Wikipedia:Zastrzeżenia dotyczące ryzyka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Korzystasz z Wikipedii na własną odpowiedzialność[edytuj | edytuj kod]

NALEŻY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE CZĘŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W WIKIPEDII MOŻE BYĆ NIEDOKŁADNA, MYLĄCA, NIEBEZPIECZNA, UZALEŻNIAJĄCA, NIEETYCZNA LUB NIELEGALNA. NIEKTÓRE ZAMIESZCZONE W WIKIPEDII DANE MOGĄ WYWOŁAĆ ZAGROŻENIA U OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH JE DO DZIAŁAŃ WŁASNYCH LUB PRZEKAZUJĄCYCH JE OSOBOM TRZECIM.

W Wikipedii nie działa jednolity system recenzowania treści; czytelnicy mogą poprawiać i aktualizować wpisy, lecz nie są do tego zobowiązani. Informacje zawarte w Wikipedii nie niosą z sobą gwarancji przydatności do jakichkolwiek celów. Nikt ze współtwórców, administratorów i osób w inny sposób związanych z Wikipedią, jak również wandali, nie jest odpowiedzialny za skutki korzystania z informacji zamieszczonych w poszczególnych artykułach lub w linkach tam podanych.

Zaleca się skontrolowanie, czy informacje pozyskane z Wikipedii są prawdziwe. W tym celu można sprawdzić sekcję „Przypisy”, a także stronę dyskusji hasła i historię zmian w artykule, co pozwoli stwierdzić, czy nad poszczególnymi zapisami w haśle są prowadzone dodatkowe ustalenia. Wiarygodność wszystkich informacji należy zweryfikować w niezależnych źródłach.

Trzeba pamiętać, że dostęp do publikowania treści w Wikipedii ma każdy chętny. Poszczególni autorzy mogą nie posiadać wystarczających kwalifikacji do udzielenia całościowej informacji o danym zagadnieniu. Osoby poszukujące porady w określonej dziedzinie (medycznej, prawnej, finansowej, rodzinnej, czy związanej z zarządzaniem ryzykiem) powinny zgłosić się do specjalisty w danej dziedzinie.

W stosunku do Wikipedii nie można dochodzić odszkodowań, gdyż stanowi ona dobrowolne zrzeszenie ochotników, których celem jest tworzenie dóbr edukacyjnych, informacyjnych i kulturowych dostępnych na wolnej licencji. Wikipedia udostępnia swoje treści bezpłatnie, a między czytelnikiem a Wikipedią nie istnieje żadna umowa, które mogłaby regulować wykorzystywanie i modyfikowanie materiałów Wikipedii, poza ustaleniami licencji Creative Commons (uznanie autorstwa na tych samych warunkach) 3.0 Unported oraz GNU Free Documentation License.

NIE POLEGAJ NA ŻADNEJ INFORMACJI ZNALEZIONEJ W WIKIPEDII BEZ JEJ NIEZALEŻNEJ WERYFIKACJI.