Przejdź do zawartości

Wikipedia:Redaktorzy szablonów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
ikona redaktorów i redaktorek szablonów

Redaktorzy szablonów — grupa użytkowników mająca dostęp do edycji szablonów i modułów, które zostały zabezpieczone na wysokim poziomie (takie zabezpieczenie zwykle jest ustawiane ze względu na szerokie użycie szablonu). Mają oni także parę bardziej technicznych uprawnień (zobacz: sekcja Szczegóły techniczne).

Lista redaktorów

Obecnie w polskojęzycznej Wikipedii jest 0 osób w tej grupie (zobacz: lista osób w grupie redaktorów szablonów).

Łączna liczba osób z tymi uprawnieniami to: 98 (administratorzy również mają te uprawnienia).

Wskazówki dla redaktorów

Edytując szablony można zepsuć wiele artykułów. Poniższe wskazówki mają pozwolić uniknąć problemów i nieporozumień.

Pamiętaj przede wszystkim by testować swoje zmiany. Zrób sobie brudnopis z kodem szablonu lub przynajmniej sprawdź parę artykułów w podglądzie. Upewnij się, że rozumiesz, co robi dany szablon. Jeśli masz wątpliwości — spytaj. Małe zmiany możesz zwykle robić od ręki (zobacz przykłady poniżej). Nie wprowadzaj jednak dużych lub kontrowersyjnych zmian bez dyskusji. Na początku warto wdrażać swoje zmiany dopiero po przejrzeniu przez innego, bardziej doświadczonego redaktora lub administratora.

Powtarzające się wprowadzanie złych zmian i nieprzestrzeganie tych wskazówek może być przyczyną odebrania uprawnień.

Ustaw mocne hasło

Dbaj o bezpieczeństwo swojego konta. Mając uprawnienia redaktora szablonów upewnij się, że masz mocne hasło i dbaj o bezpieczeństwo swojego konta na Wikipedii. Zalecamy również włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Zhakowane konto edytora szablonów zostanie zablokowane, a uprawnienia mogą zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa. W razie gdyby twoje konto zostało przejęte, natychmiast powiadom administratora, aby mógł zablokować Twoje konto i zapobiec wykorzystaniu twoich uprawnień na szkodę Wikipedii.

Dobre edycje szablonów

Kluczem do wprowadzania dobrych, rozsądnych zmian w szablonach jest dokładne przetestowanie zmian przed ich wdrożeniem.

Użyj podglądu by przyjrzeć się, czy odpowiednio zmieniły się przykłady z dokumentacji (a w wypadku refaktoryzacji kodu przykłady nie powinny się wizualnie zmienić). Sprawdź też w podglądzie podstronę test szablonu, która może zawierać różne specyficzne przypadki użycia i testy. Ważne jest, aby sprawdzić, czy wprowadzone przez ciebie zmiany nie wprowadziły błędów, co może być łatwe do wykrycia, jeśli przypadki testowe są dobrze skonfigurowane.

Uprawnienie, nie uprzywilejowanie

Pamiętaj, że redaktor szablonów (podobnie jak administrator) to tylko i aż dodatkowe uprawnienia. Masz większe możliwości, ale nie stawia cię to w dyskusji ponad innymi użytkownikami. Wręcz przeciwnie, ciąży na tobie większa odpowiedzialność.

Unikaj podejmowania samodzielnych decyzji, jeśli istnieje powód, by sądzić, że ludzie mogą się sprzeciwić twojej zmianie. Możesz na wszelki wypadek zaproponować najpierw zmianę na stronie dyskusji szablonu, a zmiany wykonać, jeśli po kilku dniach nie będzie większych zastrzeżeń. Jeśli istnieje Wikiprojekt z danej dziedziny, to spróbuj zapytać o zmiany osoby zajmujące się tym projektem.

Pamiętaj, że nawet jeśli masz większą wiedzę techniczną, to niektóre dane w szablonach wynikają z wiedzy dziedzinowej. Coś, co tobie wydaje się bez sensu, może mieć duże znaczenie w danej dyscyplinie sportowej czy dziedzinie nauki.

Staraj się być otwarty na zgłaszane problemy i obawy. Zwłaszcza specjalistów z danej dziedziny na Wikipedii.

Kiedy szukać konsensusu

Każda sprawa jest trochę inna. Każdy szablon jest trochę inny. Przedstawiamy tutaj wskazówki, kiedy powinno się dyskutować przed wprowadzaniem zmian. Pamiętaj jednak o zdrowym rozsądku.

Zmiany wymagające dyskusji

 • Wszelkie zmiany psujące zgodność wsteczną. Jeśli usuwasz istniejący, wykorzystywany parametr lub zmieniasz oczekiwane zachowanie parametru, to nie rób tego bez silnego konsensusu. Chyba że zmiana jest z jakiegoś powodu pilna (coś się już zepsuło itp).
 • Zmiany, które znacząco wpływają na wygląd szablonu lub modułu dla czytelnika. Najpierw spytaj gdy masz np. taki pomysł: „Hej, czy nie byłoby fajnie, gdyby ten infoboks był w odcieniach różu?”.

Dyskusje możesz rozpocząć w Kawiarence, Wikiprojekcie danej dziedziny lub na stronie dyskusji szablonu.

Zmiany, które wymagają przynajmniej pewnej dyskusji lub upływu co najmniej kilku dni bez komentarzy

 • Dodanie nowych, znaczących parametrów, jeśli znacząco zmienią one zastosowanie lub sposób wyświetlania szablonu. Czyli wszelkie parametry, które nie są prostym rozszerzeniem istniejących funkcji. Nawet dla nowych danych w infoboksach warto przynajmniej spytać kogoś innego o zdanie, żeby ustalić dobrą nazwę dla parametru (zanim zacznie się on masowo pojawiać w artykułach).
 • Mniejsze zmiany w układzie wizualnym, czyli niewielkie, ale jednak zauważalne, jak np. zmiana kolejności kilku parametrów w infoboksie czy lekkie podrasowanie kolorów.
 • Dodanie funkcjonalności Wikidanych do szablonu lub modułu. Dodanie wyświetlania różnych właściwości bezpośrednio z Wikidanych, zwłaszcza w infoboksach, może być kontrowersyjne.

Zmiany, które zwykle można wprowadzić niemal od ręki, ale w zależności od okoliczności, warto je najpierw omówić

 • Dodanie nowych, mniej ważnych parametrów, czyli takich, które dodają pomniejsze możliwości — na przykład kursywa=tak lub noprint=tak.
 • Nieznaczne zmiany wyglądu szablonu, np. zmiany wprowadzające obsługę urządzeń mobilnych w szablonie (o ile nie wpływa to znacząco na to, co jest wyświetlane).
 • Zmiany w ukrytych kategoriach śledzenia — kategorie może wykorzystywać bot, więc warto przed zmianami spytać o to w technicznej kawiarence.

Zmiany, które prawie zawsze można wykonać od ręki

 • Poprawki oczywistych błędów w znacznikach (np. niedomknięty div) lub literówek.
 • Zmiany, które nie wpływają na wygląd szablonu po transkluzji.
 • Drobne poprawki redakcyjne różnego rodzaju (tylko upewnij się, że dobrze poprawiasz).
 • Dodatkowe, ukryte kategorie śledzenia (ale pamiętaj, by nie przesadzać).
 • Refactoring.
  • Czyli np. zastąpienie przestarzałej składni nowszą.
  • Wprowadzenie klas CSS zamiast użycia inline-CSS.
  • Pamiętaj tylko, że refaktoryzacja nie powinna mieć widocznych efektów zmiany. Czyli efekt powinien być wizualnie taki sam, ale z użyciem lepszej technologii.

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie sprawdzić, jaki jest efekt twoich zmian lub masz wątpliwości, to zrób brudnopis i poproś o przejrzenie swoich zmian.

Przyznawanie uprawnień

Prośba o uprawnienia

Uprawnienia są przyznawane decyzją biurokraty po wniosku złożonym na stronie Wikipedia:Redaktorzy szablonów/Przyznawanie uprawnień. Zanim jednak to zrobisz, przeczytaj wskazówki zawarte na stronie Wikipedia:Redaktorzy szablonów. Pamiętaj również, by w zgłoszeniu podać jakieś przykłady tego, że masz odpowiednie umiejętności by dostać uprawnienia.

Zwróć uwagę, że uprawnienia z tej grupy są automatycznie przyznawane administratorom i administratorkom. Nie muszą więc oni osobno o nie prosić.

Kryteria przyznawania uprawnień

Pomiędzy złożeniem wniosku a przyznaniem uprawnień przez biurokratę muszą minąć przynajmniej 24 godzin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i uwag przez innych użytkowników zajmujących się kwestiami technicznymi na Wikipedii. Procedura może potrwać parę dni jeśli są wątpliwości do wyjaśnienia, ale nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie.

Zgłoszenie jest oceniane indywidualnie według dotychczasowego wkładu danej osoby, wiedzy technicznej, a także następujących ogólnych wytycznych:

 1. Zgłoszona osoba powinna mieć konto na Wikipedii, którym edytuje od co najmniej 1 roku.
 2. Powinna mieć na koncie co najmniej 1000 zmian.
 3. Powinna dokonać łącznie co najmniej 150 zmian w przestrzeniach nazw Szablon i Moduł.
 4. Przez ostatnie pół roku dane konto nie powinno mieć blokad nałożonych z powodu niewłaściwych działań (w tym blokad częściowych).

Ponadto przyszły redaktor powinien zadeklarować znajomość zasad i zaleceń zmian opisanych na stronie Wikipedia:Redaktorzy szablonów. Czyli dana osoba musi mieć zarówno umiejętności jak i być na tyle odpowiedzialna, by móc edytować szablony obarczone wysokim ryzykiem. W szczególności:

 1. Wykazać, że potrafi konsultować wprowadzanie zmian (np. podając linki do stosownych dyskusji).
 2. Wykazać umiejętność testowania swoich zmian (np. we wkładzie widać testy zmian w szablonach; znaczących zmian, które potem zostały wprowadzone do szablonu).

Powyższe punkty są jedynie wskazówkami. Biurokrata może zdecydować o nieprzyznaniu uprawnień w razie uzasadnionych wątpliwości. Biurokrata może przyznać uprawnienia na podstawie samego zgłoszenia (znając wcześniejszy wkład) lub dopytać w razie niejasności.

W razie odrzucenia zgłoszenia kolejne może być przedstawione po 60 dniach od zakończenia procedury.

Kryteria odebrania uprawnień

Uprawnienie może zostać odebrane w przypadku:

 • nieaktywności (brak jakiejkolwiek edycji) przez okres 12 miesięcy, liczonego jako 365 dni (stosowana jest procedura analogiczna do odbierania uprawnień administratora z powodu nieaktywności),
 • decyzją Komitetu Arbitrażowego,
 • samodzielnego zrzeczenia się uprawnień,
 • na wniosek dowolnego administratora w przypadkach:
  • podejrzenia przejęcia konta,
  • rażących wandalizmów,
  • uporczywego wprowadzania kontrowersyjnych zmian bez dyskusji,
  • uporczywego wprowadzania istotnych zmian bez ich testowania.

Uprawnienia może odebrać dowolny biurokrata.

Jeśli odebrano ci uprawnienia i chcesz odwołać się od decyzji, to najpierw skontaktuj się z osobą, która je odebrała. Taka dyskusja zawsze powinna być pierwszą drogą do rozstrzygnięcia ew. nieporozumień. Jeśli dana osoba przez dłuższy czas nie odpowiada lub czujesz, że jest potrzeba interwencji z zewnątrz, to napisz na administracyjnej tablicy ogłoszeń.

Szczegóły techniczne

Uprawnienia redaktora szablonów obejmują następujące role:

 • editcontentmodel, pozwalający zmianę typu zawartości na typ umożliwiający dołączenie css do różnych podstron i szablonów; tworzenie masowych list wiadomości i innych (patrz mw:Help:ChangeContentModel).
 • oathauth-enable, umożliwiająca włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 • tboverride, pozwalający na ominięcie czarnej listy tytułów, a co za tym idzie na edycję tzw. editnotice dla różnych użytkowników.
 • templateeditor, umożliwiający edycję szablonów zabezpieczonych na wysokim poziomie.

Zobacz też