Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Przyrządy pomiarowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ekierka – jeden z najprostszych przyrządów pomiarowych

Oto lista pojęć związanych z przyrządami pomiarowymi, które znajdują się (niebieskie) lub powinny się znaleźć (czerwone) w polskiej Wikipedii. Oczywiście listę tę można rozszerzać. Podstawowe zagadnienia z innych dziedzin wiedzy znajdziesz na liście przegląd dziedzin wiedzy.

 Osobny artykuł: Przyrząd pomiarowy.

Czas[edytuj]

Zegarek z certyfikatem – na tarczy napis Chronometer

gnomonklepsydrastoperzegarzegar atomowyzegar słonecznyzegar wahadłowyzegar wodny

Okres (czas)[edytuj]

miernik okresugenerator okresu wzorcowego

Częstotliwość[edytuj]

miernik częstotliwości (częstościomierz) • częstotliwościomierzdzielnik częstotliwościgenerator częstotliwości wzorcowej

Prędkość[edytuj]

Anemometr czaszowy

przyspieszeniomierz (akcelerometr) • anemometr (wiatromierz) • machometrtachometr = obrotomierz (prędkość kątowa)wariometr

Długość[edytuj]

czujnik zegarowydługościomierz Abbegoliniał krawędziowymaszyna współrzędnościowamikrokatormikrometrmikroskop pomiarowymikroskop warsztatowyoptimetrortotest • wzorce łuków kołowych • przymiarsferometrśrednicówkaśrednicówka mikrometrycznasuwmiarkatransametr

Grubość (jako rodzaj długości)[edytuj]

grubościomierz (miernik grubości ścianek) • warstwomierz (miernik grubości powłok)

Odległość (jako rodzaj długości)[edytuj]

Ręczny dalmierz laserowy

dalmierz (odległościomierz) • dalmierz laserowydrogomierzkrzywomierzlongimetr

Wysokość (jako rodzaj długości)[edytuj]

Wysokościomierz barometryczny

altymetr (wysokościomierz) • wysokościomierz suwmiarkowy (zwany też traserskim)

Głębokość (jako rodzaj długości)[edytuj]

głębokościomierz suwmiarkowybatometr = batymetr • głębokościomierz mikrometrycznygłębokościomierz czujnikowy

Pole powierzchni[edytuj]

planimetr • powierzchniarka = miarmaszyna

Kąt[edytuj]

liniał sinusowyekierkainklinometrkątomierzpantometrteodolitwęgielnica

Wielkości elektryczne[edytuj]

 Osobny artykuł: Miernik.
Polski woltomierz laboratoryjny magnetoelektryczny typu LM-3

amperomierzelektrodynamometrelektrometrfaradomierz = pojemnościomierz • galwanometrlicznik energii elektrycznejlogometrmiernik częstotliwościmostek pomiarowywaromierzwatomierzwoltomierz

Poziom[edytuj]

Poziomica murarska

poziomica (dawniej waserwaga)

Temperatura[edytuj]

pirometrhipsotermometrtermometrtermometr alkoholowytermometr rtęciowytermowizor

Wilgotność[edytuj]

higrometr (wilgotnościomierz)

Ciśnienie[edytuj]

Barometr sprężynowy

barometrbarografmikromanometrmanometr (ciśnieniomierz) • miernik ciśnienia tętniczego krwianeroid

Siła[edytuj]

dynamometr = siłomierz

Masa[edytuj]

waga

Gęstość[edytuj]

areometrareometr Gay-Lussacamikrofotometrreowiskozymetr

Promieniowanie[edytuj]

dawkomierz = dozymetrlicznik Geigerapyranometrtermowizorsolarymetrspektrobolometrspektrofotometr

Przyrządy do pomiarów medycznych[edytuj]

Współczesny sfigmomanometr nie potrzebujący stetoskopu

elektroenterografelektrogastrografelektrohysterografelektrokardiografelektrokardiomagnetografelektrokortikografelektromiografelektroneurografelektrotyreografencefalospektrografergometrgammaencefalografgammagrafsfigmomanometrspirometrtermometr lekarskitremometr (do mierzenia tremoru)

Przyrządy do pomiarów w telekomunikacji[edytuj]

Przyrządy do pomiarów w analogowych traktach miedzianych[edytuj]

miernik poziomugenerator poziomugenerator zniekształceń telekomunikacyjnychpsofometrreflektometr

Przyrządy do pomiarów w cyfrowych traktach miedzianych[edytuj]

analizator transmisji cyfrowej PCManalizator transmisji cyfrowej PDHanalizator transmisji cyfrowej SDHtester linii ISDNtester sieci Ethernettester sieci xDSL

Przyrządy do pomiarów w traktach optycznych (światłowodowych)[edytuj]

laserowe źródło światłamiernik mocy optycznejtłumik optycznyreflektometr optyczny (OTDR)

Inne przyrządy do pomiarów w telekomunikacji[edytuj]

komparator częstotliwościlokalizator uszkodzeń kabla

Przyrządy do pomiarów meteorologicznych[edytuj]

aktywny radiometr wnękowyalbedomierzanemografanemometraneroidautomatyczna stacja meteorologicznabalon meteorologicznybarografbarometrbarometr chemicznybarometr hydrostatycznybolometrceilometrdeszczomierz

Twardość i wytrzymałość[edytuj]

twardościomierzdurometrmaszyna wytrzymałościowasklerografskleroskopskleromater

Różne[edytuj]

aneroidanizometrapertometrardometrastrografastrolabiumbarocyklonometrbarotermografbatyfotometrbatykonduktografbatytermografbetonoskopcukromierzcykloergometrdeflektometrpluwiometr (deszczomierz) • diafonometrdyfraktometrelektrodermatografelektronografelektroskoperiometr • ewaporometr = atmometrfalomierzferrografferrometrfluksometrfleksometrfonometrfotokolorymetrfotometrgalwanometr • gausomierz – (teslomierz) • geofongrawimetrhenromierzkarbikomierzkolorymetrkonduktometrlog (przyrząd pomiarowy)mareografmętnościomierzmikrokatormultiwobuloskopnitomierzokular mikrometrycznypiknometrpluwiograf=ombrografpolarymetrpolarymetr półcieniowypoziomowskazprzepływomierzsejsmografspektrometrspektromonitortachimetrtensometrtermoskoptermoanemometrwibrografwodomierzwzorzec analityczny

Zgodność z wzorcem[edytuj]

wzorzecpłytka wzorcowapierścień wzorcowy (pierścień ustawczy, pierścień kalibracyjny, pierścień adiustacyjny, sprawdzian pierścieniowy gładki) • płytka kątowa (płytka wzorcowa kątowa) • folia wzorcowa (foliowy wzorzec grubości, folia kalibracyjna) • sprawdzianszczelinomierz

Zobacz też[edytuj]

busolakompasżyrokompasklasa (miernictwo)nacisk pomiarowy (nacisk mierniczy) - jako rodzaj siły nacisku (w pomiarach twardości zwany obciążeniem, wyrażany w N lub kG) • ciśnienie pomiarowe - wyrażane w Pa, kPa • odważnikoscylografoscyloskoppodziałka (skala)