Wojciech Piasek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Piasek (ur. 1971 r. w Starachowicach) – polski historyk historiografii, metodolog historii.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W latach 1990-1995 studiował archeologię w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK (indywidualny program studiów w zakresie etnoarcheologii), a w latach 1992-1996 historię w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Doktorat w 2002 na UMK (Historia jako nauka o Człowieku. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli) i habilitacja tamże w 2012 (Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad historiografią PRL).

Jest członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej Chronos/Anthropos. Biblioteka Centrum Badań Antropologii Historii, redaktorem naukowym serii Scientia-Universitas-Memoria, sekretarzem kolegium redakcyjnego serii wydawniczej Homines et Historia, prezesem Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wiceprezesem Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Współinicjator Forum Humanistycznego. Redaktor naczelny pisma Rocznik Antropologii Historii w latach 2011-2016.

Specjalizacje i zainteresowania badawcze: historia historiografii, metodologia historii, antropologia historii, kulturowy status wiedzy historycznej, etnografia myśli historycznej, historiografia PRL. Pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Antropologizowanie historii: studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004.
 • (redakcja) Granice dyscyplin-arne w humanistyce, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.
 • (redakcja) Karol Górski, Społeczne podstawy kultury: zbiór prac, red. wyd. i przedm. Wojciech Piasek, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2006.
 • (redakcja) Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007.
 • (redakcja) Rzeczy i ludzie: humanistyka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2008.
 • (redakcja) Karol Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, red. wyd. Wojciech Piasek, Wojciech Szramowski, przedm. Wojciech Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008.
 • (redakcja) Antropologizowanie humanistyki: zjawisko, proces, perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2009.
 • (redakcja) "Zwroty" badawcze w humanistyce: konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2010.
 • Historia jako wiedza lokalna: "antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.
 • (redakcja) Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne t. 4, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014
 • (redakcja) Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, red. K. Maliszewski, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015
 • (redakcja) Jerzy Wojtowicz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej, edycja i wstęp W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
 • (redakcja) Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie - indywidualny przypadek historiograficzny, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
 • (redakcja) Historia - Klimat - Przyroda. Perspektywa antropocentryczna, red. P. Oliński, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.
 • Anthropologising History: a Historiographic and Methodological Case Study of Witold Kula, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018.
 • Notatki z etnografii myśli współczesnej w dziedzinie historii. Informacje etnograficzne, diagnozy i wielkie kwestie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019.
 • (redakcja) Niewidza(l)nie. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, A. Derra, A. M. Kola, W. Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020.
 • (redakcja) Archiwistyka - Archiwum - Kultura. Antologia, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2020.
 • (redakcja) Interpretacje przyrody w przeszłości, red. P. Oliński, W. Piasek, R. Piętka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2020.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]