Wskaźnik demokracji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wskaźnik demokracji 2021:
Demokracje pełne:

     9,01–10

     8,01–9

Demokracje wadliwe:

     7,01–8

     6,01–7

     Brak danych

Systemy hybrydowe:

     5,01–6

     4,01–5

Systemy autorytarne:

     3,01–4

     2,01–3

     0–2

Wskaźnik demokracji (ang. Democracy Index) – indeks opracowywany przez Economist Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z tygodnikiem „The Economist”) opisujący stan demokracji w 167 krajach świata.

Wskaźnik demokracji opiera się na 60 wskaźnikach pogrupowanych w pięciu różnych kategoriach: proces wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie rządu, udział polityczny oraz kultura polityczna. Na podstawie końcowych wyników kraje dzielone są na „demokracje pełne”, „demokracje wadliwe”, „systemy hybrydowe” oraz na „systemy autorytarne”.

Wskaźnik demokracji po raz pierwszy opracowany został w 2006. Do 2010 publikowany był co dwa lata, następnie zaczął być opracowywany co roku.

Metodologia[edytuj | edytuj kod]

Wskaźnik demokracji jest średnią ważoną na podstawie odpowiedzi na 60 pytań, z których każde posiada dwie lub trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Większość odpowiedzi to oceny ekspertów[a]; niektóre odpowiedzi są uzupełniane na podstawie badań opinii publicznej – wykorzystywane są m.in. badania World Values Survey, Instytutu Gallupa, Eurobarometru i krajowe. W przypadku krajów, dla których brakuje wyników takich badań, do uzupełnienia odpowiedzi wykorzystuje się wyniki badań opinii publicznej z podobnych krajów oraz odpowiedzi ekspertów[2].

Pytania są rozmieszczone w pięciu kategoriach – „proces wyborczy i pluralizm” (ang. electoral process and pluralism), „swobody obywatelskie” (ang. civil liberties), „funkcjonowanie rządu” (ang. the functioning of government), „udział polityczny” (ang. political participation) oraz „kultura polityczna” (ang. political culture). Każda odpowiedź jest kodowana jako 0, 1 lub (w przypadku trzech możliwych odpowiedzi) również jako 0,5. W kilku przypadkach udzielenie w jednym pytaniu odpowiedzi punktowanej jako zero skutkuje automatycznym otrzymaniem 0 punktów w odpowiedzi na inne pytanie, przykładowo: udzielenie odpowiedzi 0 (nie) na pytanie „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób wolny?” skutkuje otrzymaniem 0 punktów za następne pytanie: „Czy wybory do krajowego organu ustawodawczego oraz na szefa rządu są przeprowadzane w sposób uczciwy?”. Punkty za odpowiedzi są następnie w każdej kategorii sumowane, mnożone przez dziesięć oraz dzielone przez łączną liczbę pytań. Modyfikacja wyników dla danej kategorii następuje w przypadku nieotrzymania odpowiedzi 1 w następujących obszarach uznanych za kluczowe dla demokracji:

 1. Wolność i uczciwość wyborów,
 2. Bezpieczeństwo wyborców,
 3. Wpływ obcych mocarstw na rząd,
 4. Zdolność administracji państwowej do wprowadzania regulacji prawnych w życie[2].

W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 lub 0,5 na pierwsze trzy pytania, od wyniku odpowiedniej kategorii („proces wyborczy i pluralizm” lub „funkcjonowanie rządu”) odejmuje się 1 lub 0,5 punkta. W przypadku uzyskania odpowiedzi 0 na czwarte pytanie, od wyniku kategorii „funkcjonowanie rządu” odejmowany jest 1 punkt[2].

Z sumy punktów uzyskanych w pięciu kategoriach oblicza się średnią dla danego kraju. Wskaźnik ten, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, decyduje o końcowej klasyfikacji danego kraju:

 • Demokracje pełne (ang. Full democracies, od 8 do 10) – kraje, w których podstawowe swobody obywatelskie i wolności polityczne są przestrzegane, a ponadto wzmacniane przez kulturę polityczną, sprzyjającą rozkwitowi demokracji. Funkcjonowanie rządu jest zadowalające, media są różnorodne i niezależne, istnieją skuteczne mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej, sądownictwo jest niezawisłe, a jego wyroki egzekwowane. Problemy w funkcjonowaniu demokracji w tych krajach są ograniczone[2].
 • Demokracje wadliwe (ang. Flawed democracies, od 6 do 7,9) – kraje, w których wybory przeprowadzane są w sposób uczciwy i wolny, a mimo problemów (np. naruszeń wolności mediów) podstawowe swobody obywatelskie są przestrzegane. Demokracje tych krajów mają jednak swoje istotne słabe strony – zauważalne są m.in. problemy z funkcjonowaniem rządu, słabo rozwinięta kultura polityczna oraz niski poziom uczestnictwa w życiu politycznym[2].
 • Systemy hybrydowe (ang. Hybrid regimes, od 4 do 5,9) – kraje, w których podczas wyborów mają miejsce znaczące nieprawidłowości, przez które wybory często nie mogą zostać uznane zarówno za wolne, jak i uczciwe. Zazwyczaj w krajach tych rządy wywierają presję na opozycję polityczną, dochodzi do prześladowań oraz wywierania nacisków na dziennikarzy, sądownictwo nie jest niezawisłe, korupcja jest powszechna, a społeczeństwo obywatelskie mało aktywne. Kultura polityczna, funkcjonowanie rządu oraz poziom uczestnictwa w życiu politycznym są na jeszcze gorszym poziomie, niż w przypadku demokracji wadliwych[2].
 • Systemy autorytarne (ang. Authoritarian regimes, poniżej 4) – wiele z tych krajów to dyktatury. W krajach tych pluralizm polityczny nie istnieje lub jest poważnie ograniczony, naruszenia swobód obywatelskich są powszechne, wybory (jeżeli mają miejsce) nie są wolne i uczciwe, a sądownictwo nie jest niezawisłe. Mogą w nich istnieć konwencjonalne instytucje demokratyczne, jednak nie mają one większego znaczenia. Media zazwyczaj są własnością państwa lub są kontrolowane przez grupy związane z rządem, cenzura jest wszechobecna a krytyka wobec rządu tłumiona[2].

Wskaźnik według ustroju[edytuj | edytuj kod]

Typ ustroju 2015[2] 2020[3]
Liczba państw % państw % światowej populacji Liczba państw % państw % światowej populacji
Demokracje pełne 20 12 8,9 23 13,8 8,4
Demokracje wadliwe 59 35,3 39,5 52 31,1 41
Systemy hybrydowe 37 22,2 17,5 35 21 15
Systemy autorytarne 51 30,5 34,1 57 34,1 35,6

Światowa populacja odnosi się do ogółu ludności 167 krajów, które są objęte badaniem. Niektóre mikropaństwa nie są brane pod uwagę w badaniu[b].

Wskaźnik w 2020[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zmiana pozycji[c] Kraj Typ ustroju Proces wyborczy i pluralizm Funkcjonowanie rządu Udział polityczny Kultura polityczna Swobody obywatelskie Ogólna ocena Zmiana oceny[c]
1 Steady2.svg  Norwegia Demokracja pełna 10,00 9,64 10,00 10,00 9,41 9,81 Decrease2.svg 0,06
2 Steady2.svg  Islandia Demokracja pełna 10,00 8,57 8,89 10,00 9,41 9,37 Decrease2.svg 0,21
3 Steady2.svg  Szwecja Demokracja pełna 9,58 9,29 8,33 10,00 9,12 9,26 Decrease2.svg 0,13
4 Steady2.svg  Nowa Zelandia Demokracja pełna 10,00 8,93 8,89 8,75 9,71 9,25 Decrease2.svg 0,01
5 Increase2.svg 2  Kanada Demokracja pełna 9,58 8,93 8,89 9,38 9,41 9,24 Increase2.svg 0,02
6 Decrease2.svg 1  Finlandia Demokracja pełna 10,00 8,93 8,89 8,75 9,41 9,20 Decrease2.svg 0,05
7 Steady2.svg  Dania Demokracja pełna 10,00 8,93 8,33 9,38 9,12 9,15 Decrease2.svg 0,07
8 Decrease2.svg 2  Irlandia Demokracja pełna 10,00 7,86 8,33 9,38 9,71 9,05 Decrease2.svg 0,19
9 Steady2.svg  Australia Demokracja pełna 10,00 8,57 7,78 8,75 9,71 8,96 Decrease2.svg 0,13
10 Increase2.svg 2  Holandia Demokracja pełna 9,58 9,29 8,33 8,75 8,82 8,96 Decrease2.svg 0,05
11 Increase2.svg 20  Tajwan Demokracja pełna 10,00 9,64 7,22 8,13 9,71 8,94 Increase2.svg 1,21
12 Decrease2.svg 2  Szwajcaria Demokracja pełna 9,58 8,57 7,78 9,38 8,82 8,83 Decrease2.svg 0,20
13 Decrease2.svg 1  Luksemburg Demokracja pełna 10,00 8,57 6,67 8,75 9,71 8,68 Decrease2.svg 0,13
14 Decrease2.svg 1  Niemcy Demokracja pełna 9,58 8,21 8,33 8,13 9,12 8,67 Decrease2.svg 0,01
15 Steady2.svg  Urugwaj Demokracja pełna 10,00 8,57 6,67 8,13 9,71 8,61 Increase2.svg 0,23
16 Decrease2.svg 2  Wielka Brytania Demokracja pełna 10,00 7,50 8,89 7,50 8,82 8,54 Increase2.svg 0,02
17 Increase2.svg 4  Chile Demokracja pełna 9,58 8,21 6,67 8,13 8,82 8,28 Increase2.svg 0,20
18 Decrease2.svg 2  Austria Demokracja pełna 9,58 7,50 8,33 6,88 8,53 8,16 Decrease2.svg 0,13
18 Increase2.svg 1  Kostaryka Demokracja pełna 9,58 6,79 7,22 7,50 9,71 8,16 Increase2.svg 0,03
20 Decrease2.svg 2  Mauritius Demokracja pełna 9,17 7,86 6,11 8,75 8,82 8,14 Decrease2.svg 0,08
21 Increase2.svg 3  Japonia Demokracja pełna 8,75 8,57 6,67 8,13 8,53 8,13 Increase2.svg 0,14
22 Decrease2.svg 6  Hiszpania Demokracja pełna 9,58 7,14 7,22 8,13 8,53 8,12 Decrease2.svg 0,17
23 Steady2.svg  Korea Południowa Demokracja pełna 9,17 8,21 7,22 7,50 7,94 8,01 Increase2.svg 0,01
24 Decrease2.svg 4  Francja Demokracja wadliwa 9,58 7,50 7,78 6,88 8,24 7,99 Decrease2.svg 0,13
25 Steady2.svg  Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa 9,17 6,79 8,89 6,25 8,53 7,92 Decrease2.svg 0,04
26 Decrease2.svg 4  Portugalia Demokracja wadliwa 9,58 7,50 6,11 7,50 8,82 7,90 Decrease2.svg 0,13
27 Steady2.svg  Estonia Demokracja wadliwa 9,58 7,86 6,67 6,88 8,24 7,84 Decrease2.svg 0,06
27 Increase2.svg 1  Izrael Demokracja wadliwa 9,17 7,50 9,44 7,50 5,59 7,84 Decrease2.svg 0,02
29 Increase2.svg 6  Włochy Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 7,50 7,94 7,74 Increase2.svg 0,22
30 Decrease2.svg 4  Malta Demokracja wadliwa 9,17 6,79 6,11 8,13 8,24 7,68 Decrease2.svg 0,27
31 Increase2.svg 1  Czechy Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,67 7,50 8,53 7,67 Decrease2.svg 0,02
32 Decrease2.svg 2  Republika Zielonego Przylądka Demokracja wadliwa 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 7,65 Decrease2.svg 0,13
33 Decrease2.svg 4  Botswana Demokracja wadliwa 9,17 6,79 6,11 7,50 8,53 7,62 Decrease2.svg 0,19
34 Steady2.svg  Cypr Demokracja wadliwa 9,17 5,36 7,22 7,50 8,53 7,56 Decrease2.svg 0,03
35 Increase2.svg 1  Słowenia Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 6,25 8,24 7,54 Increase2.svg 0,04
36 Decrease2.svg 3  Belgia Demokracja wadliwa 9,58 7,86 5,00 6,88 8,24 7,51 Decrease2.svg 0,13
37 Increase2.svg 2  Grecja Demokracja wadliwa 9,58 5,21 6,11 7,50 8,53 7,39 Decrease2.svg 0,04
38 Steady2.svg  Łotwa Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,67 5,63 8,24 7,24 Decrease2.svg 0,25
39 Increase2.svg 4  Malezja Demokracja wadliwa 9,58 7,86 6,67 6,25 5,59 7,19 Increase2.svg 0,03
40 Increase2.svg 6  Panama Demokracja wadliwa 9,58 6,43 7,22 5,00 7,65 7,18 Increase2.svg 0,13
41 Increase2.svg 2  Trynidad i Tobago Demokracja wadliwa 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 7,16 Steady2.svg
42 Increase2.svg 8  Jamajka Demokracja wadliwa 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53 7,13 Increase2.svg 0,17
42 Decrease2.svg 6  Litwa Demokracja wadliwa 9,58 6,07 5,56 5,63 8,82 7,13 Decrease2.svg 0,37
44 Decrease2.svg 3  Timor Wschodni Demokracja wadliwa 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 7,06 Decrease2.svg 0,13
45 Decrease2.svg 5  Południowa Afryka Demokracja wadliwa 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 7,05 Decrease2.svg 0,19
46 Decrease2.svg 1  Kolumbia Demokracja wadliwa 9,17 6,43 6,67 5,00 7,94 7,04 Decrease2.svg 0,09
47 Decrease2.svg 5  Słowacja Demokracja wadliwa 9,58 6,43 5,56 5,63 7,65 6,97 Decrease2.svg 0,20
48 Steady2.svg  Argentyna Demokracja wadliwa 9,17 5,36 6,67 5,63 7,94 6,95 Decrease2.svg 0,07
49 Increase2.svg 3  Brazylia Demokracja wadliwa 9,58 5,36 6,11 5,63 7,94 6,92 Increase2.svg 0,04
50 Increase2.svg 7  Polska Demokracja wadliwa 9,17 5,71 6,67 5,63 7,06 6,85 Increase2.svg 0,23
51 Decrease2.svg 2  Surinam Demokracja wadliwa 9,58 6,07 6,11 5,00 7,35 6,82 Decrease2.svg 0,16
52 Decrease2.svg 5  Bułgaria Demokracja wadliwa 9,17 5,71 7,22 4,38 7,06 6,71 Decrease2.svg 0,32
53 Decrease2.svg 2  Indie Demokracja wadliwa 8,67 7,14 6,67 5,00 5,59 6,61 Decrease2.svg 0,29
54 Decrease2.svg 1  Tunezja Demokracja wadliwa 9,17 5,36 7,22 5,63 5,59 6,59 Decrease2.svg 0,13
55 Decrease2.svg 1  Filipiny Demokracja wadliwa 9,17 5,00 7,78 4,38 6,47 6,56 Decrease2.svg 0,08
55 Steady2.svg  Węgry Demokracja wadliwa 8,33 6,43 5,00 6,25 6,76 6,56 Decrease2.svg 0,07
57 Increase2.svg 1  Peru Demokracja wadliwa 8,75 5,36 5,56 5,63 7,35 6,53 Decrease2.svg 0,07
58 Increase2.svg 7  Namibia Demokracja wadliwa 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 6,52 Increase2.svg 0,09
59 Steady2.svg  Chorwacja Demokracja wadliwa 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 6,50 Decrease2.svg 0,07
59 Decrease2.svg 4  Ghana Demokracja wadliwa 8,33 5,36 6,67 6,25 5,88 6,50 Decrease2.svg 0,13
61 Increase2.svg 1  Mongolia Demokracja wadliwa 8,75 5,71 5,56 5,63 6,76 6,48 Decrease2.svg 0,02
62 Increase2.svg 1  Rumunia Demokracja wadliwa 9,17 5,36 6,67 3,75 7,06 6,40 Decrease2.svg 0,09
63 Decrease2.svg 3  Dominikana Demokracja wadliwa 9,17 4,29 6,11 5,00 7,06 6,32 Decrease2.svg 0,22
64 Decrease2.svg 4  Lesotho Demokracja wadliwa 9,17 4,14 6,11 5,63 6,47 6,30 Decrease2.svg 0,24
64 Steady2.svg  Indonezja Demokracja wadliwa 7,92 7,50 6,11 4,38 5,59 6,30 Decrease2.svg 0,18
66 Steady2.svg  Serbia Demokracja wadliwa 8,25 5,36 6,67 3,75 7,06 6,22 Decrease2.svg 0,19
67 Increase2.svg 3  Paragwaj Demokracja wadliwa 8,75 5,71 5,00 4,38 7,06 6,18 Decrease2.svg 0,06
68 Increase2.svg 1  Sri Lanka Demokracja wadliwa 7,00 5,71 5,56 6,25 6,18 6,14 Decrease2.svg 0,13
69 Decrease2.svg 2  Ekwador Demokracja wadliwa 8,75 5,00 6,67 3,75 6,47 6,13 Decrease2.svg 0,20
70 Increase2.svg 4  Papua-Nowa Gwinea Demokracja wadliwa 6,92 6,07 3,33 6,25 7,94 6,10 Increase2.svg 0,07
71 Increase2.svg 8  Albania Demokracja wadliwa 7,00 5,36 4,44 6,25 7,35 6,08 Increase2.svg 0,19
72 Increase2.svg 1  Meksyk Demokracja wadliwa 7,83 5,71 7,78 3,13 5,88 6,07 Decrease2.svg 0,02
73 Decrease2.svg 5  Tajlandia Demokracja wadliwa 7,00 5,00 6,67 6,25 5,29 6,04 Decrease2.svg 0,28
74 Increase2.svg 1  Singapur Demokracja wadliwa 4,83 7,86 4,44 6,25 6,76 6,03 Increase2.svg 0,01
75 Decrease2.svg 4  Gujana Demokracja wadliwa 6,50 5,36 6,11 5,00 7,06 6,01 Decrease2.svg 0,14
76 Increase2.svg 4  Bangladesz System hybrydowy 7,42 6,07 6,11 5,63 4,71 5,99 Increase2.svg 0,11
77 Decrease2.svg 6  Salwador System hybrydowy 9,17 4,29 6,11 3,75 6,18 5,90 Decrease2.svg 0,25
78 Decrease2.svg 1  Macedonia Północna System hybrydowy 7,42 5,71 6,11 3,13 7,06 5,89 Decrease2.svg 0,08
79 Decrease2.svg 1  Ukraina System hybrydowy 8,25 2,71 7,22 5,00 5,88 5,81 Decrease2.svg 0,09
80 Increase2.svg 3  Mołdawia System hybrydowy 7,00 4,64 6,11 4,38 6,76 5,78 Increase2.svg 0,03
81 Increase2.svg 3  Czarnogóra System hybrydowy 7,42 5,71 6,11 3,13 6,47 5,77 Increase2.svg 0,12
82 Increase2.svg 5  Malawi System hybrydowy 7,00 4,29 5,00 6,25 6,18 5,74 Increase2.svg 0,24
83 Decrease2.svg 2  Fidżi System hybrydowy 6,58 5,00 6,11 5,63 5,29 5,72 Decrease2.svg 0,13
84 Increase2.svg 7  Bhutan System hybrydowy 8,75 6,79 3,33 5,00 4,71 5,71 Increase2.svg 0,41
85 Steady2.svg  Madagaskar System hybrydowy 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71 5,70 Increase2.svg 0,06
86 Decrease2.svg 4  Senegal System hybrydowy 6,08 5,71 4,44 6,25 5,88 5,67 Decrease2.svg 0,18
87 Decrease2.svg 12  Hongkong System hybrydowy 3,17 3,64 5,00 7,50 8,53 5,57 Decrease2.svg 0,45
88 Increase2.svg 1  Honduras System hybrydowy 7,83 4,29 4,44 4,38 5,88 5,36 Decrease2.svg 0,06
89 Decrease2.svg 3  Armenia System hybrydowy 7,50 5,00 6,11 3,13 5,00 5,35 Decrease2.svg 0,19
90 Decrease2.svg 2  Liberia System hybrydowy 7,42 2,71 5,56 5,63 5,29 5,32 Decrease2.svg 0,13
91 Decrease2.svg 2  Gruzja System hybrydowy 7,83 3,57 6,11 3,75 5,29 5,31 Decrease2.svg 0,11
92 Steady2.svg  Nepal System hybrydowy 4,83 5,36 5,00 5,63 5,29 5,22 Decrease2.svg 0,06
93 Increase2.svg 2  Tanzania System hybrydowy 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41 5,10 Decrease2.svg 0,06
94 Increase2.svg 10  Boliwia System hybrydowy 6,08 3,57 6,11 3,75 5,88 5,08 Increase2.svg 0,24
95 Decrease2.svg 1  Kenia System hybrydowy 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 5,05 Decrease2.svg 0,13
96 Steady2.svg  Maroko System hybrydowy 5,25 4,64 5,56 5,63 4,12 5,04 Decrease2.svg 0,06
97 Decrease2.svg 4  Gwatemala System hybrydowy 6,92 3,93 5,00 3,13 5,88 4,97 Decrease2.svg 0,29
98 Increase2.svg 1  Uganda System hybrydowy 4,33 3,21 5,00 6,88 5,29 4,94 Decrease2.svg 0,08
99 Decrease2.svg 2  Zambia System hybrydowy 4,75 2,93 3,89 6,88 5,88 4,86 Decrease2.svg 0,23
99 Increase2.svg 3  Sierra Leone System hybrydowy 6,58 2,86 3,33 6,25 5,29 4,86 Steady2.svg
101 Increase2.svg 1  Bośnia i Hercegowina System hybrydowy 7,00 2,93 5,56 3,13 5,59 4,84 Decrease2.svg 0,02
102 Decrease2.svg 5  Benin System hybrydowy 3,33 5,36 3,89 5,63 4,71 4,58 Decrease2.svg 0,51
103 Increase2.svg 4  Gambia System hybrydowy 4,00 4,29 4,44 5,63 4,12 4,49 Increase2.svg 0,16
104 Increase2.svg 6  Turcja System hybrydowy 3,50 5,36 5,56 5,63 2,35 4,48 Increase2.svg 0,39
105 Increase2.svg 3  Pakistan System hybrydowy 5,67 5,36 3,33 2,50 4,71 4,31 Increase2.svg 0,06
106 Decrease2.svg 1  Haiti System hybrydowy 4,75 1,71 2,78 6,25 5,59 4,22 Decrease2.svg 0,35
107 Decrease2.svg 6  Kirgistan System hybrydowy 4,75 2,93 5,56 3,13 4,71 4,21 Decrease2.svg 0,67
108 Decrease2.svg 2  Liban System hybrydowy 3,50 1,50 6,67 5,00 4,12 4,16 Decrease2.svg 0,20
109 Increase2.svg 2  Wybrzeże Kości Słoniowej System hybrydowy 4,33 2,86 3,89 5,63 3,82 4,11 Increase2.svg 0,06
110 Decrease2.svg 1  Nigeria System hybrydowy 5,17 3,57 3,89 3,75 4,12 4,10 Decrease2.svg 0,02
111 Decrease2.svg 11  Mali System autorytarny 5,17 0,00 4,44 5,63 4,41 3,93 Decrease2.svg 0,99
112 Increase2.svg 4  Mauretania System autorytarny 3,50 3,57 5,00 3,13 4,41 3,92 Steady2.svg
113 Increase2.svg 4  Palestyna System autorytarny 3,33 0,14 7,78 4,38 3,53 3,83 Decrease2.svg 0,06
114 Steady2.svg  Kuwejt System autorytarny 3,58 3,93 3,89 4,38 3,24 3,80 Decrease2.svg 0,13
115 Decrease2.svg 2  Algieria System autorytarny 3,08 2,50 4,44 5,00 3,82 3,77 Decrease2.svg 0,24
116 Decrease2.svg 4  Burkina Faso System autorytarny 3,00 2,36 4,44 5,00 3,82 3,73 Decrease2.svg 0,31
117 Increase2.svg 2  Angola System autorytarny 2,25 2,86 5,56 5,00 2,65 3,66 Decrease2.svg 0,06
118 Steady2.svg  Irak System autorytarny 5,25 0,00 6,67 5,00 1,18 3,62 Decrease2.svg 0,12
118 Decrease2.svg 4  Jordania System autorytarny 2,67 3,93 3,89 4,38 3,24 3,62 Decrease2.svg 0,31
120 Increase2.svg 2  Nikaragua System autorytarny 0,42 2,86 5,00 5,63 4,12 3,60 Increase2.svg 0,05
121 Steady2.svg  Gabon System autorytarny 2,58 1,86 4,44 5,00 3,82 3,54 Decrease2.svg 0,07
122 Decrease2.svg 2  Mozambik System autorytarny 2,58 1,43 5,00 5,00 3,53 3,51 Decrease2.svg 0,14
123 Increase2.svg 2  Etiopia System autorytarny 0,42 3,57 5,56 5,00 2,35 3,38 Decrease2.svg 0,06
124 Increase2.svg 10  Rosja System autorytarny 2,17 2,14 5,00 3,13 4,12 3,31 Increase2.svg 0,20
125 Increase2.svg 2  Niger System autorytarny 2,92 1,14 3,33 4,38 4,71 3,29 Steady2.svg
126 Increase2.svg 2  Katar System autorytarny 0,00 4,29 2,78 5,63 3,53 3,24 Increase2.svg 0,05
127 Increase2.svg 2  Zimbabwe System autorytarny 0,00 2,50 4,44 5,63 3,24 3,16 Steady2.svg
128 Increase2.svg 11  Kazachstan System autorytarny 0,50 3,21 5,00 3,75 3,24 3,14 Increase2.svg 0,20
129 Increase2.svg 5  Kongo System autorytarny 2,17 2,50 3,89 3,75 3,24 3,11 Steady2.svg
130 Decrease2.svg 6  Kambodża System autorytarny 0,00 3,93 3,89 5,63 2,06 3,10 Decrease2.svg 0,43
130 Decrease2.svg 1  Rwanda System autorytarny 1,42 4,29 2,78 4,38 2,65 3,10 Decrease2.svg 0,06
132 Decrease2.svg 1  Komory System autorytarny 2,08 2,21 3,89 3,75 3,53 3,09 Decrease2.svg 0,06
133 Decrease2.svg 1  Eswatini System autorytarny 0,92 2,86 2,78 5,63 3,24 3,08 Decrease2.svg 0,06
133 Increase2.svg 4  Gwinea System autorytarny 3,50 0,43 4,44 4,38 2,65 3,08 Decrease2.svg 0,06
135 Decrease2.svg 13  Mjanma System autorytarny 1,75 3,93 2,78 4,38 2,35 3,04 Decrease2.svg 0,51
136 Increase2.svg 1  Oman System autorytarny 0,08 3,93 2,78 4,38 3,82 3,00 Decrease2.svg 0,06
137 Decrease2.svg 1  Wietnam System autorytarny 0,00 2,86 3,89 5,63 2,35 2,94 Decrease2.svg 0,14
138 Decrease2.svg 1  Egipt System autorytarny 1,33 3,21 3,33 5,00 1,76 2,93 Decrease2.svg 0,13
139 Increase2.svg 2  Afganistan System autorytarny 3,42 0,64 3,89 2,50 3,82 2,85 Steady2.svg
140 Increase2.svg 3  Kuba System autorytarny 0,00 3,57 3,33 4,38 2,94 2,84 Steady2.svg
141 Decrease2.svg 15  Togo System autorytarny 3,17 1,79 3,33 5,00 3,24 2,80 Decrease2.svg 0,50
142 Decrease2.svg 1  Kamerun System autorytarny 1,67 2,14 3,33 4,38 2,35 2,77 Decrease2.svg 0,08
143 Decrease2.svg 3  Wenezuela System autorytarny 0,00 1,79 5,00 4,38 2,65 2,76 Decrease2.svg 0,04
144 Steady2.svg  Dżibuti System autorytarny 0,42 1,29 3,89 5,63 2,35 2,71 Decrease2.svg 0,06
145 Steady2.svg  Zjednoczone Emiraty Arabskie System autorytarny 0,00 3,93 2,22 5,00 2,65 2,70 Decrease2.svg 0,06
146 Steady2.svg  Azerbejdżan System autorytarny 0,50 2,86 3,33 3,75 2,94 2,68 Decrease2.svg 0,07
147 Increase2.svg 1  Gwinea Bissau System autorytarny 4,92 0,00 2,78 3,13 2,35 2,63 Steady2.svg
148 Increase2.svg 2  Białoruś System autorytarny 0,00 2,00 3,89 5,00 2,06 2,59 Increase2.svg 0,11
149 Decrease2.svg 2  Sudan System autorytarny 0,00 1,79 4,44 5,00 1,47 2,54 Decrease2.svg 0,16
150 Decrease2.svg 1  Bahrajn System autorytarny 0,83 2,71 2,78 4,38 1,76 2,49 Decrease2.svg 0,06
151 Increase2.svg 2  Chiny System autorytarny 0,00 4,29 2,78 3,13 1,18 2,27 Increase2.svg 0,01
152 Decrease2.svg 1  Iran System autorytarny 0,00 2,50 3,89 3,13 1,47 2,20 Decrease2.svg 0,18
153 Decrease2.svg 1  Erytrea System autorytarny 0,00 2,14 0,56 6,88 1,18 2,15 Decrease2.svg 0,22
154 Steady2.svg  Burundi System autorytarny 0,00 0,00 3,33 5,00 2,35 2,14 Decrease2.svg 0,01
155 Increase2.svg 2  Uzbekistan System autorytarny 0,08 1,86 2,78 5,00 0,88 2,12 Increase2.svg 0,11
156 Increase2.svg 3  Arabia Saudyjska System autorytarny 0,00 3,57 2,22 3,13 1,47 2,08 Increase2.svg 0,15
157 Decrease2.svg 1  Libia System autorytarny 0,00 0,00 3,33 3,75 2,65 1,95 Decrease2.svg 0,07
157 Steady2.svg  Jemen System autorytarny 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 1,95 Steady2.svg
159 Steady2.svg  Tadżykistan System autorytarny 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 1,94 Increase2.svg 0,01
160 Increase2.svg 1  Gwinea Równikowa System autorytarny 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 1,92 Steady2.svg
161 Decrease2.svg 6  Laos System autorytarny 0,00 2,86 1,67 3,75 0,59 1,77 Decrease2.svg 0,37
162 Steady2.svg  Turkmenistan System autorytarny 0,00 0,79 2,22 5,00 0,59 1,72 Steady2.svg
163 Steady2.svg  Czad System autorytarny 0,00 0,00 1,67 3,75 2,35 1,55 Decrease2.svg 0,06
164 Steady2.svg  Syria System autorytarny 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 1,43 Steady2.svg
165 Steady2.svg  Republika Środkowoafrykańska System autorytarny 1,25 0,00 1,11 1,88 2,35 1,32 Steady2.svg
166 Steady2.svg  Demokratyczna Republika Konga System autorytarny 0,00 0,00 1,67 3,13 0,88 1,13 Steady2.svg
167 Steady2.svg  Korea Północna System autorytarny 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 1,08 Steady2.svg

Źródło:[3]

Wskaźnik według kraju i regionu[edytuj | edytuj kod]

Podział na regiony został ustalony przez Economist Intelligence Unit.

Miejsce (2020) Kraj Typ ustroju 2006[4] 2008[5] 2010[6] 2011[7] 2012[8] 2013[9] 2014[10] 2015[2] 2016[11] 2017[12] 2018[13] 2019[14] 2020[3]
 
Ameryka Północna
5  Kanada Demokracja pełna 9,07 9,07 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,15 9,15 9,15 9,22 9,24
25  Stany Zjednoczone Demokracja wadliwa 8,22 8,22 8,18 8,11 8,11 8,11 8,11 8,05 7,98 7,98 7,96 7,96 7,92
Średnia dla całego regionu 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56 8,56 8,56 8,56 8,59 8,58
Europa Zachodnia
18  Austria Demokracja pełna 8,69 8,49 8,49 8,49 8,62 8,48 8,54 8,54 8,41 8,42 8,29 8,29 8,16
36  Belgia Demokracja wadliwa 8,15 8,16 8,05 8,05 8,05 8,05 7,93 7,93 7,77 7,78 7,78 7,64 7,51
34  Cypr Demokracja wadliwa 7,60 7,70 7,29 7,29 7,29 7,29 7,40 7,53 7,65 7,59 7,59 7,59 7,56
7  Dania Demokracja pełna 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,38 9,11 9,11 9,20 9,22 9,22 9,22 9,15
6  Finlandia Demokracja pełna 9,25 9,25 9,19 9,06 9,06 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,14 9,25 9,20
24  Francja Demokracja wadliwa 8,07 8,07 7,77 7,77 7,88 7,92 8,04 7,92 7,92 7,80 7,80 8,12 7,99
14  Niemcy Demokracja pełna 8,82 8,82 8,38 8,34 8,34 8,31 8,64 8,64 8,63 8,61 8,68 8,68 8,67
37  Grecja Demokracja wadliwa 8,13 8,13 7,92 7,65 7,65 7,65 7,45 7,45 7,23 7,29 7,29 7,43 7,39
2  Islandia Demokracja pełna 9,71 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,58 9,37
8  Irlandia Demokracja pełna 9,01 9,01 8,79 8,56 8,56 8,68 8,72 8,85 9,15 9,15 9,15 9,24 9,05
29  Włochy Demokracja wadliwa 7,73 7,98 7,83 7,74 7,74 7,85 7,85 7,98 7,98 7,98 7,71 7,52 7,74
13  Luksemburg Demokracja pełna 9,10 9,10 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,81 8,81 8,81 8,81 8,68
30  Malta Demokracja wadliwa 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39 8,39 8,15 8,21 7,95 7,68
9  Holandia Demokracja pełna 9,66 9,53 8,99 8,99 8,99 8,84 8,92 8,92 8,80 8,89 8,89 9,01 8,96
1  Norwegia Demokracja pełna 9,55 9,68 9,80 9,80 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,87 9,87 9,87 9,81
26  Portugalia Demokracja wadliwa 8,16 8,05 8,02 7,81 7,92 7,65 7,79 7,79 7,86 7,84 7,84 8,03 7,90
22  Hiszpania Demokracja pełna 8,34 8,45 8,16 8,02 8,02 8,02 8,05 8,30 8,30 8,08 8,08 8,29 8,12
3  Szwecja Demokracja pełna 9,88 9,88 9,50 9,50 9,73 9,73 9,73 9,45 9,39 9,39 9,39 9,39 9,26
12  Szwajcaria Demokracja pełna 9,02 9,15 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,03 9,03 9,03 8,83
104  Turcja System hybrydowy 5,70 5,69 5,73 5,73 5,76 5,63 5,12 5,12 5,04 4,88 4,37 4,09 4,48
16  Wielka Brytania Demokracja pełna 8,08 8,15 8,16 8,16 8,21 8,31 8,31 8,31 8,36 8,53 8,53 8,52 8,54
Średnia dla całego regionu 8,60 8,61 8,45 8,40 8,44 8,41 8,41 8,42 8,40 8,38 8,35 8,35 8,29
Europa Środkowa i Wschodnia
71  Albania Demokracja wadliwa 5,91 5,91 5,86 5,81 5,67 5,67 5,67 5,91 5,91 5,98 5,98 5,89 6,08
89  Armenia System hybrydowy 4,15 4,09 4,09 4,09 4,09 4,02 4,13 4,00 3,88 4,11 4,79 5,54 5,35
146  Azerbejdżan System autorytarny 3,31 3,19 3,15 3,15 3,15 3,06 2,83 2,71 2,65 2,65 2,65 2,75 2,68
148  Białoruś System autorytarny 3,34 3,34 3,34 3,16 3,04 3,04 3,69 3,62 3,54 3,13 3,13 2,48 2,59
101  Bośnia i Hercegowina System hybrydowy 5,78 5,70 5,32 5,24 5,11 5,02 4,78 4,83 4,87 4,87 4,98 4,86 4,84
52  Bułgaria Demokracja wadliwa 7,10 7,02 6,84 6,78 6,72 6,83 6,73 7,14 7,01 7,03 7,03 7,03 6,71
59  Chorwacja Demokracja wadliwa 7,04 7,04 6,81 6,73 6,93 6,93 6,93 6,93 6,75 6,63 6,57 6,57 6,50
31  Czechy Demokracja wadliwa 8,17 8,19 8,19 8,19 8,19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67
27  Estonia Demokracja wadliwa 7,74 7,68 7,68 7,61 7,61 7,61 7,74 7,85 7,85 7,79 7,97 7,90 7,84
91  Gruzja System hybrydowy 4,90 4,62 4,59 4,74 5,53 5,95 5,82 5,88 5,93 5,93 5,50 5,42 5,31
55  Węgry Demokracja wadliwa 7,53 7,44 7,21 7,04 6,96 6,96 6,90 6,84 6,72 6,64 6,63 6,63 6,56
128  Kazachstan System autorytarny 3,62 3,45 3,30 3,24 2,95 3,06 3,17 3,06 3,06 3,06 2,94 2,94 3,14
107  Kirgistan System hybrydowy 4,08 4,05 4,31 4,34 4,69 4,69 5,24 5,33 4,93 5,11 5,11 4,89 4,21
38  Łotwa Demokracja wadliwa 7,37 7,23 7,05 7,05 7,05 7,05 7,48 7,37 7,31 7,25 7,38 7,49 7,24
42  Litwa Demokracja wadliwa 7,43 7,36 7,24 7,24 7,24 7,54 7,54 7,54 7,47 7,41 7,50 7,50 7,13
80  Mołdawia System hybrydowy 6,50 6,50 6,33 6,32 6,32 6,32 6,32 6,35 6,01 5,94 5,85 5,75 5,78
81  Czarnogóra System hybrydowy 6,57 6,43 6,27 6,15 6,05 5,94 5,94 6,01 5,72 5,69 5,74 5,65 5,77
78  Macedonia Północna System hybrydowy 6,33 6,21 6,16 6,16 6,16 6,16 6,25 6,02 5,23 5,57 5,87 5,97 5,89
50  Polska Demokracja wadliwa 7,30 7,30 7,05 7,12 7,12 7,12 7,47 7,09 6,83 6,67 6,67 6,62 6,85
62  Rumunia Demokracja wadliwa 7,06 7,06 6,60 6,54 6,54 6,54 6,68 6,68 6,62 6,44 6,38 6,49 6,40
124  Rosja System autorytarny 5,02 4,48 4,26 3,92 3,74 3,59 3,39 3,31 3,24 3,17 2,94 3,11 3,31
66  Serbia Demokracja wadliwa 6,62 6,49 6,33 6,33 6,33 6,67 6,71 6,71 6,57 6,41 6,41 6,41 6,22
47  Słowacja Demokracja wadliwa 7,40 7,33 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,29 7,29 7,16 7,10 7,17 6,97
35  Słowenia Demokracja wadliwa 7,96 7,96 7,69 7,76 7,88 7,88 7,57 7,57 7,51 7,50 7,50 7,50 7,54
159  Tadżykistan System autorytarny 2,45 2,45 2,51 2,51 2,51 2,51 2,37 1,95 1,89 1,93 1,93 1,93 1,94
162  Turkmenistan System autorytarny 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72
79  Ukraina System hybrydowy 6,94 6,94 6,30 5,94 5,91 5,84 5,42 5,70 5,70 5,69 5,69 5,90 5,81
155  Uzbekistan System autorytarny 1,85 1,74 1,74 1,74 1,72 1,72 2,45 1,95 1,95 1,95 2,01 2,01 2,12
Średnia dla całego regionu 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55 5,43 5,40 5,42 5,42 5,36
Ameryka Łacińska i Karaiby
48  Argentyna Demokracja wadliwa 6,63 6,63 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 7,02 6,96 6,96 7,02 7,02 6,95
94  Boliwia System hybrydowy 5,98 6,15 5,92 5,84 5,84 5,79 5,79 5,75 5,63 5,49 5,70 4,84 5,08
49  Brazylia Demokracja wadliwa 7,38 7,38 7,12 7,12 7,12 7,12 7,38 6,96 6,90 6,86 6,97 6,86 6,92
17  Chile Demokracja pełna 7,89 7,89 7,67 7,54 7,54 7,80 7,80 7,84 7,78 7,84 7,97 8,08 8,28
46  Kolumbia Demokracja wadliwa 6,40 6,54 6,55 6,63 6,63 6,55 6,55 6,62 6,67 6,67 6,96 7,13 7,04
18  Kostaryka Demokracja pełna 8,04 8,04 8,04 8,10 8,10 8,03 8,03 7,96 7,88 7,88 8,07 8,13 8,16
140  Kuba System autorytarny 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,46 3,31 3,00 2,84 2,84
63  Dominikana Demokracja wadliwa 6,13 6,20 6,20 6,20 6,49 6,74 6,67 6,67 6,67 6,66 6,54 6,54 6,32
69  Ekwador Demokracja wadliwa 5,64 5,64 5,77 5,72 5,78 5,87 5,87 5,87 5,81 6,02 6,27 6,33 6,13
77  Salwador System hybrydowy 6,22 6,40 6,47 6,47 6,47 6,53 6,53 6,64 6,64 6,43 5,96 6,15 5,90
97  Gwatemala System hybrydowy 6,07 6,07 6,05 5,88 5,88 5,81 5,81 5,92 5,92 5,86 5,60 5,26 4,97
75  Gujana Demokracja wadliwa 6,15 6,12 6,05 6,05 6,05 6,05 5,91 6,05 6,25 6,46 6,67 6,15 6,01
106  Haiti System hybrydowy 4,19 4,19 4,00 4,00 3,96 3,94 3,82 3,94 4,02 4,03 4,91 4,57 4,22
88  Honduras System hybrydowy 6,25 6,18 5,76 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,92 5,72 5,63 5,42 5,36
42  Jamajka Demokracja wadliwa 7,34 7,21 7,21 7,13 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,29 7,02 6,96 7,13
72  Meksyk Demokracja wadliwa 6,67 6,78 6,93 6,93 6,90 6,91 6,68 6,55 6,47 6,41 6,19 6,09 6,07
120  Nikaragua System autorytarny 5,68 6,07 5,73 5,56 5,56 5,46 5,32 5,26 4,81 4,66 3,63 3,55 3,60
40  Panama Demokracja wadliwa 7,35 7,35 7,15 7,08 7,08 7,08 7,08 7,19 7,13 7,08 7,05 7,05 7,18
67  Paragwaj Demokracja wadliwa 6,16 6,40 6,40 6,40 6,26 6,26 6,26 6,33 6,27 6,31 6,24 6,24 6,18
57  Peru Demokracja wadliwa 6,11 6,31 6,40 6,59 6,47 6,54 6,54 6,58 6,65 6,49 6,60 6,60 6,53
51  Surinam Demokracja wadliwa 6,52 6,58 6,65 6,65 6,65 6,77 6,77 6,77 6,77 6,76 6,98 6,98 6,82
41  Trynidad i Tobago Demokracja wadliwa 7,18 7,21 7,16 7,16 6,99 6,99 6,99 7,10 7,10 7,04 7,16 7,16 7,16
15  Urugwaj Demokracja pełna 7,96 8,08 8,10 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 8,12 8,38 8,38 8,61
143  Wenezuela System autorytarny 5,42 5,34 5,18 5,08 5,15 5,07 5,07 5,00 4,68 3,87 3,16 2,88 2,76
Średnia dla całego regionu 6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,37 6,33 6,26 6,24 6,13 6,09
Azja i Australazja
139  Afganistan System autorytarny 3,06 3,02 2,48 2,48 2,48 2,48 2,77 2,77 2,55 2,55 2,97 2,85 2,85
9  Australia Demokracja pełna 9,09 9,09 9,22 9,22 9,22 9,13 9,01 9,01 9,01 9,09 9,09 9,09 8,96
76  Bangladesz System hybrydowy 6,11 5,52 5,87 5,86 5,86 5,86 5,78 5,73 5,73 5,43 5,57 5,88 5,99
84  Bhutan System hybrydowy 2,62 4,30 4,68 4,57 4,65 4,82 4,87 4,93 4,93 5,08 5,30 5,30 5,71
130  Kambodża System autorytarny 4,77 4,87 4,87 4,87 4,96 4,60 4,78 4,27 4,27 3,63 3,59 3,53 3,10
151  Chiny System autorytarny 2,97 3,04 3,14 3,14 3,00 3,00 3,00 3,14 3,18 3,10 3,32 2,26 2,27
83  Fidżi System hybrydowy 5,66 5,11 3,62 3,67 3,67 3,61 5,61 5,69 5,64 5,85 5,85 5,85 5,72
87  Hongkong System hybrydowy 6,03 5,85 5,92 5,92 6,42 6,42 6,46 6,50 6,42 6,31 6,15 6,02 5,57
53  Indie Demokracja wadliwa 7,68 7,80 7,28 7,30 7,52 7,69 7,92 7,74 7,81 7,23 7,23 6,90 6,61
64  Indonezja Demokracja wadliwa 6,41 6,34 6,53 6,53 6,76 6,82 6,95 7,03 6,97 6,39 6,39 6,48 6,30
21  Japonia Demokracja pełna 8,15 8,25 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 7,96 7,99 7,88 7,99 7,99 8,13
161  Laos System autorytarny 2,10 2,10 2,10 2,10 2,32 2,21 2,21 2,21 2,37 2,37 2,37 2,14 1,77
39  Malezja Demokracja wadliwa 5,98 6,36 6,19 6,19 6,41 6,49 6,49 6,43 6,54 6,54 6,88 7,16 7,19
61  Mongolia Demokracja wadliwa 6,60 6,60 6,36 6,23 6,35 6,51 6,62 6,62 6,62 6,50 6,50 6,50 6,48
135  Mjanma System autorytarny 1,77 1,77 1,77 1,77 2,35 2,76 3,05 4,14 4,20 3,83 3,83 3,55 3,04
92  Nepal System hybrydowy 3,42 4,05 4,24 4,24 4,16 4,77 4,77 4,77 4,86 5,18 5,18 5,28 5,22
4  Nowa Zelandia Demokracja pełna 9,01 9,19 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,25
167  Korea Północna System autorytarny 1,03 0,86 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
105  Pakistan System hybrydowy 3,92 4,46 4,55 4,55 4,57 4,64 4,64 4,40 4,33 4,26 4,17 4,25 4,31
70  Papua-Nowa Gwinea Demokracja wadliwa 6,54 6,54 6,54 6,32 6,32 6,36 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,10
55  Filipiny Demokracja wadliwa 6,48 6,12 6,12 6,12 6,30 6,41 6,77 6,84 6,94 6,71 6,71 6,64 6,56
74  Singapur Demokracja wadliwa 5,89 5,89 5,89 5,89 5,88 5,92 6,03 6,14 6,38 6,32 6,38 6,02 6,03
23  Korea Południowa Demokracja pełna 7,88 8,01 8,11 8,06 8,13 8,06 8,06 7,97 7,92 8,00 8,00 8,00 8,01
68  Sri Lanka Demokracja wadliwa 6,58 6,61 6,64 6,58 5,75 5,69 5,69 6,42 6,48 6,48 6,19 6,27 6,14
11  Tajwan Demokracja pełna 7,82 7,82 7,52 7,46 7,57 7,57 7,65 7,83 7,79 7,73 7,73 7,73 8,94
73  Tajlandia Demokracja wadliwa 5,67 6,81 6,55 6,55 6,55 6,25 5,39 5,09 4,92 4,63 4,63 6,32 6,04
44  Timor Wschodni Demokracja wadliwa 6,41 7,22 7,22 7,22 7,16 7,24 7,24 7,24 7,24 7,19 7,19 7,19 7,06
137  Wietnam System autorytarny 2,75 2,53 2,94 2,96 2,89 3,29 3,41 3,53 3,38 3,08 3,08 3,08 2,94
Średnia dla całego regionu 5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74 5,74 5,63 5,67 5,67 5,62
Bliski Wschód i Afryka Północna
115  Algieria System autorytarny 3,17 3,32 3,44 3,44 3,83 3,83 3,83 3,95 3,56 3,56 3,50 4,01 3,77
150  Bahrajn System autorytarny 3,53 3,38 3,49 2,92 2,53 2,87 2,87 2,79 2,79 2,71 2,71 2,55 2,49
138  Egipt System autorytarny 3,90 3,89 3,07 3,95 4,56 3,27 3,16 3,18 3,31 3,36 3,36 3,06 2,93
152  Iran System autorytarny 2,93 2,83 1,94 1,98 1,98 1,98 1,98 2,16 2,34 2,45 2,45 2,38 2,20
118  Irak System autorytarny 4,01 4,00 4,00 4,03 4,10 4,10 4,23 4,08 4,08 4,09 4,06 3,74 3,62
27  Izrael Demokracja wadliwa 7,28 7,48 7,48 7,53 7,53 7,53 7,63 7,77 7,85 7,79 7,79 7,86 7,84
118  Jordania System autorytarny 3,92 3,93 3,74 3,89 3,76 3,76 3,76 3,86 3,96 3,87 3,93 3,93 3,62
114  Kuwejt System autorytarny 3,09 3,39 3,88 3,74 3,78 3,78 3,78 3,85 3,85 3,85 3,85 3,93 3,80
108  Liban System hybrydowy 5,82 5,62 5,82 5,32 5,05 5,05 5,12 4,86 4,86 4,72 4,63 4,36 4,16
157  Libia System autorytarny 1,84 2,00 1,94 3,55 5,15 4,82 3,80 2,25 2,25 2,32 2,19 2,02 1,95
96  Maroko System hybrydowy 3,90 3,88 3,79 3,83 4,07 4,07 4,00 4,66 4,77 4,87 4,99 5,10 5,04
136  Oman System autorytarny 2,77 2,98 2,86 3,26 3,26 3,26 3,15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,06 3,00
113  Palestyna System autorytarny 6,01 5,83 5,44 4,97 4,80 4,80 4,72 4,57 4,49 4,46 4,39 3,89 3,83
126  Katar System autorytarny 2,78 2,92 3,09 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,19 3,19 3,19 3,24
156  Arabia Saudyjska System autorytarny 1,92 1,90 1,84 1,77 1,71 1,82 1,82 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,08
149  Sudan System autorytarny 2,90 2,81 2,42 2,38 2,38 2,54 2,54 2,37 2,37 2,15 2,15 2,70 2,54
164  Syria System autorytarny 2,36 2,18 2,31 1,99 1,63 1,86 1,74 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
54  Tunezja Demokracja wadliwa 3,06 2,96 2,79 5,53 5,67 5,76 6,31 6,72 6,40 6,32 6,41 6,72 6,59
145  Zjednoczone Emiraty Arabskie System autorytarny 2,42 2,60 2,52 2,58 2,58 2,52 2,64 2,75 2,75 2,69 2,76 2,76 2,70
157  Jemen System autorytarny 2,98 2,95 2,64 2,57 3,12 2,79 2,79 2,24 2,07 2,07 1,95 1,95 1,95
Średnia dla całego regionu 3,54 3,48 3,52 3,62 3,73 3,68 3,65 3,58 3,56 3,54 3,54 3,53 3,44
Afryka Subsaharyjska
117  Angola System autorytarny 2,41 3,35 3,32 3,32 3,35 3,35 3,35 3,35 3,40 3,62 3,62 3,72 3,66
102  Benin System hybrydowy 6,16 6,06 6,17 6,06 6,00 5,87 5,65 5,72 5,67 5,61 5,74 5,09 5,09
33  Botswana Demokracja wadliwa 7,60 7,47 7,63 7,63 7,85 7,98 7,87 7,87 7,87 7,81 7,81 7,81 7,62
116  Burkina Faso System autorytarny 3,72 3,60 3,59 3,59 3,52 4,15 4,09 4,70 4,70 4,75 4,75 4,04 3,73
154  Burundi System autorytarny 4,51 4,51 4,01 4,01 3,60 3,41 3,33 2,49 2,40 2,33 2,33 2,15 2,14
32  Republika Zielonego Przylądka Demokracja wadliwa 7,43 7,81 7,94 7,92 7,92 7,92 7,81 7,81 7,94 7,88 7,88 7,78 7,65
142  Kamerun System autorytarny 3,27 3,46 3,41 3,41 3,44 3,41 3,41 3,66 3,46 3,61 3,28 2,85 2,77
165  Republika Środkowoafrykańska System autorytarny 1,61 1,86 1,82 1,82 1,99 1,49 1,49 1,57 1,61 1,52 1,52 1,32 1,32
163  Czad System autorytarny 1,65 1,52 1,52 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,61 1,61 1,55
132  Komory System autorytarny 3,90 3,58 3,41 3,52 3,52 3,52 3,52 3,71 3,71 3,71 3,71 3,15 3,09
129  Kongo System autorytarny 3,19 2,94 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,91 2,91 3,25 3,31 3,11 3,11
109  Wybrzeże Kości Słoniowej System hybrydowy 3,38 3,27 3,02 3,08 3,25 3,25 3,53 3,31 3,81 3,93 4,15 4,05 4,11
166  Demokratyczna Republika Konga System autorytarny 2,76 2,28 2,15 2,15 1,92 1,83 1,75 2,11 1,93 1,61 1,49 1,13 1,13
144  Dżibuti System autorytarny 2,37 2,37 2,20 2,68 2,74 2,96 2,99 2,90 2,83 2,76 2,87 2,77 2,71
160  Gwinea Równikowa System autorytarny 2,09 2,19 1,84 1,77 1,83 1,77 1,66 1,77 1,70 1,81 1,92 1,92 1,92
153  Erytrea System autorytarny 2,31 2,31 2,31 2,34 2,40 2,40 2,44 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,15
133  Eswatini System autorytarny 2,93 3,04 2,90 3,26 3,20 3,20 3,09 3,09 3,03 3,03 3,03 3,14 3,08
123  Etiopia System autorytarny 4,72 4,52 3,68 3,79 3,72 3,83 3,72 3,83 3,60 3,42 3,35 3,44 3,38
121  Gabon System autorytarny 2,72 3,00 3,29 3,48 3,56 3,76 3,76 3,76 3,74 3,61 3,61 3,61 3,54
104  Gambia System hybrydowy 4,39 4,19 3,38 3,38 3,31 3,31 3,05 2,97 2,91 4,06 4,31 4,33 4,49
59  Ghana Demokracja wadliwa 5,35 5,35 6,02 6,02 6,02 6,33 6,33 6,86 6,75 6,69 6,63 6,63 6,50
133  Gwinea System autorytarny 2,02 2,09 2,79 2,79 2,79 2,84 3,01 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,08
147  Gwinea Bissau System autorytarny 2,00 1,99 1,99 1,99 1,43 1,26 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 2,63 2,63
95  Kenia System hybrydowy 5,08 4,79 4,71 4,71 4,71 5,13 5,13 5,33 5,33 5,11 5,11 5,18 5,05
64  Lesotho Demokracja wadliwa 6,48 6,29 6,02 6,33 6,66 6,66 6,66 6,59 6,59 6,64 6,64 6,54 6,30
90  Liberia System hybrydowy 5,22 5,25 5,07 5,07 4,95 4,95 4,95 4,95 5,31 5,23 5,35 5,45 5,32
85  Madagaskar System hybrydowy 5,82 5,57 3,94 3,93 3,93 4,32 4,42 4,85 5,07 5,11 5,22 5,64 5,70
82  Malawi System hybrydowy 4,97 5,13 5,84 5,84 6,08 6,00 5,66 5,55 5,55 5,49 5,49 5,50 5,74
111  Mali System autorytarny 5,99 5,87 6,01 6,36 5,12 5,90 5,79 5,70 5,70 5,64 5,41 4,92 3,93
112  Mauretania System autorytarny 3,12 3,91 3,86 4,17 4,17 4,17 4,17 3,96 3,96 3,82 3,82 3,92 3,92
20  Mauritius Demokracja pełna 8,04 8,04 8,04 8,04 8,17 8,17 8,17 8,27 8,28 8,22 8,22 8,22 8,14
122  Mozambik System autorytarny 5,28 5,49 4,90 4,90 4,88 4,77 4,66 4,60 4,02 4,02 3,85 3,65 3,51
58  Namibia Demokracja wadliwa 6,54 6,48 6,23 6,24 6,24 6,24 6,24 6,31 6,31 6,31 6,25 6,43 6,52
125  Niger System autorytarny 3,54 3,41 3,38 4,16 4,16 4,08 4,02 4,62 3,96 3,76 3,76 3,29 3,29
110  Nigeria System hybrydowy 3,52 3,53 3,47 3,83 3,77 3,77 3,76 3,85 4,50 4,44 4,44 4,12 4,10
130  Rwanda System autorytarny 3,82 3,71 3,25 3,25 3,36 3,38 3,25 3,07 3,07 3,19 3,35 3,16 3,10
86  Senegal System hybrydowy 5,37 5,37 5,27 5,51 6,09 6,15 6,15 6,08 6,21 6,15 6,15 5,81 5,67
99  Sierra Leone System hybrydowy 3,57 4,11 4,51 4,51 4,71 4,64 4,56 4,55 4,55 4,66 4,66 4,86 4,86
45  Południowa Afryka Demokracja wadliwa 7,91 7,91 7,79 7,79 7,79 7,90 7,82 7,56 7,41 7,24 7,24 7,24 7,05
93  Tanzania System hybrydowy 5,18 5,28 5,64 5,64 5,88 5,77 5,77 5,58 5,76 5,47 5,41 5,16 5,10
141  Togo System autorytarny 1,75 2,43 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,41 3,32 3,05 3,10 3,30 2,80
98  Uganda System hybrydowy 5,14 5,03 5,05 5,13 5,16 5,22 5,22 5,22 5,26 5,09 5,20 5,02 4,94
99  Zambia System hybrydowy 5,25 5,25 5,68 6,19 6,26 6,26 6,39 6,28 5,99 5,68 5,61 5,09 4,86
127  Zimbabwe System autorytarny 2,62 2,53 2,64 2,68 2,67 2,67 2,78 3,05 3,05 3,16 3,16 3,16 3,16
Średnia dla całego regionu 4,24 4,28 4,23 4,32 4,33 4,36 4,34 4,38 4,37 4,35 4,36 4,26 4,16
Średnia dla wszystkich krajów 5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55 5,52 5,48 5,48 5,44 5,37

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Raport nie podaje jednak informacji na temat ich kwalifikacji, liczby, narodowości oraz tego, czy są oni niezależni, czy też pracownikami Economist Intelligence Unit, co bywa przedmiotem krytyki[1].
 2. Są to: Andora, Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Brunei, Dominika, Grenada, Kiribati, Liechtenstein, Malediwy, Wyspy Marshalla, Federacja Mikronezji, Monako, Nauru, Palau, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona, Samoa, San Marino, Seszele, Somalia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu i Watykan.
 3. a b Względem poprzedniego rankingu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Peter Tasker: The flawed ‘science’ behind democracy rankings. asia.nikkei.com, 25 lutego 2016. [dostęp 2021-02-14]. (ang.).
 2. a b c d e f g h i Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 3. a b c Democracy Index 2020: In sickness and in health?. The Economist Intelligence Unit. (ang.).
 4. Democracy Index 2006. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 5. Democracy Index 2008. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 6. Democracy Index 2010: Democracy in retreat. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 7. Democracy Index 2011: Democracy under stress. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2012-11-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-05)]. (ang.).
 8. Democracy Index 2012: Democracy at a standstill. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 9. Democracy Index 2013: Democracy in limbo. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2017-01-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-01)]. (ang.).
 10. Democracy Index 2014: Democracy and its discontents. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 11. Democracy Index 2016: Revenge of the „deplorables”. The Economist Intelligence Unit. [dostęp 2017-01-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-24)]. (ang.).
 12. Democracy Index 2017: Free speech under attack. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 13. Democracy Index 2018: Me Too? Political participation, protest and democracy. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).
 14. Democracy Index 2019: A year of democratic backsliding and popular protest. The Economist Intelligence Unit. [zarchiwizowane z tego adresu]. (ang.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]