Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu ekonomii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oto lista pojęć związanych z ekonomią, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.
 

Indeks[edytuj | edytuj kod]

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z - Ż - Ważniejsze waluty - Zobacz też


A[edytuj | edytuj kod]

A'vista - agregat - akcja - akcja imienna - akcja użytkowa - akcja uprzywilejowana - akcjonariusz - akcyza - akord - akredytywa - akumulacja środków - aktywa - aktywność zawodowa - alians strategiczny - alimenty - alokacja efektywna zasobów - alokacja efektywna w sensie Pareta - amerykański model gospodarki - amortyzacja - analiza strukturalna sektora - analiza portfelowa - aport (prawo) - arbitraż - aukcja
   (wróć do indeksu)

B[edytuj | edytuj kod]

bakszysz - bank - bank centralny - banknot - bankomat - bankowość - bankowość elektroniczna - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - bankowy papier wartościowy - bankructwo - bariera wejścia - bariera wyjścia - barter - baza monetarna - baza produkcyjna - bąbel spekulacyjny - bessa - bezrobocie - bilans - biorca cen - bilet - bilon - biznes - biznesplan - bogactwo - bon skarbowy - boom - budżet - budżetowanie - budżet domowy - budżet państwa - budżet przedsiębiorstwa - bulionizm
   (wróć do indeksu)

C[edytuj | edytuj kod]

ceduła - cena - cena atrakcyjna - cena brutto - cena detaliczna - cena maksymalna - cena minimalna - cena netto - cena realna - cena relatywna - cena równowagi - cena rynkowa - cena urzędowa - cena wejścia - cena wyjścia - cenotwórca - centralne planowanie - cesja - ceteris paribus - cło - cło zaporowe - CPI - CRM - cykl koniunkturalny - czarny rynek - czarna strefa - czek - czesne - czynniki produkcji - czysta strata - czysty efekt dochodowy - czysty efekt substytucyjny - czysty monopol - czysty zysk
   (wróć do indeksu)

D[edytuj | edytuj kod]

dealer - debet - decyzje cenowe - decyzje inwestycyjne - deficyt - deficyt budżetowy - deflacja - dematerializacjia akcji - deponent - depozyt - depozytariusz - deprecjacja - deregulacja - dewaluacja - dewizy - dług - dług publiczny - dłużnik - dobra - dobra Giffena - dobra kapitałowe - dobra komplementarne - dobra konsumpcyjne - dobra luksusowe - dobra niezbędne - dobra niższego rzędu - dobra normalne - dobra podstawowe - dobra społecznie niepożądane - dobra substytucyjne - dochód - dochód narodowy - dochód osobisty ludności - dochód realny - dochód transferowy - dofinansowanie - dom maklerski - domiar - dopłata - dumping - dutki - dyskonto - dyskryminacja cenowa - dywidenda - dzielenie ryzyka - dziesięcina
   (wróć do indeksu)

E[edytuj | edytuj kod]

ekonom - EBIT - EBITDA - efekt dochodowy - efekt stycznia - efekt substytucyjny - efekty zewnętrzne - efektywna alokacja zasobów - efektywność - ekonometria - ekonometryk - ekonomia - ekonomia darów - ekonomia ekologiczna - ekonomia społeczna - ekonomika - ekonomista - eksport - ekwiwalent - elastyczność popytu - embargo - emitent - ergonomia
   (wróć do indeksu)

F[edytuj | edytuj kod]

faktoring - faktura - FMCG - finanse - finansjera - Forex - franchising - franko - fundusz amortyzacyjny - fundusze inwestycyjne
   (wróć do indeksu)

G[edytuj | edytuj kod]

giełda - giełda papierów wartościowych - giełda towarowa - giełda walutowa - gospodarka - gospodarka narodowa - gospodarka rynkowa - gra rynkowa - grosz - gwarancja
   (wróć do indeksu)

H[edytuj | edytuj kod]

handel - handel zagraniczny - haracz - hiperinflacja - hipoteka - hipoteza rynku efektywnego - holding - hossa
   (wróć do indeksu)

I[edytuj | edytuj kod]

iluzja euro - import - indeks giełdowy - inflacja - inkaso - Initial Public Offering - innowacja - interwencjonizm - inwestor - inwestycja - inżynieria finansowa - izokoszta - izokwanta


   (wróć do indeksu)

K[edytuj | edytuj kod]

kapitał - kapitał akcyjny - kapitał naturalny - kapitał spółki - kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - karta kredytowa - karta płatnicza - kasa - keynesizm - komornik - konsument - konto - koszt - krach - kredyt - kryzys gospodarczy - krzywa Laffera - krzywa Phillipsa - krzywa podaży - krzywa popytu - księgowość - kwit - kwota wolna od podatku
   (wróć do indeksu)

L[edytuj | edytuj kod]

laissez-faire - leasing - list kredytowy - list zastawny - lobbing - loco - Lombard - luka deflacyjna
   (wróć do indeksu)

Ł[edytuj | edytuj kod]

łapówka
   (wróć do indeksu)

M[edytuj | edytuj kod]

majątek - majątek trwały - makler papierów wartościowych - makler giełd towarowych - makroekonomia - mandat - marginalna stopa substytucji - marginalna stopa technicznej substytucji - marketing - marża - merkantylizm - mikroekonomia - mnożnik (ekonomia) - moneta - monetaryzm - monopol - monopson - myto
   (wróć do indeksu)

N[edytuj | edytuj kod]

nadwyżka - należność - napiwek - Narodowy Bank Polski - narodowy fundusz inwestycyjny - nettling - nieruchomość
   (wróć do indeksu)

O[edytuj | edytuj kod]

obligacja - obligacja skarbowa - obrót - odsetki - offset - oligopol - opcja - opcja amerykańska - opcja europejska - opcja sprzedaży - opcja zakupu - OPEX - opust - oprocentowanie - opłata - oszczędności - otwarty fundusz emerytalny
   (wróć do indeksu)

P[edytuj | edytuj kod]

papier wartościowy (prawo) - państwo opiekuńcze - paragon - parkiet (ekonomia) - parytet - pasywa - P/BV ratio - P/E ratio - pensja - pieniądz - pieniądz lokalny - podaż pieniądza - podatek - podatek dochodowy - podatek liniowy - podatek od wartości dodanej (VAT) - podatek obrotowy - płaca - płynność - podaż - podmiot gospodarczy - podymne - pogłówne - polisa - polityka dyskontowa - polityka fiskalna - polityka refinansowa - polityka społeczna - pomoc społeczna - popyt - portfel - portfolio - portmonetka - powszechne świadectwo udziałowe - pożyczka - pranie brudnych pieniędzy - prawa akcjonariuszy - prawa Gossena - prawo do akcji - prawo poboru - proces agregacji - produkt całkowity - produkt krajowy brutto (PKB) - produkt marginalny - produkt przeciętny - propinacja - prowizja - przedsiębiorczość - przemysł - przychód - publiczny obrót papierami wartościowymi - punkt procentowy
   (wróć do indeksu)

R[edytuj | edytuj kod]

rachuba - rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - rachunek uproszczony - Rada Polityki Pieniężnej - recesja - reeksport - remitent - renta - renta ekonomiczna - renta transformacyjna - rentier - rentowność - restrukturyzacja - rewaluacja - rezerwy obowiązkowe - rękojmia - ROA - ROE - ROI - rolnictwo - rozchód - rozliczenie - równanie Słuckiego - równowaga makroekonomiczna - rynek - rynek finansowy - rynek pieniężny - rynek pozagiełdowy - rynek kapitałowy - rzadkość
   (wróć do indeksu)

S[edytuj | edytuj kod]

saldo - skarb - skarbnik - socjoekonomika - spadek - spłata - spółka - spółka akcyjna - spółka cywilna - spółka giełdowa - spółka jawna - spółka komandytowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - sprzedaż - stopa procentowa - stopa zwrotu - stopa zysku - statut - subskrybent - subsydia eksportowe - szara strefa - środek trwały
   (wróć do indeksu)

T[edytuj | edytuj kod]

talar - targ - targi - teoria wyboru konsumenta - towar - trasant - trasat - trust - trwałość - trader
   (wróć do indeksu)

U[edytuj | edytuj kod]

ubezpieczenie - udział - udziałowiec - ulgi podatkowe - upadłość - usługi - utarg
   (wróć do indeksu)

W[edytuj | edytuj kod]

waluta - wadium - warrant - wartość - wartość bieżąca kapitału - wartość bieżąca netto - wartość dodana - wartoć nominalna - wartość przeniesiona - wartość przyszła kapitału - wartość realna - weksel - wewnętrzna stopa zwrotu - wierzyciel - wierzytelność - windykacja - wkład oszczędnościowy - własność - wpłata - wskaźniki ekonomiczne - wydatek - wydajność pracy - wynik finansowy - wystawca weksla - wzór Blacka-Scholesa
   (wróć do indeksu)

Z[edytuj | edytuj kod]

zabezpieczenie majątkowe - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - zarządzanie - zarządzanie wiedzą - zasada 21 - zasoby - zdolność kredytowa - zdyskontowane przepływy pieniężne - walne zgromadzenie - złota akcja - złoty parasol - zysk - zysk operacyjny
   (wróć do indeksu)

Ż[edytuj | edytuj kod]

żeton - żyrant
   (wróć do indeksu)

Ważniejsze waluty[edytuj | edytuj kod]

dolar - euro - frank szwajcarski - funt szterling - jen - złoty
   (wróć do indeksu)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]