Witold Molik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Witold Molik
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 5 sierpnia 1949
Bnin
Zawód, zajęcie historyk

Witold Molik (ur. 5 sierpnia 1949 w Bninie koło Kórnika) – profesor zwyczajny nauk historycznych, kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii i dyrektor Centrum "Instytut Wielkopolski" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Specjalizuje się w badaniu historii społecznej Polski i stosunków polsko-niemieckich w XIX i początkach XX wieku, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa oraz polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego, dziejów szkolnictwa i polskiej historiografii oraz polskich podróży edukacyjnych za granicę.

Jest autorem około 300 publikacji, w tym monografii: Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914 (1989), Kult Karola Marcinkowskiego (1996), Edward Raczyński 1786-1845 (1999), Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna (1999), Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku (2009). Jako redaktor wydał: (z Robertem Trabą) Procesy akulturacji /asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku (1999), (z Rudolfem Jaworskim) Denkmäler in Kiel und Posen. Paralleln und Kontraste (2002), (z Henrykiem Żalińskim) "O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych (2007). Zebrał i opracował (przy współudziale Agnieszki Baszko) artykuły zamieszczone w: Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku (2005).

Profesor Witold Molik stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1977 na podstawie rozprawy Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870 (promotor prof. Witold Jakóbczyk). W 1988 na podstawie książki Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. W 1999 uzyskał tytuł profesora.

Począwszy od 1972, przez całą swoją karierę związany jest z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2002 r. stoi na czele powołanego z jego inicjatywy Centrum "Instytut Wielkopolski" przy UAM.

Uczniowie[edytuj | edytuj kod]

Uczniami profesora Witolda Molika są m.in. Alina Hinc, Piotr Grzelczak, Rafał Łysoń, Izabela Wyszowska.

Ważniejsze publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Jan Działyński jako mecenas nauki i sztuki, Warszawa-Poznań 1974
 • Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870. Wybrane zagadnienia, w: Inteligencja polska pod zaborami. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978
 • Kształtowanie się inteligencji w Wielkim Księstwie Poznańskim 1841-1870, Warszawa-Poznań 1979
 • Wokół "Przeglądu Poznańskiego". Próby politycznego usamodzielnienia się inteligencji polskiej w Poznańskiem w końcu XIX wieku, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981
 • Dziennikarze polscy pod panowaniem pruskim 1890-1914. Próba charakterystyki, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 3, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1983
 • Społeczeństwo niemieckie Wielkiego Księstwa Poznańskiego wobec powstania listopadowego, w: Powstanie listopadowe a problem świadomości historycznej, red. L. Trzeciakowski, Poznań 1983
 • Polscy absolwenci szkół średnich i kierunki ich karier zawodowych w Wielkim Księstwie Poznańskim (1871-1914), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985
 • Wzór osobowy ziemianina w Wielkim Księstwie Poznańskim w drugiej połowie XIX wieku, w: Ziemiaństwo polskie 1795-1945, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1985
 • Z dziejów kształcenia polskiej inteligencji na obczyźnie. Polscy studenci w uniwersytetach niemieckich 1871-1914, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 5, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987
 • Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871-1914, Poznań 1989
 • Inteligencja polska W. Ks. Poznańskiego w świetle własnych opinii1871-1914, w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 6, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991
 • Red. (wspólnie z Jerzym Topolskim i Krzysztofem A. Makowskim), Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku, Poznań 1991
 • Kult Karola Marcinkowskiego, Poznań 1996
 • Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999
 • Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999
 • Red. (z R. Trabą), Procesy akulturacji /asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX i XX wieku, Poznań 1999
 • Red. (z A. Saksonem i T. Stryjakiewiczem), Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, Poznań 2004
 • Wybór i oprac., Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, Poznań 2005
 • Red., Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Bohater narodowy, Poznań 2005
 • Red. (z H. Żalińskim), "O nas bez nas". Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007
 • Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009
 • Polscy studenci na uniwersytetach niemieckich od końca XVIII do początku XX wieku, tom I, Poznań 2016

Bibliografia prac[edytuj | edytuj kod]

 • Alina Hinc, Piotr Grzelczak, Bibliografia prac prof. dr. hab. Witolda Molika za lata 1974-2008, w: Sztambuch Witolda Molika, (zebrali i ułożyli: Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław Matusik), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2009, s.207-230.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]