Wikipedia:Wiki lubi e-podręczniki

Skrót: WP:WLE
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Konkurs Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Konkurs zakończony, dziękujemy za udział

O konkursie

Celem konkursu jest wyszukanie, modyfikacja oraz stworzenie od nowa ilustracji do e-podręczników tworzonych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jednocześnie wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.

Ideą programu e-podręczników jest stworzenie i udostępnienie na licencji Creative Commons elektronicznych podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego do szkół podstawowych i średnich. E-podręczniki są tworzone przez zespoły fachowców, którzy wygrali konkursy na środki na ich tworzenie. Podręczniki potrzebują materiałów ilustracyjnych (zdjęć, grafik, animacji, dźwięków, filmów) na wolnych licencjach dostosowanych do ich treści.

Przebieg konkursu

Konkurs jest podzielony na 4 edycje, których terminy rozpoczęcia i zakończenia prezentują się następująco:

Edycja 1: 7 kwietnia – 6 maja (zakończona)
Edycja 2: do 6 czerwca (zakończona)
Edycja 3: do 6 lipca (zakończona)
Edycja 4: do 31 sierpnia (zakończona)

Możesz także ładować materiały z późniejszych edycji, podsumowanie każdej edycji następuje po upływie czasu.

Punktacja

W ramach każdej edycji należy przesłać lub zgłosić już przesłane zdjęcie za pomocą przygotowanych w tym celu tabel. Za każdy zaakceptowany przez komisję materiał użytkownik otrzymuje punkty:

10 punktów – za materiał w całości wykonany przez uczestnika
5 punktów – za materiał wyszukany, który wymagał zmian/dostosowania (materiał pochodny) lub uzyskania zgody na warunki licencji CC-BY lub CC-BY-SA
2 punkty – za materiał wyszukany, który nie wymagał zmiany licencji ani żadnych modyfikacji

Materiały zgłoszone do konkursu muszą być udostępnione na licencji: Creative Commons (CC-BY/CC-BY-SA) lub znajdować się w domenie publicznej.

Dołącz do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, przejdź do strony z tabelami.

Przydatne linki


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego