Wikiprojekt:Biblia/Skróty i wersety

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Polish Biblia Gdanska.JPG

Ujednolicone zasady podawania skrótów i cytowania Biblii na Wikipedii:


Sposoby podawania skrótów[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy sposób. Zalecany. Przyjęty w Biblii Ekumenicznej, a także w większości publikacji katolickich i części protestanckich (np. adwentystycznych).

WzórZnaczenie
 • Hbr 1,8
 • Hbr 1,8-9
 • Hbr 1,8-9.18
 • Hbr 1,8-9.18-19
 • Hbr 1,8-9.18-19; 2,1
 • Rozdział pierwszy, werset ósmy
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz werset osiemnasty (tego samego rozdziału)
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz od wersetu osiemnastego do dziewiętnastego (tego samego rozdziału)
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz od wersetu osiemnastego do dziewiętnastego (tego samego rozdziału) i Rozdział drugi, werset pierwszy

Drugi sposób podawania skrótów, przyjęty w literaturze anglojęzycznej i w niektórych publikacjach protestanckich.

WzórZnaczenie
 • Hbr 1:8
 • Hbr 1:8-9
 • Hbr 1:8-9, 18
 • Hbr 1:8-9, 18-19
 • Hbr 1:8-9, 18-19; 2:1
 • Rozdział pierwszy, werset ósmy
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz werset osiemnasty (tego samego rozdziału)
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz od wersetu osiemnastego do dziewiętnastego (tego samego rozdziału)
 • Rozdział pierwszy, od wersetu ósmego do dziewiątego oraz od wersetu osiemnastego do dziewiętnastego (tego samego rozdziału) i Rozdział drugi, werset pierwszy


Powyższe przyjęte systemy cytowania Biblii na Wikipedii należy stosować konsekwentnie - jeden system skrótów w całym artykule.

Cytowanie[edytuj | edytuj kod]

Przy cytowaniu tekstu Pisma Świętego, w przypadku podawania przekładu na język polski, należy stosować wyłącznie przekłady współczesne, dokonane z języków oryginalnych i nie mające charakteru parafrazy.

Szczególnie zalecane są teksty:

Przekłady historyczne lub specjalistyczne (np. przekład interlinearny) mogą być stosowane w szczególnych przypadkach, dla zilustrowania jakiegoś zagadnienia tego wymagającego.

W wypadku kontrowersji między Wikipedystami, co do brzmienia cytatu, będzie się jako rozstrzygający stosować przekład naukowy (interlinearny z Prymasowskiej Serii Biblijnej lub Komentarze KUL).

Przykłady właściwego cytowania[edytuj | edytuj kod]

Biblia poznańska - BP

 • "Z nich są patriarchowie i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen. Na pewno nie było próżne słowo Boga. Nie ci bowiem wszyscy są Izraelitami, którzy wywodzą się z Izraela." (Rz 9,5-6 BP)

lub

Biblia warszawska - BW

 • "do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;" (Rz 9:5-6 BW)

lub

Biblia Tysiąclecia - BT

 • "Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Nie znaczy to jednak wcale, że słowo Boże zawiodło. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem," (Rz 9,5-6 BT)

Przyjęte skróty ksiąg[edytuj | edytuj kod]

Skróty ksiągTe same księgi znane pod innymi nazwami (i ich skróty)Uwagi
Kanon żydowski, protestancki, katolicki, prawosławny i koptyjski

Rdz

Księga Rodzaju - 1 Mojżeszowa (1Mojż); Genesis; Szemot;

--//--

Wj

Księga Wyjścia - 2 Mojżeszowa (2Mojż); Exodus (Ex); Bereszit;

Kpł

Księga Kapłańska - 3 Mojżeszowa (3Mojż); Wajikra;

Lb

Księga Liczb - 4 Mojżeszowa (4Mojż); Numeri; Bemidbar;

Pwt

Księga Powtórzonego Prawa - 5 Mojżeszowa (5Mojż); Dwarim;


Joz

Księga Jozuego -


Sdz

Księga Sędziów - Szofetim


Rt

Księga Rut -


1Sm

1 Księga Samuela - 1 Księga Królewska;


2Sm

2 Księga Samuela - 2 Księga Królewska;


1Krl

1 Księga Królewska - 3 Księga Królewska; 1 Księga Królów;


2Krl

2 Księga Królewska - 4 Księga Królewska; 2 Księga Królów;

1Krn

1 Księga Kronik - Diwré Hajjamím;

Ezd

Księga Ezdrasza - 1 Księga Ezdrasza;

Neh

Księga Nehemiasza - 2 Księga Ezdrasza;

Est

Księga Estery - Megillat Ester;

Hi

Księga Hioba - Księga Joba (Job);

Ps

Księga Psalmów - Psałterz; Psałterz Dawidowy;

Prz

Księga Przysłów - Księga Przypowieści Salomona (Przyp);

Koh

Księga Koheleta - Księga Eklezjastesa (Ekl); Księga Kaznodziei Salomona (Kazn);

Pnp

Pieśń nad pieśniami - Pieśń Salomona; Szir Haszirim;

Iz

Księga Izajasza -

Jer

Księga Jeremiasza -

Lm

Lamentacje Jeremiasza - Treny Jeremiasza; Eikha;

Ez

Księga Ezechiela -

Dn

Księga Daniela - Ketuwim;

Oz

Księga Ozeasza -

Jl

Księga Joela -

Am

Księga Amosa -

Ab

Księga Abdiasza -

Jon

Księga Jonasza -

Mi

Księga Micheasza -

Na

Księga Nahuma -

Ha

Księga Habakuka -

So

Księga Sofoniasza -

Ag

Księga Aggeusza -

Za

Księga Zachariasza -

Ml

Księga Malachiasza -

Kanon katolicki, prawosławny i koptyjski

Jdt

Księga Judyty -

1Mch

1 Księga Machabejska -

2Mch

2 Księga Machabejska -

Mdr

Księga Mądrości -

Syr

Mądrość Syracha - Eklezjastyka (Ekli);

Ba

Księga Barucha -

Jr

Księga Jeremiasza - List Jeremiasza;

Kanon prawosławny i koptyjski

3Mch

3 Księga Machabejska -

4Mch

4 Księga Machabejska -

3Ezd

3 Księga Ezdrasza -

--//--