Wikipedia:Propozycje tematów/Unia Europejska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Do napisania[edytuj | edytuj kod]

Instytucje[edytuj | edytuj kod]

 1. Specjalny Reprezentant Unii Europejskiej
 2. Stałe komitety w Parlamencie Europejskim
 3. Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych
 4. Sekretariat Rady Unii Europejskiej
 5. Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych
 6. Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych
 7. Europejska Sieć Sądowa ds. Karnych
 8. Europejski Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem
 9. Okręgi wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 10. Komitet ds. Ochrony Społecznej
 11. Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
 12. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
 13. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności
 14. Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej
 15. Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego
 16. Trybunał Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
 17. Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Osoby[edytuj | edytuj kod]

 1. Dimitris Dimitriadis

Prawo[edytuj | edytuj kod]

 1. Deklaracja zgodności WE
 2. Euromit
 3. Europejski Nakaz Zapłaty
 4. Luksemburski traktat budżetowy
 5. Traktat akcesyjny 2005
 6. Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich
 7. Zasada ograniczonej kompetencji (Unia Europejska)
 8. Zasada demokratyzmu (Unia Europejska)
 9. Zasada skutku pośredniego
 10. Zasada solidarności (Unia Europejska)
 11. Zasada lojalności (Unia Europejska)
 12. Zasada autonomii prawa wspólnotowego
 13. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego
 14. Zasady odpowiedzialności prawnej Unii Europejskiej
 15. Zasada nieretroaktywności prawa wspólnotowego
 16. Zasada przymusowej egzekucji aktów indywidualnych prawa wspólnotowego w państwach członkowskich
 17. Zasada dobrej administracji (Unia Europejska)
 18. Zasada równości (Unia Europejska)
 19. Zasada niedyskryminacji (Unia Europejska)
 20. Internationale Handelgesellschaft
 21. CELEX
 22. Porozumienie z Ochrydy
 23. Zielona Księga Komisji Europejskiej
 24. Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia w powszechnych wyborach bezpośrednich
 25. Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Europejskie Wspólnoty Gospodarcze oraz Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich
 26. Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 27. Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich
 28. Akt zmieniający protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 29. Decyzja Rady zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
 30. Komisja v Rada (ERTA) (lub z francuskiego Komisja v Rada (AETR))
 31. Factortame I

Teorie integracji europejskiej[edytuj | edytuj kod]

 1. Konfederalizm (europeistyka)
 2. Spill-over
 3. Modele Europy o zmiennej geometrii, Europa koncentrycznych kręgów (inna nazwa Europa o zmiennej geometrii)
 4. Europa à la carte
 5. Teoria komunikacyjna (europeistyka)
 6. Europa o wielu prędkościach, Europa różnych prędkości
 7. Funkcjonalizm (europeistyka)
 8. Instytucjonalizm (europeistyka)
 9. Idea zjednoczenia Europy Jerzego z Podiebradów
 10. Idea zjednoczenia Europy Victora Hugo
 11. Napoleońska idea zjednoczenia Europy
 12. Nazistowska idea zjednoczenia Europy
 13. Bolszewicka idea zjednoczenia Europy
 14. Stalinowska idea zjednoczenia Europy
 15. Bolszewizacja Europy
 16. Unia totalna
 17. Postfunkcjonalizm (Unia Europejska)
 18. Federalizm (Unia Europejska)
 19. Europa Regionów
 20. Multi-level governance (inna nazwa Koncepcja wielopoziomowego zarządzania)
 21. Tranzakcjonalizm (inna nazwa Transakcjonizm)

Polityki wspólnotowe[edytuj | edytuj kod]

 1. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej
 2. Polityka przemysłowa Unii Europejskiej
 3. Polityka strukturalna Unii Europejskiej
 4. Polityka konkurencji w Unii Europejskiej
 5. Polityka energetyczna w Unii Europejskiej
 6. Polityka medialna i audiowizualna Unii Europejskiej
 7. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej
 8. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w Unii Europejskiej
 9. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
 10. Zwalczanie nadużyć finansowych w Unii Europejskiej
 11. Polityka azylowa Unii Europejskiej
 12. Polityka imigracyjna i wizowa Unii Europejskiej
 13. Polityka monetarna krajów, które przyjęły walutę euro
 14. Wspólna polityka rybołówstwa

Polityka zewnętrzna, wymiana handlowa, stosunki dwustronne, współpraca polityczna i wojskowa, programy pomocowe, inwestycje, uczestnictwo w Polityce Sąsiedztwa[edytuj | edytuj kod]

 1. Proces stabilizacji i stowarzyszenia
 2. Bośnia i Hercegowina a Unia Europejska
 3. Czarnogóra a Unia Europejska
 4. Albania a Unia Europejska
 5. Wspólna Przestrzeń Unia Europejska – Rosja
 6. NATO a Unia Europejska
 7. Unia Zachodnioeuropejska a Unia Europejska
 8. Izrael a Unia Europejska'
 9. Chińska Republika Ludowa a Unia Europejska
 10. Japonia a Unia Europejska
 11. Australia a Unia Europejska
 12. Indie a Unia Europejska
 13. Kazachstan a Unia Europejska
 14. Europejska Współpraca Terytorialna
 15. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
 16. Maroko a Unia Europejska
 17. Gruzja a Unia Europejska
 18. Azerbejdżan a Unia Europejska
 19. Armenia a Unia Europejska
 20. Republika Zielonego Przylądka a Unia Europejska
 21. Republika Południowej Afryki a Unia Europejska
 22. Nowa Zelandia a Unia Europejska
 23. Tunezja a Unia Europejska
 24. Iran a Unia Europejska
 25. Brazylia a Unia Europejska
 26. Algieria a Unia Europejska
 27. Chile a Unia Europejska
 28. Argentyna a Unia Europejska

Terytoria specjalne, status względem Unii, status względem metropolii, uczestnictwo w politykach wspólnotowych, obywatelstwo UE[edytuj | edytuj kod]

 1. Saint-Pierre i Miquelon a Unia Europejska
 2. Polinezja Francuska a Unia Europejska
 3. Anguilla a Unia Europejska
 4. Brytyjskie Wyspy Dziewicze a Unia Europejska
 5. Kajmany a Unia Europejska
 6. Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego a Unia Europejska
 7. Antyle Holenderskie a Unia Europejska
 8. Wyspy Owcze a Unia Europejska

Polityka militarna[edytuj | edytuj kod]

 1. Nowy Europejski Cel Operacyjny 2010
 2. Misje ESDP
 3. Deklaracja Petersberska
 4. EUSEC
 5. EUPOL KINSHASA
 6. Aceh Monitoring Mission
 7. Concordia (Unia Europejska)
 8. AMIS II
 9. Eurofor (nie mylić z EUFOR)

Działania[edytuj | edytuj kod]

 1. Europejskie partie polityczne
 2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 3. Grotius II (Unia Europejska)
 4. Narodowa Strategia Integracji
 5. Pierwszy filar Unii Europejskiej
 6. Program operacyjny
 7. Program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (en:Framework Programmes for Research and Technological Development)
 8. SIMAP
 9. Socrates Comenius
 10. Solidarność energetyczna
 11. TED
 12. Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji

Historia[edytuj | edytuj kod]

 1. Reformy McSharr'ego
 2. Plan Genschera-Colombo
 3. Skleroza europejska lat 70.

Państwa członkowskie – historia, negocjacje, członkostwo, stosunek do procesu integracji, prace w instytucjach[edytuj | edytuj kod]

 1. Austria w Unii Europejskiej
 2. Belgia w Unii Europejskiej
 3. Bułgaria w Unii Europejskiej
 4. Cypr w Unii Europejskiej
 5. Czechy w Unii Europejskiej
 6. Dania w Unii Europejskiej
 7. Estonia w Unii Europejskiej
 8. Finlandia w Unii Europejskiej
 9. Francja w Unii Europejskiej
 10. Grecja w Unii Europejskiej
 11. Hiszpania w Unii Europejskiej
 12. Holandia w Unii Europejskiej
 13. Irlandia w Unii Europejskiej
 14. Litwa w Unii Europejskiej
 15. Luksemburg w Unii Europejskiej
 16. Łotwa w Unii Europejskiej
 17. Malta w Unii Europejskiej
 18. Niemcy w Unii Europejskiej
 19. Portugalia w Unii Europejskiej
 20. Rumunia w Unii Europejskiej
 21. Słowacja w Unii Europejskiej
 22. Słowenia w Unii Europejskiej
 23. Szwecja w Unii Europejskiej
 24. Węgry w Unii Europejskiej
 25. Włochy w Unii Europejskiej

Socjologia/antropologia[edytuj | edytuj kod]

 1. Nowe plemię europejskie (z przekierowaniem Nowe plemię europejskie Krzysztofa Kowalskiego)
 2. Narody w Unii Europejskiej

Tematy powiązane[edytuj | edytuj kod]

 1. Nacjonalizm europejski
 2. Eurosfera
 3. Wiek Europy
 4. PERSEUS
 5. Nuorgam
 6. Virmajärvi
 7. Europenizm (lub Europeizm lub Europenist)
 8. Tożsamość paneuropejska (lub Tożsamość pan-europejska)

Niesklasyfikowane[edytuj | edytuj kod]

 1. Douane 2000
 2. Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców
 3. Fundacja Freya – Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA" – działa od 2007 r. tu
 4. Jednostka notyfikowana – uprawniona instytucja zgłoszona przez właściwe państwowe ministerstwo i zarejestrowana przez Komisję Europejską, świadcząca usługi oceny zgodności oraz certyfikacji produktów
 5. Komunikat Maastricht (patrz Edukacja i szkolenie 2010)
 6. Lista indykatywna
 7. Mechanizm podwójnej większości
 8. Pakiet energetyczno–klimatyczny Unii Europejskiej
 9. SENTINEL – Program Nadzoru Epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą, obowiązujący zgodnie z wymaganiami WHO w krajach Unii Europejskiej
 10. The National Platform EU Research and Information Centre (en:National Platform)

Brakujące artykuły z innych Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

 1. en:Berlaymont building
 2. en:Delors Commission
 3. en:European driving licence
 4. en:European School
 5. en:Intergovernmental Conference
 6. en:Largest urban areas of the European Union
 7. en:List of European Union directives
 8. en:List of European Union member states by political system
 9. en:Young European Federalists
 10. en:Youth of the European People's Party

Z kategorii[edytuj | edytuj kod]

 1. European Union
 2. European Comissioners
 3. Europäische Union
 4. Unión Europea
 5. Union européenne
 6. Unione europea
 7. Европейский союз

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]