Wojskowa Straż Pożarna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wóz bojowy lotniskowej Wojskowej Straży Pożarnej z Malborka.

Wojskowa Straż Pożarna – zawodowa, umundurowana, jednostka ochrony przeciwpożarowej funkcjonująca w strukturach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, która podlega Ministrowi obrony narodowej. W Siłach Zbrojnych RP funkcjonuje 91 wojskowych straży pożarnych, w tym 16 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym[1].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

 • kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach wojskowych
 • likwidacja pożarów na terenach i obiektach wojskowych
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
 • profilaktyka przeciwpożarowa
 • współpraca i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi.

Stan osobowy[edytuj | edytuj kod]

Służba jest podobna do tej, jaką pełnią funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Do tej służby wybierani są przede wszystkim poborowi, którzy w swoim życiu mieli już kontakt z działalnością pożarniczą, np. w ochotniczej straży pożarnej. W większości jednak są to już dobrze wyszkoleni i wyposażeni pracownicy cywilni wojska. W zależności od miejsca stacjonowania jednostki wojskowej oraz występującego w niej zagrożenia pożarowego, a także możliwości udzielania pomocy przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, w jednostce może być utworzona wojskowa straż pożarna I, II, III lub IV kategorii. Jednak obecnie nie zostały jeszcze określone kryteria kwalifikacji straży do poszczególnych kategorii. Na komendanta WSP wyznacza się żołnierza zawodowego posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, a w przypadku straży pożarnych, w której służbę pełnią strażacy PSP lub są zatrudnieni pracownicy wojska, można wyznaczyć również strażaka PSP.

Przydział do WSP[edytuj | edytuj kod]

W wojskowych strażach pożarnych służą żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy wojska. Do WSP wyznacza się żołnierzy z kategorią zdrowia „A” o dobrej sprawności fizycznej. Skład osobowy nie powinien podlegać zmianom. Na miejsce odchodzących do rezerwy lub przenoszonych do innych pododdziałów niezwłocznie wyznacza się inne osoby. Pracownicy wojska zatrudnieni na stanowiskach w WSP muszą posiadać kwalifikacje zawodowe określone odrębnymi przepisami.

Szkolenie[edytuj | edytuj kod]

W przypadku braku kwalifikacji osoby te kierowane są na przeszkolenie do Szkoły Młodszych Specjalistów Pożarnictwa (SMSP) lub na odpowiedni kurs do ośrodka szkolenia PSP. Środki finansowe na szkolenie zabezpiecza dowódca jednostki, w której straż pożarna jest utworzona. Komendantów, dowódców drużyn i kierowców WSP szkoli się w SMSP, natomiast pozostały skład osobowy w jednostce według obowiązującego programu szkolenia. Szkoła Młodszych Specjalistów Pożarnictwa znajduje się w etacie Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki w Grudziądzu i nie znajduje się na chwilę obecną w strukturach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. W związku z tym Szefowi Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podlega tylko pod względem merytorycznym.

Szkoła posiada status szkoły podoficerskiej (żołnierzy służby zasadniczej) i szkoli w specjalnościach:

 • podoficerów zasadniczej służby wojskowej – dowódców drużyn wojskowych straży pożarnych
 • podoficerów zasadniczej służby wojskowej – dowódców drużyn na potrzeby Centralnego Ośrodka Szkolenia Młodszych Specjalistów Logistyki

Szkoła szkoli również żołnierzy na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej na kursach w specjalnościach:

 1. przekwalifikowania żołnierzy zawodowych na specjalność pożarniczą – komendantów wojskowych straży pożarnych;
 2. dowódców drużyn wojskowych straży pożarnych;
 3. kierowców samochodów pożarniczych na mechaników autopomp i motopomp.

Lotniskowa Wojskowa Straż Pożarna[edytuj | edytuj kod]

W strukturach WOP znajdują się także specjalistyczne jednostki organizacyjne Wojskowej Straży Pożarnej znajdujące się na lotniskach wojskowych które spełniają podobne zadania do cywilnych jednostek Lotniskowej Straży Pożarnej[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa. [dostęp 2018-02-26].
 2. Na Okęciu powstanie nowa strażnica WSP. strażacki.pl, 19.01.2018.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]