin „kerygmat” określa treść głoszenia, ale również – w sensie ścisłym – samą czynność takiego uroczystego ogłaszania. Do najważniejszych przykładów kerygmatu w Dziejach Apostolskich należała publiczna przemowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli bezpośrednio po zesłaniu Ducha Świętego – w której mówca głosił, że proroctwo Dawida wypełniło się w zmartwychwstaniu Chrystusa. Apostołowie byli świadkami Paschy Chrystusa, mówili o Jego śmierci i zmartwychwstaniu jako o wydarzeniu zbawczym. Jak wskazał teolog Raniero Cantalamessa, głoszenie kerygmatu przez apostołów było nierozdzielnie związane z celebracją Wielkanocy-Paschy chrześcijańskiej oraz Eucharystii, będących pamiątką śmierci Pana. Termin „kerygmat” wywodzi się od dwóch greckich słów: rzeczownika kḗrygma i czasownika kēryssein. Czytaj więcej…

Nominacja Kryteria oceny
Pierwsza nominacja do DA
 • W miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu i utwórz podstronę nominacji:


 • Do sekcji „Propozycje”, na górze listy dodaj link do nowej nominacji w taki sposób: {{/Nazwa}}
 • W nominowanym artykule wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA}}
Każda kolejna nominacja do DA
 • W miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu i utwórz podstronę nominacji. Jeśli to jest trzecia nominacja, zmień 2 na 3 (4, 5 itd.):


 • W uzasadnieniu nominacji podlinkuj poprzednie zgłoszenia i wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA|Nazwa/2}}
Wymagania do uznania artykułu za dobry
 1. Treść artykułu powinna zawierać wystarczający opis najważniejszych zagadnień związanych z tematem.
 2. Zasady – artykuł powinien być zgodny z zasadami Wikipedii (przede wszystkim z zasadami neutralnego punktu widzenia, weryfikowalności i praw autorskich).
 3. Forma – artykuł powinien być napisany bez błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych czy stylistycznych) oraz sformatowany według zaleceń formatowania artykułów.
Tolerowane mankamenty
 1. Niewystarczająca liczba lub jakość ilustracji, jeśli nie stanowi zasadniczej wady artykułu.
 2. Braki w pobocznych zagadnieniach (np. rys historyczny przy substancjach chemicznych czy lekach, flora i fauna w art. o krajach itp.).
 3. Pewne usterki dotyczące akapitu wprowadzającego, sekcji Zobacz też czy Linki zewnętrzne.
Regulamin
 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik, edytujący co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej.
 2. Artykuły oceniane są przez dwa tygodnie. Jeśli nie pojawią się w tym czasie wpisy akceptujące wyróżnienie artykułu od co najmniej 3 osób sprawdzających, przy jednoczesnym braku istotnych i niepoprawionych zastrzeżeń – dyskusja może zostać przedłużona o dwa tygodnie.
 3. Artykuł zostaje uznany za Dobry Artykuł, jeżeli:
  1. zostanie sprawdzone przez minimum trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego. Głosy pacynek są nieważne.
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia, chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione (wymogi zostały przedstawione w sekcji Kryteria).
 4. Od biorących udział w dyskusji wymaga się rzetelnego przeanalizowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. W przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Artykuły niesprawdzone przez 3 wikipedystów lub z poważnymi zastrzeżeniami są po terminie ustalonym w pkt. 2 usuwane z listy kandydatów, a strona nominacji zostaje umieszczona w archiwum.
 7. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 8. Zabrania się wypowiedzi niemających związku z treścią artykułu, szczególnie noszących znamiona ataków osobistych i nacisków na głosujących. Wypowiedzi te powinny być skreślane.

Przy zgłaszaniu istotne jest podanie, kto zgłasza i kiedy. Zgłoszenia anonimowe są automatycznie usuwane. Przed nominacją artykułu warto zapoznać się z poradnikiem Jak napisać doskonały artykuł, w którym w skrócie przedstawiono, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego radzimy przed umieszczeniem tu artykułu dostosować go do wszystkich obowiązujących na Wikipedii zasad i zaleceń edycyjnych. Jeżeli nie masz pewności co do nominacji artykułu do otrzymaniu statusu Dobrego Artykułu czy Artykułu na Medal, zapoznaj się z treścią strony Porównanie dobrych i medalowych artykułów.

W sekcji odnoszącej się do sprawdzenia artykułu liczą się oceny wikipedystów spełniających kryterium stażowe, tj. zalogowanych po raz pierwszy minimum 1 miesiąc przed głosowaniem i mających na swym koncie w momencie zgłoszenia artykułu minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej. Oceny dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i tzw. pacynek nie są liczone, niemniej zgłoszone z takich kont zastrzeżenia są uwzględniane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub też nie spełniasz ww. kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do Wikipedia:Warsztat PANDA.

O swoim zgłoszeniu możesz powiadomić tematyczny Wikiprojekt.

Odśwież stronę

Propozycje[edytuj]

Emil Rauer[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 11 dni 21 godz. 9 min 37 s odśwież
Rozpoczęcie: 18 listopada 2017 17:56:26 Zakończenie: 2 grudnia 2017 17:56:26

Artykuł jest biografią mało znanego, a zasłużonego dla Polski człowieka. Zawarte są w nim wszystkie istotne elementy życia, informacje są rozbudowane o nowe ciekawe ustalenia w porównaniu z biogramem w PSB. Ilustracje są w (moim zdaniem) wystarczającej liczbie. Gżdacz (dyskusja) 17:56, 18 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Demkoff dyskusja 22:49, 18 lis 2017 (CET)
 2. Anagram16 (dyskusja) 02:08, 20 lis 2017 (CET)
 3. Nowy15 (dyskusja) 18:50, 20 lis 2017 (CET)

Historia Wrocławia po 1945[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 18 godz. 23 min 28 s odśwież
Rozpoczęcie: 17 listopada 2017 15:10:17 Zakończenie: 1 grudnia 2017 15:10:17

Przekrojowe ujęcie historii Wrocławia po r. 1945, opracowanie, którego na próżno szukać w internecie. Przedstawione są wszystkie ważne wydarzenia z życia miasta z wielu dziedzin. Zdaję sobie sprawę, że będą pytania: "a to? a tamto?" Co do medalu – to nie jest temat na medal,bo temat jest niewyczerpywalny. kićor Dajesz! 15:10, 17 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. Chaos straszny. Tylko na przykładzie pierwszego akapitu: kilka powtórzeń tematu:
1. mamy zdanie W latach 60. i 70. rozbudowywano miasto, zwłaszcza pod względem budownictwa mieszkaniowego; budowano nie tylko wielkopłytowe osiedla na peryferiach, powstawały również unikalne konstrukcje, np. trzonolinowiec. później jest cos o ospie i pojawia się kolejne zdanie: W latach 60. i 70. powstały osiedla z wielkiej płyty, głównie na zachodzie i południu miasta.
2. Wspomina się o W 1948 odbyły się dwa ważne wydarzenia: światowy kongres intelektualistów, na którym gościł m. in. Pablo Picasso i Wystawa Ziem Odzyskanych. (wydarzenie kulturalne) by kilka zdań póxniej: Rozwijało się życie kulturalne, działały uznane teatry: pantomimy i Laboratorium.
3. kolejne powtórzenia" Po 1980 roku Wrocław był silnym ośrodkiem Solidarności, a w stanie wojennym dochodziło do dużych demonstracji i manifestacji ulicznych. W latach 80. powstał ruch społeczny Pomarańczowa Alternatywa z demonstracjami i wydarzeniami z dziedziny kultury alternatywnej troszkę niezgrabnie to brzmi.
4 Trzecie zdanie brzmi: W roku 1952 zreformowano system zarządzania miastem, oparty na dzielnicach, który przetrwał do roku 1991, kiedy wprowadzono podział na mniejsze osiedla. i zdanie pod koniec akapitu: Po roku 1989 zmieniono system zarządzania miastem, rezygnując z dzielnic. Dwie informacje o tym samym.
5. powtórzenia: przedostatnie zdanie pierwszego akapitu rozpoczyna się od W drugiej dekadzie XX w. a kolejne zdanie od W drugiej dekadzie.. Po za tym druga dekada XX wieku to inaczej lata dwudzieste XX wieku (1911-1920) a chyba nie o to chodziło.
6 Mam też wątpliwości do użycia określenia zapóźnionej komunikacji miejskiej skoro dalej w artykule w dwóch miejscach opisuje się rozwój komunikacji i jej zmiany.
Generalnie cały wstęp do przeredagowania i uporządkowania --Adamt rzeknij słowo 09:39, 20 lis 2017 (CET)
@Adamt Generalnie cały wstęp uporządkowano i przebudowano, trochę wymknął się spod kontroli przy rozbudowie całego artykułu. Zrobione. kićor Dajesz! 14:31, 20 lis 2017 (CET)
 1. Kolejne rozdziały:
1. w sekcji Rozbicie dzielnicowe mamy dwie daty funkcjonowania podziału: na początku mamy informację że Od roku 1952 do 1991 miasto zarządzane było w oparciu o dzielnice. a w ostatnim zdaniu System ten obowiązywał do roku 1990 Kiedy więc zmieniono ten system dokładnie Moze jakaś data wprowadzenia w życie rozporządzenia? --Adamt rzeknij słowo 09:52, 20 lis 2017 (CET)
Dodano datę dzienną uźródłowioną stosowną uchwałą. Zrobione kićor Dajesz! 14:31, 20 lis 2017 (CET)
2. W sekcji 1945-48 w podrozdziale kwestia niemiecka nie bardzo rozumie po co jest to zdanie: Jednym z niezniszczonych zabytków, który witał we Wrocławiu przyjeżdżających po wojnie Polaków była kaplica błogosławionego Czesława, polskiego przeora dominikanów z XIII w. W sposób niezwykły ocalała ona przed zniszczeniem podczas oblężenia Festung Breslau, chociaż Kościół św. Wojciecha, do którego przylegała, leżał w ruinach To chyba miało dotyczyć innego zagadnienia--Adamt rzeknij słowo 11:34, 20 lis 2017 (CET)
Wstawiono na odpowiednie miejsce. Zrobione kićor Dajesz! 14:31, 20 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
 1. Źle mi sie czyta konstrukcje typu "w r. 1984", zwłaszcza gdy na zmianę stosowane są z rozwiniętym skrótem. W artykule encyklopedycznym przy datach w ogóle zbędne jest słowo "rok", a jeśli jest stosowane to w jednej formule; w tekście najlepiej w zapisie pełnym słowem. Kenraiz (dyskusja) 08:38, 18 lis 2017 (CET)
T Poprawione kićor Dajesz! 13:38, 18 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. "Cegły ze zniszczonych budynków były wywożone na odbudowę Warszawy." - omg, znowu te bzdury, przecież to zwykłe legendy miejskie. Wywożono, rozbierano, ale czemu akurat do Warszawy, a nie Gdańska, Poznania, Nowej Huty - a przede wszystkim na wieś i na Ruś. W najlepszym razie można to uznać za skrót myślowy o niedźwiedzim wdzięku. Henryk Tannhäuser (...) 23:20, 17 lis 2017 (CET)
  Bzdury, nie bzdury, tak jest w źródle. Zresztą nie jedynym, to się często powtarza. A dlaczego do Warszawy? Może dlatego, że była zniszczona w 80%, była formalnie stolicą Polski (mimo że rząd urzędował w Łodzi)i dzięki temu, że większość rządu była z Warszawy, miała najlepsze przebicie? To oczywiście tylko przesłanki. kićor Dajesz! 23:25, 17 lis 2017 (CET) PST Poprawione kićor Dajesz! 23:30, 17 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 7 dni 6 godz. 45 min 19 s odśwież
Rozpoczęcie: 14 listopada 2017 03:32:08 Zakończenie: 28 listopada 2017 03:32:08

Kolejny z wratislavianów, artykuł o zapomnianym, a bardzo ciekawym Kongresie Intelektualistów w powojennym Wrocławiu. Wyciągnąłem go (to już chyba u mnie tradycja) ze stanu bliskiego zapaści. Ma potencjał na medal, zobaczę, co się da zrobić, proszę o sugestie. kićor Dajesz! 03:32, 14 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
 1. Drobiazgi stylistyczne i linki Pibwl ←« 20:37, 16 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Pibwl ←« 20:37, 16 lis 2017 (CET)

Juan Carlos I (2008)[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 7 dni 3 godz. 10 min 21 s odśwież
Rozpoczęcie: 13 listopada 2017 23:57:10 Zakończenie: 27 listopada 2017 23:57:10

Artykuł o hiszpańskim współczesnym okręcie desantowym, zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Oparty w większości na polskim artykule monograficznym, ponadto opisane są dalsze najważniejsze epizody służby na podstawie materiałów prasowych lub oficjalnych (w założeniu chciałem wprowadzić tylko niewielkie uzupełnienia, lecz się rozrósł...). Pozostaje kilka wątpliwości, głównie co do daty położenia stępki, liczebności desantu i szczegółowego składu grupy lotniczej, ale nie ma w ogóle dostępnych źródeł na ten temat, tylko ogólniki i spotykane nieuźródłowione liczby (artykuł na es-wiki nie rozwiewa tych wątpliwości - prawdopodobnie okręt nie zabiera w ogóle etatowej stałej grupy lotniczej). Artykuł zdecydowanie bogatszy, niż na en-wiki, przy czym kwestia okrętu tureckiego to temat na osobny artykuł. Pibwl ←« 23:57, 13 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. "...a w przyszłości zbudowany będzie także „Anadolu” dla Tureckiej Marynarki Wojennej[6]." - dane w zasadzie sprzed 2 lat. Biorąc pod uwagę, że (wg cytowanego artykułu) planowane jest przyjęcie Anadolu do służby w 2021 roku, to może rozpoczęto już jego budowę. D kuba (dyskusja) 13:40, 19 lis 2017 (CET)
  1. Zaktualizowano. Pibwl ←« 20:45, 20 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 09:09, 19 lis 2017 (CET)
 2. PMG (dyskusja) 09:31, 20 lis 2017 (CET)

Somonino[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 4 dni 18 godz. 37 min 22 s odśwież
Rozpoczęcie: 11 listopada 2017 15:24:11 Zakończenie: 25 listopada 2017 15:24:11

Hasło o mojej rodzinnej miejscowości, które jakiś czas temu gruntownie przebudowałem. Już naprawdę niewiele da się do tego artykułu dopisać, samo hasło jest nieźle zilustrowane (za pomoc przy fotografowaniu chciałbym serdecznie podziękować mojemu koledze Piotrowi). Wydaje mi się, że jest to najszczegółowiej opisana miejscowość na polskiej Wikipedii, zważywszy na to, że aż do lat 60. XX wieku była to niewiele znacząca kaszubska wieś (choćby w porównaniu do pobliskiego Goręczyna). Przez długi czas hasło było w PANDZIE, gdzie większych zastrzeżeń nie było. Karol 1111 dyskusja 15:24, 11 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. "oraz następujące zwierzęta: 27 koni, 20 wołów, 23 krowy, 7 jałówek, 20 kóz, 24 ciemne kozy, 1 kozła, 30 świń, 9 uli oraz gęsi i kury." czy taki poziom szczegółowości ma sens? Mateusz Konieczny (dyskusja) 11:05, 12 lis 2017 (CET)
  Zdaję sobie sprawę, że jest to dość szczegółowa informacja, ale wydaję mi się, że jest to całkiem ciekawe info dla czytelnika. Poza tym zasób inwentarza na folwarku jest chyba całkiem istotną wieścią, daje wyobrażenie czytelnikowi o wielkości tej posiadłości. Na pewno te dane miały by rację bytu, gdybym wydzielił osobne hasło Historia Somonina, ale IMO i tak powinny zostać. Karol 1111 dyskusja 12:09, 12 lis 2017 (CET).
 2. "Liczba ludności (2011) 2832" - nie ma nowszych danych? Mateusz Konieczny (dyskusja) 11:06, 12 lis 2017 (CET)
  Zrobione, małe niedopatrzenie z mojej strony (w sekcji demografia miałem liczbę ludności z 2015 i nie przeniosłem tego do infoboxu ;p) Karol 1111 dyskusja 12:09, 12 lis 2017 (CET)
  "W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego." To zdanie jest zupełnie oderwane od kontekstu całego akapitu (bo gdzie są opisane pozostałe przynależności przed 1975?). Po drugie taka informacja nie powinna się tutaj pojawić, bo dotyczy chyba wyższej jednostki administracyjnej, czyli gminy. 94.254.231.151 (dyskusja) 18:39, 16 lis 2017 (CET)
  Z pierwszą częścią się zgadzam, a z drugą już nie. Przeniosłem to zdanie do dalszej części hasła. Karol 1111 dyskusja 19:06, 18 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. https://en.climate-data.org/location/76587/ - czy rzeczywiście to dobre źródło? Bo strona wygląda jakby kopiowała cudze dane i opakowywała je w reklamy Mateusz Konieczny (dyskusja) 11:03, 12 lis 2017 (CET)
  Tego niestety nie jestem w stanie stwierdzić. Może znajdę jakieś inne źródło. Karol 1111 dyskusja 12:09, 12 lis 2017 (CET)
  Nie znalazłem innego źródła, więc nie do końca wiem, skąd ta strona ma kopiować dane... Karol 1111 dyskusja 19:06, 18 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
 1. Zmieniłem schemat węzła kolejowego z rastrowego na wektorowy. Finono 20:14, 18 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Przejrzyście i wyczerpująco. A nazwa brzmi jakby pochodziła z języka włoskiego:-) Hortensja (dyskusja) 21:23, 17 lis 2017 (CET)
 2. D kuba (dyskusja) 11:20, 18 lis 2017 (CET)
 3. Finono 20:14, 18 lis 2017 (CET)

Gail Kim[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 2 dni 20 godz. 48 min 29 s odśwież
Rozpoczęcie: 9 listopada 2017 17:35:18 Zakończenie: 23 listopada 2017 17:35:18

Gail Kim przeszła w tym miesiącu na sportową emeryturę, dlatego zgłaszam ten artykuł. Jest on tłumaczenie z enwiki, ale zawarłem w nim jeszcze kilka dodatkowych informacji. Myślę, że jest dobrze uźródłowiony i zawiera wszystkie niezbędne informacje. Nowy15 (dyskusja) 17:35, 9 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
 1. Czy "wywalczyła nowo powstałe TNA Women’s World Championship" ma sens? "Przebieg walki jest reżyserowany i ustalany przez tzw. bookerów" (Wrestling) Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:58, 9 lis 2017 (CET)
  To jest temat na dłuższą rozmowę, wytłumaczę to później. Nowy15 (dyskusja) 02:33, 10 lis 2017 (CET) Zrobione Zmieniłem to słowo na zdobyła. Nowy15 (dyskusja) 20:05, 11 lis 2017 (CET)
  Dużo lepiej, ale to samo odnosi się do "rywalizowała w World Wrestling Entertainment" i "zdobyła nowo powstałe TNA Women’s World Championship". Z Wrestling, en:Professional_wrestling i mojej ograniczonej wiedzy wynika że "walka" jest w 100% wyeżyserowana. Więc pisanie o rywalizacji i zdobyciu ma taki sam sens jak pisanie w Ian McKellen "walczył z Christopherem Lee w trakcie Wojny O Pierścień" zamiast "Wystąpił m.in. w roli Gandalfa w Władcy Pierścieni i Hobbicie". Tak samo "Po meczu została zaatakowana przez niego i jego nową menedżerkę, Jackie Moore" - to część przedstawienia czy przestępstwo? Mateusz Konieczny (dyskusja) 10:29, 12 lis 2017 (CET)
  zgłosiłem hasło na enwiki do przejrzenia - https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_article_reassessment/Gail_Kim/1 Mateusz Konieczny (dyskusja) 10:46, 12 lis 2017 (CET)
Wtedy będziesz musiał zgłosić do poczekalni setki biografii zawodników w enwiki i plwiki, w tym również te, które uzyskały status DA, np. John Cena lub A.J. Styles i zostały napisane w ten sam sposób, co spotka się z ironicznym przyjęciem (to nie ironia z mojej strony lecz prawda). Jeśli porównujesz film do wrestlingu, musisz wziąć pod uwagę, że w zapasach zawodowych, jak i w produkcjach filmowych, najważniejsza jest fabuła, która ma dawać widzowi rozrywkę i spowodować, że będzie do tego widowiska często wracał. Gandalf we Władcy Pierścieni walczył z Sarumanem, tak i Gail Kim zdobyła mistrzostwo, czy zwyciężyła rywalkę, a to że ktoś napisał do tego scenariusz w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Zatem historia rywalizacji ma szczególne znaczenie i na tym opiera się opis każdej biografii zawodnika wrestlingu. Nie wiem czy zrozumiesz, to co napisałem, bo sam nie do końca umiej ubrać w słowa to, czym jest wrestling, ale się starałem. W żadnym punkcie nie starałem się ironizować, bo sam wiem, że wszystkiego wiedzieć nie można. Nowy15 (dyskusja) 12:06, 12 lis 2017 (CET) Nie przemyślana wypowiedź. Nowy15 (dyskusja) 16:10, 12 lis 2017 (CET)
Co proponujesz? Może dodać uwagę do rozdziałów o karierze i stylu walki, że większość informacji to opis zdarzeń, które zostały wymyślone przez scenarzystów federacji na potrzeby show emitowanych lub organizowanych na swoich galach i w programach telewizyjnych? Albo dodać linki do osobnego artykułu o czym jest wrestling i o kayfabe, wtedy większość stwierdzeń, np. obroniła, zdobyła, pokonała, by się broniła. Nowy15 (dyskusja) 16:10, 12 lis 2017 (CET)
Dodałem odnośnik do osobnego artykułu o wrestlingu w sekcji o karierze wrestlerki. Nowy15 (dyskusja) 13:01, 15 lis 2017 (CET)
 1. "25 listopada 2001 r. została przez nią zdemaskowana w przegranym Mask vs. Hair matchu" o co chodzi w tym zdaniu? Niech "zdemaskowana" przynajmniej linkuje do wyjaśnienia Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:59, 9 lis 2017 (CET)
  Znalazłem jeszcze sporo niepodlinkowanych typów meczów, co niebawem uczynię. Nowy15 (dyskusja) 02:33, 10 lis 2017 (CET)
Zrobione Podlinkowałem typy meczów, o których są informacje w polskiej Wikipedii. Nowy15 (dyskusja) 20:05, 11 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. np Gail_Kim#Styl_walki Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:01, 9 lis 2017 (CET)
  Sprawdzę artykuł pod kątem brakujących przypisów i postaram się je jak najszybciej dodać. Nowy15 (dyskusja) 02:33, 10 lis 2017 (CET)
Zrobione Dodałem przypisy. Nowy15 (dyskusja) 20:05, 11 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
 1. "Osobny artykuł: America’s Most Wanted." - linkuje do nieistniejącego hasła Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:00, 9 lis 2017 (CET)
  Usunąłem odnośnik do osobnego hasła i podlinkowałem ten termin w tekście. Zrobione Nowy15 (dyskusja) 02:33, 10 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez

Boeing B-17 Flying Fortress[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 2 dni 18 godz. 59 min 32 s odśwież
Rozpoczęcie: 9 listopada 2017 15:46:21 Zakończenie: 23 listopada 2017 15:46:21

Jestem skłonny oznajmić, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje, do których dało się dotrzeć. Opisując przebieg służby, zdecydowałem się (poza opisaniem najważniejszych lotów bojowych) na klucz chronologiczno-geograficzny, tak aby czytelnik, mając w pamięci mapę Europy (lub mając ją przed oczami) był w stanie zwizualizować sobie rozszerzający się zakres działań B-17. (air)Wolf {D} 15:46, 9 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. Czy hasło nie powinno ogólnie iść w kierunku opisu ogólnego i syntezy? Np. "27 października 1942 roku Fortress z 206. Eskadry zatopił niemiecki okręt podwodny U-627 na południe od Islandii[64]" - czy to nie za duży poziom szczegółowości? Zwłaszcza jeśli (z tego co widzę) nie ma nic bardziej ogólnego - czy to było jedyne zatopienie ubota przez B17? Jeśli tak to warto to wprost napisać, jeśli nie - to czemu akurat to jest wspomniane? Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:16, 9 lis 2017 (CET)
  @Mateusz Konieczny Długo się zastanawiałem, jak się do tego ustosunkować. To znaczy uwaga o U-Bootach jest oczywiście słuszna, więc rozbudowałem ten wątek. Zatopienia U-Bootów były na tyle nietypowym wydarzeniem, że można wymienić wszystkie przypadki (ten jeden, który był wymieniony początkowo, był najbardziej charakterystyczny, bo pierwszy). Natomiast nie wiedziałem, jak się ustosunkować do pierwszego pytania. Starałem się pisać artykuł tak, jakby to była biografia samolotu, a więc owszem, opis ogólny i synteza, lecz zarazem uwypuklenie pewnych wątków i dbanie o to, aby nie przytłoczyć czytelnika danymi liczbowymi. (air)Wolf {D} 21:34, 13 lis 2017 (CET)
  W tym momencie zarówno plwiki jak i enwiki wspominają o zatapianiu ubotów tylko w kontekście RAFu. Piloci z USAAF nie próbowali, nie chwalili się czy po prostu źródła milczą? Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:42, 13 lis 2017 (CET)
  Raczej nie próbowali. Amerykańskie B-17 były wykorzystywane do innych zadań niż ZOP. (air)Wolf {D} 21:47, 13 lis 2017 (CET)
 2. "the third-most produced bomber of all time" jest w enwiki, warto by było u nas jeśli można potwierdzić źródłami Mateusz Konieczny (dyskusja) 01:20, 10 lis 2017 (CET)
  Przez podlinkowanie listy – jest podparte. Bo lista jest uźródłowiona. (air)Wolf {D} 01:41, 10 lis 2017 (CET)
  Ale informacji że jest to trzeci pod względem produkcji bombowiec w haśle nie widzę (mogę dodać jeśli to prawda) Mateusz Konieczny (dyskusja) 03:29, 10 lis 2017 (CET)
  Żeby to napisać wprost, muszę mieć źródło, które to oznajmia wprost. (air)Wolf {D} 03:35, 10 lis 2017 (CET)
  Wiem, stąd "jeśli można potwierdzić źródłami" Mateusz Konieczny (dyskusja) 12:23, 10 lis 2017 (CET)
  Przykro mi. Ja wiem, że to jest prawda, ale nie mając przed oczami źródła, z którego by to wynikało, nie mogę tego napisać z czystym sumieniem. A takiego źródła nie znalazłem. (air)Wolf {D} 21:34, 13 lis 2017 (CET)
  Szkoda. Zostawić to tutaj czy przenieść do załatwionych? Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:44, 13 lis 2017 (CET)
  To jest twoje zastrzeżenie, ty decydujesz, czy jesteś usatysfakcjonowany. :) (air)Wolf {D} 22:07, 13 lis 2017 (CET)
 3. Bitwa na Morzu Bismarcka – podano informację o 9 zatopionych transportowcach, podczas gdy hasło o bitwie podaje, że na dno poszło ich osiem. Tak też pamiętam ze źródeł o tej bitwie.Dreamcatcher25 (dyskusja) 09:29, 10 lis 2017 (CET)
  U Bowmana dziewięć. W naszym haśle ta informacja jest akurat bez przypisu. (air)Wolf {D} 13:24, 10 lis 2017 (CET)
  Osiem podaje bodajże Morison i na pewno Z. Flisowski, choć nie wiem na ile tego ostatniego chciałbyś mieć jako źródło.Dreamcatcher25 (dyskusja) 13:50, 10 lis 2017 (CET)
  Spróbuję znaleźć coś... wiarygodniejszego i nowszego. Możliwe, że Bowman się pomylił. Ale możliwe, że pomylił się Flisowski. Różnie to bywa. (air)Wolf {D} 13:56, 10 lis 2017 (CET)
  @Dreamcatcher25 Morison istotnie podaje osiem. Wylicza je zresztą szczegółowo. Tak więc jest źródłem wiarygodniejszym niż Bowman. Zmieniłem. (air)Wolf {D} 21:06, 10 lis 2017 (CET)
 4. „Po drugiej wojnie światowej B-17G służyły w siłach powietrznych kolejnych państw. Trafiły między innymi do Brazylii, Portugalii czy Izraela” – zastanawiam się, czy to zdanie jest na pewno we właściwej sekcji. Może przenieść do „Użycia po II WS”?Dreamcatcher25 (dyskusja) 09:29, 10 lis 2017 (CET)
  Można. :) (air)Wolf {D} 13:24, 10 lis 2017 (CET)
 5. Jeśli dobrze rozumiem, sugerowałeś dalsza rozbudowę sekcji o wykorzystaniu bojowym na Europejskim TDW dopiero na potrzeby medalu. Niemniej uważam, że warto niektóre wydarzenie nieco szerzej opisać już teraz. Mianowicie:
  • „8 października 1942 roku Eaker rozpoczął drugi „Tydzień Blitzu”, który jednak – ze względu na wysokie straty – został wkrótce określony mianem „Czarnego Tygodnia” – ważna operacja ale dalej jest tylko informacja o nalocie Münster. Brakuje mi zwłaszcza jakiejkolwiek wzmianki o katastrofalnym drugim nalocie na Schweinfurt i jego konsekwencjach. Warto może podać też jakie były całościowe straty B-17 w „czarnym tygodniu”.
  • „Wielki tydzień” – czy znane są całościowe straty B-17 w tej operacji?
  • Dodałbym wzmiankę o udziale w Operacji Cobra, wykorzystanie B-17 jako „latającej artylerii” rozbijającej niemiecki front jest IMHO przykładem ważnego i oryginalnego zastosowania tych maszyn.
  • Bombardowanie Drezna – skoro podajemy straty ludności cywilnej w nalotach na Hamburg, to podałbym również tutaj.Dreamcatcher25 (dyskusja) 09:29, 10 lis 2017 (CET)
   • Popracuję nad tym. (air)Wolf {D} 13:24, 10 lis 2017 (CET)
    • Chyba Zrobione. Jest Cobra, jest Schweinfurt II, są ofiary w Dreźnie wg Millera. Straty w Wielkim Tygodniu znalazłem tylko dla ogółu floty bombowców strategicznych, a nie dla samych B-17. Informacji o łącznych stratach w Czarnym Tygodniu nie znalazłem, ale dodałem trochę o stratach za poszczególne dni. (air)Wolf {D} 16:55, 10 lis 2017 (CET)
 6. Czy jakieś źródła podają coś bardziej precyzyjnego niż "a ich liczebność zawsze była niewielka" (np. "a ich liczebność zawsze była niewielka, nigdy nie przekroczyła 500 egzemplarzy") Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:48, 10 lis 2017 (CET)
 7. Na mapie 'użytkownicy wojskowi' znajduje się ZSRR, natomiast nie znalazłem w artykule niczego na temat używania przez ten kraj tych samolotów. Coś przeoczyłem? --Matrek (dyskusja) 00:07, 20 lis 2017 (CET)
 8. Tak rozbudowane artykuły kandydują już do AnM. Dlaczego zdecydowałeś się tutaj? --Matrek (dyskusja) 00:07, 20 lis 2017 (CET)
 9. ... z drugiej strony opis techniczny zaczyna sie od wersji F i G. To trochę nie okey, nawet jak na artykuł DA. Sadzę że w wyróżnionym artykule nie można wybierać sobie wersji które chce się opisać, i jedne opisać, a drugie pominąć. --Matrek (dyskusja) 00:13, 20 lis 2017 (CET)
  @Matrek odpowiem na te trzy punkty w jednym. Artykuł na medal musi być nie tylko rozbudowany, ale i wyczerpujący. A tu jest jeszcze kilka drobnych braków, które warto by uzupełnić (np. służba w takich krajach jak Brazylia); mają one zerowy wpływ na ogólną historię tego samolotu, ale skoro ma być wyczerpująco, to ma być. Te sowieckie B-17 to ten sam przypadek: jakaś garstka (zapewne) internowanych maszyn skierowanych do służby. Co do opisu technicznego – w ogóle nie widzę problemu. Opis obejmuje jedyne dwie wersje, które naprawdę się liczyły w czasie wojny. Wszelkie różnice są opisane w sekcji o rozwoju konstrukcji. (air)Wolf {D} 12:58, 20 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
 1. Napiszę to sam, żeby potem nie musieć się już do tego odnosić. Ja doskonale wiem, jak brzmi zasada pisowni dużych i małych liter podawana przez PWN. Ale po pierwsze: reguła ta jest niemożliwa do konsekwentnego zastosowania w praktyce. Po drugie: w Wikipedii piszemy w zgodzie z profesjolektem obowiązującym w dziedzinie, której dotyczy hasło. Z tego samego względu nie stosujemy tłumaczenia nazw na polski, spotykanego głównie w publikacjach półamatorskich. (air)Wolf {D} 15:46, 9 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
 1. https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie_techniczne&diff=50887051&oldid=50886466 ma propozycję jak poprawić ten SBN Mateusz Konieczny (dyskusja) 12:52, 10 lis 2017 (CET)
  Chyba już jest dobrze. (air)Wolf {D} 21:35, 13 lis 2017 (CET)
Poprawiono
 1. Może ma sens gdzieś podlinkować Boeing XB-38 Flying Fortress? Nie podlinkowałem bo nie widzę by było to gdzieś wspomniane Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:33, 9 lis 2017 (CET)
  Zrobione (air)Wolf {D} 22:04, 9 lis 2017 (CET)
 2. nie chcę wyrzucać istniejących zdjęć, bo się nie znam - ale z puntu widzenia amatora, może warto zdjęcie z https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boeing_B-17_Flying_Fortress&diff=50884834&oldid=50884828 gdzieś wykorzystać? Nie jest z serii "jeden lecący samolot" i pokazuje jak wyglądała fabryka samolotów (co ala mnie, jako osoby nieznającej się na temacie, nie jest oczywiste) Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:16, 9 lis 2017 (CET)
  Spróbuję jakoś je upchać. :) (air)Wolf {D} 21:24, 9 lis 2017 (CET)
  Może tak? (air)Wolf {D} 21:29, 9 lis 2017 (CET)
 3. Jeszcze jedno ciekawe zdjęcie do potencjalnego użycia: https://en.wikipedia.org/wiki/File:B-17F_Destroyed_by_Me-262.jpg Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:24, 9 lis 2017 (CET)
  Tego to już nie upcham. Starałem się, aby zdjęcia były mniej więcej przy tym fragmencie, którego dotyczą, i żeby nie było nadmiernego sandwichowania. (air)Wolf {D} 21:29, 9 lis 2017 (CET)
 4. "siedemdziesiąt trzy Flying Fortressy" brzmi dziwnie. Nie poprawiam bo się nie znam i może rzeczywiście tłumaczenie byłoby tu amatorszczyzną (ale akurat tu bym przetłumaczył) Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:22, 9 lis 2017 (CET)
  Kwestia przyzwyczajenia i opatrzenia się. :) Dla mnie też kiedyś wyglądało to dziwnie, ale osoby mądrzejsze ode mnie naprostowały mnie. (air)Wolf {D} 22:04, 9 lis 2017 (CET)
  OK, dalej wygląda dla mnie dziwnie - ale nie narzekam jeśli się nie znam Mateusz Konieczny (dyskusja) 22:07, 9 lis 2017 (CET)
 5. "97., 301. i 303. Grupę Bombową" - linki powinny iść do "Bombardment Group" czy "Grupa Bombowa"? Czy "nie stosujemy tłumaczenia nazw na polski" ma tu zastosowanie? Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:21, 9 lis 2017 (CET)
  Powyżej wyraziłem się nieprecyzyjnie. Zabrakło kluczowego słowa: sprzętu. Nie tłumaczymy nazw sprzętu, a już szczególnie nie tłumaczymy nazw sprzętu selektywnie, bo powstają wówczas takie dziwolągi jak „Ploeszti było bombardowane przez Latające Fortece i Liberatory”. Natomiast tłumaczenie nazw jednostek wojskowych zależy od konkretnego autora; we własnym publikacjach czasem te nazwy tłumaczę, a czasem nie, zależnie od tego, co i o czym piszę. Tu zdecydowałem się podać nazwy jednostek po polsku jako ułatwienie dla czytelnika, ale ponieważ haseł o tych jednostkach nie ma, podlinkowałem nazwy oryginalne, bo niezależnie od tego, jaki będzie tytuł samych haseł (które kiedyś pewnie powstaną), na pewno będzie chociaż przekierowanie z nazwy oryginalnej – toteż czerwony link przestanie być czerwony. (air)Wolf {D} 22:04, 9 lis 2017 (CET)
 6. Jest bardzo krótki wstęp i później bardzo szczegółowy artykuł. Moim zdaniem wstęp powinien być dużo większy i zawierać sensowny skrót hasła - np. o roli tego samolotu (z tego co pamiętam, był to jeden z podstawowych samolotów w czasie wojny, w haśle nie jest to chyba wprost napisane). Nawet nienagrodzone hasło w enwiki ma lepszy wstęp. Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:16, 9 lis 2017 (CET)
  Już rozbudowuję. (air)Wolf {D} 20:46, 9 lis 2017 (CET)
  Zrobione (air)Wolf {D} 21:24, 9 lis 2017 (CET)
 7. Samoloty zdalnie sterowane - czy "projekt zakończył się niepowodzeniem i nie był kontynuowany" ma potwierdzenie w źródłach? Bo po przeczytaniu Projekt Afrodyta mam ochotę to dopisać do Boeing_B-17_Flying_Fortress#Samoloty_zdalnie_sterowane Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:35, 9 lis 2017 (CET)
  Zrobione Dopisałem uźródłowione informacje na ten temat. (air)Wolf {D} 22:20, 9 lis 2017 (CET)
  A ja dodatkowo skopiowałem to podsumowanie do Projekt Afrodyta Mateusz Konieczny (dyskusja) 22:28, 9 lis 2017 (CET)
 8. Zerknęłem na https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Linkuj%C4%85ce/Boeing_B-17_Flying_Fortress&limit=500 i podlinkowałem kilka, może coś jest jeszcze godne dolinkowania Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:01, 9 lis 2017 (CET)
 9. "USAAF na Pacyfiku" to 1/3 "USAAF w Europie" a według https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Boeing_B-17_Flying_Fortress/GA1 "There were at most 168 B-17s in the Pacific Theatre, of over 12,000 built" - może ten Pacyfik trochę skrócić?
  Część o Pacyfiku jest ponad cztery razy krótsza od części o Europie: 42 tysiące do 10 tysięcy znaków. Pacyfik już i tak jest okrojony, to już raczej o Europie musiałbym coś dopisać. (air)Wolf {D} 23:33, 9 lis 2017 (CET)
  Czyli na DA jest OK, na medal trzeba dopisac do Europy? Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:45, 9 lis 2017 (CET)
  Na medal z pewnością trzeba rozbudować jeszcze trochę (naprawdę trochę!) sekcje europejskie, dodać sekcję o zachowanych egzemplarzach i może jeszcze trochę o użyciu w innych krajach (tych, w których nie używano ich w walce). (air)Wolf {D} 00:18, 10 lis 2017 (CET)
 10. "największa łączna masa zrzuconych bomb (26 359,6 ton)" czy dokładnośc co do 100kg to nie przesada? Pewnie błąd pomiaru był większy Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:24, 9 lis 2017 (CET)
  Zacznę od tej uwagi, bo jest najprostsza. :) Bowman podaje właśnie tak, z dokładnością do 100 kg. Nie jest to niemożliwe: jeśli zachowało się w dokumentach, ile zrzucono bomb poszczególnych wagomiarów, to można zsumować. A ówczesne bomby produkowano dość precyzyjnie. (air)Wolf {D} 20:45, 9 lis 2017 (CET)
  A nie ma sensu to nieco uprościć? zaokrąglenie "(26 360 ton)" moim zdaniem byłoby czytelniejsze bez straty wiedzy (ale sam nie będę zmieniać) Mateusz Konieczny (dyskusja) 22:47, 9 lis 2017 (CET)
  Gdyby Bowman podał w funtach, to z całą pewnością bym zaokrąglił. Ale on w ogóle nie podaje w funtach. Podaje wyłącznie tony. Stąd moje przekonanie, że jest to liczba wyliczona precyzyjnie. (air)Wolf {D} 22:50, 9 lis 2017 (CET)
  "liczba wyliczona precyzyjnie" w to nie wątpię, pytanie czy nie warto trochę tego zaokrąglić w tekście (dla czytelnika 0.002% nie ma znaczenia a zmniejsza czytelność. Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:07, 9 lis 2017 (CET)
  Przyznaję, że zmniejsza czytelność, ale zaokrąglenie byłoby sprzeczne z duchem WP:WER. (air)Wolf {D} 23:55, 9 lis 2017 (CET)
  Wydaje mi się że zaokrąglenie dla czytelności nie jest fałszowaniem źródeł, ale się nie upieram. Do załatwionych, nie ma powodu dyskutować nad drobiazgiem Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:09, 10 lis 2017 (CET)
 11. Może "dlatego, że sami piloci chcieli uciec od wojny" -> "by zdezerterować"? Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:56, 9 lis 2017 (CET)
  To znaczy? „Uciec od wojny, aby zdezerterować”? Chyba nie rozumiem, jaką zmianę proponujesz. :( (air)Wolf {D} 00:00, 10 lis 2017 (CET)
  Proponuję zastąpić "dlatego, że sami piloci chcieli uciec od wojny" krótszym "by zdezerterować" - które mam nadzieję jest poprawne. Jako bonus odpada powtórzenie "piloci" Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:02, 10 lis 2017 (CET)
  Zrobione (air)Wolf {D} 00:11, 10 lis 2017 (CET)
 12. "„jeden z najbardziej kontrowersyjnych” (ang. one of the most controversial)" - czy nie lepiej by oryginalny cytat (zwłaszcza przy oczywistych tłumaczeniach jak tu) też był w przypisie? Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:06, 10 lis 2017 (CET)
  Nie mam preferencji w tej kwestii. Można przenieść. Ale pragnę zauważyć, że są w sumie cztery oryginalne cytaty. Wszystkie przenosimy? (air)Wolf {D} 00:13, 10 lis 2017 (CET)
  Tak, wszystkie które nie są potrzebne do zrozumienia hasła bym przeniósł (i traktował jako cżęść źródła a nie hasła - to wikipedia polskojęzyczna) Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:14, 10 lis 2017 (CET)
  Okej, przyjmuję twoje stanowisko. Tylko... nie bardzo wiem, jak to rozwiązać technicznie z szablonem {{odn}}. (air)Wolf {D} 00:16, 10 lis 2017 (CET)
  Co sądzisz o moim rozwiązaniu - 3 które nie są potrzebne do zrozumienia hasła a są raczej częścią źródła, pozwalającą na weryfikację tłumaczenia lądują do swoich osobnych refów? Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:21, 10 lis 2017 (CET)
  Może być. :) (air)Wolf {D} 00:24, 10 lis 2017 (CET)
 13. "Ukryte kategorie: (...) Artykuły z nieprawidłowymi numerami ISBN" - czy to wada hasła, szablonu czy książki? Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:01, 10 lis 2017 (CET)
  Książki, a raczej systemu. Stara pozycja, ma stary numer SBN (nie ISBN, ale właśnie SBN). (air)Wolf {D} 00:11, 10 lis 2017 (CET)
  Ma sens zgłaszać by ktoś poprawił szablon tak by radził sobie z SBN? Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:15, 10 lis 2017 (CET)
  Można zgłosić w dyskusji szablonu. Ale to już tak jakby poza tematem tutejszej dyskusji. :) (air)Wolf {D} 00:24, 10 lis 2017 (CET)
  Wiem, to nie dyskusja "Propozycje do Dobrych Szablonów". Czy wiesz który konkretnie szwankuje? (jeśli nie wiesz to znajdę, ale po co debugować dwa razy) Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:33, 10 lis 2017 (CET)
  Żadna tajemnica: {{Cytuj książkę}}. (air)Wolf {D} 00:37, 10 lis 2017 (CET)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie_techniczne#SBN_a_ISBN_a_Cytuj_ksi.C4.85.C5.BCk.C4.99 Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:41, 10 lis 2017 (CET)
 14. [[Plik:B-17F formation over Schweinfurt, Germany, August 17, 1943.jpg|thumb|left|Formacja B-17F nad Schweinfurtem, 17 sierpnia 1943]] pokazuje się w tekście, zamiast pokazać ilustrację. Na innej stronie działa poprawnie (???) 01:04, 10 lis 2017 (CET)
 15. poprawiłem Mateusz Konieczny (dyskusja) 01:07, 10 lis 2017 (CET)
 16. Z serii ogólne statystyki - są jakieś sensowne dane ile w sumie samolotów stracono? Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:51, 10 lis 2017 (CET)
  Są. Caidin podaje. Tylko nie bardzo mam pomysł, gdzie wpisać. Bo przypis we wstępie raczej mi się nie uśmiecha. (air)Wolf {D} 01:02, 10 lis 2017 (CET)
  "(...) wyprodukowano blisko 13 000 egzemplarzy B-17 różnych wersji z czego w czasie walk utracono XYZ egzemplarzy"? "W czasie walk utracono XYZ egzemplarzy" jako ostatnie zdanie akapitu wstępu? Nie ma co upychać do przypisu, wygląda to na istotną informację - np. ja nie mam pojęcia ile to było - 500? 4000? 10000? Mateusz Konieczny (dyskusja) 01:10, 10 lis 2017 (CET)
  Zrobione Nie chodziło mi o upychanie tej informacji do przypisu, ale o wstawianie {{odn}} we wstępie. Udało mi się to obejść. (air)Wolf {D} 01:15, 10 lis 2017 (CET)
 17. Rzeczy, które jeśli prawdziwe i nie są mylące bym skopiował z wstępu z enwiki: "becoming the third-most produced bomber of all time", "was a relatively fast, high-flying, long-range bomber with heavy defensive armament at the expense of bombload", "B-17 developed a reputation as an effective bomber, dropping more bombs than any other U.S. aircraft in World War II. Of the 1.5 million tonnes of bombs dropped on Nazi Germany and its occupied territories by U.S. aircraft, 640,000 tonnes were dropped from B-17s" Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:27, 9 lis 2017 (CET)
  Częściowo Zrobione. Problem jest z dwiema rzeczami: the third-most produced bomber to zapewne prawda, ale nie umiem na poczekaniu znaleźć źródła, które by to oznajmiało wprost, tymczasem heavy defensive armament at the expense of bombload to sformułowanie nadmiernie upraszczające sprawę. Poza masą bomb i masą uzbrojenia obronnego do głosu dochodzi też masa opancerzenia i masa paliwa, tymczasem masa bomb zabierana przez B-17 nie była jakoś zatrważająco niska. Tak więc to drugie stwierdzenie opiniuję negatywnie, a na pierwsze jeszcze poszukam źródeł. (air)Wolf {D} 22:38, 9 lis 2017 (CET)
  Ponarzekałem w dyskusji enwiki, na zmiany się nie zdecydowałem bo jakieś zródła tam wiszą a nie mam do nich dostępu Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:47, 9 lis 2017 (CET)
  Ten człowiek, który ci odpowiedział, też strasznie upraszcza. Owszem, gdyby zrezygnować z części uzbrojenia obronnego, samolot mógłby zabrać więcej bomb (albo więcej paliwa!). Ale gdyby zrezygnować z drugiego pilota (Avro Lancaster miał tylko jednego i sobie radził), to też mógłby zabrać więcej bomb (albo więcej paliwa). Mówienie, że poświęcono masę bomb na rzecz uzbrojenia obronnego, to prawda, ale to tylko maleńki wycinek prawdy – w konstruowaniu samolotu równoważy się setki różnych czynników i z reguły jest tak, że korzyść w jednej kwestii oznacza stratę w innej. (air)Wolf {D} 00:03, 10 lis 2017 (CET)
  Zrobione, niezrobiony kawałek wydzieliłem Mateusz Konieczny (dyskusja) 01:20, 10 lis 2017 (CET)
 18. "Użycie po drugiej wojnie światowej" może by wspomnieć o zachowanych egzemplarzach muzealnych? Jeśli https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Collings_Foundation_B-17G_Flying_Fortress_%22Nine_O_Nine%22_landing_at_Paine_Field,_Washington.JPG się nie myli to jeszcze niedawno (do tej pory?) mamy sprawne egzemplarze Mateusz Konieczny (dyskusja) 20:31, 9 lis 2017 (CET)
  To sensowne spostrzeżenie, ale nie wiem, czy jest możliwe skompilowanie listy wszystkich egzemplarzy muzealnych. Tego jest DUŻO. :) Ale spróbuję sklecić listę tych, które wciąż latają. (air)Wolf {D} 22:47, 9 lis 2017 (CET)
  Lista wszystkich nie ma sensu - pewnie wystarczy wspomnieć że jest tego trochę w różnych muzeach + wspomnieć że kilka zabytkowych do tej pory lata Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:04, 9 lis 2017 (CET)
  Zrobione (air)Wolf {D} 03:11, 10 lis 2017 (CET)
 19. Może warto wspomnieć jak ten samolot ma się do Consolidated B-24 Liberator (i może innych jeśli jest coś jeszcze innego istotnego)? Czym się różniły w zastosowaniach? Których było właściwie więcej? Mateusz Konieczny (dyskusja) 03:27, 10 lis 2017 (CET)
  To wszystko jest już opisane w sekcjach B-17 jako symbol i USAAF na Pacyfiku. (air)Wolf {D} 03:34, 10 lis 2017 (CET)
  Jest już "W czasie drugiej wojny światowej B-17 zrzuciły na cele w Europie 640 036 ton bomb (B-24 – 452 508 ton)" - może warto coś jeszcze wspomnieć czym się różniły? Mateusz Konieczny (dyskusja) 03:32, 10 lis 2017 (CET)
  To już jest poruszone w sekcji B-17 jako symbol. A nie wydaje mi się, aby właściwe było pisanie porównania obu samolotów w haśle o jednym z nich. Widziałbym to raczej w Naloty strategiczne podczas II wojny światowej (porównanie „narzędzi” wykorzystanych przez walczące strony). (air)Wolf {D} 03:34, 10 lis 2017 (CET)
 20. Może warto by "USAAF na Pacyfiku" i "USAAF w Europie" też miały mini podsumowania na początku? Np. jakie role pełnił samolot, na ile był istotny, ile ich było? Np. to że niemal wszystkie były w Europie dowiedziałem się z tej podlinkowanej dyskusji Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:28, 9 lis 2017 (CET)
  A praktykuje się coś takiego u nas? Czy wskutek takiej zmiany ten artykuł nie stanie się brzydkim kaczątkiem? :) (air)Wolf {D} 23:33, 9 lis 2017 (CET)
  Nie mam pojęcia jakie są standardy (jeśli jestem przydatny to raczej od strony laika który się nie zna), ale warto by gdzieś trafiły też podsumowania. Może lepiej by były w początkowym wstępie? Ale gdzieś powino być coś na takim poziomie ogólności: "był to podstawowy bombowiec aliancki w czasie II wojny światowej w Europie" czy "niewielka ilość tych samolotów, 168 z ponad 12 000 zbudowanych była używana przez USAAF na Pacyfiku i odegrała mnimalną rolę, ze względu XYZ używany był tam raczej ABC" (a może raczej "jednak odegrały znaczącą rolę ponieważ QWERTY") Mateusz Konieczny (dyskusja) 23:44, 9 lis 2017 (CET)
  A może w ten sposób? Umieściłem to w samym wstępie. (air)Wolf {D} 00:06, 10 lis 2017 (CET)
  A czy "był to podstawowy bombowiec aliancki w czasie II wojny światowej w Europie" jest prawdą? Jeśli tak to warto to wprost napisać. Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:11, 10 lis 2017 (CET)
  Zależy, jak rozumieć „podstawowy”. Z pewnością najliczniejszy, co już ustaliliśmy, ale alianci to nie tylko Amerykanie, a podstawowym bombowcem RAF-u był Lancaster. (air)Wolf {D} 00:14, 10 lis 2017 (CET)
  "Zależy, jak rozumieć „podstawowy”" - może jakieś mądre źródła tak opisują ten samolot? Jeśli nie ma ich to może po "(...) ponad 640 tysięcy ton bomb." dodać " Był to najczęściej używany bombowiec USAAF w Europie, dla porównania drugi najczęściej używany bombowiec wykonał X razy mniej lotów bojowych/zrzucił Y razy mniej bomb/był obecny w N razy mniej liczbie egzemplarzy." A w Boeing_B-17_Flying_Fortress#RAF dać "RAF wykorzystywał niewielką liczbę B17, jednak najczęściej używanym bombowcem RAFu był Avro Lancaster" Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:30, 10 lis 2017 (CET)
  Może tak? (air)Wolf {D} 03:34, 10 lis 2017 (CET)
 21. "Szereg rekordów w ramach 8. Armii Powietrznej ustanowiła 379. Grupa Bombowa" - tą podlinkowałem skoro taka rekordowa, ale ogólnie, czy wszystkie grupy bombowe są ency i godne podlinkowania? Mateusz Konieczny (dyskusja) 22:31, 9 lis 2017 (CET)
  W moim przekonaniu tak. To tylko szczebel niżej niż cała armia powietrzna. Każda grupa liczyła dobrze ponad 2000 ludzi. (air)Wolf {D} 22:42, 9 lis 2017 (CET)
  Do poprawionych przeniosę jak każda grupa bombowa będzie podlnkowana przy pierwszym wymienieniu - już trochę uzupełniłem ale jeszcze raz to przejrzę Mateusz Konieczny (dyskusja) 00:50, 10 lis 2017 (CET)
 22. "Boeing_B-17_Flying_Fortress#RAF" - na początku sekcji warto dać informację ile ich w sumie w RAFie było (lub chociaż rząd wielkości). 20? 50? 500? 2000? Mateusz Konieczny (dyskusja) 12:25, 10 lis 2017 (CET)
  Coś typu "W RAFie <numer> B-17 pełniło rolę pomocniczą w stosunku do najczęściej używanego bombowca RAFu którym był <samolot>" Mateusz Konieczny (dyskusja) 13:03, 10 lis 2017 (CET)
  Zrobione (air)Wolf {D} 21:27, 10 lis 2017 (CET)
 23. Rozważyłbym w Boeing_B-17_Flying_Fortress#RAF "a ich liczebność zawsze była niewielka w porównaniu do <główny bombowiec brytyjski>" lub podlinkował ogólniejszy artykuł
  Ale to wypaczy obraz, bo Amerykanie i Brytyjczycy ostatecznie używali B-17 do innych zadań, więc o ile można porównywać amerykańskie B-17 z B-24, o tyle nieuczciwie jest porównywać brytyjskie Fortressy z Lancasterami. (air)Wolf {D} 22:14, 10 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Dreamcatcher25 (dyskusja) 17:56, 10 lis 2017 (CET)
 2. Hermod (dyskusja) 21:15, 13 lis 2017 (CET)
 3. Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:58, 13 lis 2017 (CET)

Dyskusje przedłużone[edytuj]

Okręty pancerne typu Hydra[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 1 godz. 3 min 16 s odśwież
Rozpoczęcie: 2 listopada 2017 21:50:05 Zakończenie: 30 listopada 2017 21:50:05

Tłumaczenie GA z en.wiki. Poprawiłem zastrzeżenia zgłoszone w mojej dyskusji użytkownika. Mati7 (dyskusja) 21:50, 2 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 19:35, 13 lis 2017 (CET)

Hydra (1889)[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 1 godz. 3 min 39 s odśwież
Rozpoczęcie: 2 listopada 2017 21:50:28 Zakończenie: 30 listopada 2017 21:50:28

Tłumaczenie GA z en.wiki. Poprawiłem zastrzeżenia zgłoszone w mojej dyskusji użytkownika. Mati7 (dyskusja) 21:50, 2 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
 1. Jest forma męska „Okręt” ale także żeńska (w większości), może należałoby to ujednolicić ? Hermod (dyskusja) 22:00, 3 lis 2017 (CET)
 2. Było coś niegramatycznego. Poprawiłem. Sprawdźcie. (Anagram16 (dyskusja) 02:53, 5 lis 2017 (CET))
  1. Moim skromnym zdaniem nic się nie zmieniło. Okręt to forma męska i chyba taka powinna być forma całego artykułu. „Hydra”, nazwa okrętu to forma żeńska ale dalej artykuł dotyczy okrętu. A są całe zdania w różnych formach: „brała udział”,„została zamówiona”, „została wycofana”... Hermod (dyskusja) 21:06, 5 lis 2017 (CET)
   Jednostka. Ja tu nie widzę błędu. D kuba (dyskusja) 00:32, 9 lis 2017 (CET)
   Masz na myśli, aby zamienić to na np. "Hydra został wycofany"? Mati7 (dyskusja) 10:55, 9 lis 2017 (CET)
   Skoro to okręt wojenny to „został wycofany”, niech będzie jednolita forma Hermod (dyskusja) 22:21, 10 lis 2017 (CET)
   1. Okręt męski, jednostka żeński, Hydra żeński. Jaki problem widzą tu zgłaszający?? Poprawny styl wymaga, by nie używać ciągle tych samych wyrazów, więc wszystko w tym artykule jest OK. Zala (dyskusja) 15:32, 11 lis 2017 (CET)
 3. "Linedrawing of a Hydra class ship" Mateusz Konieczny (dyskusja) 19:47, 7 lis 2017 (CET)
  T Załatwione Mati7 (dyskusja) 10:55, 9 lis 2017 (CET)
 4. "Królewska Marynarka Grecji nie była w stanie wykorzystać swojej wyższości nad flotą osmańską" - czy pełna nazwa ma tu sens? Mateusz Konieczny (dyskusja) 19:48, 7 lis 2017 (CET)
  T Załatwione Mati7 (dyskusja) 10:55, 9 lis 2017 (CET)
 5. Mamy Hydrę z 1889 i Ydrę z 1938 – oba noszą tę samą nazwę w oryginale. W którąś stronę trzeba ujednolicić :)
 6. "odbyły ciężką służbę", a potem że ich rola ograniczona była. Trochę nie gra
  T Załatwione Mati7 (dyskusja) 10:55, 9 lis 2017 (CET)
 7. Opisane rozmieszczenie dział 150 mm nie odpowiada schematowi--Felis domestica (dyskusja) 00:11, 8 lis 2017 (CET)
  Czemu nie odpowiada? Mati7 (dyskusja) 10:55, 9 lis 2017 (CET)
 8. "Przyczepię" się do drobnostki - jest napisane "standardowo wypierał 4808 ton". Lepiej chyba pisać, że "wyporność wynosiła", ale w każdym razie pojęcie wyporności standardowej to dopiero wymysł Traktatu Waszyngtońskiego z 1922 roku (często z przyzwyczajenia przenoszony na starsze okręty przez różnych autorów). Wcześniej wyróżniano np. wyporność normalną, konstrukcyjną itp. Warto sprawdzić, jak jest dokładnie w źródłach. Osobiście nie jestem zwolennikiem skrótu "kal." - lepiej chyba go rozwijać, zwłaszcza, że nie jesteśmy ograniczeni miejscem, a można go też moim zdaniem pomijać w ogóle. Pibwl ←« 09:33, 14 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. Informacji o „dwustronnych kotłach” nie ma w cytowanym Conwayu. Same kotły trzeba sprawdzić, bo domyślam się, że chodzi o dwa paleniska z dwóch końców, ale czy na pewno? Także to źródło nie podaje typu silnika--Felis domestica (dyskusja) 00:11, 8 lis 2017 (CET)
  Sprawdziłem i rzeczywiście Felis ma rację. Informacja o dwustronnych kotłach pochodzi z angielskiego artykułu o typie i nie posiada u uźródłowienia w polskiej wersji. Proponuję usunąć jako niesprawdzoną. Zala (dyskusja) 15:35, 11 lis 2017 (CET)
  T Załatwione, Mati7 (dyskusja) 11:43, 13 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
 1. To nie błąd, ale sugestia na przyszłość: bibliografia jest moim zdaniem bardziej przejrzysta (i łatwiejsza do dodawania) jeśli jest podana normalnie w jednej kolumnie, a nie w dwóch. Nie ma uzasadnienia dla dwóch kolumn, skoro opisy pozycji są takie długie, że muszą być zawijane dwa lub trzy razy. Pibwl ←« 10:34, 14 lis 2017 (CET)
Poprawiono
 1. Drobnostki językowe: "Układ napędowy" to raczej pojęcie dotyczące samochodu, przy statkach lepiej pisać o "siłowni". "Łodziami torpedowymi" zamieniłem na prawidłowe "torpedowcami", a "Osmańczycy" na Osmanowie, jeśli nie chcemy pisać o Turkach. Zamiast: działo kalibru 99 mm "na przodzie" lepiej jest "na dziobie", a pisząc o wyrzutni torpedowej lepiej jest podać kaliber, a nie średnicę. To samo odnosi się do pozostałych artykułów, których nie poprawiałem. Pibwl ←« 09:33, 14 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Anagram16 (dyskusja) 02:53, 5 lis 2017 (CET)
 2. Zala (dyskusja) 19:29, 13 lis 2017 (CET)

Spetsai (1889)[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 1 godz. 3 min 47 s odśwież
Rozpoczęcie: 2 listopada 2017 21:50:36 Zakończenie: 30 listopada 2017 21:50:36

Tłumaczenie GA z en.wiki. Poprawiłem zastrzeżenia zgłoszone w mojej dyskusji użytkownika. Mati7 (dyskusja) 21:50, 2 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Zala (dyskusja) 19:23, 13 lis 2017 (CET)
 2. D kuba (dyskusja) 15:32, 17 lis 2017 (CET)

Wiedźmin 3: Dziki Gon[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 9 dni 1 godz. 20 min 50 s odśwież
Rozpoczęcie: 1 listopada 2017 22:07:39 Zakończenie: 29 listopada 2017 22:07:39

Hasło dobrze uźródłowione, było w PANDZIE. Dotyczy jednej z najpopularniejszych polskich gier. Tom Ja (dyskusja) 22:08, 1 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Tak jak pisałem w Pandzie tutaj dajemy artykuły gotowe do wyróżnienia, a nie takie na 50%. Praktycznie każda sekcja do rozbudowy, głównie fabuła. Sidevar (dyskusja) 12:33, 2 lis 2017 (CET)
Podobnie jak Sidevar, to jest taki raczej solidny "czywiesz" niż aktualny kandydat na DA. Sir Lothar (dyskusja) 11:49, 3 lis 2017 (CET)
Polecam zobaczyć jak wyglądają artykuły o dwóch poprzednich częściach z tej serii i się na nich wzorować. Powodzenia. Vebace [dyskusja] 17:17, 5 lis 2017 (CET)
W lipcu 2016 producent poinformował, że sprzedano blisko 10 milionów kopii gry - nowszych danych nie ma? Jednak mimo wszystko ponad rok to dużo czasu i trochę mogli ich sprzedać. PMG (dyskusja) 16:21, 8 lis 2017 (CET)
Ano nowszych danych nie ma (a przynajmiej nie znalazłem wiarygodnego źródła na ten temat). Sir Lothar (dyskusja) 22:58, 8 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez

Wybory prezydenckie w Kirgistanie w 2017 roku[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 4 dni 23 godz. 15 min 56 s odśwież
Rozpoczęcie: 28 października 2017 21:02:45 Zakończenie: 25 listopada 2017 21:02:45

Artykuł 24 sierpnia pojawił się w rubryce "Czy wiesz". Stworzony przeze mnie od zera. Posiada bogate uźródłowienie. Jest to pierwszy artykuł który zgłaszam do DA. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 21:02, 28 paź 2017 (CEST)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. Brakuje informacji o spotkaniu Nazarbajewa z Babanowem, co spowodowało protest dyplomatyczny ze strony Kirgistanu. The Orbwiki107 (dyskusja) 21:39, 28 paź 2017 (CEST)
  Uzupełnione BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 22:37, 28 paź 2017 (CEST)
 2. Należy opisać szerzej wyniki wyborów, teraz jest tylko mapka i tabela, np. wspominając o wynikach kandydatów w konkretnych obwodach. Można też wyjaśnić dlaczego Taszijew i Töröbajew nie dostali głosów. Słyszałem, że były też niewielkie protesty po wyborach. Nazwę Гражданская платформа należy zapisać łacinką lub przetłumaczyć (nie zostawiamy nazw w innych alfabetach). Sprawa Tekebajewa będzie wymagać aktualizacji. Z tego co widzę nie wszyscy kandydaci widnieją w wynikach testu językowego (brakuje Zarłykowa). Daty urodzenia można zapisać w standardowej kolejności (dzień, miesiąc, rok) z wykorzystaniem szablonu sortowania takiego jak w tym artykule. The Orbwiki107 (dyskusja) 18:31, 29 paź 2017 (CET)
  Zarłykow już jest. Гражданская платформа też załatwiona. Żyrafał (Dyskusja) 00:14, 31 paź 2017 (CET)
  Może lepiej wyglądałoby: Grażdanskaja platforma (ros. Гражданская платформа; pl Platforma obywatelska) ? BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 15:05, 31 paź 2017 (CET)
  Wiem, co znaczy Гражданская платформа, natomiast nie wiem, czy takie tłumaczenie nie zostałoby uznane za OR. Jeżeli nie, to jak najbardziej warto dodać. Żyrafał (Dyskusja) 16:32, 31 paź 2017 (CET)
  Absolutnie nie sugerowałem braku wiedzy :) Jednak nie każdy musi znać rosyjski. W przypadku Platforma Obywatelska (Rosja) mamy tłumaczenie, więc dlaczego by nie w tym przypadku? Może ktoś jeszcze się wypowie, a jak nie to wstawię.
  Nie miałem tego na myśli :) Oczywiście, że nie każdy musi znać, jednakże często w Wikipedii występują nazwy w językach krajów, których dotyczą (i mniej popularnych niż rosyjski, np. serbski czy fiński) i nie są tłumaczone. Po wpisaniu w Google "Platforma Obywatelska Rosja" jakieś tam źródła są, a po wpisaniu "Platforma Obywatelska Kirgistan" już nie. Najlepiej, żeby ktoś inny się wypowiedział. Wpisuję się jako sprawdzający, bo po uzupełnieniach hasło zasługuje na wyróżnienie. Gratuluję świetnego hasła. Żyrafał (Dyskusja) 19:56, 31 paź 2017 (CET)
  Czekam na publikację oficjalnych wyników z podziałem na rejony. Jak tylko pojawi się to wstawię. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 14:56, 31 paź 2017 (CET)
 3. Znalazłem jeszcze informacje dotyczące liczby policjantów zaangażowanych w ochronę wyborów, obaw Babanowa o naruszenia, zatrzymania Szajymbetowa, dziennikarza, który został zaatakowany w lokalu wyborczym, reakcji Babanowa na wynik wyborów, kryzysu w stosunkach między Kazachstanem a Kirgistanem oraz protestów, do jakich doszło po ogłoszeniu wyników wyborów. Jeśli znajdzie się źródło można też napisać, że wyborca mógł głosować tylko w miejscu, w którym się wcześniej zarejestrował. The Orbwiki107 (dyskusja) 09:30, 1 lis 2017 (CET)
 4. Sekcja "Tło wyborów": "Od 20 września swoją misję rozpocznie również sztab Wspólnoty Niepodległych Państw." – trzeba zaktualizować. Żyrafał (Dyskusja) 18:28, 2 lis 2017 (CET)
  Nie chodziło tylko o zmienienie zdania na czas przeszły, ale T Załatwione. Żyrafał (Dyskusja) 14:52, 3 lis 2017 (CET)
  Dodałem ustalenia jakie przedstawiła misja WNP. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 17:03, 5 lis 2017 (CET)
 5. Czy nazwisko Джунусов nie powinno brzmieć Dżunusow zamiast Ddżunusow? Przy Abdyłdajewie widnieje informacja, że „Nie opublikowano zgłoszenia”. Nie ma żadnych informacji kiedy zgłosił swoją kandydaturę? Według jakiego klucza posegregowano kandydatów w pierwszy dwóch tabelach? Dywizy do zamiany na półpauzy, a cudzysłowy "" na polskie „”. Z tego co zauważyłem na polskiej Wikipedii stosujemy transkrypcję nazw (w tym imion i nazwisk) z innych alfabetów, należy to poprawić także w przypisach (Ajdana Abduwaitowa zamiast Айдана Абдуваитова, itp.). Zgodnie z KSNG urzędowa nazwa Kirgistanu to Republika Kirgiska, tak więc Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Kirgiskiej zamiast Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Kirgistan. The Orbwiki107 (dyskusja) 18:43, 5 lis 2017 (CET)
 6. Powoli czytam ten artykuł i wolejnych dniach będę przedstawiał swoje uwagi. Pierwszą z nich jest konieczność rozbudowy wstępu. Status DA otrzymało kilka haseł o wyborach w róźnych krajach, dlatego można się na nich wzorować. Nowy15 (dyskusja) 16:13, 15 lis 2017 (CET)
 7. "Powodem miała być chęć zagłosowania na niewspieranego przez Atamajewa Babanowa" - o co chodzi w tym zdaniu?
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
 1. Dopisano wyniki testu językowego kilku kandydatów; nazwę Гражданская платформа podano w transkrypcji z cyrylicy. Żyrafał (Dyskusja) 00:14, 31 paź 2017 (CET)
 2. Opisałem przyczynę niedostania głosów przez Taszijewa i Töröbajewa. Dodałem wstęp do wyników wyborów. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 16:03, 31 paź 2017 (CET)
 3. Poprawiłem format zapisu dat BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 23:27, 31 paź 2017 (CET)
 4. Dodałem rozkład wyników w poszczególnych rejonach kraju oraz zaktualizowałem dotychczasowe wyniki. Rozszerzyłem wątek reakcji Babanowa na wynik wyborów. Dalszy ciąg sprawy Tekebajewa (ponieważ nie ma już żadnego związku z tymi wyborami) opisałem w jego artykule oraz w artykule o jego partii. Zaktualizowałem informację o pracy sztabu WNP. W miarę możliwości opiszę pozostałe rzeczy. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 11:39, 3 lis 2017 (CET)
 5. Dodałem informacje o jakich pisał The Orbwiki107. BrakPomysłuNaNazwę (dyskusja) 17:03, 5 lis 2017 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Żyrafał (Dyskusja) 19:56, 31 paź 2017 (CET)

Kultura mikroorganizmów[edytuj]

Dyskusja trwa jeszcze 3 dni 22 godz. 45 min 36 s odśwież
Rozpoczęcie: 27 października 2017 20:32:25 Zakończenie: 24 listopada 2017 20:32:25

Kolejny dobry artykuł Macedo. Był ponad 3 miesiące w PANDZIE, nie było uwag. Zapraszam do lektury i sprawdzania. D kuba (dyskusja) 20:32, 27 paź 2017 (CEST)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
 1. akapit wstępny jest trochę niesymetryczny, dużo o wzroście, a mało podsumowania treści arta. Kpjas φ 10:51, 28 paź 2017 (CEST)
 2. w akapicie wstępnym brakuje mi informacji na co jest ta kultura mikroorganizmów – cel i co z niej mamy. Kpjas φ 10:51, 28 paź 2017 (CEST)
  Autor poszerzył nieco wstęp, dodając cel hodowli, D kuba (dyskusja) 21:08, 31 paź 2017 (CET)
  ... a teraz dodatkowo nieco jeszcze rozszerzyłem artykuł :) Macedo (dyskusja) 21:30, 31 paź 2017 (CET)
 3. Może warto dodać https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agarplate_redbloodcells_edit.jpg?fastcci_from=17797911&c1=17797911&d1=15&s=200&a=fqv i https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacterial_culture.jpg?fastcci_from=17797911&c1=17797911&d1=15&s=200&a=fqv jako ilustracje? Mogę dodać na ślepo, ale moze są jakieś sekcje gdzie byłyby szczególnie udanymi ilustracjami? Mateusz Konieczny (dyskusja) 21:10, 9 lis 2017 (CET)
  Na pierwszej ilustracji najciekawsza jest płytka, na której widoczne są właściwości hemolityczne bakterii. Dodałem inną grafikę do artykułu, na której jest to lepiej widoczne. Druga ilustracja to zwykły posiew redukcyjny, w dodatku średnio udany, bo nie bardzo udało się odseparować kolonie. Jest już grafika w artykule, która przedstawia taki posiew redukcyjny. Macedo (dyskusja) 13:31, 11 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Nowy15 (dyskusja) 17:52, 16 lis 2017 (CET)

Weryfikacja DA[edytuj]

Zgłoszenie Procedura
Pierwsze zgłoszenie do weyfikacji
 • W miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu i utwórz podstronę weryfikacji:


 • Do sekcji „Propozycje do weryfikacji” dodaj link do nowej dyskusji w taki sposób: {{/Odbieranie/Nazwa}}
 • W zgłoszonym artykule wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|{{subst:PAGENAME}}|DA}}
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji
 • W miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu i utwórz podstronę nominacji. Jeśli to jest trzecie zgłoszenie, zmień 2 na 3 (4, 5 itd.):


 • W uzasadnieniu zgłoszenia podlinkuj poprzednie zgłoszenia i wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA|Nazwa/2}}
 • Poinformuj autora hasła o trwającej dyskusji.
 1. Artykuł do weryfikacji DA może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PDA,
 2. Należy podać poważne zastrzeżenia, z powodu których dokonano zgłoszenia.
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu DA następuje po dwóch tygodniach od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji z hasła nie należy usuwać szablonu DA,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci wyróżnienie, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.

Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić go do Warsztatu PANDA.


Propozycje do weryfikacji[edytuj]

Obrzeżek polski[edytuj]

Głosowanie trwa jeszcze 5 dni 14 godz. 33 min 39 s odśwież
Rozpoczęcie: 12 listopada 2017 11:20:28 Zakończenie: 26 listopada 2017 11:20:28

w artykule jedynie 6 przypisów, większość treści ich nie posiada. Było w pandzie kilka miesięcy (Dyskusja:Obrzeżek polski), nie pomogło Mateusz Konieczny (dyskusja) 11:20, 12 lis 2017 (CET)

Dostrzeżone błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki językowe
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. Artykuł napisany do rzeczy ale dwie ważne sekcje: „biologia” i „morfologia” bez jakichkolwiek źródeł. Nie godzi się coś takiego dawać na Dobry Artykuł.--Gower (dyskusja) 16:25, 14 lis 2017 (CET)
 2. Próbowałem uratować artykuł, gdy był w Pandzie, ale niestety nie mam dostępu do artykułów z przypisów. I obecnie, rzeczywiście, nie spełnia wymogów DA. Może ktoś kiedyś go uratuje..., D kuba (dyskusja) 21:55, 16 lis 2017 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Przypisy są tylko do niewielkiej części treści. Wyróżnienie odebrać Wiklol (Re:) 17:46, 18 lis 2017 (CET)

10 ostatnich rozstrzygnięć[edytuj]

Hasła oznaczone jako DA

Naloty na Singapur (1944–1945), Elementarz (podręcznik Mariana Falskiego), Thomas Edward Lawrence, Cary Grant, Nauru na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016, Okręty pancerne typu Drache, SMS Drache, SMS Salamander, Psara (1890), Tryb łączący w języku łacińskim

Hasła, które nie uzyskały oznaczenia DA
Hasła, którym odebrano oznaczenia DA