Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Wyższa Szkoła Gospodarki w Toruniu (Filia))
Wyższa Szkoła Gospodarki
WSG University
Ilustracja
Budynki uczelni na nabrzeżu Brdy
Data założenia

17 marca 1999

Typ

niepubliczna

Patron

św. Jadwiga Królowa

Państwo

 Polska

Województwo

 kujawsko-pomorskie

Adres

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz

Liczba pracowników
• naukowych


450

Liczba studentów

3 869[1] (2022)

Rektor

prof. WSG dr Marek Chamot

Członkostwo

Unia Akademicka

Położenie na mapie Bydgoszczy
Mapa konturowa Bydgoszczy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Gospodarki”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Gospodarki”
Położenie na mapie województwa kujawsko-pomorskiego
Mapa konturowa województwa kujawsko-pomorskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Gospodarki”
Ziemia53°07′37″N 17°59′41″E/53,126944 17,994722
Strona internetowa
Siedziba rektoratu uczelni (do 2012 r.) mieszcząca się w dawnej willi fabrykanta Ludwiga Buchholza (1822–1900) – właściciela garbarni Buchholza
Widok od strony Brdy
Jeden z nowych obiektów uczelni
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG (APK) z kinem studyjnym – dawniej budynek starej wozowni, mieści również Muzeum Fotografii
Obiekty uczelni od strony Brdy
Przystań rzeczna na terenie spacerowo-wypoczynkowym
Tereny zielone na obszarze kampusu WSG
Mural na budynku APK

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ang. WSG University; skrót WSG; dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa) – niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy założona 17 marca 1999 roku.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Gospodarki to uczelnia o dziewięciu wydziałach, pod względem liczby studentów i kadry naukowej jedna z największych uczelni niepublicznych w regionie kujawsko-pomorskim.

Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich i inżynierskich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia). Prowadzi również studia podyplomowe w ok. 80 specjalnościach. Przy uczelni działa także m.in. Centrum Europejskie, Centrum Kultury Medialnej, Inkubatory Przedsiębiorczości, In-Lab, Studencka Strefa Biznesowa, Przedszkole Akademickie, Żłobek Uczelniany, Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku (w sumie 26 lokalizacji), Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych[2].

W 2011 roku ofertę edukacyjną tworzyło 17 kierunków studiów i ok. 100 specjalności. W tym czasie na WSG studiowało 8 tysięcy studentów (w tym kilkudziesięciu z zagranicy), a kadra naukowa liczyła ok. 450 nauczycieli akademickich. Oprócz Bydgoszczy uczelnia prowadzi nauczanie w ośrodkach zamiejscowych w Ełku i Słupsku, posiada zamiejscowe Wydziały Zarządzania w Inowrocławiu i Malborku, zamiejscowy Wydział Techniczny w Toruniu (od 2011 r.)[3], Wydział Biznesu i Techniki w Pile oraz Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach, a także najmłodszy wydział w Działdowie. Współpracuje również z uczelniami zagranicznymi z Francji i Niemiec, co umożliwia studentom zdobycie podwójnego dyplomu (polskiego i zagranicznego) na specjalności turystyka. Przy Uczelni działają dwa konsulaty honorowe: Ukrainy oraz Słowacji.

Uczelnia bierze udział w wielu projektach badawczych oraz współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami kultury i samorządami. Prowadzi placówki kulturalne m.in. Akademicką Przestrzeń Kulturalną, Galerię nad Brdą, Muzeum Fotografii oraz liczne inicjatywy ukierunkowane na lokalną społeczność, m.in. Bydgoski Festiwal Nauki, Uniwersytet Trzeciego Wieku i inne. Osada wioślarska WSG co roku uczestniczy w regatach Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, gdzie rywalizuje z osadami uczelni europejskich[4].

Siedziba toruńskiej filii Wyższej Szkoły Gospodarki mieści się w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema[5].

Symbole uczelni[edytuj | edytuj kod]

WSG jest organizacją non-profit. Od 2005 r. patronką uczelni jest Święta Królowa Jadwiga, zasłużona dla polskiej nauki poprzez fundację odnawiającą Akademię Krakowską. WSG posiada także własne godło, sztandar, pieczęć i hymn[6].

Uczelni przyświeca idea „Uczenia się przez całe życie”. Mottem Wyższej Szkoły Gospodarki jest to, że „Uczelnia działa w oparciu o koncepcję Uniwersytetu Przedsiębiorczości, modelu organizacji uczącej się”.

Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie Raportu o uczelniach niepublicznych w Polsce, udostępnionego przez portal Perspektywy.pl[7] Wyższa Szkoła Gospodarki zalicza się do większych uczelni niepublicznych w Polsce północnej:

 • liczba studentów 2011: 5108 (2. miejsce w Bydgoszczy, 3. miejsce w regionie, 21. miejsce w kraju)
 • studenci stacjonarni 2011: 944
 • uczestnicy studiów podyplomowych 2011: 1032
 • studenci obcokrajowcy 2011: 101
 • przyjęci na studia 2010/2011: 1871
 • absolwenci szkoły 1999–2011: 9500 (w tym studiow stacjonarnych 4174, podyplomowych 2258)
 • konferencje naukowe 2000-2011: 73
 • liczba publikacji naukowych 1999-2011: 232 (nakład 52 tys.)

Historia[edytuj | edytuj kod]

Uczelnia powstała w 1999 r. pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. Jej założycielem było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolfer[8], istniejące od 1989 r., którego działalność związana była z turystyką i informatyką. Powołanie uczelni poprzedziło powstanie Zespołu Szkół Policealnych „KOLFER”, prowadzącego kształcenie od 1994 r. Doświadczenie zdobyte przez tę jednostkę stanowiło wyjściowy kapitał intelektualny, który odegrał kluczową rolę w początkowym okresie rozwoju uczelni[9].

Zezwolenie na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa z siedzibą w Bydgoszczy uzyskano 17 marca 1999 r., a podpisanie aktu notarialnego o założeniu WPSTiH miało miejsce 26 kwietnia 1999 r. 10 czerwca 1999 r. wpisano ją do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 145. 27 maja 2004 r. uczelnia zyskała status szkoły akademickiej, w związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Państwową Komisję Akredytacyjną wniosku o utworzenie studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja[9].

Uczelnia od początku swego istnienia, ukierunkowana była na gospodarkę turystyczną, która od lat 90. XX w. notowała w Polsce i na świecie dynamiczny wzrost. Pierwszym kierunkiem nauczania była turystyka i rekreacja wraz ze specjalnością zarządzanie turystyką i hotelarstwo. W drugim roku działalności powstała specjalność: systemy informatyczne w zarządzaniu, przypisana do kierunku studiów informatyka i ekonometria. Duży nacisk kładziono również na naukę języków obcych, ściśle związanych z branżą turystyczną. Obydwa kierunki studiów zapełniały lukę edukacyjną w Bydgoszczy, gdyż żadna z uczelni państwowych i niepaństwowych w regionie nie prowadziła kształcenia na tych kierunkach. Po 2004 r. wprowadzono nowe kierunki kształcenia, m.in. socjologię, architekturę i urbanistykę, geografię oraz transport i logistykę. Zarysowało to zmianę charakteru kształcenia na techniczno-gospodarczy, który usankcjonowano zmieniając 1 października 2004 r. nazwę uczelni na Wyższa Szkoła Gospodarki. Zmieniono wówczas strukturę uczelni na trójwydziałową, z wydziałami: technicznym, społeczno-ekonomicznym i turystyki i hotelarstwa. Od tej pory uczelnia uwzględnia zasadę zachowania równowagi pomiędzy technologicznym a humanistycznym profilem kształcenia oraz komplementarności kierunków kształcenia[9]. W kolejnych latach uczelnia wzbogacała ofertę kształcenia o kierunki: kulturoznawstwo i ekonomia (2005), nauki o rodzinie (2007), gospodarka przestrzenna, filologia, mechatronika i informatyka (2008), wychowanie fizyczne (2009), ekonomia (magisterskie), geografia (magisterskie), pedagogika (2010), fizjoterapia (2011). W 2006 r. otwarto Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku oraz Wydziały Zamiejscowe w Malborku i Inowrocławiu, w 2010 r. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku, a w 2011 Wydział Zamiejscowy w Toruniu[10].

W 1999 r. studiowało na uczelni ok. 500 osób, w 2004 r. 2,5 tys., a w 2008 r. – ok. 8,5 tys. Liczba nauczycieli akademickich w latach 1999–2004 wzrosła z 45 do blisko 200. Uczelnia zapewnia studentom praktyki zagraniczne. W 2004 r. skorzystało z nich 160 osób[9].

W 2006 r. uczelnia przyjęła studentów likwidowanej Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. W ramach współpracy z bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, WSG prowadzi dodatkowo studia podyplomowe o kierunkach ekonomicznych (Business English, controlling i rachunkowość zarządcza, rachunkowość budżetowa).

W maju 2002 r. dokonano instytucjonalizacji sfery naukowo-badawczej w uczelni powołując do życia Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej (IGRiL), aktualnie Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych. Wykonuje on badania m.in. na rzecz administracji państwowej. W statucie uczelni od 2002 r. obowiązuje zapis zobowiązujący wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne do prowadzenia badań naukowych. Najważniejsze obszary badań obejmują: rozwój metodologii badań nad turystyką, zastosowania technologii informatycznej w gospodarce turystycznej oraz badania nad gospodarką i społeczeństwem w skali lokalnej i regionalnej. Niektóre z przedsięwzięć naukowo-badawczych podejmowanych przez uczelnię wnoszą istotny wkład w integrację, promocję i stymulację środowiska naukowego Bydgoszczy[9].

Baza dydaktyczna[edytuj | edytuj kod]

Teren uczelni zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Znajduje się on w centrum miasta, na południowym nabrzeżu Brdy, w rejonie dawnej garbarni Buchholza. Zabytkowy budynek poprzemysłowy garbarni, zbudowany w 1862 r. został zaadaptowany na cele administracyjne; do 2012 roku mieścił się w nim dziekanat oraz rektorat. W 2004 r. w skład kompleksu obiektów dydaktycznych wchodziło 6 wolno stojących budynków. W kolejnych latach kompleks rozbudowywano o kolejne obiekty, a budynki zabytkowe były remontowane. W starej wozowni urządzono Akademicką Przestrzeń Kulturalną z galerią sztuki, salą widowiskową, studiem nagrań i Muzeum Fotografii. W 2010 r. kampus uczelniany mieścił 12 budynków dydaktyczno-naukowych, które są połączone arkadami z głównym dziedzińcem. Wszystkie pracownie, dydaktyczne i komputerowe, jest czytelnia i biblioteka znajdują się na terenie kampusu.

Wokół uczelni położone są tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, m.in.: boiska, korty tenisowe, ciągi spacerowe, arboretum oraz przystań rzeczna na rzece Brdzie z pomostem o długości 30 m, przeznaczona do uprawiania sportów wodnych[9]. Rozległy teren w zakolu Brdy pozwala na planowanie przez uczelnię nowych inwestycji np. przystanku Bydgoskiego Tramwaju Wodnego. Lepsze skomunikowanie campusu ze Śródmieściem przyniosła również budowa w sąsiedztwie nowego połączenia tramwajowego do dworca PKP. Uczelnia posiada jedną z największych w Bydgoszczy hal widowiskowo-sportowych. Na niej m.in. odbywają się co roku warsztaty Camerimage.

Uczelnia dysponuje własnymi ośrodkami wypoczynkowo-szkoleniowymi w Świekatowie i Tleniu[11].

Władze uczelni[edytuj | edytuj kod]

 • Prezydent – doc. Krzysztof Sikora
 • Rektor – prof. WSG dr Marek Chamot
 • Dyrektor Generalny – doc. Małgorzata Szymańska – Sikora
 • Kanclerz – mgr Filip Sikora
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy – dr inż. Ryszard Maciołek prof. WSG
 • Prorektor ds. Kształcenia i Studentów – dr. Alicja Kozubska prof. WSG
 • Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych – doc. dr Mariusz Barczak
 • Proziekan Wydziału Studiów Stosowanych – doc. Anna Fatz-Grupka
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku – mgr inż. Patrycja Kozłowska
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu – dr Karolina Marchlewska-Patyk
 • Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku
 • Dziekan Filii w Toruniu – dr inż. Dariusz Buchaniec
 • Dziekan Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku – mgr Bogdan Musznicki
 • Dziekan Wydziału Biznesu i Techniki w Pile
 • Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach – dr Wioleta Ciepluch-Trojanek
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Działdowie – mgr Anna Kraśniewska
 • Dyrektor Administracyjny – mgr Tomasz Frejgandt

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – doc. dr. Dorota Łoboda

Katedra Sportu i Kultury Fizycznej[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – doc. dr Aleksander Skaliy
 • Akademicki Związek Sportowy – prezes KU AZS WSG – mgr Filip Wiśniewski

Katedra Gospodarki Turystycznej[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – dr Robert Brudnicki

Instytut Informatyki i Mechatroniki[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – dr inż. Jacek Gospodarczyk

Instytut Ekonomii i Zarządzania[edytuj | edytuj kod]

Instytut Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – dr inż. Dariusz Buchaniec

Katedra Przemysłów Kreatywnych[edytuj | edytuj kod]

 • Dyrektor – dr Marek Chamot, prof. WSG
 • Z-ca Dyrektora – dr Marta Ipczyńska

Katedra Lingwistyki Stosowanej[edytuj | edytuj kod]

 • Kierownik – dr Irena Kudlińska prof. WSG

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych[edytuj | edytuj kod]

 • Kierownik – dr Irena Kudlińska prof. WSG

Akademicka Przestrzeń Kulturalna[edytuj | edytuj kod]

 • Koordynator – Pełnomocnik Prezydenta WSG ds. Polityki Kulturalnej – mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe[edytuj | edytuj kod]

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń – dyrektor: mgr Anna Świtała-Wierzbicka
 • Studium Podyplomowe – kierownik: mgr Anna Świtała-Wierzbicka
 • Centrum Szkoleń i Certyfikacji – kierownik: mgr Lucyna Grzesiak-Knut
 • Szkoła Języków Obcych – kierownik: dr Irena Kudlińska prof. WSG
 • Kreator Innowacyjności – dyrektor dr Piotr Szymański
 • Centrum Współpracy Nauki z Biznesem – dyrektor dr Anna Pomianowska-Kardaś
 • Centrum Przedsiębiorczości Studenckiej – kierownik: mgr Monika Chmielewska
 • Biuro Karier – kierownik: mgr Robert Lauks
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSG – dyrektor: mgr Radosław Ratajczak
 • Studium Języków Obcych
 • Biblioteka Główna WSG – dyrektor: dr Bożena Sowińska

Kierunki studiów[edytuj | edytuj kod]

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia w obszarach opartych na następujących kierunkach[12][13].

Szkoła umożliwia również podjęcia studiów podyplomowych.

Podwójne dyplomowanie[edytuj | edytuj kod]

Od 2002 roku po podpisaniu umowy między Wyższą Pomorską Szkołą Turystyki i Hotelarstwa a Uniwersytetem Le Mirail w Tuluzie można podjąć studia kończące się licencjatem i magisterium francuskim[14]. W 2010 roku została podpisana umowa z Hochschule Heilbronn (Niemcy). Studenci mogą otrzymać podwójny dyplom ukończenia studiów magisterskich:

 • WSG, kierunek „turystyka i rekreacja”, specjalność „turystyka międzynarodowa”
 • Hochschule Heilbronn, na kierunku „International Tourism Management”

Akademicka Przestrzeń Kulturalna[edytuj | edytuj kod]

Placówką kulturalną uczelni jest Akademicka Przestrzeń Kulturalna utworzona w 2006 r. w wyremontowanym budynku XIX-wiecznej wozowni. W jej skład wchodzą: Muzeum Fotografii, Galeria nad Brdą (w ramach której funkcjonuje także Galeria „Debiut”), sala widowiskowo-wykładowa oraz ciemnia fotograficzna, studio nagrań, sale multimedialne i inne. Sala widowiskowa wykorzystywana jest do organizacji konferencji, dyskusji, pokazów, a także wykorzystywana przez organizatorów festiwali np. Międzynarodowego Festiwalu Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego „Camera Obscura”. Dla celów ATK wykorzystywane są także inne pomieszczenia w kampusie WSG, np. dawny schron podziemny. Oferta ATK uzupełnia ofertę uczelni o wartości kulturotwórcze. Nad całością czuwa Rada Programowa oraz zespół koordynatorów w zakresie kulturoznawstwa, fotografii, muzyki, tańca, teatru, literatury, dziennikarstwa[15].

W 2020 APK z Muzeum Fotografii została przeniesiona na ul. Karpacką, jej siedzibę w początku 2021 wyburzono, a w jej miejscu rozpoczęto budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami[16][17].

Organizacje studenckie[edytuj | edytuj kod]

 • Samorząd studencki
 • Gwardia Uczelniana
 • Chór „Hasło”
 • Studenckie Forum Business Centre Club
 • Kółko teatralne Suplement prowadzi pani Blachowska
 • WSG Cafe
 • Koło Naukowe „Sigma”
 • Koło Naukowe Socjologów „Logos”
 • Koło Naukowe Finansów
 • Koło Naukowe Ekonomiki
 • Koło Naukowe Języka Angielskiego „English Society”
 • Koło Naukowe Języka Niemieckiego
 • Koło Naukowe Geografów
 • Koło Naukowe Kulturoznawstwa „Asio”
 • Koło Turystyczne „Oros”
 • Koło Miłośników Francji i Krajów Frankofońskich
 • Koło Naukowe Finansów w Gospodarce Turystycznej
 • Koło Naukowe Ekonometrii i Programowania
 • Koło Grafiki Komputerowej
 • Bractwo Rycerskie „Kompania Janusza Brzozogłowego”
 • Klub Uczelniany AZS:
  • sekcje: wioślarska, koszykówki (kobiet i mężczyzn), piłki nożnej oraz futsal, pływacka(kobiet i mężczyzn), tenisa stołowego (kobiet i mężczyzn), siatkówki (kobiet i mężczyzn), lekkoatletyki, judo, narciarstwa, turystyczno – rekreacyjna, turystyki kwalifikowanej (żeglarstwa, płetwonurków)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 2. http://www.wsg.byd.pl/ dostęp 2011-06-30.
 3. http://www.wsg.torun.pl/index.php?id=122&submenu=1 dostęp 2011-07-11.
 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Historia uczelni. [dostęp 2011-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-09)].
 5. Wyższa Szkoła Gospodarki - zaznacza swoje miejsce w Toruniu. wsg.torun.pl. [dostęp 2023-10-26].
 6. http://www.wsg.byd.pl/id_154,studia-uczelnia-charakterystyka-symbole.html dostęp 2011-06-30.
 7. http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4060&Itemid=875 Raport o uczelniach niepublicznych w Polsce 2011 Perspektywy.pl.
 8. Właścicielami „Kolfer” byli: Krzysztof Sikora i Małgorzata Szymańska-Sikora.
 9. a b c d e f Historia szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy. Praca zbiorowa pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz 2004. ISBN 83-917322-7-4.
 10. https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/run?execution=e2s10 Informacje o WSG w rejestrze uczelni wyższych.
 11. Umiński Janusz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. [w.] Kalendarz Bydgoski 2001.
 12. Studia I stopnia. wsg.byd.pl. [dostęp 2015-10-24].
 13. Studia II stopnia. wsg.byd.pl. [dostęp 2015-10-24].
 14. Gołata Małgorzata: Tuluza nad Brdą. [w.] Kalendarz Bydgoski 2005.
 15. Chamot Marek: Akademicka Przestrzeń Kulturalna Wyższej Szkoły Gospodarki. [w.] Kronika Bydgoska XXIX 2007. Bydgoszcz 2008.
 16. Nowa inwestycja nad Brdą. Bloki w malowniczym miejscu.
 17. Nowe bloki nad samą Brdą. Z widokiem na most Królowej Jadwigi.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Chamot Marek: Akademicka Przestrzeń Kulturalna Wyższej Szkoły Gospodarki. [w.] Kronika Bydgoska XXIX 2007. Bydgoszcz 2008
 • Gołata Małgorzata: Tuluza nad Brdą. [w.] Kalendarz Bydgoski 2005
 • Historia szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy. Praca zbiorowa pod red. Zygmunta Mackiewicza. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz 2004. ISBN 83-917322-7-4.
 • Romeyko-Baciarelli Krystyna: Miasto studentów. [w.] Kalendarz Bydgoski 2004
 • Umiński Janusz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. [w.] Kalendarz Bydgoski 2001
 • Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. [w.] Kalendarz Bydgoski 2002
 • Strona uczelni
 • Informacje o WPSTiH w rejestrze uczelni wyższych
 • Informacje o WSG w rejestrze uczelni wyższych