Wspólny Język

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wspólny Język – popularny w Polsce brydżowy system licytacyjny. Pierwsze jego wersje zostały opracowane w latach sześćdziesiątych XX w., od tego czasu został wielokrotnie zmodyfikowany i zmodernizowany. Angielska nazwa Polish Club (lit. Polski Trefl) nawiązuje do kluczowego otwarcia w systemie - 1♣[1]

Wersja systemu z 1995 i 2000 roku powstała w oparciu o ankietę przygotowaną przez Krzysztofa Jassema dla czytelników pisma Brydż.

Podstawy systemu[edytuj | edytuj kod]

Baza systemu to otwarcia ze starszych piątek, silne 1BA, naturalne 1 i sztuczna, forsująca odzywka 1♣. Otwarcie 2♣ jest podobne jak w systemie Precision – pokazuje długie trefle i może zawierać starszą czwórkę z siłą słabego otwarcia.

W zależności od wersji, otwarcie 1 jest dawane z czwórki lub piątki. Jedną z podstawowych konwencji jest tzw. "odwrotka", sztuczne pytanie o siłę i układ ręki odpowiadającego, które może paść po otwarciu 1♣ i odpowiedzi 1 lub 1♠. "Wspólny Język" używa też innych popularnych konwencji jak Blackwood czy Stayman, a nowoczesne odmiany systemu w strefie środkowej korzystają z wielu rozwiązań zapożyczonych z systemu "Nasz System".

Opis systemu[edytuj | edytuj kod]

Opis systemu Wspólny Język w wersji z roku 2005[2].

Otwarcie 1♣[edytuj | edytuj kod]

 1. 12–14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim okrążeniu licytacji otwierający nie licytuje trefli – również w licytacji dwustronnej.
 2. 15–17 z piątką trefl na układzie niezrównoważonym; w drugim okrążeniu licytacji otwierający licytuje trefle.
 3. 18+ na układzie dowolnym

Odpowiedź 1[edytuj | edytuj kod]

 1. negat: 0–8 na układzie dowolnym (w sile 7–8 bez starszych czwórek)
 2. 9–11 na układzie niezrównoważonym z kolorami młodszymi lub z jednym kolorem młodszym
 3. 12–16 na układzie równym bez starszych czwórek – karta niedobra do zajęcia bez atu
1♣ - 1
1/1♠ - 3♠/3 (drugi starszy) = „chcę grać 3BA z Twojej ręki”
1♣ - 1
2 = forsing do dogranej bez układów dwukolorowych
1♣ - 1
3/3♠/4♣ = forsing do dogranej na układzie dwukolorowym:
 • 3 z kierami
  • 3♠ = lepsze piki niż kiery,
  • 3BA = pytanie,
  • 4♣/4 = cue bidy na kierach
 • 3♠ – z pikami i młodszym
  • 3BA = pytanie,
  • 4♣/4 = cue bidy na pikach
 • 4♣ – na młodszych
  • 4 = uzgodnienie kar,
  • 4/4♠ = cue bidy na treflach

Odpowiedzi 1/1♠[edytuj | edytuj kod]

Od 7 PC, kolor przynajmniej czterokartowy

1♣ - 1/1♠
2 = odwrotka

Odpowiedź 1BA[edytuj | edytuj kod]

9–11 PC bez starszych czwórek

1♣ - 1BA
2♣ = od 15 na treflach; forsuje do dogranej.

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

12+ bez starszych czwórek, forsing do dogranej

Odpowiedzi 3♣, 3[edytuj | edytuj kod]

Inwit do dogranej na dobrym kolorze (9–11)

Odpowiedzi 3, 3♠[edytuj | edytuj kod]

Siedem kart z dwoma starszymi figurami, nic bokiem

Otwarcie 1[edytuj | edytuj kod]

12–17 na czwórce. W sile 12–14 możliwy układ: cztery kara i pięć trefli

Odpowiedź 2♣[edytuj | edytuj kod]

Na pięciu treflach, forsuje na jedno okrążenie. Otwierający licytuje 2 z piątką karo, w pełnym zakresie siły. Odzywki 2, 2♠, 2BA oznaczają czwórkę karo i przedział 12–14.

Odpowiedź 2[edytuj | edytuj kod]

Od 10 PC z czwórką karo

W następnym okrążeniu otwierający licytuje naturalnie, a odpowiadający wskazuje zatrzymania.

Odpowiedź 3[edytuj | edytuj kod]

Blokująca

Odpowiedzi w bez atu[edytuj | edytuj kod]

Standardowe (1BA = 7–10, 2BA = 11–12)

Otwarcia 1, 1♠[edytuj | edytuj kod]

12–17 na piątce

Odpowiedź 3/3♠[edytuj | edytuj kod]

Blokujące

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

Inwit z fitem (co najmniej „blokinwit”)

Forsujące 2BA[edytuj | edytuj kod]

Po powtórzeniu koloru starszego:

1 - 1♠/1BA
2 - 2BA = pytanie o krótkość; forsuje na jedno okrążenie.

Słabe i mocne splintery[edytuj | edytuj kod]

1 - 3♠ = słaby splinter: dowolna krótkość w sile 9–12
1♠ - 3BA = słaby splinter: dowolna krótkość w sile 9–12
1 - 3BA = silny splinter pikowy: krótkość w pikach w sile 12–16
1/1♠ - 4♣/4/4 (po 1♠) = silny splinter (12–16)

Drury (2♣)[edytuj | edytuj kod]

Z fitem po otwarciu na trzeciej i czwartej ręce. Powrót na kolor jest najsłabszy.

Skok nowym kolorem po pasie[edytuj | edytuj kod]

Inwit na własnym kolorze sześciokartowym (9–11)

Otwarcie 1BA[edytuj | edytuj kod]

15–17 skład zrównoważony

Stayman 2♣[edytuj | edytuj kod]

Dalsza licytacja jest naturalna. Nowy kolor odpowiadającego na wysokości trzech forsuje, a po pasie inwituje.

1BA - 2♣
2 - 2♠ = inwit (7–9) na pięciu pikach i czterech kierach
1BA - 2♣
2/2♠ - 3/3 = silne uzgodnienie kierów/pików teksasem

Transfery 2/2[edytuj | edytuj kod]

Nowy kolor na wysokości trzech forsuje do dogranej.

1BA - 2
2 - 2♠ forsuje do 3 (od 8 PC)
Transfer 2 nie wyklucza pięciu pików.

Transfer 2♠[edytuj | edytuj kod]

Na trefle. W kolejnym okrążeniu odpowiadający może wskazać kolor krótkości.

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

Naturalna.

Odpowiedź 3♣[edytuj | edytuj kod]

Transfer na kara; słaby lub silny. Otwierający zawsze licytuje 3. Z silnym wariantem odpowiadający może wskazać kolor krótkości.

Odpowiedź 3[edytuj | edytuj kod]

Naturalne na szóstce karo, inwit do dogranej

Odpowiedzi 3/3♠[edytuj | edytuj kod]

Konwencja 5431

Otwarcie 2♣[edytuj | edytuj kod]

Precision: 5 trefli ze starszą czwórką lub 6 trefli (11–15 PC)

Odpowiedź 2[edytuj | edytuj kod]

Pytanie o układ;. Odpowiedzi: 2 / 2♠ - cztery kiery / cztery piki. 2BA - sześć trefli bez singletona. 3♣ - sześć trefli, singleton, bez starszej czwórki.

Odpowiedzi 2 i 2♠[edytuj | edytuj kod]

Nieforsujące przynajmniej na piątce, 9-12 PC (lub mniej z kolorem 6+)

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

Układ zrównoważony, brak starszej czwórki, 10-12 PC.

Odpowiedź 3♣ 4♣[edytuj | edytuj kod]

Blokujące - fit 3+

Odpowiedzi 3, 3, 3♠[edytuj | edytuj kod]

Dobry kolor 5+, 12+ PC, inwit do dogranej

Otwarcie 2[edytuj | edytuj kod]

Multi – 6–11 na starszej szóstce

Odpowiedzi 2/2♠[edytuj | edytuj kod]

Do koloru (pasuj z kierami/pikami)

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

Pytanie

3♣ = góra otwarcia (3 = pytanie, 3 = piki, 3♠ = kiery)
3 = kiery, dół otwarcia
3 = piki, dół otwarcia

Odpowiedź 3♣[edytuj | edytuj kod]

Forsing na dowolnym kolorze

Odpowiedź 3[edytuj | edytuj kod]

Inwit z fitami w obu starszych Przyjęcie inwitu – podwójnym teksasem: 4♣ = kiery, 4 = piki.

Odpowiedź 3[edytuj | edytuj kod]

Blok z fitami w obu starszych

Odpowiedź 4♣[edytuj | edytuj kod]

„Pokaż swój kolor teksasem”

Odpowiedź 4[edytuj | edytuj kod]

„Zalicytuj swój kolor naturalnie”

Otwarcia 2 i 2♠[edytuj | edytuj kod]

"Polskie dwukolorówki" w sile 6–11

2 = 5-5 z kierami i dowolną piątką
2♠ = pięć pików i młodsza piątka

Odpowiedź 2♠ po otwarciu 2[edytuj | edytuj kod]

„Do koloru”

Odpowiedź 2BA[edytuj | edytuj kod]

Pokaż kolor młodszy Inne odpowiedzi są naturalne.

Otwarcie 2BA[edytuj | edytuj kod]

6–11 PC na młodszych

Otwarcie 3BA[edytuj | edytuj kod]

Gambling

Otwarcia 4♣ i 4[edytuj | edytuj kod]

Naturalne

Konwencje w licytacji jednostronnej[edytuj | edytuj kod]

Przeskok nowym kolorem[edytuj | edytuj kod]

Silny na bardzo dobrym kolorze (aspiracje szlemikowe)

Czwarty kolor[edytuj | edytuj kod]

Po odpowiedzi one-over-one czwarty kolor co najmniej inwituje do dogranej. W dalszej licytacji przed dograną może spasować tylko gracz, który zadał czwarty kolor. Po odpowiedzi two-over-one czwarty kolor forsuje do dogranej.

Trzeci kolor[edytuj | edytuj kod]

Podniesienie trzeciego koloru oznacza czwórkę i brak trzymania w czwartym kolorze. 3BA po trzecim kolorze na wysokości dwóch mówi o czwórce w trzecim kolorze i zatrzymaniu w kolorze nielicytowanym.

Forsujące 2BA[edytuj | edytuj kod]

Po odpowiedzi two−over−one

Magister 2♣[edytuj | edytuj kod]

2 w kolor odpowiedzi = słaby z fitem
2 w drugi kolor starszy = silny z fitem

Konwencja en passant[edytuj | edytuj kod]

W licytacji jednostronnej wskazujemy zatrzymania do bez atu. W licytacji dwustronnej gramy wywiadem bezatutowym.

Strefa szlemowa[edytuj | edytuj kod]

Blackwood 1430 na pięć wartości z królami[edytuj | edytuj kod]

5♣ = 1 lub 4 wartości
5 = 0 lub 3
5 = 2 wartości bez króli
5♠ = 2 wartości i 1 król itd.

Blackwood wyłączeniowy[edytuj | edytuj kod]

Po uzgodnieniu koloru przeskok nowym kolorem na wysokość pięciu (lub na 4♠ przy uzgodnionych kierach) jest blackwoodem wyłączeniowym – oznacza pytanie o wartości poza asem w kolorze zalicytowanym. Szczebelki odpowiedzi są takie jak po blackwoodzie 1430.

Hoyt[edytuj | edytuj kod]

Pytanie o króle (następny szczebel po odpowiedzi na blackwooda) o ile to nie jest kolor uzgodniony.

5BA[edytuj | edytuj kod]

Atutowa; pytanie o ilość starszych figur (as, król lub dama) w atutach, 6♣ = 0, 6 = 1, itd.

Cue bidy[edytuj | edytuj kod]

Pierwszej i drugiej klasy zgłaszane ekonomicznie (po kolei)

Autosplinter[edytuj | edytuj kod]

Nienaturalny skok nowym kolorem uzgadnia własny kolor tylko w przypadku, gdy partner nie licytował naturalnie żadnego koloru.

Sześć w kolor splintera[edytuj | edytuj kod]

Pytanie o renons.

DOPI[edytuj | edytuj kod]

Gdy przeciwnik wchodzi po blackwoodzie kontra = 0, pas = 1, następny kolor = 2 wartości, itd.

Licytacja po interwencji[edytuj | edytuj kod]

Po interwencji kontrą[edytuj | edytuj kod]

 • Nowy kolor z przeskokiem – kolor + fit
 • Nowy kolor bez przeskoku – forsujące na wysokości jednego, nieforsujące na wysokości dwóch
 • Rekontra = 10+ PC
Jeśli po rekontrze otwierający licytuje przed partnerem, to: poniżej dwóch w kolor otwarcia licytacja wskazuje dół otwarcia, powyżej dwóch w kolor otwarcia – nadwyżki.
 • Odpowiedź 1 po otwarciu partnera 1♣ i kontrze – naturalne, nieforsujące

Licytacja z fitem po otwarciu 1 i 1♠ i kontrze[edytuj | edytuj kod]

 • 1BA = 7–9(10) z fitem trzykartowym
 • 2BA = inwit (lub blokinwit) z fitem czterokartowym
 • Nowy kolor z przeskokiem to kolor i fit.

Po interwencji kolorem[edytuj | edytuj kod]

 • Nowy kolor forsuje na wysokości jednego i trzech.
 • Poparcie z przeskokiem jest blokujące.

Licytacja z fitem po otwarciu 1 i 1♠[edytuj | edytuj kod]

 • 2BA to forsing do dogranej z fitem, 3 w kolor przeciwnika to inwit do dogranej lub „zły forsing”.

Kontra negatywna[edytuj | edytuj kod]

Do 4. Kontra negatywna obejmuje poza znaczeniem standardowym forsing na słabej piątce, a po otwarciach 1 i 1♠ – inwit do 3BA.

Po otwarciu 1BA i wejściu przeciwnika[edytuj | edytuj kod]

 • Kontra jest negatywna w strefie częściówki.
 • Nowy kolor nie forsuje na wysokości dwóch, forsuje na wysokości trzech.
 • Lebensohl – forsing do dogranej z drugą starszą czwórką lub nieforsujące na kolorze

Po otwarciu 2, 2, 2♠ i wejściu przeciwnika[edytuj | edytuj kod]

Licytacja jest do koloru partnera, kontra jest karna.

Po interwencji drugiego broniącego[edytuj | edytuj kod]

 • Kontra fit - przyrzeka trzy karty w kolorze odpowiedzi i obiecuje kartę ofensywną (niekoniecznie nadwyżki punktowe). Po otwarciu 1♣ kontra jest dwuznaczna: kontra fit lub silniejszy wariant trefla.

Licytacja w obronie[edytuj | edytuj kod]

Wejścia bezatutowe[edytuj | edytuj kod]

 • 1BA i 2BA po otwarciu na wysokości dwóch – 15–18 z zatrzymaniem Dalsza licytacja: stayman, teksasy (jak po otwarciu).
 • 1BA na re−open – 12–15 stayman, teksasy
 • 2BA na re−open – 19−21 stayman, teksasy

Wejścia z przeskokiem[edytuj | edytuj kod]

Naturalne blokujące, na re−open konstruktywne

Kontra wywoławcza lub objaśniająca (od 17PC)[edytuj | edytuj kod]

Licytacja odpowiadającego jest z bilansu. Po kontrze partnera na 1♣ odpowiedź 1 jest negatem, inne odzywki są naturalne i forsujące.

Po sztucznym otwarciu 2 (multi lub wilkosz)[edytuj | edytuj kod]

Kontra pierwszego broniącego jest wywoławcza do pików. Pas i kontra na 2/3 w następnym okrążeniu to kontra wywoławcza do kierów. 2 - ktr - 2 - ktr = punkty, bez krótkości kier 2 - ktr - 2♠ - ktr = karna Kontra drugiego broniącego jest wywoławcza: 2 - pas - 2/2♠ - ktr = wywoławcza

Cue bid Michaelsa[edytuj | edytuj kod]

Nielimitowany siłą

Przeskok w kolor przeciwnika[edytuj | edytuj kod]

Przeskok w kolor przeciwnika (np. 1 – 3) oznacza wywiad bezatutowy na pełnym kolorze lub forsing do dogranej z ręką jednokolorową.

Obrona po silnym bez atu[edytuj | edytuj kod]

 • Kontra jest dwukolorowa: młodsza piątka, starsza czwórka.
 • 2♣ = dowolny kolor
 • 2 = dwukolorówka na starszych
 • 2, 2♠ = licytowana piątka i młodsza czwórka

Obrona po słabym bez atu[edytuj | edytuj kod]

 • Kontra jest wywoławcza. Inne odzywki – jak po silnym bez atu – w sile otwarcia.

Wist i zrzutki[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Krzysztof Jassem, WJ05 – a modern version of “Polish Club”, 2004, ISBN 83-919009-1-6, str. 11.
 2. Krzysztof Jassem: System licytacyjny Wspólny Język 2005 - opis skrócony.