Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Regulamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona Główna Dyskusja wikiprojektu Kalendarz Propozycje Uczestnicy Regulamin Efektywność Konkurs z nagrodami

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne, inicjatywy której celem jest koordynacja inicjatyw czytelników i użytkowników Wikipedii do tworzenia akcji o określonym zakresie tematycznych najczęściej w ciągu jednego tygodnia. Celem projektu jest tworzenie nowych i poprawa istniejących już artykułów (jak również szablonów czy kategorii) w Wikipedii. Tygodnie tematyczne cechują się dużą dowolnością i nie są obwarowane sztywnymi regułami. Tym niemniej w celu zapewnienia sprawnego działania projektu oraz zapobiegnięcia ewentualnym niejasnościom i konfliktom uznano za właściwe opisanie niektórych praktyk i narzucenie pewnych reguł, które powinny dla jego uczestników być wiążące.

Główna strona inicjatywy tygodni tematycznych to Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne. Wszelkie wątpliwości i niejasności, propozycje oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem tygodni tematycznych można omawiać na stronie dyskusji projektu.

Definicje[edytuj | edytuj kod]

 1. Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne (zwany dalej wikiprojektem) prowadzony jest przez wszystkich uczestników wikiprojektu, czyli osoby zapisane na tej liście: Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/uczestnicy;
 2. Dany tydzień tematyczny (zwany dalej TT) to tygodniowa akcja mająca na celu powiększenie liczby haseł o danej tematyce i poprawie ich jakości;
 3. Strona propozycji (zwana dalej propozycją) to strona zgłaszająca TT do jego utworzenia.

Lista uczestników[1][edytuj | edytuj kod]

 1. Lista uczestników ma służyć identyfikacji osób stale zaangażowanych w wikiprojekt,
 2. Zapisywanie się na listę uczestników nie jest przymusowe,
 3. Wpisywanie swojej aktywności w rubrykę "status" nie jest przymusowe.

Zgłaszanie propozycji tygodni tematycznych[edytuj | edytuj kod]

 1. Aby zgłosić propozycję zorganizowania nowego tygodnia tematycznego, należy przejść na stronę: Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Propozycje,
 2. Następnie należy zapoznać się z instrukcją zgłaszania propozycji (Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Propozycje#Zgłaszanie propozycji) i działać według jej wytycznych.

Głosowanie nad propozycjami[edytuj | edytuj kod]

 1. Głosowanie nad propozycjami odbywa się na stronie propozycji wikiprojektu,
 2. Głosowanie ma na celu wybór propozycji tygodni tematycznych, które zostaną uwzględnione w kalendarzu wikiprojektu na miesiąc, do którego się odnosi,
 3. Zasady przeprowadzania głosowania określa regulamin przedstawiony na podstronie danego głosowania. Powinien uwzględniać:
  1. Czas trwania głosowania oraz datę zgłaszania propozycji na dany miesiąc,
  2. Liczbę głosów  Za i  Przeciw, jakie przysługują każdemu użytkownikowi biorącemu udział w głosowaniu – jest ona równa liczbie akcji przewidzianych na dany miesiąc,
  3. Terminy, w których miałyby się odbyć zwycięskie tygodnie,
 4. Propozycje z najwyższym wynikiem zostają uwzględnione w kalendarzu tygodni tematycznych na miesiąc, do którego odnosiło się głosowanie,
 5. W przypadku, gdy dwie lub więcej propozycji uzyska ten sam wynik, wygrywa ta, na którą oddano więcej głosów ogółem (za, przeciw i neutralnych). Gdy liczba głosów ogółem będzie równa, o zwycięstwie rozstrzyga dyskusja na stronie projektu.

Organizacja TT[edytuj | edytuj kod]

Rozpoczęcie
 1. Strona tygodnia tematycznego (TT) uwzględnionego uprzednio w kalendarzu wikiprojektu tworzy się w oparciu o szablon {{Tydzień tematyczny}}. Nie powinna ona powstawać wcześniej niż na pięć dni przed zadeklarowaną datą rozpoczęcia TT.
 2. Stworzenie strony TT oznacza de facto rozpoczęcie danego TT, a więc od tego momentu wszystkie artykuły aż do zakończenia akcji, które są wpisane do listy alfabetycznej haseł, będą liczone
 3. W kalendarzu, w szablonie nawigacyjnym, w szablonie {{Aktualny tydzień tematyczny}} oraz na tablicy ogłoszeń odnotowuje się, że akcja się rozpoczęła.
 4. Administrator odpowiedzialny za stronę główną Wikipedii, wstawia do niej pasek z powiadomieniem o TT.
Zakończenie
 1. Zakończenie akcji odbywa się przez ustawienie na stronie znacznika {{archiwum}}
 2. W kalendarzu i w szablonie nawigacyjnym odnotowuje się, że akcja została już zakończona,
 3. Od momentu zakończenia akcji nic nie może się pojawić na stronie TT (za wyjątkiem sekcji Ekspozycja tematyczna w czywieszu)
 4. Wyznaczona osoba lub autor TT zlicza artykuły wpisane na listę alfabetyczną haseł[a],
 5. Wyznaczona osoba lub autor TT wykazuje w dyskusji TT osoby, które wygrały gwiazdkę,
 6. Wyznaczona osoba lub autor TT wręcza zwycięzcom gwiazdki.
 7. Stowarzyszenie Wikimedia Polska przyznaje uczestnikom wirtualne odznaczenia, tzw. pieczątki, wymienialne na nagrody.

Elementy TT[edytuj | edytuj kod]

Na stronie TT muszą pojawić się następujące elementy:

Krótko – o czym tu jest mowa,
Estetyczne przywitanie uczestników,
 1. Przywitanie uczestników zawiera emblemat danego TT.
 2. Gdy tematem TT jest państwo, emblematem powinna być flago-mapa państwa[2],
Termin akcji
 1. Termin akcji jest tożsamy z terminem wypracowanym w dyskusji propozycji
Przygotowania – czynności, które należy zrobić przed rozpoczęciem akcji, takie jak
stworzenie listy czerwonych linków, propagowanie akcji, zgłaszanie własnych przemyśleń i propozycji dotyczących samej akcji oraz sposobów jej usprawnienia,
Uczestnicy – lista osób, które wyrażają swoje zainteresowanie akcją,
 1. Wpisanie się na listę jest symboliczne i pozwala na późniejsze rozeznanie się w liczbie osób chętnych do współpracy, nie oznacza natomiast żadnego zobowiązania ani nie nakłada dodatkowych obowiązków.
 2. Wpisanie się dokonuje się, umieszczając w liście cztery tyldy (~~~~)
Gwiazdki
 1. Na stronie TT powinny być przedstawione te gwiazdki, które po zakończeniu akcji będą przyznane zasługującym na nie wikipedystom
 2. W ramach poszczególnych TT są przyznawane:
  • 3 uczestnikom najbardziej aktywnym w tworzenie nowych artykułów powyżej 2 KB[b] i znaczące poprawianie starych pow. 2 KB,
  • 3 uczestnikom najbardziej aktywnym w tworzenie artykułów powyżej 5 KB[c] (z dobrym uźródłowieniem)
 3. W konkursie o gwiazdki są liczone jedynie te artykuły, które w liście alfabetycznej haseł mają przypisanego autora,
 4. W konkursie o gwiazdki są liczone jedynie te artykuły, które zostały stworzone lub edytowane (w znacznym stopniu) podczas trwania danego TT.
 5. Można zrezygnować z udziału w konkursie o gwiazdki. Rezygnując, nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, wystarczy się nie podpisać przy swoich artykułach,
 6. Gwiazdki przyznaje się tylko artykułom bez szablonów problemów.
 7. Ponadto każdy może wystawiać w TT indywidualną nagrodę.
 8. Ponadto organizowany jest Konkurs Tygodni Tematycznych. Szczegóły konkursu: Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne/Nagrody; regulamin konkursu na stronie Wikimedia Polska.
Szablony
 • Szablon na stronę dyskusji nowego artykułu
 • Zaproszenie
 • Opis zmian
Zrobione
 • Lista alfabetyczna haseł – lista, której zadaniem jest wykazanie wszystkich stworzonych w TT artykułów w celach konkursowych oraz statystycznych.
 1. Każdy artykuł stworzony podczas TT musi być w niej umieszczony do czasu zakończenia TT
 2. Artykuły muszą swoją tematyką oscylować wokół tematyki TT
 3. Lista ma postać listy alfabetycznej, podzielonej na sekcje odpowiadającej danej literze alfabetu łacińskiego (mogą w niej znajdować się także cyfry 0-9 jako osobna sekcja)
 4. Autorzy artykułów wpisują najpierw rozmiar danego artykułu, następnie link wewnętrzny do niego prowadzący, a następnie – swój nick
 5. Artykuły nie spełniające zasad WP:WER, WP:NPOV, jak również bez przypisów lub bibliografii, bądź co do których zgłoszono inne poważne zastrzeżenia nie będą liczone w akcji![3]
 • Szablony
 • Kategorie
  • Lista, której zadaniem jest wykazanie wszystkich stworzonych w danym TT kategorii, zawierających 3 i więcej artykułów zgodnie z WP:KAT
  • Kategorie puste lub zawierające do 2 artykułów zostaną z listy czasowo skreślone, co jest równoznaczne z nieliczeniem ich w podsumowaniu; ich odkreślenie będzie możliwe przy zapełnieniu ich minimum trzema artykułami
  • Kategorie taksonów mogą zawierać 1 artykuł i w takim stanie (niepustym) mogą być wpisywane na listę (por. Kategoryzacja taksonów).
 • Poprawione – lista, której zadaniem jest wykazanie wszystkich znacząco poprawionych[d] w TT artykułów w celach konkursowych oraz statystycznych.
 1. Każdy artykuł poprawiony podczas TT musi być w niej umieszczony do czasu zakończenia TT
 2. W przypadku, gdy wielu uczestników znacząco poprawiało jeden artykuł, powinni oni wszyscy być wymienieni przy tym artykule wraz z wykazaniem, co zostało poprawione[4]
 • Ilustracje
Ekspozycja tematyczna w czywieszu
Propozycje – najlepiej w układzie UKD
Dopracować
 • Bez źródeł
 • Częściowo bez źródeł
 • Inne problemy
Pomoc
 • Jak dodawać nowe artykuły?
 • Linkowanie
Dyskusja
Szablon nawigacyjny wikiprojektu
Kategoria
Wikiprojekt Tygodnie tematyczne

Różne przypadki[edytuj | edytuj kod]

 1. Artykuł, który został stworzony w formie stuba w czasie TT, przypisany jest swojemu autorowi. Natomiast osoba, która go znacząco rozbudowała, powinna wpisać ten sam artykuł do listy poprawionych[5]. Nie dotyczy to stubów powstałych dzięki IP-kom, a rozbudowanych przez osobę zalogowaną.
 2. Artykuł napisany w czasie trwania dwóch tygodni tematycznych, nie może być przypisany do tych dwóch tygodni tematycznych, ale tylko do jednego; wtenczas wikipedysta wybiera tydzień tematyczny, do którego chce przypisać artykuł[6].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Obecnie jest to Zala
 2. 2048 bajtów
 3. 5120 bajtów
 4. Zbyt drobne zmiany, np. poprawa literówek, to za mało, by uznać artykuł za poprawiony w ramach akcji i zaliczyć go do statystyk.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]