Wikipedia:Zakładaj dobrą wolę

Skrót: WP:ZDW, WP:AGF
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zakładanie dobrej woli – jedna z fundamentalnych zasad Wikipedii, a jednocześnie jedna z podstaw wikietykiety. Co to oznacza? Jeśli się z kimś nie zgadzasz, załóż, że obaj/oboje/obie działacie dla dobra Wikipedii, a wasze nieporozumienie można wyjaśnić w toku spokojnej dyskusji. W ten sposób najłatwiej osiągnąć trwały konsensus.

Większość osób dodających swój wkład do artykułów i stron dyskusji Wikipedii robi to po to, by ją wspomóc, a nie po to, by jej zaszkodzić. Gdyby było inaczej, Wikipedia nigdy nie stałaby się tym, czym jest obecnie. Założenie dobrej woli nie wyklucza otwartej dyskusji, różnic poglądów, czy krytycznego nastawienia do zdania innego wikipedysty. Chodzi o to, by nie tłumaczyć ich złą wolą, chyba że wskazują na to niezbite dowody. W przypadku braku zgody między Tobą a inną wikipedystką lub wikipedystą staraj się jak najlepiej wyjaśnić swój punkt widzenia i wspólnie spróbujcie rozwiązać problem bez zaogniania sytuacji.

Niniejsze zalecenie nie oznacza, że trzeba koniecznie zakładać dobrą wolę także w obliczu oczywistych dowodów na jej brak (na przykład aktów wandalizmu). Jeśli masz poważne zastrzeżenia, czy druga strona edytuje w dobrej wierze, staraj się spokojnie rozważyć sytuację. Nie trać opanowania i, jeśli jesteś pewien, że sam nie możesz rozwiązać konfliktu, poproś o pomoc innych – ale pamiętaj, by przedstawić sprawę neutralnie i z dowodami w postaci linków do konkretnych edycji, aby inni mogli lepiej zrozumieć istotę sporu i Twoich wątpliwości. Staraj się unikać zgadywania motywacji innych: choć czasem zła wola wydaje się najlepszym wyjaśnieniem czyichś motywów, nigdy nie ma takiej pewności, lepiej więc skupić się na faktach, nie na własnej ich interpretacji.

Na koniec: pamiętaj, że zbyt agresywne przypominanie wszystkim wkoło o tej zasadzie też może prowadzić do zaogniania konfliktów. Tak jak możesz się mylić co do motywacji innych, tak inni mogą założyć, że przypisujesz im złą wolę.