Skrót: WP:RLDA

Wikipedia:Regulamin listy dyskusyjnej administratorów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy regulamin ma za zadanie stać na straży poprawnego funkcjonowania listy dyskusyjnej administratorów, zapewniając, że będzie ona wykorzystywana wyłącznie do celów, do których została utworzona.

Nabycie i utrata dostępu[edytuj | edytuj kod]

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do listy dyskusyjnej automatycznie po wybraniu na administratora w drodze istniejących w Wikipedii zasad[1].
 2. Dostęp do listy zostaje użytkownikowi odebrany w momencie zrzeczenia się lub utraty uprawnień administratora oraz w przypadku drugiego naruszenia niniejszego regulaminu (patrz niżej).

Cele[edytuj | edytuj kod]

Lista dyskusyjna administratorów służy do:

 1. obsługi uporczywych przypadków wandalizmu i innych naruszeń zasad wymagających interwencji dostawcy usług internetowych (tzw. abuse)
 2. koordynowania działań administratorów w przypadku braku możliwości skorzystania z abuse oraz
 3. informowania ogółu administratorów o nietypowych działaniach administratorskich (np. wyjątkowo długich blokadach) celem uniknięcia nieporozumień i wojen pomiędzy administratorami.

Zakazy[edytuj | edytuj kod]

W związku z powyższym zabrania się:

 1. używania listy dyskusyjnej do:
  1. omawiania kwestii niezwiązanych z użyciem uprawnień administracyjnych (tj. blokowania, zabezpieczania i usuwania oraz ich odwrotności),
  2. uzyskiwania pomocy w konfliktach personalnych,
  3. ustalania ogólnych zasad działania administratorów lub projektu jako całości oraz
  4. innych celów niemieszczących się w ramach określonych przez rozdział II.
 2. udostępniania treści korespondencji w obrębie listy osobom niebędącym jej subskrybentami.

Naruszenia regulaminu[edytuj | edytuj kod]

 1. W przypadku pierwszego naruszenia niniejszego regulaminu użytkownik otrzymuje upomnienie od jednego z administratorów listy[2].
 2. W przypadku kolejnego naruszenia regulaminu użytkownik zostaje wykluczony z listy.
 3. Decyzja o udzieleniu upomnienia lub usunięciu z listy subskrybentów należy w każdym przypadku do jednego z administratorów listy[2] i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zmiany regulaminu[edytuj | edytuj kod]

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony wyłącznie za zgodą wszystkich administratorów listy[2].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. jak zostać dopisanym do listy
 2. a b c Termin administrator listy oznacza osobę posiadającą uprawnienia do zarządzania listą dyskusyjną i nie powinien być mylony ze znaczeniem, jakie słowo administrator ma w Wikipedii. Lista tych osób znajduje się na stronie Wikipedia:Listy dyskusyjne.