Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu gleboznawstwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oto lista pojęć związanych z gleboznawstwem, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.
 
Indeks

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTU - VWY - ZŹŻZobacz też

Zagadnienia

A

acrisols - agregat glebowy - agrochemia - akrotelm - albeluvisols - alfisols - alisols - analiza areometryczna - analiza granulometryczna - analiza mikromorfologiczna - analiza sitowa - andisols - andosols - anthrosols - arenosole - arenosols - aridisols

B

barwa gleby - bielice - bielicowanie - biohumus - błoto - bonitacja gleby - Kazimierz Boratyński - brunatna gleba leśna - brunatnienie - bruniziemy - buforowość gleb - buroziemy - butwienie

C

calcisols - cambisols - cepuchy - chemiczne właściwości gleb - chernozems - ciężkość gleby w uprawie - cryosols - czarne gleby tropikalne - czarne ziemie Franciszek Czarnomski - czarnoziemy - czerwonawe buroziemy - czerwonoziemy - części spławialne - czynniki glebotwórcze

D

darnina - darń - Degradacja (geologia) - degradacja siedliska rolniczego - Bohdan Dobrzański - Wasilij Dokuczajew - durisols

E

edafologia - edafon - ekologia gleby - endopróchnica - entisols - erozja - Europejska Karta Gleby - ewidencja gruntów i budynków

F

ferrasole - ferralsols - fiksacja potasu - fitomelioracja - fizyczne właściwości gleb - fluvisols - frakcja (geologia) - frakcja granulometryczna (gleboznawstwo) - funkcje gleby

G

gatunek gleby - gelisols - geografia gleb - gleba - gleba gliniasta - glebowe powierzchnie wzorcowe - gleboznawca - gleboznawstwo - gleboznawstwo leśne - gleby antropogeniczne - gleby arktyczne - gleby autogeniczne - gleby bagienne - gleby bezwęglanowe - gleby bielicowe - gleby bielicoziemne - gleby brązowe - gleby brunatne kwaśne - gleby brunatne właściwe - gleby brunatne wyługowane - gleby brunatnoziemne - gleby cynamonowe - gleby cynamonowoczerwone - gleby czerwonobure - gleby darniowo-bielicowe - gleby deluwialne - gleby ferralitowe - gleby glejo-bielicoziemne - gleby glejowe - gleby gruntowo-glejowe - gleby górskie - gleby hydrogeniczne - gleby inicjalne - Gleby inicjalne skaliste - gleby kasztanowe - gleby kopalne - gleby laterytowe - gleby lessowe - gleby litogeniczne - Gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone - gleby mułowe - gleby murszowate - gleby murszowe - gleby namorzynowe - gleby niestrefowe - gleby ochrowe - gleby opadowo-glejowe - gleby organiczne - gleby orne przeznaczone pod użytki zielonegleby pasowegleby płowe - gleby płowe zaciekowe - gleby płowoziemne - gleby pobagiennegleby poligonalne - gleby Polski - gleby pozastrefowe - gleby pseudobielicowe - gleby pustynne - gleby rdzawe - gleby rdzawoziemne - gleby semihydrogeniczne - gleby słabo ukształtowane - gleby słone - gleby strefowe - gleby szarobrązowe - gleby szarobrunatne - gleby szarocynamonowe - gleby szkieletowe - gleby śródstrefowe - gleby tajgi - gleby torfowe - gleby tundrowe - gleby urbanoziemne - gleby wulkaniczne - gleby zabagniane - gleby żółtobrunatne - gleysols - glina - głębokość glebygrunty ornegrunt - grunty strukturalnegypsisols - gytia - gytiowisko

H

heilutu - historia gleboznawstwa - histosols - hortisole - humifikacja - huminy

I

Inceptisols - industrisole - - Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

J

jon

K

kamień (frakcja) - kartografia gleb - kastanozems - katena - katotelm - Klasyfikacja gleb WRB - klasyfikacja gruntów ornych w Polsce - klimatyczno-glebowe pasy poziome - koloidy glebowe - kompleks owsiano-pastewny górski - kompleks owsiano-ziemniaczany górski - kompleks pszenny bardzo dobry - kompleks pszenny dobry - kompleks pszenny górski - kompleks pszenny wadliwy - kompleks sorpcyjny - kompleks użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych - kompleks użytków zielonych bardzo słabych i słabych - kompleks użytków zielonych średnich - kompleks zbożowo-pastewny mocny - kompleks zbożowo-pastewny słaby - kompleks zbożowy górski - kompleks żytni bardzo dobry - kompleks żytni bardzo słaby - kompleks żytni dobry - kompleks żytni słaby - kompleksy przydatności rolniczej gleb - konkrecje glebowe - koprolity - krioturbacja - kultura gleby - kwarc - kwasy fulwowe - kwasy humusowe

L

lamelle - lateryty - leptosols - litosole - lixisols - lizymetr - luvisols

M

mady - mady morskie - mapa glebowa - marsze - marzłociowe gleby tajgi - materia organiczna w glebie - melioracja - melioracja rolna - melioracje agrotechniczne - metoda Scheiblera - metoda W.Tiurina - Tadeusz Mieczyński - Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych - Sławomir Miklaszewski - mikroorganizmy glebowe - mineralizacja - minerały glebowe - minerały ilaste - mollisols - morfologia glebmszar - muł - mursz - murszenie - Arkadiusz Musierowicz

N

naspa - nawożenie - nieużytek -nitisols

O

ochrona gleb - odczyn gleby - odkrywka glebowa - oglejenie - ogólna uprawa roli i roślin - orka - orsztyn - oxisols

P

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego - pararędziny - pedoekoton - pedon - pedosfera - pelosole - phaeozems - piasek- piętra klimatyczno-glebowo-roślinne w górach - plaggosole - planosols - plinthosols - pło - płowienie - podbieły - podbury - podeszwa płużna - podpoziom fermentacyjny - podpoziom ściółki - podzols - pojemność polowa - pojemność sorpcyjna gleby - pojemność wymiany kationów - polipedon - Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - poziom brunatnienia - poziom diagnostyczny gleby - poziom eluwialny - poziom genetyczny gleby - poziom glejowy - poziom iluwialny - poziom organiczny - poziom próchniczny - poziom wzbogacenia - powietrze glebowe - proces darniowy - proces glebotwórczy - profil glebowy - próchnica - próchnica iluwialna - próchnica kwaśna - próchnica nadkładowa - próchnica nasycona - próchniczo-mineralne sorbenty glebowe - próchnienie - punkt trwałego więdnięcia - pył (gruntoznawstwo) - pył (skała)

R

rankery - rdzawienie - regosole - regosols - regradacja - retisols - rędzina - rigosole - Roczniki Gleboznawcze - rodzaj gleby - rojst - rola (gleba) - rośliny uprawne - roztwór glebowy - rubroziemy - Rudawiec (konkrecja glebowa) - ryzosfera

S

sapy - sieć torfowa - skała macierzysta -skała węglanowa - smolnice - solonchaks - solonetz - sołodie - sołonczaki - sołońce - sorpcja - sory - spływ powierzchniowy - spodosols - sprawność roli - stagnosols - stepowienie - strefy klimatyczno-glebowo-roślinne na Ziemi - struktura gleby - systematyka gleb - Systematyka gleb Polski - szare gleby leśne - szaroziemy - szczerki - szkielet glebowy

Ś

Światowy Dzień Gleby

T

talik - takyry - teledetekcja i fotointerpretacja gleb - technosols - termoizopleta - terra preta - terra rossa - Feliks Terlikowski - Jan Tomaszewski - torf - torfienie - torfowisko - torfowisko aapa - torfowisko bałtyckie (kopułowe) - torfowisko niskie - torfowisko przejściowe - torfowisko soligeniczne - torfowisko wysokie - torfoznawstwo - trudność uprawy roli - typ gleby

U

Hjalmar Uggla - ultisols - umbrisols - uprawa roli - urbisole - urodzajność gleby- Soil Taxonomy - uziarnienie - użytki rolne

V

vertisole - vertisols

W

Wasilij Wiljams - węglany - wieloletnia zmarzlina - wierzchnica - wietrzenie - wilgotność gleby - wiszar - woda glebowa - wydobrzenie roli

Y

yermosols

Z

zabagnienie - zanieczyszczenie gleb - zasobność gleby - zasoby glebowe świata - Saturnin Zawadzki - zwietrzelina - zwięzłość gleby

Ż

Jan Żółciński - żółtoziemy - żywienie mineralne roślin - żyzność gleby