Wikipedia:Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Uprawnienie do logowania się z zablokowanych adresów IP mogą nadawać wszyscy administratorzy. Uprawnienie to może być nadawane zarejestrowanym użytkownikom, którzy korzystają z zablokowanego adresu IP lub sieci TOR. Należy pamiętać, że domyślnie blokada dotyczy tylko użytkowników anonimowych i w tym przypadku uprawnienie to nie jest potrzebne.

Uprawnienie może zostać nadane użytkownikowi niezwiązanemu z przyczyną nałożenia blokady na adres IP, gdy blokada obejmuje także użytkowników zalogowanych.

Przed nadaniem tego uprawnienia zaleca się kontakt z jednym z CheckUserów, którzy pomogą wyjaśnić, czy rzeczywiście blokada dotyczy innej osoby.

Warto również sprawdzić, czy dalej istnieją podstawy do blokowania wszystkich użytkowników, zalogowanych lub anonimowych, korzystających z danego zakresu adresów IP. Niekiedy rozwiązaniem problemu użytkownika może być zmiana blokady na blokadę uniemożliwiającą edycję tylko użytkownikom anonimowym albo całkowite zdjęcie blokady.

Nadając uprawnienie do omijania blokady, należy podać przewidywaną długość czasu posiadania tego uprawnienia (długość czasu zazwyczaj jest zbieżna z długością blokady nałożonej na adres IP). Natomiast jeśli użytkownik jest zmuszony do korzystania z sieci TOR, to należy napisać o tym w powodzie przyznania tego uprawnienia. Nie należy nadawać uprawnienia, gdy zakres adresów IP jest zablokowany ze względu na nadużycia związane z open proxy.

Administratorzy domyślnie dysponują funkcją omijania blokad, a więc nie ma potrzeby, aby nadawali sobie to uprawnienie; wyjątek stanowi korzystanie z sieci TOR, które są automatycznie blokowane we wszystkich projektach Wikimedia.

Listę użytkowników mających to uprawnienie można zobaczyć na stronie Specjalna:Użytkownicy/ipblock-exempt.

Kwestie techniczne[edytuj | edytuj kod]

  • Domyślnie blokady nakładane przez administratorów na adres IP nie uniemożliwiają edytowania spod wcześniej zarejestrowanego konta, które używa ten sam adres IP. Dopiero gdy administrator usunie zaznaczenie opcji „Zablokuj tylko anonimowych użytkowników”, uniemożliwiane jest edytowanie również z kont korzystających z tego samego adresu IP.
  • Jeśli blokada została nałożona na konto użytkownika i została uruchomiona funkcja „automatycznego blokowania ostatniego adresu IP tego użytkownika i wszystkich kolejnych, z których próbował edytować”, to blokada zaczyna obowiązywać także inne konta korzystające z tego samego adresu IP (tych samych adresów IP).

Kwestie globalne – wykraczające poza jeden projekt Wikimedia[edytuj | edytuj kod]

Jeśli użytkownik pochodzi z innego projektu lub jest aktywny w wielu projektach, należy rozważyć, czy nie zalecić mu złożenie prośby o globalne uprawnienie do omijania blokad. Lista użytkowników posiadających globalne uprawnienie do omijania blokad można zobaczyć na stronie Specjalna:Spis kont uniwersalnych/global-ipblock-exempt. Jeśli natomiast użytkownik korzysta z adresu IP, który został zablokowany globalnie (we wszystkich projektach Wikimedia), w ramach danego projektu można zdjąć blokadę za pomocą strony Specjalna:Lokalny status globalnych blokad.