Współczynnik bezpieczeństwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Współczynnik bezpieczeństwa – stosowana w inżynierii liczba niemianowana k mówiąca, ile razy naprężenie σ dopuszczalne dla danej konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego σn

Pojęcie współczynnika bezpieczeństwa można uogólnić określając go jako stosunek wartości niebezpiecznej do wartości dopuszczalnej. I tak np. przy projektowaniu murów oporowych jest

gdzie - jest wartością momentu niebezpiecznego, wywracającego mur, a - wartością momentu dopuszczalnego dla danego muru.

Podczas projektowania wprowadza się współczynnik bezpieczeństwa, ponieważ z reguły nie jest możliwe dokładne określenie wszystkich możliwych obciążeń konstrukcji, metody obliczeniowe cechuje pewien błąd, materiały nie są idealnie jednorodne, a ich parametry cechuje pewien rozrzut, mogą wystąpić niedokładności związane z technologią wykonania, a elementy ulegają zużyciu, korozji itp.

Współczynnik bezpieczeństwa jest to liczba większa od jedności mówiąca ile razy wielkość dopuszczalna jest mniejsza od wielkości uznawanej za niebezpieczną. Stosowany jest w odniesieniu do naprężeń obciążeń i stanowi przedmiot szeregu norm, szczególnie duże wartości osiąga w obliczeniach stateczności. Współczynnik bezpieczeństwa jest zmienny i wynosi od 1,5 do 3 dla materiałów elastycznych i od 8 do 12 dla materiałów kruchych, uwzględnia wartości technologiczne, warunki pracy i dopuszczalne błędy.

Warunki współczynników bezpieczeństwa:

Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych dobiera się:

  • dla stali konstrukcyjnej x=2,0-2,3
  • dla stali sprężynowej x=1,6
  • dla żeliwa x=3,5

Aby określić współczynnik bezpieczeństwa należy ustalić następujące czynniki:

  • stopień znaczenia części dla pewności działania maszyny
  • poprawność przyjętego schematu obciążeń przy obliczeniach wytrzymałościowych
  • prawidłowość uwzględnienia rodzaju obciążenia (stale, zmienne)
  • pewność odnośnie do materiału
  • przewidywana jakość wykonania
  • kształt części i stan jej powierzchni

Współczynnik bezpieczeństwa zależy od rodzaju zastosowanego materiału, przeznaczenia zastosowanego elementu, czasu pracy, warunków pracy, grubości materiału itd. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy złącza spawanego składa się z dwóch elementów - z1 zależy od rodzaju połączenia spawanego, zdop - zależy od technologii wykonania spoiny. Współczynnik ten przyznawany jest poszczególnym zakładom przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]