Wolny słuchacz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wolny słuchacz – osoba, która:

 • zdała egzamin wstępny na uczelnię,
 • nie została przyjęta z powodu braku miejsc, jednak
 • uzyskała zgodę władz uczelni na:
  • uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych,
  • korzystanie z pracowni, laboratoriów, pomocy naukowych, bibliotek i innych pomieszczeń oraz urządzeń uczelni,
  • zaliczanie przedmiotów i przystępowania do egzaminów.

Szczegółowe zasady statusu wolnego słuchacza ustalają uczelnie. Zwykle odbywanie studiów w charakterze wolnego słuchacza jest odpłatne.

Wolny słuchacz nie posiada pełnych uprawnień, które mają regularni studenci:

 • nie otrzymuje legitymacji studenckiej i indeksu;
 • potwierdzenie zdanych egzaminów i zaliczeń uzyskuje w karcie egzaminacyjnej wystawionej przez dziekanat
 • nie ma prawa do:
  • świadczeń z funduszu pomocy materialnej (stypendium);
  • do korzystania ze świadczeń akademickiej służby zdrowia,
  • do ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Wolnego słuchacza obowiązuje taki sam jak studenta tok studiów, jednak bez prawa do:

 • powtarzania roku,
 • warunkowego wpisu na podjęcie studiów na semestrze następnym,
 • wznowienia studiów,
 • studiowania według indywidualnego planu i programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów,
 • urlopów długoterminowych w ciągu roku akademickiego.

Wolny słuchacz, po zaliczeniu pierwszego roku zostaje wpisany do rejestru studentów, składa ślubowanie i nabywa wszystkie prawa studenta wynikające ze statutu uczelni oraz regulaminu studiów.