Wikipedia:Strategia Wikimedia 2017

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
World Map Icon ?.svg

Weź udział w dyskusji nad kierunkiem, w którym ruch Wikimedia będzie dążył przez następne 15 lat.
Teraz jest moment aby realnie wpłynąć na kształt naszej przyszłej, wspólnej strategii !

W tej chwili trwa drugi etap ustalania strategii ruchu Wikimedia do 2030 r. Etap ten polega na zapoznaniu się i ocenie kolejnych wersji, przygotowywanego przez złożony z reprezentantów całego naszego ruchu Komitet Redakcyjny, wstępnego projektu dokumentu "Kierunek Strategiczny", będącego rezultatem miesięcy dyskusji i badań. Ten szkic został intensywnie przedyskutowany w trakcie Wikimanii oraz jest wciąż dyskutowany on-line, w wyniku czego powstaje jego druga wersja. Komitet Redakcyjny na bieżąco czyta komentarze i edytuje szkic na podstawie opinii.

Internet-group-help-faq.svg

Jak wziąć udział w dyskusji?

  1. Zapoznaj się dokładnie z pierwszą i drugą wersją dokumentu "Kierunek Strategiczny"
  2. Wnieś swoje uwagi na stronie dyskusyjnej na Meta; możesz to zrobić po angielsku lub polsku. Jeżeli po polsku, to Twoje uwagi zostaną przetłumaczone na angielski i włączone w ogólną dysputę.


Pierwsza wersja wstępu do kierunku strategicznego[edytuj kod]

Kierunek strategiczny ruchu Wikimedia do 2030 to stanie się drogami, mostami i miejscowościami, które wesprą światową wyprawę ku wolnej wiedzy. My, ruch Wikimedia, ukujemy narzędzia i zbudujemy fundamenty tworzenia i uzyskiwania dostępu do wiarygodnej wiedzy w wielu kształtach i barwach. Nasze sieci ludzi i systemów będą współpracować z osobami i instytucjami, aby dzielić się wiedzą poprzez otwarte standardy i struktury oraz wspierać się nawzajem w drodze do otwartości i współpracy. Będziemy wiodącym orędownikiem i partnerem w celu zwiększenia udziału, zachowania i dzielenia się wolną i otwartą wiedzą.

Jako ruch zbierzemy się w silne, zrównoważone społeczności, które motywują nas do uczestnictwa. Będziemy witać ludzi ze wszystkich miejsc, aby rozwijać wiedzę, która reprezentuje ludzką różnorodność. W ten sposób przyczynimy się do postępu ludzkości i do lepszego zrozumienia świata i nas samych.

Ten kierunek opiera się na największej sile naszego ruchu, naszych społecznościach lokalnych. Zachęca nas do poszerzania naszych horyzontów i opiera się na istniejących projektach i edytorach, aby rozwijać nową wiedzę i nowe sposoby uczestnictwa. Apeluje, abyśmy byli odważni i eksperymentowali w przyszłości, tak jak robiliśmy to w przeszłości. Pozostaje zakorzeniony w wizji Wikimediów "świata, w którym każdy człowiek może swobodnie dzielić się sumą całej wiedzy".

Do roku 2030 nie osiągniemy jednak "sumy całej wiedzy", ale damy możliwość dołączenia do nas każdemu, kto chce uczestniczyć w tym wysiłku.

Druga wersja wstępu do kierunku strategicznego[edytuj kod]

Celem ruchu Wikimedia do 2030 r. jest umożliwienie każdemu w dobrej wierze przyłączenia się do nas w poszukiwaniu wolnej wiedzy. Razem rozwiniemy nasz świat przez tworzenie wiedzy, która w pełni reprezentuje ludzką różnorodność. Niektórzy z nas będą nadal tworzyć i wykorzystywać treść, tak jak robiliśmy to w przeszłości. Jako ruch, pójdziemy dalej: Skupimy nasze wysiłki na wiedzy i społecznościach, które zostały porzucone przez struktury władzy i przywilejów. Opracujemy rzetelne systemy tworzenia różnych form zaufanej wiedzy. Będziemy witać ludzi z różnych środowisk, aby budować silne i zróżnicowane społeczności. Przełamiemy bariery społeczne, polityczne i techniczne, które uniemożliwiają ludziom dzielenie się i dostęp do wiedzy.

Zobacz pełen dokument Kierunek Strategiczny i weź udział w Dyskusji !