Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

University of Information Technology and Management in Rzeszow
Data założenia 8 marca 1996
Państwo  Polska
Adres Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Liczba studentów ponad 6000
Rektor dr Wergiliusz Gołąbek
Członkostwo Lifelong Learning ProgrammeErasmus
Położenie na mapie Rzeszowa
Mapa konturowa Rzeszowa, u góry znajduje się punkt z opisem „Wyższa SzkołaInformatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole po prawej znajduje się punkt z opisem „Wyższa SzkołaInformatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie”
Położenie na mapie województwa podkarpackiego
Mapa konturowa województwa podkarpackiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wyższa SzkołaInformatyki i Zarządzaniaw Rzeszowie”
Ziemia50°02′56″N 21°58′54″E/50,048889 21,981667
Strona internetowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) – największa niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu, powołana w 1996 roku[1][2]. Oferta edukacyjna WSIiZ obejmuje 13 kierunków studiów I i II stopnia, studia podyplomowe oraz doktoranckie. Kształcenie realizowane jest w czterech Kolegiach: Medycznym, Mediów i Komunikacji Społecznej, Informatyki Stosowanej oraz Zarządzania[3]. Wyróżnikiem WSIiZ są prowadzone od 2004 roku studia anglojęzyczne oraz wysoki stopień umiędzynarodowienia: w ciągu 25 lat działalności uczelni studia we WSIiZ wybrało ponad 7 tysięcy obcokrajowców (w tym okresie mury WSIiZ opuściło w sumie ponad 60 tysięcy absolwentów). Uczelnia jest wysoko oceniana w ogólnopolskich i międzynarodowych rankingach. W roku akademickim 2020/2021 WSIiZ posiada 47 uprawnień do prowadzenia kształcenia, w tym 11 uprawnień magisterskich oraz prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, co daje uczelni status uczelni akademickiej. W 2021 roku WSIiZ obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia[4].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała 8 marca 1996 roku, była to kontynuacja i rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Promocji i Przedsiębiorczości. Głównym pomysłodawcą i twórcą uczelni był dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, obecnie Prezydent uczelni. Powołanie WSIiZ stanowiło odpowiedź na wyzwania związane z kształceniem kadr zdolnych do działania w szybko zmieniających się realiach społecznych, politycznych oraz gospodarczych po transformacji 1989 roku. Z tego powodu duży nacisk kładziono nie tylko na najwyższą jakość edukacji, ale także na jej powiązanie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. Priorytetem działalności WSIiZ był również rozwój badań naukowych oraz współpraca z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia.

Wybrane fakty[5]:

1. W 1996 roku WSIiZ przyjęła na studia 2500 studentów, oferując trzy kierunki kształcenia: ekonomię, informatykę oraz administrację.

2. Jeszcze przed wprowadzeniem przez państwo polskie przepisów zrównujących prawa studentów uczelni publicznych i niepublicznych, WSIiZ była jedną z pierwszych (i nielicznych) uczelni w Polsce, przyznającą stypendia naukowe z własnego funduszu studentom studiów dziennych i zaocznych.

3. W 1999 roku uczelnia wprowadziła elektroniczną legitymację studencką, która początkowo funkcjonowała razem z tradycyjną, a od 2006 roku – zgodnie ze zmianami ustawowymi – samodzielnie, zastępując również kartę miejską.

4. WSIiZ była jedną z pierwszych uczelni, która wprowadziła do programu studiów międzynarodowe certyfikaty językowe (1999 r.) oraz certyfikowane szkolenia informatyczne (2001 r.). Do tej pory w ramach centrów szkoleniowych i egzaminacyjnych funkcjonujących przy uczelni wydanych zostało ponad 100 000 międzynarodowych certyfikatów.

5. Od 2002 roku studenci WSIiZ mieli możliwość (oprócz tradycyjnego sposobu nauczania) podnoszenia kwalifikacji poprzez nauczanie zdalne, z wykorzystaniem Internetu.

6. Jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w Polsce, WSIiZ rozszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki studiów prowadzone w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2004/2005 oferowane były studia na kierunkach: International Management, Information Technology&Econometrics oraz Hospitality Management. W roku akademickim 2020/2021 w języku angielskim prowadzone jest kształcenia w ramach 10 specjalności oferowanych na 2 kierunkach studiów.

Władze uczelni[edytuj | edytuj kod]

Stan na dzień 10 maja 2021[6]

Prezydent: dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Rektor: dr Wergiliusz Gołąbek

Prorektor WSIiZ ds. Nauki: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Prorektor WSIiZ ds. Nauczania: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Rankingi[edytuj | edytuj kod]

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W międzynarodowym rankingu U-Multirank miejsce WSIiZ wśród krajowych liderów, zostało potwierdzone w ilości przyznanych wysokich ocen (tj. bardzo dobry „A” i dobry „B”) w kilkunastu kategoriach. WSIiZ sytuuje się również wysoko w prestiżowym polskim rankingu szkół wyższych „Perspektyw”. W kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej[7].

Działalność badawcza[edytuj | edytuj kod]

WSIiZ prowadzi badania naukowe zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych[8]. Na gruncie nauk społecznych istotna jest aktywność w obszarze nauk o mediach i komunikacji społecznej m.in. wieloaspektowe badania nad zjawiskiem mediatyzacji różnych wymiarów życia społecznego. Ekonomiści współpracują z prawnikami i socjologami w badaniach rynku pracy czy zjawiska finansjalizacji, z sukcesem rozwija się działalność naukowa związana z bioinformatyką. W obszarze informatyki uczelnia posiada znakomite zespoły realizujące finansowane przez Narodowe Centrum Nauki badania nad sztuczną inteligencją i sieciami. Na Wydziale Medycznym prowadzone są badania laboratoryjne m.in. nad właściwościami antynowotworowymi ekstraktów roślinnych. Na badania naukowe, w zakresie kosmetologii naturalnej, modeli biznesowych oraz nowych technologii komunikacyjnych, naukowcy WSIiZ pozyskali środki finansowe z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i realizują je w partnerstwach międzynarodowych.

Kierunki studiów[edytuj | edytuj kod]

Studia w języku polskim[9][10]:

·        Cyberbezpieczeństwo – studia II stopnia

·        Dietetyka – studia I i II stopnia

·        Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia

·        Filologia angielska – studia I stopnia

·        Filologia angielska – tłumaczeniowa z językiem chińskim – studia I stopnia

·        Finanse i rachunkowość w zarządzaniu – studia I stopnia

·        Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie

·        Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – studia I stopnia

·        Grafika komputerowa w mediach – studia II stopnia

·        Informatyka – studia I i II stopnia

·        Komunikacja cyfrowa – studia I stopnia

·        Kosmetologia – studia I i II stopnia

·        Logistyka – studia I stopnia

·        Pielęgniarstwo – studia I stopnia

·        Programowanie – studia I stopnia

·        Projektowanie gier komputerowych – studia I stopnia

·        Psychologia w zarządzaniu – studia I stopnia

·        Zarządzanie – studia I i II stopnia

Studia w języku angielskim[11]:

·        Aviation Management / Zarządzanie lotnictwem – studia I stopnia

·        Computer Networks / Sieci komputerowe – studia I stopnia

·        Cybersecurity / Cyberbezpieczeństwo – studia II stopnia

·        Data Science / Nauka o danych – studia II stopnia

·        Dietetics / Dietetyka  – studia I stopnia

·        Game Design and Development / Projektowanie i produkcja gier komputerowych – studia I stopnia

·        General Aviation Management / Zarządzanie lotnictwem ogólnym – studia I stopnia

·        Graphic Design / Projektowanie graficzne – studia I stopnia

·        Logistics / Logistyka – studia I stopnia

·        Management / Zarządzanie – studia I i II stopnia

·        Multimedia / Multimedia – studia I stopnia

·        Nursing / Pielęgniarstwo – studia I stopnia

·        Programming / Programowanie – studia I stopnia

Kolegia WSIiZ[12][edytuj | edytuj kod]

Kolegium Zarządzania

Katedra Ekonomii i Finansów

Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej

Katedra Zarządzania

Instytut Badań i Analiz Finansowych

Instytut Zarządzania Lotnictwem

Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii

Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Katedra Nauk o Polityce i Administracji

Katedra Projektowania Graficznego

Katedra Nauk Społecznych

Zakład Grafiki Komputerowej

Zakład Filologii Angielskiej

Zakład Języków Obcych

Instytut Analiz Edukacji

Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego

Centrum Języków Nowożytnych

Kolegium Medyczne

Katedra Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej

Katedra Kosmetologii

Katedra Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych

Katedra Fizjoterapii

Katedra Dermatologii

Zakład Biotechnologii i Biologii Komórki

Zakład Pielęgniarstwa

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wdrożeniowo-Usługowe

Kolegium Informatyki Stosowanej

Katedra Sztucznej Inteligencji

Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych

Katedra Inteligentnych Systemów i Sieci

Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego

Centrum Usług Informatycznych

Współpraca z otoczeniem[edytuj | edytuj kod]

WSIiZ kładzie duży nacisk na efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi, która ukierunkowana jest na rozszerzanie sieci partnerstw, promowanie wyników działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat roli nauki w gospodarczym i społecznym rozwoju kraju. Aby wzmocnić i zacieśnić tę współpracę, w 2012 roku powołany został Konwent, jest to organ opiniodawczo – doradczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji[13]. WSIiZ realizuje długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Efektem umiejętnego łączenia działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i działalności biznesowej jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Dzisiaj udział przychodów uczelni z działalności pozadydaktycznej wynosi 55%, co czyni WSIiZ unikatową w skali kraju.

Ponadto uczelnia realizuje szereg działań i projektów skierowanych dla społeczności województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Pracownicy uczelni brali m.in. udział w przygotowaniu ponad 20 strategii rozwoju oraz 60 ekspertyz i raportów dla jednostek samorządu terytorialnego. WSIiZ realizuje również wiele inicjatyw, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych regionu, kluczowymi projektami z tego obszaru są cykle wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce” oraz „W labiryncie świata”[14].

Wybrane jednostki:

 • Europe Direct Rzeszów[15]
 • Enterprise Europe Network[16]
 • Instytut Badań i Analiz Finansowych[17]
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące[18]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Forum Akademickie Jubileusz 25-lecia WSIiZ w Rzeszowie - Forum Akademickie [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: jubileusz słodko - gorzki, plus.nowiny24.pl, 25 marca 2021 [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 4. WSIiZ – jubileusz 25-lecia [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 5. 1996-2021 KRONIKA 25-LECIA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE – 1996-2021 KRONIKA 25-LECIA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 6. Władze, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 7. WSIiZ w czołówce polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-MULTIRANK 2020, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 8. Nauka i Badania, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 9. Studia I stopnia, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 10. Studia II stopnia, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 11. Studia anglojęzyczne, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 12. Kolegia, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 13. Konwent WSIiZ, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 14. Cykle spotkań otwartych we WSIiZ, Wielkie Pytania w Nauce - IV edycja cyklu spotkań z nauką [dostęp 2021-05-14] (pol.).
 15. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów – Strona Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów [dostęp 2021-05-10] (pol.).
 16. EEN WSIiZ Rzeszów - Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie świadczy usługi mające na celu rozwój potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym., EEN WSIiZ Rzeszów [dostęp 2021-05-10].
 17. Home, ibaf.edu.pl [dostęp 2021-05-14].
 18. Akademickie Liceum Ogólnokształcące – ALO przy WSIiZ w Rzeszowie, alo.rzeszow.pl [dostęp 2021-05-14] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]