Wnioskowanie bayesowskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Portret Thomasa Bayesa, prawdopodobnie
Thomas Bayes

Wnioskowanie bayesowskie (ang. Bayesian inference) – metoda wnioskowania statystycznego, w której korzysta się z twierdzenia Bayesa do aktualizowania prawdopodobieństwa subiektywnego hipotez w oparciu o dotychczasowe prawdopodobieństwo oraz nowe dane. Wnioskowanie bayesowskie jest podstawą statystyki bayesowskiej i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak badania naukowe, inżynieria, filozofia, medycyna, sport czy prawo.

Twierdzenie Bayesa[edytuj | edytuj kod]

Twierdzenie Bayesa opisuje zależność pomiędzy prawdopodobieństwem warunkowym zdarzeń oraz We wnioskowaniu bayesowskim używa się następujących podstawień:

Wzór wyraża następującą zależność: prawdopodobieństwo hipotezy H w świetle danych E, odpowiada prawdopodobieństwu danych E przy założeniu hipotezy H, pomnożonemu przez dotychczasowe prawdopodobieństwo hipotezy H, i podzielonemu przez prawdopodobieństwo danych E.

Po sformułowaniu hipotezy naukowej jako modelu matematycznego możemy przy pomocy twierdzenia Bayesa wielokrotnie aktualizować nowe prawdopodobieństwo (a posteriori) tej hipotezy w świetle napływających danych i jej dotychczasowego prawdopodobieństwa (a priori). Zjawiska uważane za mało prawdopodobne a priori wymagają odpowiednio silnych dowodów, aby zmienić przekonanie badacza. Metoda ta pozwala także na dowolne określenie a priori oczekiwanych rozkładów tych parametrów modelu, które nie mają bezpośredniego znaczenia poznawczego, w celu zwiększenia szybkości i precyzji obliczeń.

Metody bayesowskie mają szereg zastosowań praktycznych – pozwalają obliczyć, z użyciem matematycznego modelu badanego zjawiska wraz z jego prawdopodobieństwem, m.in. oszacowania, prognozy i przedziały wiarygodności nieznanych parametrów, lub weryfikować hipotezy statystyczne z użyciem czynnika Bayesa.

Metoda wnioskowania bayesowskiego[edytuj | edytuj kod]

Związek z metodami wnioskowania częstościowego oraz innymi podejściami[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z argumentami Harolda Jeffreysa i Abrahama Walda, wszystkie metody wnioskowania statystycznego są szczególnym przypadkiem metod bayesowskich[1]. Podejście częstościowe (paradygmat Fishera i Neymana/Pearsona) to zbiór gotowych modeli statystycznych pasujących do wielu typowych rodzajów problemów, opartych o bardzo specyficzne założenia filozoficzne, skupione na długoterminowej kontroli błędów decyzyjnych (przede wszystkim tzw. błędy pierwszego i drugiego rodzaju). Ich właściwości są często nieintuicyjne, nie uprawniają na przykład w sensie technicznym do wyciągania wprost wniosków z wartości p na temat subiektywnego prawdopodobieństwa hipotez[2]. Podejście bayesowskie natomiast pozwala na wyciąganie takich epistemologicznych wniosków.

Prawdopodobieństwo subiektywne[edytuj | edytuj kod]

Przykład użyty przez Savage (1961) ilustruje znaczenie prawdopodobieństwa subiektywnego[3]. Polecił on czytelnikom wyobrażenie sobie trzech eksperymentów statystycznych:

 1. Ekspert z dziedziny muzyki twierdzi, że jest zdolny odróżnić muzykę Haydna od Mozarta na podstawie dowolnej strony z zapisem nutowym tych kompozytorów. W dziesięciu próbach wykonuje to zadanie poprawnie za każdym razem.
 2. Kobieta, która lubi dodawać mleko do herbaty, uważa, że jest w stanie rozpoznać, czy do kubka wlano najpierw herbatę czy mleko. W dziesięciu próbach, rozpoznaje to prawidłowo w każdym przypadku.
 3. Twój nietrzeźwy znajomy stwierdza, że jest w stanie przewidzieć wynik rzutu monetą. W dziesięciu próbach przeprowadzonych w celu sprawdzenia jego słów, właściwie przewiduje wszystkich dziesięć rzutów.

Ortodoksyjny, jednostronny test istotności w podejściu częstościowym w każdym powyższym eksperymencie każe odrzucić hipotezę zerową na poziomie istotności niższym niż 2−10. Daje zatem przesłanki by uznać każdy z wyników za dowód na rzecz przedstawionych twierdzeń. Jednakże w każdej kolejnej sytuacji badana hipoteza może wydawać się czytelnikowi coraz mniej wiarygodna, i wymagająca większej liczby dowodów by być przekonującą. Choć konstrukcja wszystkich tych eksperymentów jest z perspektywy statystyki identyczna, przedstawione przykłady zdaniem Savage’a demonstrują, że ludzie w praktyce stosują prawdopodobieństwo subiektywne, i przypisują każdemu twierdzeniu pewne prawdopodobieństwo a priori, które powinno być uwzględniane w procedurach wnioskowania statystycznego. Wnioskowanie bayesowskie jest jednym z rozwiązań, które na to pozwalają[4].

Formalny opis wnioskowania bayesowskiego[edytuj | edytuj kod]

Definicje[edytuj | edytuj kod]

 • jednostkowa obserwacja. Może to być wektor wartości.
 • parametr obserwacji, tj. Może to być wektor parametrów.
 • hiperparametr parametru, tj. Może to być wektor hiperparametrów.
 • zbiór jednostkowych obserwacji, tj.
 • nowa jednostkowa obserwacja, której rozkład ma być prognozowany.

Wnioskowanie bayesowskie[edytuj | edytuj kod]

 • Rozkład a priori (in. aprioryczny, zaczątkowy[5]) to rozkład parametrów przyjęty przed zaobserwowaniem jakichkolwiek danych, tj. Reprezentuje wiedzę z jaką badacz rozpoczyna badanie.
 • Kryterium wyboru rozkładu a priori może być niejasne. W przypadku niepewności można zastosować rozkłady nieinformacyjne, np. rozkład aprioryczny Jeffreysa lub rozkład jednostajny.
 • Rozkład z próby to rozkład obserwacji, zależnych od ich parametrów, tj. Nazywa się go również wiarygodnością, szczególnie gdy rozpatruje się ją jako funkcję parametrów, tj.
 • Wiarygodność brzegowa (nazywana też dowodem) to rozkład zaobserwowanych danych w gęstości brzegowej względem parametrów, tj.
 • Rozkład a posteriori (in. wynikowy[5]) to rozkład parametrów po uwzględnieniu zaobserwowanych danych. Jest określany przy pomocy twierdzenia Bayesa:

Można to wyrazić słownie jako „rozkład a posteriori jest proporcjonalny do rozkładu a priori pomnożonego przez wiarygodność”, albo „rozkład a posteriori równy jest rozkładowi a priori pomnożonemu przez wiarygodność i podzielonemu przez wiarygodność brzegową”.

Prognozowanie bayesowskie[edytuj | edytuj kod]

 • Rozkład prognostyczny a posteriori to rozkład nowej obserwacji w gęstości krańcowej względem rozkładu a posteriori:
 • Rozkład prognostyczny a priori to, analogicznie, rozkład nowej obserwacji w gęstości krańcowej względem rozkładu a priori:

Rezultatem prognozowania bayesowskiego nie jest punkt, ale cały rozkład prawdopodobieństwa wartości, jakie mogą przyjmować obserwacje.

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Metody bayesowskie są stosowane m.in. w uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, klasyfikacji statystycznej (np. rozpoznawaniu spamu), badaniach naukowych czy prognozach wyborczych, medycznych lub sportowych.

Narzędzia, które pozwalają stosować statystyki bayesowskie w badaniach naukowych, to m.in. wolne i otwarte oprogramowanie takie jak język programowania R oraz zbudowany na bazie R pakiet statystyczny z graficznym interfejsem użytkownika JASP[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Abraham Wald, Statistical Decision Functions, „The Annals of Mathematical Statistics”, 20 (2), 1949, s. 165–205, JSTOR2236853 [dostęp 2017-01-13].
 2. Jesper W. Schneider, Null hypothesis significance tests. A mix-up of two different theories: the basis for widespread confusion and numerous misinterpretations, „Scientometrics”, 102 (1), 2014, s. 411–432, DOI10.1007/s11192-014-1251-5, ISSN 0138-9130 [dostęp 2017-01-13] (ang.).
 3. Leonard J. Savage, The Foundations of Statistics Reconsidered, The Regents of the University of California, 1961 [dostęp 2017-01-13] (ang.).
 4. James O. Berger: Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis. Springer Science & Business Media, 1985-08-21, s. 2. ISBN 978-0-387-96098-2. [dostęp 2017-01-13]. (ang.).
 5. a b Roman J. Nowak, Statystyka dla fizyków, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002, s. 527, ISBN 978-83-01-13702-1 [dostęp 2024-02-18].
 6. JASP. Enigma Theme. [dostęp 2017-01-22]. (ang.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]