Wikipedia:Strategia Wikimedia 2017

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Weź udział w dyskusji nad kierunkiem, w którym ruch Wikimedia będzie dążył przez następne 15 lat.
Teraz jest moment aby realnie wpłynąć na kształt naszej przyszłej, wspólnej strategii !

W tej chwili trwa drugi etap ustalania strategii ruchu Wikimedia do 2030 r. Etap ten polega na zapoznaniu się i ocenie kolejnych wersji, przygotowywanego przez złożony z reprezentantów całego naszego ruchu Komitet Redakcyjny, wstępnego projektu dokumentu "Kierunek Strategiczny", będącego rezultatem miesięcy dyskusji i badań. Ten szkic został intensywnie przedyskutowany w trakcie Wikimanii oraz jest wciąż dyskutowany on-line, w wyniku czego powstaje jego druga wersja. Komitet Redakcyjny na bieżąco czyta komentarze i edytuje szkic na podstawie opinii.

Jak wziąć udział w dyskusji?

  1. Zapoznaj się dokładnie z pierwszą i drugą wersją dokumentu "Kierunek Strategiczny"
  2. Wnieś swoje uwagi na stronie dyskusyjnej na Meta; możesz to zrobić po angielsku lub polsku. Jeżeli po polsku, to Twoje uwagi zostaną przetłumaczone na angielski i włączone w ogólną dysputę.


Druga (poprawiona) wersja wstępu do kierunku strategicznego

Do 2030 Wikimedia stanie się podstawową infrastrukturą systemu wolnej wiedzy i każdy, kto podziela naszą wizję, będzie mógł do nas dołączyć.

My, społeczności i organizacje Wikimedia, razem zmienimy świat, zbierając wiedzę, która w pełni odzwierciedla ludzką różnorodność, oraz tworząc struktury i usługi, dzięki którym inni będą mogli robić to samo.

Będziemy kontynuowali naszą misję tworzenia treści, tak jak to robiliśmy dotychczas, i pójdziemy z tym dalej.

Wiedza jako usługa: aby służyć użytkownikom, rozwiniemy naszą podstawową infrastrukturę w platformę, która dostarczy otwartą wiedzę światu i społecznościom na wszystkich interfejsach. Stworzymy narzędzia dla sojuszników i partnerów, którzy będą mogli organizować i dostarczać otwartą wiedzę poza Wikimediami. Dzięki naszej infrastrukturze my i inni będziemy zbierali i korzystali z różnych form wolnej, godnej zaufania wiedzy.

Sprawiedliwość wiedzy: jako ruch społeczny skupimy się na wiedzy i społecznościach, które są marginalizowane. Przyjmiemy ludzi o każdym doświadczeniu, aby budowali silne i zróżnicowane społeczności. Przełamiemy społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają ludziom uzyskanie dostępu i wnoszenie wkładu w wolną wiedzę.

Zobacz pełen dokument Kierunek Strategiczny i weź udział w Dyskusji !