Wikipedia:Stopwords

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stopwords – w terminologii Wikipedii najczęściej występujące słowa języka. Na ogół nie niosą ze sobą żadnych istotnych treści, więc Wikipedia powinna ignorować próbę ich wyszukiwania, m.in. aby nie obciążać serwera. Ta możliwość nie jest na razie zaimplementowana w polskojęzycznej Wikipedii. Poniżej znajduje się proponowana lista słów z tej kategorii (jeśli uważasz, że czegoś brakuje – dodaj):

a, aby, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, ani, aż, bardziej, bardzo, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jaka, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mało, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niech, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, oto, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, temu, ten, teraz, też, to, tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, zł, znowu, znów, został, żaden, żadna, żadne, żadnych, że, żeby

Słowa, które nie powinny być określane jako stopwords:

bez (hasło oznacza też roślinę)
go (m. in. japońska gra)
sam (to imię)