Wikiprojekt:Check Wikipedia/Tłumaczenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ta strona pomaga utrzymywać prawidłowe tłumaczenie stronę projektową [[Wikiprojekt:Check Wikipedia]], które jest wykonywane automatycznie.

#########################
# metadata
#########################
 project=plwiki END
 category_001=[[Kategoria:Wikiprojekt Check Wikipedia]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] 

 END
#########################
# priority
#########################

 top_priority_plwiki=Błędy o najwyższym priorytecie END
 middle_priority_plwiki=Błędy o średnim priorytecie END
 lowest_priority_plwiki=Błędy o najniższym priorytecie END

#########################
# error description
#########################
# prio = -1 (unknown)
# prio = 0 (deactivated) 
# prio = 1 (top priority)
# prio = 2 (middle priority)
# prio = 3 (lowest priority)

 error_001_prio_plwiki=3 END
 error_001_head_plwiki=Szablon zawiera słowo szablon: END
 error_001_desc_plwiki=W treści artykułu jest szablon, który zawiera zbyteczny prefiks „szablon:” czy „template:”. Na przykład <code>{{Szablon:Commonscat}}</code>. Przyjęte jest <code>{{Commonscat}}</code>. END
 error_001_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_001 END

##########

 error_002_prio_plwiki=3 END
 error_002_head_plwiki=Błędna składnia znacznika nowej linii END
 error_002_desc_plwiki=Znaleziono jeden lub więcej znaczników nowej linii z nieprawidłową składnią. Na przykład &lt;/br&gt; (ukośnik z przodu zamiast z tyłu), &lt;br&#92;&gt; (lewy ukośnik zamiast normalnego ukośnika), &lt;br.&gt; itp. END
 error_002_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_002 END

##########

 error_003_prio_plwiki=1 END
 error_003_head_plwiki=Brakujące wywołanie przypisów END
 error_003_desc_plwiki=Artykuł zawiera znaczniki &lt;ref&gt;, ale nie ma szablonów {{Przypisy}} lub {{Uwagi}} ani znacznika &lt;references/&gt; END END
 error_003_templates_plwiki=
 przypisy
 uwagi END
 error_003_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_003 END

##########

 error_004_prio_plwiki=2 END
 error_004_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;a&gt; ENDEND
 error_004_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;a&gt;”. Powinna być stosowana składnia wiki. END
 error_004_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_004 END

##########

 error_005_prio_plwiki=1 END
 error_005_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;!--- END
 error_005_desc_plwiki=Otwarty komentarz HTML <code>&lt;!--</code> bez zamknięcia <code>--&gt;</code> END
 error_005_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_005 END

##########

 error_006_prio_plwiki=0 END
 error_006_head_plwiki=DEFAULTSORT i znaki diakrytyczne END
 error_006_desc_plwiki=Nie należy stosować znaków diakrytycznych w DEFAULTSORT. Należy użyć odpowiadających im znaków ascii. END
 error_006_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_006 END

##########

 error_007_prio_plwiki=2 END
 error_007_head_plwiki=Nagłówki tylko trzeciego poziomu END
 error_007_desc_plwiki=Pierwszy napotkany nagłówek w artykule jest nagłówkiem poziomu trzeciego ("<code>=== XY ===</code>"). Nagłówki powinny się zaczynać od poziomu drugiego ("<code>== XY ==</code>"). END
 error_007_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_007 END

##########

 error_008_prio_plwiki=1 END
 error_008_head_plwiki=Nagłówek bez końcowego znaku = END
 error_008_desc_plwiki=Wszystkie nagłówki powinny kończyć się znakiem "=". END
 error_008_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_008 END

##########

 error_009_prio_plwiki=3 END
 error_009_head_plwiki=Wiele kategorii w jednej linijce END
 error_009_desc_plwiki=Poniższe artykuły zawierają kilka kategorii zapisanych w jednej linijce tekstu. Należy umieszczać tylko jedną kategorię w linijce – jest to znacznie czytelniejsze. END
 error_009_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_009 END

##########

 error_010_prio_plwiki=1 END
 error_010_head_plwiki=Nieprawidłowe nawiasy kwadratowe END
 error_010_desc_plwiki=Różna liczba nawiasów kwadratowych: [[ i ]]. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. END
 error_010_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_010 END

##########

 error_011_prio_plwiki=3 END
 error_011_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML END
 error_011_desc_plwiki=Artykuł zawiera sekwencje w rodzaju: <code>&amp;auml;</code> lub <code>&amp;ouml;</code> lub <code>&amp;uuml;</code>, <code>&amp;szlig;</code> lub inne. Zamiast tego używaj odpowiednich znaków Unicode (äüöÄÜÖßåÅ…). END
 error_011_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_011 END

##########

 error_012_prio_plwiki=3 END
 error_012_head_plwiki=Formatowanie HTML: listy END
 error_012_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;ol&gt;”, „&lt;ul&gt;” lub „&lt;li&gt;”. Oprogramowanie Mediawiki jest bardzo elastyczne, ale nie należy stosować powyższych elementów składni HTML. END
 error_012_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_012 END

##########

 error_013_prio_plwiki=1 END
 error_013_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;math> END
 error_013_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;math> bez &lt;/math>. END
 error_013_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_013 END

##########

 error_014_prio_plwiki=1 END
 error_014_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;source> END
 error_014_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;source …&gt; (bądź &lt;syntaxhighlight …&gt;) bez &lt;/source> bądź &lt;/syntaxhighlight>. END
 error_014_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_014 END

##########

 error_015_prio_plwiki=1 END
 error_015_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone &lt;code> END
 error_015_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;code> bez &lt;/code>. END
 error_015_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_015 END

##########

 error_016_prio_plwiki=3 END
 error_016_head_plwiki=Znaki kontrolne Unicode END
 error_016_desc_plwiki= END
 error_016_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_016 END

##########

 error_017_prio_plwiki=3 END
 error_017_head_plwiki=Zdublowane kategorie END
 error_017_desc_plwiki=W poniższych artykułach kategorie występują wielokrotnie. END
 error_017_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_017 END

##########

 error_018_prio_plwiki=3 END
 error_018_head_plwiki=Kategorie zaczynające się małą literą END
 error_018_desc_plwiki=Kategoria zaczyna się małą literą zamiast dużą. Konsekwentne rozpoczynanie nazw kategorii z dużej litery ułatwia użytkownikom przeglądanie zrzutów. END
 error_018_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_018 END

##########

 error_019_prio_plwiki=2 END
 error_019_head_plwiki=Nagłówki pierwszego poziomu END
 error_019_desc_plwiki=W artykule występują nagłówki pierwszego stopnia (czyli "<code>= XY =</code>"). Nagłówki w tekście powinny być stopnia drugiego (czyli "<code>== XY ==</code>") lub niższego. END
 error_019_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_019 END

##########

 error_020_prio_plwiki=3 END
 error_020_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML: dagger; END
 error_020_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&amp;dagger;” zamiast †. END
 error_020_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_020 END

##########

 error_021_prio_plwiki=3 END
 error_021_head_plwiki=Kategoria po angielsku END
 error_021_desc_plwiki=Artykuł ma kategorię wpisaną po angielsku (Category:ABC). Powinna być zamieniona na "Kategoria:ABC". END
 error_021_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_021 END

##########

 error_022_prio_plwiki=3 END
 error_022_head_plwiki=Kategoria ze spacjami END
 error_022_desc_plwiki=Artykuł ma przed kategorią wpisaną spację. END
 error_022_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_022 END

##########

 error_023_prio_plwiki=1 END
 error_023_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone nowiki END
 error_023_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;nowiki> bez &lt;/nowiki>. END
 error_023_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_023 END

##########

 error_024_prio_plwiki=1 END
 error_024_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończone pre END
 error_024_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;pre> bez &lt;/pre>. END
 error_024_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_024 END

##########

 error_025_prio_plwiki=2 END
 error_025_head_plwiki=Hierarchia nagłówków END
 error_025_desc_plwiki=Po nagłówku poziomu drugiego ("<code>== XY ==</code>") nie powinien być nagłówek poziomu czwartego ("<code>==== XY ====</code>"). END
 error_025_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_025 END

##########

 error_026_prio_plwiki=3 END
 error_026_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;b> END
 error_026_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;b&gt;”. Powinno być stosowane wyróżnianie pogrubieniem za pomocą składni wiki. END
 error_026_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_026 END

##########

 error_027_prio_plwiki=3 END
 error_027_head_plwiki=Sekwencja Unicode END
 error_027_desc_plwiki=W artykule wykryto <code>&amp;#0000;</code> (dziesiętnie) lub<code>&amp;#x0000;</code> (szesnastkowo) znaki Unicode. Należy zamienić je na te znaki. END
 error_027_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_027 END

##########

 error_028_prio_plwiki=1 END
 error_028_head_plwiki=Nieprawidłowo zamknięta tabela END
 error_028_desc_plwiki=Nie znaleziono zamknięcia tabeli. END
 error_028_templates_plwiki=
 {{odcinek/dół
 {{col-end
 {{Fb cs footer
 {{Fb cl footer END
 error_028_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_028 END

##########

 error_029_prio_plwiki=1 END
 error_029_head_plwiki=Nieprawidłowo zamknięta galeria END
 error_029_desc_plwiki=W artykule występuje &lt;gallery> bez &lt;/gallery>. END
 error_029_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_029 END

##########

 error_030_prio_plwiki=2 END
 error_030_head_plwiki=Grafika bez opisu END
 error_030_desc_plwiki=Artykuł zawiera grafikę bez opisu. Opisy są potrzebne w celu ułatwienia dostępu dla osób niewidomych. END
 error_030_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_030 END

##########

 error_031_prio_plwiki=3 END
 error_031_head_plwiki=Formatowanie HTML: tabele END
 error_031_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;table&gt;”, „&lt;td&gt;”, „&lt;th&gt;” lub „&lt;tr&gt;”. Zamiast tego należy stosować składnię wiki. END
 error_031_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_031 END

##########

 error_032_prio_plwiki=1 END
 error_032_head_plwiki=Dwie pionowe kreski w jednym linku END
 error_032_desc_plwiki=Artykuł zawiera link typu <nowiki>[[tekst|tekst2|tekst3]]</nowiki>. END
 error_032_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_032 END

##########

 error_033_prio_plwiki=3 END
 error_033_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;u> END
 error_033_desc_plwiki=Artykuł zawiera „&lt;u&gt;”. Nie należy stosować podkreślenia, które myli się z linkami. END
 error_033_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_033 END

##########

 error_034_prio_plwiki=2 END
 error_034_head_plwiki=Elementy szablonów w artykule END
 error_034_desc_plwiki=Artykuł zawiera „#if:”, „#ifeq:”, „#switch:”, „#tag:”, „{{NAMESPACE}}”, „{{SITENAME}}”, „{{PAGENAME}}”, „{{FULLPAGENAME}}” lub „{{{1}}}” (parametr). Prawdopodobnie nieprawidłowo użyto szablonu. END
 error_034_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_034 END
 error_034_templates_plwiki=
 PAGENAME END

##########

 error_035_prio_plwiki=2 END
 error_035_head_plwiki=Galeria bez podpisu END
 error_035_desc_plwiki=Artykuł zawiera galerię, w której co najmniej jedno zdjęcie nie ma podpisu. END
 error_035_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_035 END

##########

 error_036_prio_plwiki=3 END
 error_036_head_plwiki=Błędne przekierowanie END
 error_036_desc_plwiki=Artykuł zawiera coś w stylu „#REDIRECT = [[Strona]].” Powinno być „#REDIRECT [[Strona]]”. Wykrywa również składnię w rodzaju:<br>
<br>
 #REDIRECT<br>
 [[Strona]]<br>
<br>END
 error_036_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_036 END

##########

 error_037_prio_plwiki=0 END
 error_037_head_plwiki=DEFAULTSORT brak, tytuł zawiera znaki diakrytyczne END
 error_037_desc_plwiki=Tytuł artykułu zawiera znaki diakrytyczne, a artykuł nie zawiera DEFAULTSORT. END
 error_037_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_037 END

##########

 error_038_prio_plwiki=3 END
 error_038_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;i> END
 error_038_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;i&gt;”. Powinno być stosowane wyróżnianie kursywą za pomocą składni wiki. END
 error_038_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_038 END

##########

 error_039_prio_plwiki=3 END
 error_039_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;p> END
 error_039_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;p&gt;”. Dzielenie na akapity powinno być wykonywane za pomocą składni wiki. END
 error_039_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_039 END

##########

 error_040_prio_plwiki=3 END
 error_040_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;font> END
 error_040_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;font&gt;”. Ten znacznik jest przestarzały i nie powinno się go używać – zamiast tego należy używać składni wiki i stylów CSS. END
 error_040_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_040 END

##########

 error_041_prio_plwiki=0 END
 error_041_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;big> END
 error_041_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;big&gt;”. END
 error_041_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_041 END

##########

 error_042_prio_plwiki=3 END
 error_042_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;strike> END
 error_042_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik HTML „&lt;strike>”. Ten znacznik jest przestarzały, powinno się używać „&lt;s&gt;”. END
 error_042_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_042 END

##########

 error_043_prio_plwiki=1 END
 error_043_head_plwiki=Nieprawidłowo zakończony szablon END
 error_043_desc_plwiki=Jest {{, ale nie ma }}. END
 error_043_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_043 END

##########

 error_044_prio_plwiki=2 END
 error_044_head_plwiki=Nagłówek z dodatkowym pogrubieniem END
 error_044_desc_plwiki=W nagłówku występuje pogrubienie: „== '''XY''' ==”. Powinno być tylko „== XY ==”. Nagłówki już są pogrubione w stosunku do normalnego tekstu. END
 error_044_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_044 END

##########

 error_045_prio_plwiki=3 END
 error_045_head_plwiki=Podwojone linki interwiki END
 error_045_desc_plwiki=Artykuł zawiera dwa linki interwiki do tego samego języka. END
 error_045_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_045 END

##########

 error_046_prio_plwiki=1 END
 error_046_head_plwiki=Różna liczba otwartych i zamkniętych nawiasów kwadratowych END
 error_046_desc_plwiki=Występuje różna liczba nawiasów [[ i ]]. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. END
 error_046_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_046 END

##########

 error_047_prio_plwiki=1 END
 error_047_head_plwiki=Nieprawidłowo rozpoczęty szablon END
 error_047_desc_plwiki=Jest }}, ale nie ma {{. END
 error_047_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_047 END

##########

 error_048_prio_plwiki=3 END
 error_048_head_plwiki=Link do samego siebie END
 error_048_desc_plwiki=Znaleziono w treści strony link do tej właśnie strony. Zamiast tego można użyć pogrubienia lub usunąć link. END
 error_048_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_048 END

##########

 error_049_prio_plwiki=2 END
 error_049_head_plwiki=Formatowanie HTML: &lt;h2&gt; itd. (nagłówki) END
 error_049_desc_plwiki=Artykuł zawiera nagłówek wstawiony za pomocą znaczników HTML (&lt;h2&gt; itd.). Należy użyć składni wiki == Nagłówek ==. END
 error_049_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_049 END

##########

 error_050_prio_plwiki=3 END
 error_050_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML: en/em dash END
 error_050_desc_plwiki=Artykuł zawiera en/em dasha. END
 error_050_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_050 END

##########

 error_051_prio_plwiki=3 END
 error_051_head_plwiki=Interwiki przed ostatnim nagłówkiem END
 error_051_desc_plwiki=Artykuł zawiera interwiki przed ostatnim nagłówkiem. END
 error_051_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_051 END

##########

 error_052_prio_plwiki=3 END
 error_052_head_plwiki=Kategorie przed ostatnim nagłówkiem END
 error_052_desc_plwiki=Artykuł zawiera kategorie przed ostatnim nagłówkiem. END
 error_052_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_052 END

##########

 error_053_prio_plwiki=3 END
 error_053_head_plwiki=Interwiki przed ostatnią kategorią END
 error_053_desc_plwiki=Artykuł zawiera interwiki przed ostatnią kategorią. END
 error_053_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_053 END

##########

 error_054_prio_plwiki=3 END
 error_054_head_plwiki=Znacznik &lt;br /&gt; w liście END
 error_054_desc_plwiki=Artykuł zawiera listę, której elementy kończą się znacznikiem „&lt;br /&gt;”. Znacznik ten należy usunąć. END
 error_054_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_054 END

##########

 error_055_prio_plwiki=3 END
 error_055_head_plwiki=Znacznik small użyty podwójnie END
 error_055_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik &lt;small&gt; użyty dwukrotnie, jeden za drugim. Niekiedy oznacza to, że w tym samym artykule wcześniej występuje „&lt;small&gt;” bez „&lt;/small&gt;”. END
 error_055_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_055 END

##########

 error_056_prio_plwiki=2 END
 error_056_head_plwiki=Strzałka - ASCII art END
 error_056_desc_plwiki=Artykuł zawiera strzałki, np. „&lt;--” lub „--&gt;” lub „&lt;==” lub „==&gt;”. Lepiej używać znaków Unicode „←” lub „→” lub „⇐” lub „⇒”. Jeśli jest to fragment kodu źródłowego, należy użyć &lt;source&gt; lub &lt;code&gt;. Jeśli to wzór matematyczny, możesz też użyć &lt;math>. Jeśli to równanie reakcji chemicznej, użyj szablonu {{Chem2}}. Nie należy poprawiać strzałek „-&gt;” umieszczonych wewnątrz szablonu {{Chem2}}. END
 error_056_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_056 END
 error_056_templates_plwiki=
 chem2
 reakcja END

##########

 error_057_prio_plwiki=3 END
 error_057_head_plwiki=Nagłówek kończy się dwukropkiem END
 error_057_desc_plwiki=Jeden z nagłówków kończy się dwukropkiem (np. == „Skład: ==”). Taki dwukropek powinien zostać usunięty. END
 error_057_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_057 END

##########

 error_058_prio_plwiki=2 END
 error_058_head_plwiki=Nagłówki KAPITALIKAMI END
 error_058_desc_plwiki=Jeden z nagłówków składa się wyłącznie z dużych liter „== NAGŁÓWEK DUŻYMI LITERAMI ==”. Nagłówek ten ma przynajmniej 10 znaków, więc zostały pominięte nagłówki, w których użyte są skróty, np. „== NATO ==”. END
 error_058_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_058 END

##########

 error_059_prio_plwiki=3 END
 error_059_head_plwiki=Parametr zakończony znacznikiem &lt;br /&gt; END
 error_059_desc_plwiki=Na końcu wartości parametru występuje znacznik przejścia do nowej linii. (Przykład: {{Szablon|nazwisko=Kowalski&lt;br /&gt;}}). Przejście do nowej linii powinno być realizowane wewnątrz szablonu a nie w jego wywołaniu. END
 error_059_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_059 END

##########

 error_060_prio_plwiki=1 END
 error_060_head_plwiki=Błędne parametry szablonu END
 error_060_desc_plwiki=W nazwach parametrów szablonu znaleziono nietypowe znaki (<code>[|]:*</code>) Przykład: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}). END
 error_060_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_060 END

##########

 error_061_prio_plwiki=0 END
 error_061_head_plwiki=Kropka po przypisie END
 error_061_desc_plwiki=W języku polskim to jest prawidłowe. END
 error_061_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_061 END

##########

 error_062_prio_plwiki=3 END
 error_062_head_plwiki=URL bez http:// END
 error_062_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, który nie zawiera http://, https:// ani //. END
 error_062_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_062 END

##########

 error_063_prio_plwiki=2 END
 error_063_head_plwiki=Znacznik small zagnieżdżony w znacznikach ref, sub, sup END
 error_063_desc_plwiki=Artykuł zawiera znacznik &lt;small> wewnątrz przypisu, indeksu górnego lub indeksu dolnego (&lt;ref>, &lt;sub> lub &lt;sup>). W tych znacznikach nie należy ręcznie zmniejszać tekstu, gdyż i tak domyślnie jest on mniejszy niż normalnie. END
 error_063_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_063 END

##########

 error_064_prio_plwiki=3 END
 error_064_head_plwiki=Link tożsamy z tekstem linka END
 error_064_desc_plwiki=W linku jest identyczny tekst przez pionową kreską i po niej. Składnię <code>[[Link|Link]]</code> można skrócić do postaci <code>[[Link]]</code>. END
 error_064_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_064 END

##########

 error_065_prio_plwiki=3 END
 error_065_head_plwiki=Opis obrazka zakończony znacznikiem &lt;br /&gt; END
 error_065_desc_plwiki=Znaleziono opis grafiki zakończony znacznikiem „&lt;br />”. Skasuj ten znacznik. END
 error_065_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_065 END

##########

 error_066_prio_plwiki=2 END
 error_066_head_plwiki=Opis obrazka ze znacznikiem small END
 error_066_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;small> w opisie grafiki. Opis domyślnie ma ustawiony mniejszy rozmiar, więc możesz skasować znacznik. END
 error_066_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_066 END

##########

 error_067_prio_plwiki=0 END
 error_067_head_plwiki=Przypis po kropce END
 error_067_desc_plwiki=Znaleziono przypis wstawiony po kropce, np. „.&lt;ref&gt;” – powinien być przed nią. Wyjątkiem są skróty - po skrócie zakończonym kropką powinien znaleźć się przypis, a po nim nie należy stawiać drugiej kropki. END
 error_067_abbreviations_plwiki=
 I w.
 II w.
 III w.
 IV w.
 V w.
 VI w.
 VII w.
 VIII w.
 IX w.
 X w.
 XI w.
 XII w.
 XIII w.
 XIV w.
 XV w.
 XVI w.
 XVII w.
 XVIII w.
 XIX w.
 XX w.
 XXI w.
 1 r.
 2 r.
 3 r.
 4 r.
 5 r.
 6 r.
 7 r.
 8 r.
 9 r.
 0 r.
 r.ż.
 p.n.e.
 n.e.
 n.p.m.
 p.p.m.
 j.a.
 tys.
 proc.
 szt.
 itd.
 itp.
 m.in.
 Jr.
 jr.
 S.A.
 z o.o.
 a.s.
 Inc.
 por.
 ppor.
 panc.
 druż.
 L. END
 error_067_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_067 END

##########

 error_068_prio_plwiki=3 END
 error_068_head_plwiki=Link do innego języka END
 error_068_desc_plwiki=Znaleziono link do artykułu z innej wersji językowej Wikipedii, na przykład [[:is:Link]] (nie dotyczy linków interwiki). W niektórych językach (w tym na polskiej Wikipedii) taki bezpośredni link wewnątrz artykułu jest niedozwolony. Należy takie linki usuwać. Nie należy zamieniać ich na linki zewnętrzne, które także są niedozwolone w treści artykułów. END
 error_068_template_plwiki=Link-interwiki|pl|lang|tam|tekst END
 error_068_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_068 END

##########

 error_069_prio_plwiki=2 END
 error_069_head_plwiki=ISBN - błędna składnia END
 error_069_desc_plwiki=Został wykryty ISBN z błędem składni. Zwykły numer ISBN wygląda tak ISBN&nbsp;3-8001-6191-5, ISBN&nbsp;0-911266-16-X lub ISBN&nbsp;978-0911266160. Dozwolone są cyfry, spacje, dywiz i „X”/„x”. Nie licząc spacji i dywizów powinien składać się z 10 albo 13 znaków. Nie należy podawać numeru ISBN po „ISBN-10:” lub „ISBN-13:”, tylko bezpośrednio po „ISBN”. Pomiędzy „ISBN” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END
 error_069_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_069 END

##########

 error_070_prio_plwiki=2 END
 error_070_head_plwiki=ISBN - zła długość numeru END
 error_070_desc_plwiki=Został wykryty ISBN o złej długości. Numery ISBN mają długość 10 albo 13 znaków (nie licząc dywizów). Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END
 error_070_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_070 END
 error_070_templates_plwiki=
 wydawnictwo infobox
 cytuj END

##########

 error_071_prio_plwiki=2 END
 error_071_head_plwiki=ISBN - błędna pozycja znaku X END
 error_071_desc_plwiki=Został wykryty ISBN ze znakiem „X” na złej pozycji. Numer ISBN składa się z samych cyfr oraz w przypadku ISBN-10 ewentualnie znaku „X” umieszczonego na dziesiątej (ostatniej) pozycji. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END
 error_071_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_071 END

##########

 error_072_prio_plwiki=2 END
 error_072_head_plwiki=ISBN - błędna suma kontrolna dla ISBN-10 END
 error_072_desc_plwiki=Został wykryty numer ISBN z błędną sumą kontrolną dla ISBN-10. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz bibliotek <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END
 error_072_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_072 END
 error_072_templates_plwiki=
 wydawnictwo infobox END

##########

 error_073_prio_plwiki=2 END
 error_073_head_plwiki=ISBN - błędna suma kontrolna dla ISBN-13 END
 error_073_desc_plwiki=Został wykryty numer ISBN z błędną sumą kontrolną dla ISBN-13. Należy znaleźć poprawny numer ISBN. W tym celu można skorzystać z baz <a href="http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html">Biblioteka Narodowa</a> lub <a href="http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First">Biblioteka Kongresu</a>, szukając książki po tytule lub autorze. Część książek wydanych w latach 2006-2008 ma błędnie nadany przez wydawcę numer ISBN-13. Te błędne numery zostały nadane poprzez dodanie 978 przed numer ISBN-10, bez przeliczenia od nowa sumy kontrolnej. Jeżeli książka została opatrzona błędnie skonstruowanym numerem, a odpowiednia biblioteka narodowa nie dokonała korekty, można użyć szablonu {{Błędny ISBN}}. END
 error_073_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_073 END

##########

 error_074_prio_plwiki=2 END
 error_074_head_plwiki=Link bez artykułu docelowego END
 error_074_desc_plwiki=W artykule znajduje się link bez wskazanego artykułu, do którego kieruje, n.p. [[|tekst linku]]. END
 error_074_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_074 END

##########

 error_075_prio_plwiki=3 END
 error_075_head_plwiki=Lista z wcięciem END
 error_075_desc_plwiki=Artykuł zawiera listę, w której przynajmniej jedna pozycja posiada wcięcie (:* tekst). Lista nie powinna mieć wcięć robionych w ten sposób. Użyj kilku znaków „*”, by uzyskać wcięcie listy o określonym poziomie. END
 error_075_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_075 END

##########

 error_076_prio_plwiki=3 END
 error_076_head_plwiki=Link z %20 zamiast spacji END
 error_076_desc_plwiki=W artykule znajduje się link z „%20” zamiast spacji: [[Link%20Link|tekst linku]]. Zamień te „%20” na spacje. END
 error_076_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_076 END

##########

 error_077_prio_plwiki=3 END
 error_077_head_plwiki=Opis obrazka z częściowym znacznikiem small END
 error_077_desc_plwiki=Znaleziono znacznik „&lt;small>” w opisie grafiki. Opis domyślnie ma ustawiony mniejszy rozmiar, więc możesz skasować znacznik. END
 error_077_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_077 END

##########

 error_078_prio_plwiki=2 END
 error_078_head_plwiki=Podwójne wywołanie przypisów END
 error_078_desc_plwiki=Znaleziono podwójne wywołanie przypisów. Jedno z wywołań powinno zostać usunięte. END
 error_078_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_078 END

##########

 error_079_prio_plwiki=2 END
 error_079_head_plwiki=Link zewnętrzny bez opisu END
 error_079_desc_plwiki=W artykule znajduje się link zewnętrzny bez opisu (np.: [http://www.wikipedia.org]) przez co będzie on wyświetlany jako niewiele mówiące [1]. Wstaw opis do tego linku, np.: [http://www.wikipedia.org Wikipedia]. Zadanie to wykonuje MastiBOT (Wikipedysta:MastiBot/refLinks) END
 error_079_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_079 END

##########

 error_080_prio_plwiki=1 END
 error_080_head_plwiki=Link zewnętrzny z przejściem do nowej linii END
 error_080_desc_plwiki=W artykule znajduje się link zewnętrzny, w którego opisie wstawione jest przejście do nowej linii (enter). Może to także oznaczać brak zamykającego nawiasu kwadratowego albo przejście do nowej linii w szablonie cytowania. Taki link powoduje problemy dla parsera mediawiki. Usuń to przejście do nowej linii (enter). END
 error_080_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_080 END

##########

 error_081_prio_plwiki=2 END
 error_081_head_plwiki=Powtarzający się przypis END
 error_081_desc_plwiki=W artykule znaleziono powtarzający się przypis. Zamiast tego należy użyć nazwanych znaczników &lt;ref> w postaci &lt;ref name="cośtam"&gt;Książka ABC...XYZ&lt;/ref&gt;, przy powtórnym użyciu tego samego przypisu wystarczy wstawić &lt;ref name="cośtam" /&gt; END
 error_081_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_081 END

##########

 error_082_prio_plwiki=3 END
 error_082_head_plwiki=Link do innego projektu END
 error_082_desc_plwiki=W artykule znaleziono link do innego projektu Fundacji Wikimedia, np. [[:wikt:Link]]. W większości sytuacji takie linki w środku artykułu są niezalecane. END
 error_082_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_082 END

##########

 error_083_prio_plwiki=2 END
 error_083_head_plwiki=Nagłówki zaczynają się od poziomu trzeciego END
 error_083_desc_plwiki=Pierwszy nagłówek jest nagłówkiem poziomu trzeciego. Później występują nagłówki poziomu drugiego. END
 error_083_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_083 END

##########

 error_084_prio_plwiki=2 END
 error_084_head_plwiki=Sekcja bez zawartości END
 error_084_desc_plwiki=Znaleziono sekcję artykułu bez treści. END
 error_084_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_084 END

##########

 error_085_prio_plwiki=3 END
 error_085_head_plwiki=Znacznik bez zawartości END
 error_085_desc_plwiki=Znaleziono znacznik HTML albo XML bez zawartości lub z przejściem do nowej linii jako zawartość, np.: &lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;. Taki znacznik powinien zostać usunięty. END
 error_085_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_085 END

##########

 error_086_prio_plwiki=2 END
 error_086_head_plwiki=Link zewnętrzny w podwójnych nawiasach END
 error_086_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny w podwójnych nawiasach, np.: <code>[[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]</code>. Linki zewnętrzne wymagają jedynie pojedynczych nawiasów, np.: <code>[http://www.wikipedia.org Wikipedia]</code>. END
 error_086_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_086 END

##########

 error_087_prio_plwiki=1 END
 error_087_head_plwiki=Sekwencje specjalne HTML bez średnika END
 error_087_desc_plwiki=Znaleziono sekwencję specjalną bez kończącego ją średnika END
 error_087_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_087 END

##########

 error_088_prio_plwiki=3 END
 error_088_head_plwiki=DEFAULTSORT ze spacją na początku END
 error_088_desc_plwiki=Znaleziono DEFAULTSORT ze spacją na początku, np. {{DEFAULTSORT: Kowalski, Jan}}. END
 error_088_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_088 END

##########

 error_089_prio_plwiki=3 END
 error_089_head_plwiki=DEFAULTSORT bez spacji po przecinku END
 error_089_desc_plwiki=Znaleziono DEFAULTSORT bez spacji po przecinku, np.: {{DEFAULTSORT:DuBois,Lewis}}. To spowoduje błędną kolejność w kategorii. END
 error_089_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_089 END

##########

 error_090_prio_plwiki=2 END
 error_090_head_plwiki=Link wewnętrzny zapisany jako zewnętrzny END
 error_090_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, który należy poprawić na zwykły link. Na przykład [http://pl.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] ma być zapisany w postaci [[Larry Wall]]. END
 error_090_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_090 END

##########

 error_091_prio_plwiki=3 END
 error_091_head_plwiki=Link interwiki zapisany jako zewnętrzny END
 error_091_desc_plwiki=Znaleziono link zewnętrzny, można poprawić na link interwiki. Na przykład [http://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] da się zapisać w postaci [[:de:Larry Wall]]. END
 error_091_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_091 END

##########

 error_092_prio_plwiki=2 END
 error_092_head_plwiki=Podwójny nagłówek END
 error_092_desc_plwiki=W artykule znajdują się dwa takie same nagłówki. Rozważ przemianowanie jednego z nich albo połączenie dwóch sąsiadujących sekcji w jedną. END
 error_092_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_092 END

##########

 error_093_prio_plwiki=1 END
 error_093_head_plwiki=Link zewnętrzny z podwojonym http:// END
 error_093_desc_plwiki=Link zewnętrzny postaci <code>http://http://example.com</code> nie działa i należy go poprawić do <code>http://example.com</code>. END
 error_093_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_093 END

##########

 error_094_prio_plwiki=1 END
 error_094_head_plwiki=Błąd składni przypisów END
 error_094_desc_plwiki=Znaleziono przypis, w którym brakuje znacznika otwierającego albo zamykającego. END
 error_094_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_094 END

##########

 error_095_prio_plwiki=2 END
 error_095_head_plwiki=Podpis albo link do strony wikipedysty END
 error_095_desc_plwiki=Znaleziono podpis wikipedysty albo link wewnętrzny do przestrzeni Wikipedysta: END
 error_095_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_095 END

##########

 error_096_prio_plwiki=2 END
 error_096_head_plwiki=Spis treści po pierwszym nagłówku END
 error_096_desc_plwiki=Znaleziono magiczne słowo <code>__TOC__</code> albo <code>__SPIS__</code> poniżej pierwszego nagłówka sekcji. END
 error_096_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_096 END

##########

 error_097_prio_plwiki=2 END
 error_097_head_plwiki=Treść poniżej spisu treści i przed pierwszym nagłówkiem END
 error_097_desc_plwiki=Znaleziono magiczne słowo <code>__TOC__</code> albo <code>__SPIS__</code>, po którym jest jeszcze treść przed pierwszym nagłówkiem. END
 error_097_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_097 END

##########

 error_098_prio_plwiki=1 END
 error_098_head_plwiki=Niezamknięty znacznik &lt;sub&gt; END
 error_098_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;sub&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia &lt;/sub&gt; END
 error_098_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_098 END

##########

 error_099_prio_plwiki=1 END
 error_099_head_plwiki=Niezamknięty znacznik &lt;sup&gt; END
 error_099_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;sup&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia &lt;/sup&gt; END
 error_099_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_099 END

##########

 error_100_prio_plwiki=3 END
 error_100_head_plwiki=Niezamknięty znacznik w liście (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; lub &lt;li&gt;) END
 error_100_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; lub &lt;li&gt; bez odpowiadającego mu zamknięcia END
 error_100_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_100 END

##########

 error_101_prio_plwiki=3 END
 error_101_head_plwiki=Liczba porządkowa wewnątrz znacznika &lt;sup&gt; END
 error_101_desc_plwiki=Liczby porządkowe powinny występować w normalnym tekście, a nie w znacznikach &lt;sup&gt; END
 error_101_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_101 END

##########

 error_102_prio_plwiki=2 END
 error_102_head_plwiki=PMID - błędna składnia END
 error_102_desc_plwiki=Został wykryty PMID z błędem składni. Zwykły numer PMID wygląda tak PMID&nbsp;4957203. Pomiędzy „PMID” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. END
 error_102_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_102 END

##########

 error_103_prio_plwiki=2 END
 error_103_head_plwiki=W linku magiczne słowo tworzące pionową kreskę END
 error_103_desc_plwiki=W linku wewnętrznym znaleziono magiczne słowo {{!}} wstawiające symbol pionowej kreski. Taką konstrukcję stosuje się tylko w szablonach. END
 error_103_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_103 END

##########

 error_104_prio_plwiki=2 END
 error_104_head_plwiki=Nieprawidłowe cudzysłowy w nazwie przypisu END
 error_104_desc_plwiki=Znaleziono niezrównoważone cudzysłowy wewnątrz znacznika przypisu. Przykładowo &lt;ref name="przykład&gt;; zamiast prawidłowego &lt;ref name="przykład"&gt; END
 error_104_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_104 END

##########

 error_105_prio_plwiki=1 END
 error_105_head_plwiki=Nagłówki bez początkowego znaku = END
 error_105_desc_plwiki=Wszystkie nagłówki powinny zaczynać się znakiem "=". END
 error_105_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_105 END

##########

 error_106_prio_plwiki=2 END
 error_106_head_plwiki=ISSN - błędna składnia END
 error_106_desc_plwiki=Został wykryty ISSN z błędem składni. Zwykły numer ISSN wygląda tak ISSN&nbsp;3895-2372 albo ISSN&nbsp;3957-957X. Powinien składać się z 8 znaków, rozdzielonych dywizem na dwie grupy po 4 znaki. Pomiędzy „ISSN” a samym numerem nie może być dwukropka ani żadnych innych znaków. END
 error_106_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_106 END

##########

 error_107_prio_plwiki=2 END
 error_107_head_plwiki=ISSN - zła długość numeru END
 error_107_desc_plwiki=Został wykryty ISSN o długości innej niż 8 znaków. Prawidłowe numery ISSN mają długość 8 znaków. END
 error_107_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_107 END

##########

 error_108_prio_plwiki=2 END
 error_108_head_plwiki=ISSN - błędna suma kontrolna END
 error_108_desc_plwiki=Został wykryty numer ISSN z błędną sumą kontrolną. END
 error_108_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_108 END

##########

 error_109_prio_plwiki=1 END
 error_109_head_plwiki=Nieprawidłowy znacznik inkluzji END
 error_109_desc_plwiki=Znaleziono problemy dotyczące otwierającego bądź zamykającego znacznika: &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; albo &lt;noinclude&gt; END
 error_109_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_109 END

##########

 error_110_prio_plwiki=0 END
 error_110_head_plwiki=Znaleziono znacznik inkluzji END
 error_110_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; albo &lt;noinclude&gt; END
 error_110_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_110 END

##########

 error_111_prio_plwiki=1 END
 error_111_head_plwiki=Błędne wywołanie przypisów END
 error_111_desc_plwiki=Znaleziono znacznik &lt;ref&gt; po szablonie {{Przypisy}} lub po znaczniku &lt;references/&gt; END
 error_111_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_111 END

##########

 error_112_prio_plwiki=3 END
 error_112_head_plwiki=Formatowanie CSS END
 error_112_desc_plwiki=Znaleziono przestarzałe style CSS END
 error_112_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_112 END

##########

 error_113_prio_plwiki=1 END
 error_113_head_plwiki=Znacznik &lt;br /&gt; lub błąd w linku END
 error_113_desc_plwiki=Artykuł zawiera link, w którym znajduje się znaczni „&lt;br /&gt;”. Znacznik ten należy usunąć. END
 error_113_whitelistpage_plwiki=Wikiprojekt:Check_Wikipedia/Whitelist_113 END