Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przegląd zagadnień z zakresu gleboznawstwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Oto lista pojęć związanych z gleboznawstwem, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.
 
Indeks

ABCDEFGHIJKLŁMNOPRSŚTU - VWY - ZŹŻZobacz też

Zagadnienia

A

ablacja - abluwium - Acrisols - agregat glebowy - agrochemia - agrofizyka - agrogeologia - agronomia - akrotelm - akumulacja (geologia) - Albeluvisols - Alfisols - Alisols - aluwium - analiza areometryczna - analiza gleby - analiza granulometryczna - analiza mikromorfologiczna - analiza sitowa - Andisols - Andosols - Anthrosols - apatyt - arboturbacja - areał - arenosole - Arenosols - areometr - argilliany - Aridisols - asocjacja gleb - atmosfera glebowa - augit - azot - azotany - Azotobacter - azotyny

B

badoby - bagno - bakterie brodawkowe - bakterie nitryfikacyjne - barwa gleby - bazalt - bielice - bielicowanie - biochemia gleby - biogeochemia - biohumus - biologia gleby - biologiczne właściwości gleb - biomasa - bioremediacja - biotyt - bituminy - błotnoziemy - błoto - bonitacja gleby - Boratyński Kazimierz - Bradyrhizobium - brodawki korzeniowe - bronowanie - bruk deflacyjny - bruk morenowy - bruk rzeczny - brunatna gleba leśna - brunatnienie - brunisole - bruniziemy - bruzda płużna - buforowość gleb - bugier mrozowy - buroziemy - butwienie

C

Calcisols - calec - Cambisols - Centralne Muzeum Gleboznawstwa im. W. W. Dokuczajewa - cepuchy - cheluwiacja - chemia fizyczna - chemia rolna - chemiczne właściwości gleb - Chernozems - chronosekwencja gleb - ciepło właściwe gleby - ciężkość gleby w uprawie - Cryosols - czarne gleby tropikalne - czarne ziemie Czarnomski Franciszek - czarnoziemy - cząstki mineralne w glebie - czerwonawe buroziemy - czerwone gleby laterytowe - czerwonoziemy - czerwonożółte gleby laterytowe - części koloidalne - części spławialne - części szkieletowe - części ziemiste - czynniki glebotwórcze

D

darnina - darniowanie - darń - debrza - decesja torfowiska - deflacja - degradacja gleby - degradacja siedliska rolniczego - delta rzeki - deluwium - denudacja - Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych - desorpcja - desukcja - deszczowanie - detrytus - detrytusożerca - dezagregacja - diageneza - diagnostyczne cechy gleby - diagnostyczne materiały glebowe - diagnostyczne poziomy gleby - diarama - Dobrzański Bohdan - dojrzałość gleby - Dokuczajew Wasilij - dolina - dolomit - drenaż - drenowanie krecie - drumlin - duricrust - Durisols - dy - dyspersja gleby - dział gleb - dżdżownica - dżdżownicowate

E

edafologia - edafon - edafotop - edafotyp - efekt nawozowy - ekologia - ekologia gleby - ekologia krajobrazu - ekosystem - ekskrementy - eksykator - ektopróchnica - eluwiacja - eluwialny poziom - eluwium - endopedon - endopróchnica - Entisols - erozja - erozja eoliczna - erozja gleby - erozja liniowa - erozja powierzchniowa - erozja śnieżna - erozja wąwozowa - erozja wodna erozja wgłębna - erozja zrywkowa - eskudacja - Europejska Karta Gleby - eutrofia - ewaporacja - ewaporometr - ewidencja gruntów i budynków - ewolucja gleby

F

facja gleby - fauna glebowa - ferrasole - Ferralsols - ferrsialityzacja - ferrytyzacja - fiksacja potasu - fitomelioracja - fizyczne właściwości gleb - fizyka gleby - flisz - Fluvisols - Food and Agriculture Organization of the United Nations - fosforyty - frakcja (geologia) - frakcja granulometryczna (gleboznawstwo) - funkcje gleby

G

gabro - gatunek gleby - Gelisols - geobiont - geobotanika -geochemia - geochemia krajobrazu - geofil - geofizyka - geoksen - geografia gleb - geokompleks - geologia - geologia czwartorzędu - geomedycyna - geomorfologia - geosol - getyt - geza (skała) - gęstość gleby - gibbsyt - gips - glaukonit - gleba - gleba ciepła - gleba ciężka - gleba ekshumowana - gleba gliniasta - gleba kwaśna - gleba lekka - gleba ogłowiona - gleba reliktowa - gleba zimna - glebowe powierzchnie wzorcowe - glebogryzarka - gleboznawca - gleboznawcza klasyfikacja gruntów - gleboznawstwo - gleboznawstwo leśne

gleby alitowe - gleby aluwialne - gleby alkaliczne - gleby amfiglejowe - gleby antropogeniczne - gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu - gleby antropogeniczne próchnicze - gleby arktyczne - gleby autogeniczne

gleby bagienne - gleby bezwęglanowe - gleby bielicowe - gleby bielicoziemne - gleby brązowe - gleby brązowoczerwone - gleby brunatne - gleby brunatne kwaśne - gleby brunatne właściwe - gleby brunatne wyługowane - gleby brunatnoziemne

gleby całkowite - gleby cynamonowe - gleby cynamonowoczerwone - gleby czarnoziemne - gleby czerwonobure

gleby darniowe - gleby darniowo-bielicowe - gleby deluwialne

gleby ferralitowe

gleby glejo-bielicoziemne - gleby glejobielicowe - gleby glejowo-bielicowe - gleby glejowe - gleby glejoziemne - gleby górskie - gleby gruntowo-glejowe - gleby gytiowe

gleby halogeniczne - gleby hydrogeniczne

gleby industrioziemne gleby industrioziemne i urbanoziemne - gleby inicjalne - gleby inicjalne rumoszowe - Gleby inicjalne skaliste

gleby juwenilne

gleby kasztanowe - gleby koluwialne - gleby kopalne - gleby kriogeniczne - gleby kulturoziemne

gleby laterytowe - gleby leśne - gleby lessowe - gleby limnowe - gleby litogeniczne - gleby łąkowe

leby marzłociowe - gleby mineralne - Gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone - gleby minutowe - gleby mułowe - gleby murszaste - gleby murszowate - gleby murszowe

gleby namorzynowe - gleby namurszowe - gleby napływowe - gleby niecałkowite - gleby niestrefowe

gleby ochrowe - gleby opadowo-glejowe - gleby organiczne - gleby organogeniczne - gleby orne przeznaczone pod użytki zielone

gleby paramo - gleby pasowegleby płowe - gleby płowe zaciekowe - gleby płowoziemne - gleby pobagiennegleby poczarnoziemne - gleby podmokłe - gleby poprzemysłowe - gleby polarne - gleby poligonalne - gleby Polski - gleby postlitogeniczne - gleby pozastrefowe - gleby próchniczne - gleby pseudobielicowe - gleby pseudoglejowe - gleby pustynne

gleby rdzawe - gleby rdzawoziemne - gleby rolne - gleby ryżowe

gleby semihydrogeniczne - gleby serpentynitowe - gleby skrytobielicowe - gleby słabo ukształtowane - gleby słabo wykształcone - gleby słone - gleby słone antropogeniczne - gleby słone i zasolone - gleby słono-sodowe - gleby sołonczakowate - gleby strefowe - gleby synlitogeniczne - gleby szare - gleby szarobrązowe - gleby szarobrunatne - gleby szarobure - gleby szarocynamonowe - gleby szkieletowe - gleby ściółkowe - gleby śródstrefowe

gleby tajgi - gleby technogeniczne - gleby torfowe - gleby tundrowe

gleby urbanoziemne - gleby urbiziemne

gleby wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju - gleby węglanowe - gleby wulkaniczne

gleby zabagniane - gleby zasolone - gleby zdegradowane - gleby zdewastowane - gleby żółtobrunatne

glejobielice - Gleysols - glin - glina - glinokrzemiany - glinowanie - Glossisols - głębokość glebygnejs - gnicie - gołoborze - granit - granula - granulometria - Greyzems - grudagrunt - gruntoznawstwo - grunty leśne - grunty orne - grunty rolne - grunty strukturalne - gruz skalny - grzyby kłębiakowegrzyby mikoryzowe - Gypsisols - gytia - gytiowisko

H

halofity - hałda - heilutu - hematyd - historia gleboznawstwa - Histosols - hortisole - humicol - humifikacja - huminy - humiksel - humon - hydrogeologia

I

Illit - iluwiacja - - Iły warwowe - imogolit - Inceptisols - industrisole - infiltracja - influkcja - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk - Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa INQUA - interglacjał - intruzja - inwersja rzeźby - ISRIC - ISSS

J

jar - jon - jon zasadowy

K

kamień (frakcja) - kartografia gleb - kastanozems - katena - katotelm - klasa bonitacyjna - klasa ziarnowa - klasoużytek - Klasyfikacja gleb leśnych Polski - klasyfikacja gleb WRB - klasyfikacja gruntów ornych w Polsce - klasyfikator gruntów - klimatyczno-glebowe pasy poziome - koloidy glebowe - kompleks owsiano-pastewny górski - kompleks owsiano-ziemniaczany górski - kompleks pszenny bardzo dobry - kompleks pszenny dobry - kompleks pszenny górski - kompleks pszenny wadliwy - kompleks sorpcyjny - kompleks użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych - kompleks użytków zielonych bardzo słabych i słabych - kompleks użytków zielonych średnich - kompleks zbożowo-pastewny mocny - kompleks zbożowo-pastewny słaby - kompleks zbożowy górski - kompleks żytni bardzo dobry - kompleks żytni bardzo słaby - kompleks żytni dobry - kompleks żytni słaby - kompleksy przydatności rolniczej gleb - kompost - konkrecje glebowe - koprolity - krioturbacja - krzywa uziarnienia - kultura gleby - kwarc - kwasowość gleby - kwasy fulwowe - kwasy humusowe

L

lamelle - lateryty - leptosols - litosole - litotrofia - lixisols - lizymetr - luvisols

M

mady - mady morskie - mapa glebowa - mapa klasyfikacji - mapy glebowo-rolnicze - marsze - marzłociowe gleby tajgi - materia organiczna w glebie - melioracja - melioracja rolna - melioracje agrotechniczne - metoda Scheiblera - metoda Tiurina - Tadeusz Mieczyński - Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych - Sławomir Miklaszewski - mikoryza arbuskularna - mikroorganizmy glebowe - mineralizacja - minerały glebowe - minerały ilaste - mollisols - monitoring chemizmu gleb ornych Polski - morfologia glebmszar - muł - mursz - murszenie - Arkadiusz Musierowicz - mykoryza

N

namuł - naspa - naważka - nawozy fizjologicznie kwaśne - nawożenie - nieciągłość litologiczna - nieużytek -nitisols

O

ochrona gleb - odczyn gleby - odkrywka glebowa - oglejenie - ogólna uprawa roli i roślin - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - orka - orsztyn - oxisols

P

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego - pararędziny - pararędziny antropogeniczne - pedobiologia - pedoekoton - pedon - pedosfera - pelosole - phaeozems - piasek - piętra klimatyczno-glebowo-roślinne w górach - plaggosole - planosols - plinthosols - plonka - pło - płowienie - podbieły - podbury - podeszwa płużna - podpoziom fermentacyjny - podpoziom ściółki - podzols - pojemność polowa - pojemność sorpcyjna gleby - pojemność wodna - pojemność wymiany kationów - pokrywy stokowe - polipedon - Polskie Towarzystwo Gleboznawcze - pory glebowe - potorfie - powierzchnia właściwa - powietrze glebowe - poziom brunatnienia - poziom diagnostyczny gleby - poziom eluwialny - poziom genetyczny gleby - poziom glejowy - poziom iluwialny - poziom organiczny - poziom próchniczny - poziom wzbogacenia - powietrze glebowe - proces darniowy [- procesy eoliczne - procesy fluwialne - proces glebotwórczy - produktywność gleby - profil glebowy - próchnica - próchnica iluwialna - próchnica kwaśna - próchnica nadkładowa - próchnica nasycona - próchniczo-mineralne sorbenty glebowe - próchnienie - pulchność - punkt trwałego więdnięcia - pustynnienie - pył (gruntoznawstwo) - pył (skała)

R

rankery - rdzawienie - regosole - regosols - regradacja - retisols - rędzina - Rhizobium - rigosole - Roczniki Gleboznawcze - rodzaj gleby - rojst - rola (gleba) - rośliny uprawne - roztwór glebowy - roztwór równoważny z glebą - rubroziemy - ruda darniowa - rudawiec (konkrecja glebowa) - ryzosfera - rząd gleb

S

sapy - sieć torfowa - skała macierzysta -skała węglanowa - skład ziarnowy - skorupa glebowa - smolnice - Soil Taxonomy - solonchaks - solonetz - sołodie - sołonczaki - sołońce - sorpcja - sory - spływ powierzchniowy - spodosols - sprawność roli - stagnosols - stepowienie - stosunki wodno-powietrzne w glebie - strefy klimatyczno-glebowo-roślinne na Ziemi - struktura gleby - sufozja - systematyka gleb - Systematyka gleb Polski - szare gleby leśne - szaroziemy - szczerki - szkielet glebowy

Ś

Światowy Dzień Gleby

T

talik - takyry - teledetekcja i fotointerpretacja gleb - technosols - termoizopleta - terra preta - terra rossa - Feliks Terlikowski - The Formation of Vegetable Mould through the Action of Worm - Jan Tomaszewski - torf - torfienie - torfowisko - torfowisko aapa - torfowisko bałtyckie (kopułowe) - torfowisko niskie - torfowisko przejściowe - torfowisko soligeniczne - torfowisko wysokie - torfoznawstwo - trudność uprawy roli - typ gleby

U

Hjalmar Uggla - ultisols - umbrisols - uprawa roli - United States Department of Agriculture - urbisole - urodzajność gleby - USDA Soil Taxonomy - uziarnienie - użytek gruntowy - użytki rolne

V

vertisole - vertisols

W

wapnowanie gleby - warstwa glebowa - wertisole - Wasilij Wiljams - węglany - wiązanie azotu cząsteczkowego - wieloletnia zmarzlina - wierzchnica - wietrzenie - wietrzenie biologiczne - wietrzenie chemiczne - wietrzenie fizyczne - wietrzenie ilaste - wietrzenie solne - wilgotność gleby - wiszar - woda glebowa - wodne właściwości gleb - wydobrzenie roli

Y

yermosols

Z

zabagnienie - zakwaszenie gleby - zamróz - zanieczyszczenie gleb - zasobność gleby - zasoby glebowe świata - zasolenie gleb - Saturnin Zawadzki - zmęczenie gleby - zwietrzelina - zwięzłość gleby

Ż

Jan Żółciński - żółtoziemy - żywienie mineralne roślin - żyzność gleby