Wikipedia:Wojna edycyjna

Skrót: WP:EW
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Niezidentyfikowana administratorka usiłuje powstrzymać wojnę edycyjną tuzinów wytrawnych i zaciekłych weteranów Wikipedii. Pod jej stopami widać kilku przerażonych nowicjuszy

Wojna edycyjna − sytuacja, gdy dwóch lub więcej wikipedystów nie zgadza się co do treści jakiegoś hasła i wielokrotnie tę treść zmienia według własnego uznania. Wojny edycyjne nie mogą trwać wiecznie, gdyż sparaliżowałoby to tworzenie Wikipedii, należy więc w miarę możliwości ich unikać.

Wojna edycyjna może przyjmować formę uporczywych rewertów lub ciągłego zmieniania kontrowersyjnych fragmentów tekstu. Pierwszy przypadek jest łatwy do rozpoznania, natomiast przy drugim przypadku bardzo trudno jest rozgraniczyć moment, kiedy normalna, owocna wspólna praca nad artykułem przekształca się w „działania wojenne”.

Wojna edycyjna zwykle wynika z niemożności ustalenia wspólnego stanowiska w sprawach „ideologicznych”, co dotyczy głównie haseł religijnych, politycznych i światopoglądowych, ale miewa też miejsce w wielu innych przypadkach. Czasami jej powodem bywają też zwykłe osobiste animozje.

Najprostszym sposobem uniknięcia wojny edycyjnej jest dobrowolne zaprzestanie edycji hasła przez obie strony konfliktu i ustalenie jednej wersji na stronie dyskusyjnej tego artykułu. Gdy dyskusja nie przynosi rezultatu, a w sporze pojawia się konflikt personalny, można skorzystać z wypracowanych metod rozwiązywania konfliktów.

Gdy wojna edycyjna przeradza się w kilkukrotne rewertowanie, administrator może zablokować hasło, dając tym samym czas na uspokojenie emocji i przedyskutowanie spornej kwestii.

Dobrą metodą zapobiegania wojnom edycyjnym jest zasada jednej zmiany na dzień. Polega ona na dobrowolnym ograniczeniu się obu stron konfliktu do dokonywania tylko jednej edycji na dzień w kontrowersyjnym artykule, z jednoczesnym uzasadnieniem tej edycji w dyskusji. Takie podejście powoduje, że:

  • każda ze stron ma dużo czasu na przemyślenie argumentów drugiej strony i, zamiast bezmyślnie zmieniać tekst, może na spokojnie dojść do wniosku, że jednak nie ma racji
  • rosną szanse, że inni wikipedyści zauważą problem, włączą się do dyskusji i pomogą rozstrzygnąć spór.

Zobacz też