Współmodalność

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność[1] od ang. co-modality) – oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów[2]. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska[3]. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie do zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314][2][4].

Zmiana polityki z poprzedniej promującej transport intermodalny/multimodalny wynikała głównie z faktu, iż stosowanie tego rodzaju transportu nie przynosiło w niektórych sytuacjach zamierzonego efektu w postaci większej efektywności wobec wykorzystywania samego transportu drogowego[5].

Wprowadzenie takiej zmiany spotkało się z przychylnością części środowisk (w tym IRU). Jednakże polityka ta spotkała się również z krytyką m.in. ze strony EIM, która zarzucała KE odejście od polityki zrównoważonego rozwoju poprzez udzielenie większego wsparcia na rzecz mniej ekologicznego transportu drogowego, kosztem bardziej ekologicznych, np. transportu kolejowego[4].

Sieci transportu współmodalnego[edytuj | edytuj kod]

Termin transport współmodalny określa działalność transportową realizowaną w myśl idei współmodalności. Infrastruktura takiego transportu powinna sprzyjać polityce współmodalności. Do rozwoju sieci transportu współmodalnego wymagane mogą być zmiany zarówno pod względem fizycznym (budowa obecnie istniejących sieci), jak również informacyjnym i na szczeblu zarządzania[3].

Zagadnienia związane z rozwojem transportu określonym w myśl polityki współmodalności są tematyką niektórych europejskich projektów badawczych, jak np. KOMODA[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Komisja Wspólnot Europejskich. KOM(2006) 336 – Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności. „Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów”, 28-6-2006. 
  2. a b (PDF)Komisja Wspólnot Europejskich. COM(2006) 314 – Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r.. „Komunikat Komisji Dla Rady i Parlamentu Europejskiego”, s. 4, 22-6-2006. 
  3. a b G. A. Giannopoulos. The Application of Co-modality in Greece: a Critical Appraisal of Progress in the Development of Co-modal Freight Centres and Logistics Services. „Transition Studies Review”. 2 (15), s. 289-301, wrzesień, 2008. Springer Wien. DOI: 10.1007/s11300-008-0003-8. ISSN 1614-4007 (ang.). 
  4. a b Commission attempts to balance transport and environmental needs (ang.). EurActiv.com, 2006-06-22. [dostęp 2009-02-07].
  5. Iwo Nowak: Projekt CORELOG – szansa na wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę sytuacji na naszych drogach. 2007-10-31. [dostęp 2009-02-02].
  6. Oficjalna strona projektu KOMODA (ang.). [dostęp 2009-02-02].