Wyższa Szkoła Wojenna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wyższa Szkoła Wojenna
Ilustracja
Znak dyplomowanych oficerów Sztabu Generalnego
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1919
Rozformowanie 1946
Nazwa wyróżniająca nie posiadała
Patron nie posiadała
Tradycje
Święto nie obchodziła
Nadanie sztandaru nie posiadała
Kontynuacja Akademia Obrony Narodowej
Dowódcy
Pierwszy gen. por. Stanisław Puchalski
Ostatni płk dypl. Roman Władysław Szymański
Organizacja
Dyslokacja garnizon Warszawa
Podległość Minister Spraw Wojskowych
(1919-1920)
Szef Sztabu Generalnego
(1920-1928)
Szef Sztabu Głównego
(1928-1932)
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
(1932-1939)

Wyższa Szkoła Wojenna (W.S.Woj.) – wyższa szkoła wojskowa Sił Zbrojnych II RP szkoląca i dokształcająca oficerów sztabów. W latach 1923-1939 siedziba szkoły znajdowała się w Warszawie przy ul. Koszykowej 79.

Historia[edytuj]

Siedziba Wyższej Szkoły Wojennej od 1923, Warszawa, ul. Koszykowa 79
Współczesny widok siedziby Wyższej Szkoły Wojennej

Pierwszą wyższą uczelnią wojskową w armii przedwrześniowej była utworzona w czerwcu 1919 Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego. Powstała ona na podstawie Dodatku Tajnego nr 10 do Dziennika Rozkazów Wojskowych. Komendantem Szkoły został wyznaczony generał porucznik Stanisław Puchalski, a jego doradcą francuski generał Spire. Wykładowców dla Uczelni dostarczyła Francuska Misja Wojskowa. W 1919 Uczelnia wykształciła 65 oficerów na pięciomiesięcznych kursach. W 1920 działalność Uczelni została przerwana ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. Naukę wznowiono w styczniu 1921. Rozpoczęło ją 65 oficerów. Jesienią 1921 naukę w szkole przedłużono do dwóch lat.

Wyższa Szkoła Wojenna powstała latem 1922 w Warszawie na podstawie przemianowania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, zgodnie z Tajnym Rozkazem Szkolnym z 16.08.1922. Tymczasowy Statut Wyższej Szkoły Wojennej był zawarty w Dzienniku Rozkazów Wojskowych nr 28 z 11.08.1922. Szkoła zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów była uznana za wyższy zakład naukowy. Uczelnia kontynuowała tradycje:

 • Kursu wojennego oficerów Sztabu Generalnego w Warszawie (1917)
 • Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie (1919–1921)
 • Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie (1921–1922)

Zadania Uczelni określono w następujący sposób; Celem szkoły jest wyłącznie fachowe wyszkolenie oficerów Sztabu Generalnego przez wpojenie szczególnie uzdolnionym i doświadczonym w służbie oficerom zawodowym o ustalonym silnym charakterze wyższego wojskowego wykształcenia teoretycznego i praktycznego, potrzebnego do służby w Sztabie Generalnym (z Tymczasowego Statutu). Na początku swojej działalności uczelnia kształciła i doszkalała w większości oficerów sztabowych i starszych (kapitan-rotmistrz). W kolejnych latach zwiększyła się liczba oficerów młodszych (poruczników). Porucznicy służby stałej, którzy ukończyli WSWoj byli mianowani kapitanami (rotmistrzami) przy najbliższych mianowaniach. Pozostałych oficerów, którzy ukończyli WSWoj można było mianować na kolejny stopień rok wcześniej aniżeli wymagała tego pragmatyka np. kapitan w korpusie oficerów broni by awansować na majora musiał przesłużyć w tym stopniu cztery lata, jeżeli w tym czasie ukończył wyższą szkołę wojskową mógł awansować po trzech latach służby w stopniu kapitana.

Do szkoły przyjmowano również hospitantów z innych armii, głównie Gruzinów, Ukraińców, Estończyków, Łotyszy oraz jednego Japończyka i Francuza.

Kurs normalny trwał dwa lata. Absolwenci uzyskiwali dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego, od 1929 dyplom naukowy oficera dyplomowanego, a od 1933 tytuł naukowy oficera dyplomowanego. Do 1939 szkołę ukończyło ponad tysiąc absolwentów, a w latach 1941–1946 wypromowano dalszych 296.

22 grudnia 1928 Minister Spraw Wojskowych zmienił dotychczasową nazwę „Sztab Generalny” na „Sztab Główny” oraz tytuł „Oficer Sztabu Generalnego” na „Oficer dyplomowany”, a ponadto przyznał oficerom dyplomowanym wszystkich stopni prawo noszenia dotychczasowych oznak oficerów Sztabu Generalnego[1].

Początkowo program nauczania oparty był na wzorach francuskich. Olbrzymi wpływ na proces kształcenia miała francuska misja wojskowa, a szczególnie płk Ludwik Faury. W latach 1928–1939 komendantem WSWoj był generał Tadeusz Kutrzeba.

15 grudnia 1920 Minister Spraw Wojskowych przekazał „ogólne kierownictwo Szkołą Sztabu Generalnego i wszystkie z nią związane sprawy Szefowi Sztabu Generalnego[2]. W sprawach kwaterunkowych, gospodarczych, sanitarnych i dyscypliny szkoła podlegała dowódcy Okręgu Korpusu nr I.

W pierwszej dekadzie marca 1923 do dawnych rosyjskich koszar artylerii przy Filtrach przy ul. Koszykowej 79 róg Suchej (dziś Krzywickiego), przeniesiono siedzibę szkoły z tymczasowej siedziby przy al. J. Ch. Szucha 23 i z koszar kawalerii przy ówczesnej Huzarskiej 1/5, z wyjątkiem kursów doszkalających, które do 1925 prowadzono w gmachu Szkoły Podchorążych Piechoty, Al. Ujazdowskie 1/7[3].

19 marca 1923, w Święto szkoły, odbyła się ceremonia poświęcenia gmachu przy ulicy Koszykowej 79. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Stanisław Wojciechowski, Prezes Rady Ministrów, gen. dyw. Władysław Sikorski, w zastępstwie chorego Ministra Spraw Wojskowych, gen. dyw. Aleksander Osiński, Wiceminister Spraw Wojskowych, dr Jan Waygart, I zastępca szefa Sztabu Generalnego, gen. bryg. Józef Rybak, zastępca dowódcy Okręgu Korpusu Nr I, gen. bryg. Eugeniusz Pogorzelski, komendant miasta stołecznego Warszawy, gen. bryg. Stefan Suszyński, Generalny Inspektor Jazdy, gen. broni Tadeusz Rozwadowski i szef francuskiej Misji Wojskowej, gen. dyw. Charles Joseph Dupont[4].

W piątek 4 maja 1923 szkołę wizytował marszałek Francji Ferdynand Foch[5].

W 1932 uczelnia została podporządkowana Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych.

Powołany został Komitet Wyższej Szkoły Wojennej. W jego skład weszli:

W ramach uczelni funkcjonowała także:

Szkoła prowadziła także kursy dokształcające i specjalistyczne oraz współpracowała z Centrum Wyższych Studiów Wojskowych.

Po wojnie budynek został przekazany Politechnice Warszawskiej i dziś mieści Szkołę Biznesu i część Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej[3].

Kadra Wyższej Szkoły Wojennej[edytuj]

gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba
Dyrektor nauk WSWoj płk Sztabu Generalnego Armii Francuskiej Louis Faury.

Dowódcy i komendanci szkoły[edytuj]

Pozostałe osoby funkcyjne[edytuj]

Zastępcy komendanta:

Dyrektor nauk:

II dyrektorzy nauk:

Zastępcy dyrektora nauk:

Pomocnik komendanta

 • ppłk dypl. Adam Mniszek (1 IX 1932 – 1 IX 1939 → komendant Kwatery Głównej NW)

Kierownicy kursów (roczników):

Kierownicy katedr:

Popiersie Napoleona przed wejściem do Wyższej Szkoły Wojennej. Obecnie w Muzeum Wojska Polskiego.

Wykładowcy i asystenci[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej.

Kurs Oficerów Sztabu Generalnego w Warszawie w 1917[edytuj]

Absolwenci kursu wojennego oficerów Sztabu Generalnego z gen. von Barthem. 1917.

Kurs oficerów sztabowych i adiutantów wyższych dowództw – kurs szkoleniowy zorganizowany w 1917 roku, w Warszawie, dla oficerów Polskiego Korpusu Posiłkowego.

20 września 1916 cesarz Austrii i król Węgier Franciszek Józef I na wniosek Najwyższego Naczelnego Dowództwa Armii (niem. Armeeoberkommando)[11] zadecydował o przeformowaniu Legionów Polskich w Polski Korpus Posiłkowy (niem. Polnischen Hilfskorps) w składzie dwóch dywizji. Formowanie dywizji piechoty wymusiło potrzebę przeszkolenia grupy oficerów, którzy posiadaliby kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk służbowych na tym szczeblu taktycznym. 31 stycznia 1917 roku kurs rozpoczęło 22 oficerów Legionów Polskich, w tym 16 z piechoty, 4 z kawalerii i 2 z artylerii. Kurs zakończył się 9 marca 1917 roku. Trzech oficerów zostało uznanych „za nadających się do przydziału do służby sztabu generalnego” i otrzymało czasowe przydziały do „sztabu generalnego Leg. Pol. jako oficerowie sztabu brygady”. Siedmiu oficerów uzyskało „prawo przydziału w przyszłości do służby sztabu generalnego po uzupełnieniu wykształcenia”. Ośmiu oficerów otrzymało tytuł adiutanta wyższych sztabów, a czterech ostatnich „za nienadających się do służby sztabowej”. Komendy poszczególnych pułków otrzymały zalecenie wyznaczenia absolwentów kursu na stanowiska „adiutantów pułkowych, celem należytego zorganizowania adiutantur” i złożenia w tej sprawie meldunków do 31 marca. Trzem oficerom „przydzielonym do sztabu generalnego” przysługiwało prawo noszenia akselbantów na prawym ramieniu, natomiast „adiutantom wyższych sztabów” przez lewe ramię. Pozostałym oficerom (adiutantom pułkowym) prawo noszenia akselbantów nie przysługiwało. Dodatkową odznaką oficerów przydzielonych do sztabu generalnego był wężyk na kołnierzu munduru nowego wzoru.

Wykaz słuchaczy Kursu oficerów sztabowych i adiutantów wyższych dowództw. Zachowano kolejność słuchaczy podaną w rozkazie nr 280 Komendy Legionów Polskich z 22 marca 1917 roku. Gwiazdką oznaczono absolwentów, którzy nie zostali wymienieni w artykule pułkownika Jana Ciałowicza, opartym na relacji pułkownika Władysława Smolarskiego.

 1. rtm. kaw. Juliusz Kleeberg do Komendy III Brygady LP,
 2. kpt. piech. Marian Kukiel do Komendy II Brygady LP,
 3. kpt. piech. Julian Stachiewicz do Komendy I Brygady LP,
 4. por. piech. Alojzy Przeździecki do 6 pp,
 5. por. piech. Stefan Iwanowski do 3 pp,
 6. kpt. art. Zygmunt Dzwonkowski do Komendy Legionów Polskich na stanowisko kierownika Referatu Personalnego, jako adiutant,
 7. kpt. piech. Tadeusz Piskor do 1 pp,
 8. por. piech. Mieczysław Wyżeł-Ścieżyński do 1 pp,
 9. kpt. piech. Kazimierz Orlik-Łukoski do 2 pp*,
 10. kpt. piech. Władysław Gniady do 2 pp*,
 11. por. piech. Bogusław Szul-Skjöldkrona do 3 pp*,
 12. por. piech. Eugeniusz Elsenberg do 3 pp*,
 13. kpt. piech. Ferdynand Zarzycki do 4 pp,
 14. kpt. piech. Władysław Smolarski do 4 pp,
 15. por. piech. Wacław Stachiewicz do 5 pp,
 16. por. piech. Stanisław Nilski-Łapiński do 5 pp*,
 17. por. piech. Maksymilian Milan-Kamski do 6 pp*,
 18. por. piech. Wilhelm Orlik-Rückemann do 6 pp,
 19. kpt. art. Przemysław Barthel de Weydenthal do 1 pa,
 20. por. kaw. Bolesław Wieniawa-Długoszowski do 1 puł,
 21. por. kaw. Tadeusz Grabowski do 2 puł,
 22. por. kaw. Stanisław Rostworowski do Krajowego Inspektoratu Zaciągu do WP.

Pułkownik Jan Ciałowicz, jako absolwentów kursu wymienił poruczników piechoty: Macieja Bardla, Kazimierza Florka, Juliusza Hersztala i Henryka Pomazańskiego oraz porucznika kawalerii Jana Pryzińskiego i porucznika artylerii Antoniego Durskiego-Trzaska[12].

11 czerwca 1917 roku generał gubernator, generał piechoty Hans Hartwig von Beseler mianował:

referentami Oddziału „Polska Siła Zbrojna”:

do Sztabu Inspekcji Wyszkolenia Wojsk Polskich:

Tego samego dnia adiutantami sztabu zostali mianowani referenci działów w Dowództwie Legionów Polskich: kpt. piech. Henryk Pomazański i por. sap. Zygmunt Platowski[13].

Słuchacze Wyższej Szkoły Wojennej[edytuj]

I Kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego 1919[edytuj]

Wśród słuchaczy znalazło się 25 absolwentów II Kursu adiutantów, który został przeprowadzony w okresie od 1 maja do 7 czerwca 1919 roku w Warszawie (w poniższym wykazie zostali oznaczeni gwiazdką przy nazwisku - „*”). Przynależność poszczególnych słuchaczy do jednej z grup oficerów podano na podstawie dekretów Naczelnego Wodza o ich zatwierdzeniu z dniem 1 kwietnia 1920 roku („LP” - Legiony Polskie, „AgH” - Armia generała Hallera, „AR” - armia rosyjska, „c. i k. Armia” - cesarska i królewska Armia oraz „AN” - Armia Cesarstwa Niemieckiego).

 1. kpt. sap. Henryk Bagiński (AgH) → I KD 1921-1922
 2. kpt. piech. Maciej Bardel (LP) → IV KD 1924-1925
 3. kpt. art. Wacław Bartoszkiewicz
 4. kpt. piech. Stefan Marian Juliusz Benedykt (AgH)
 5. kpt. piech. Władysław Bortnowski (LP) → ÉSdeG 1920-1922
 6. kpt. piech. Jerzy Ferek-Błeszyński (LP) → ÉSdeG 1921-1923
 7. kpt. art. Antoni Durski-Trzaska (LP) → I KD 1921-1922
 8. kpt. piech. Antoni Gromadzki* (AR)
 9. rtm. kaw. Antoni Jabłoński (LP) † 22 X 1922
 10. kpt. piech. Kazimierz Bogumił Janicki (LP)
 11. kpt. piech. Adam Koc (LP) → III KD 1923–1924
 12. kpt. piech. Mikołaj Freund-Krasicki (LP) → I KD 1921-1922
 13. kpt. piech. Zygmunt Kuczyński (LP) → III KD 1923–1924
 14. kpt. piech. Wincenty Lekki (c. i k. Armia) → I KD 1921-1922
 15. kpt. piech. Ludwik de Laveaux (LP) → I KD 1921-1922
 16. kpt. piech. Kazimierz Młodzianowski (LP)
 17. kpt. piech. Seweryn Rymaszewski (AR) † 19 XI 1920
 18. kpt. piech. Tadeusz Szałowski (c. i k. Armia) → II KD 1922-1923
 19. kpt. art. Czesław Szystowski → II KD 1922-1923
 20. rtm. Tadeusz Śmigielski (LP) → II KD 1922-1923
 21. kpt. piech. Walerian Wiśniewski (LP)
 22. kpt. piech. Edward Wolff[14]
 23. kpt. art. Tadeusz Zwisłocki (LP) od 1922 w rezerwie, † 15 II 1929
 24. por. art. Józef Beck (LP) → IV KD 1924-1925
 25. por. piech. Józef Biernacki (LP) → II KD 1922-1923
 26. por. kaw. Antoni Bogusławski (AR) → IV KD 1924-1925
 27. por. piech. Władysław Celiński* → IV KD 1924-1925
 28. por. piech. Franciszek Dudziński* (c. i k. Armia) → II KD 1922-1923
 29. por. Bogdan Dunin-Szpot* (LP) → 15 IX 1922 stan nieczynny, 1924 w rezerwie
 30. por. piech. Włodzimierz Falcman (AR) od 1922 w rezerwie
 31. por. piech. Teodor Furgalski (LP) → I KD 1921-1922
 32. por. art. Władysław Karol Gadomski* (c. i k. Armia) → II KD 1922-1923
 33. por. art. Władysław Eugeniusz Heller* (c. i k. Armia) → II KD 1922-1923
 34. por. art. Eugeniusz Hinterhoff (AR) → IV KD 1924-1925
 35. por. kaw. Janusz Iliński (AR) → ÉSdeG 1920-1922
 36. por. art. Tadeusz Kadyi de Kadyihàza* → II KD 1922-1923
 37. por. piech. Stanisław Kara (LP) → III KD 1923–1924
 38. por. piech. Witold Kirszenstein* (AR) → I KD 1921-1922
 39. por. piech. Stanisław Jan Kucharski (Kucharski-Lubicz]] → III KD 1923–1924
 40. por. piech. Włodzimierz Kowalski (AN) → rezerwa 1922-1930
 41. por. Tadeusz Kwaśniewski*
 42. por. piech. Władysław Kwazebart (AR) → 1922 przeniesiony do korpusu oficerów kontrolerów
 43. por. Aleksander Jan Łubieński* → IV KD 1924-1925
 44. por. Kazimierz Lenartowicz*
 45. por. Wacław Łapiński*
 46. por. piech. Jan Maliszewski* (AR) → III KD 1923–1924
 47. por. Roman Michałowski
 48. por. Adolf Tytus Nykulak* → II KD 1922-1923
 49. por. kaw. Henryk Ortwein* (AR)
 50. por. piech. Władysław Powierza* (AR) → II KD 1922-1923
 51. por. piech. Stefan Rowecki (LP) → I KD 1921-1922
 52. por. art. Karol Rychter* → IV KD 1924-1925
 53. por. art. Józef Rytel → IV KD 1924-1925
 54. por. piech. Jan Sadowski (LP) → ÉSdeG 1919-1921
 55. por. piech. Henryk Antoni Paweł Swinarski (AN) → 1921 rezerwa
 56. por. art. Tadeusz Schätzel (LP)
 57. por. art. Tadeusz Leon Sheybal* → IV KD 1924-1925
 58. por. art. Stanisław Jakub Sokołowski* (c. i k. Armia) → I KD 1921-1922
 59. por. Stanisław Stańkowski*
 60. por. piech. Jerzy Stawiński* (AR) → IV KD 1924-1925
 61. por. kaw. Kazimierz Stamirowski* (LP) → IV KD 1924-1925
 62. por. kaw. Józef Świerczyński → II KD 1922-1923
 63. por. piech. Stanisław Julian Toruń* → IV KD 1924-1925
 64. por. obs. Stanisław Ujejski (c. i k. Armia) → II KD 1922-1923
 65. por. piech. Tadeusz Werner-Jasieński* (LP)
 66. por. piech. Adam Werschner* → II KD 1923–1924
 67. por. art. Leon Zubrzycki* → I KD 1921-1922

Nie ukończyli kursu doszkolenia i nie otrzymali tytułu oficera Sztabu Generalnego następujący oficerowie:

 • Antoni Gromadzki, zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku, w służbie czynnej pozostawał do 1935 roku, nie awansował.
 • Włodzimierz Kowalski, w 1922 roku przeniesiony do rezerwy, zweryfikowany w stopniu majora, w 1930 roku został powołany do służby czynnej, a w następnym roku awansowany na podpułkownika,
 • Henryk Antoni Paweł Swinarski (Świnarski), w 1921 roku przeniesiony do rezerwy, zweryfikowany w stopniu kapitana,
 • Władysław Kwazebart, w 1922 roku przeniesiony do Korpusu Kontrolerów, dwa lata później awansował na pułkownika, służbę zakończył w 1930 roku,
 • Henryk Ortwein, zweryfikowany w stopniu majora, służbę zakończył w 1929 roku,
 • Walerian Wiśniewski, podpułkownik ze starszeństwem z 1 lipca 1923 roku, w dalszej służbie nie awansował mimo tego, że dowodził pułkiem piechoty.

II Kurs Wojenny / I Kurs Normalny Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego 1920–1921[edytuj]

II Kurs Normalny 1921-1923[edytuj]

II Kurs Normalny został zakończony 1 października 1923 roku[15].

ppłk piech. Tadeusz Kwiatkowski
mjr piech. Jerzy Englisch
mjr piech. Alfred Fleszar
mjr piech. Tadeusz Pełczyński
mjr piech. Zdzisław Przyjałkowski
mjr piech. Jarosław Szafran
mjr piech. Zygmunt Szyszko-Bohusz
kpt. piech. Zygmunt Borawski
kpt. piech. Władysław Czyrko
kpt. piech. Jan Duch
kpt. piech. Kazimierz Duch
kpt. piech. Stanisław Grabiański
kpt. piech. Józef Gruszka
kpt. piech. Jan Grudzień
kpt. piech. Lucjan Janiszewski
kpt. piech. Alfred Krajewski
kpt. piech. Władysław Krogulski
kpt. piech. Karol Lenczowski
kpt. piech. Lucjan Michalik
kpt. piech. Bolesław Mikiewicz
kpt. piech. Antoni Miszewski
kpt. piech. Zbigniew Osostowicz
kpt. piech. Jerzy Pajączkowski-Dydyński
kpt. piech. Eugeniusz Quirini de Saalbruck
kpt. piech. Henryk Rajchman-Floyar
kpt. piech. Kazimierz Ring
kpt. piech. Tomasz Rybotycki
kpt. piech. Marian Strażyc
kpt. piech. Mieczysław Sulisławski
kpt. piech. Tadeusz Wasilewski
kpt. piech. Stanisław Wiloch
por. piech. Janusz Czerwonka
por. piech. Władysław Harland
por. piech. Edward Izdebski
por. piech. Antoni Kolnarski
por. piech. Juliusz Kozolubski
por. piech. Tadeusz Tokarz
mjr kaw. Witosław Porczyński
mjr kaw. Marian Słonimski
rtm. Zdzisław Chrząstowski
rtm. Tadeusz Halik
rtm. Edward Kalinowski
rtm. Zdzisław Żórawski
rtm. Włodzimierz Żuchowski
ppłk art. Wincenty Kowalski
ppłk art. Wojciech Pietras
mjr art. Jan Bigo
mjr art. Seweryn Horoch
kpt. art. Marian Kułakowski
kpt. art. Jerzy Orski
kpt. art. Henryk Romiszowski
kpt. art. Jerzy Stępniewski
kpt. art. Jan Szewczyk
kpt. art. Jerzy Aleksander Zawisza
por. art. Józef Kaiser
kpt. pil. Marian Romeyko
mjr sap. Czesław Pawłowicz
por. sap. kolej. Stanisław Gawroński
por. tab. Gustaw Weinreb

III Kurs Normalny 1922–1924[edytuj]

Z dniem 1 października 1924 roku absolwenci otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego i przydziały służbowe na stanowiska oficerów SG[16].

 1. mjr piech. Kazimierz Dziurzyński
 2. mjr piech. Leopold Endel-Ragis
 3. mjr piech. Alojzy Horak
 4. mjr piech. Władysław Kaliński
 5. mjr piech. dr Władysław Kulma
 6. mjr piech. Bolesław Krzyżanowski
 7. mjr piech. Seweryn Łańcucki
 8. mjr piech. dr Kazimierz Putek
 9. mjr piech. Zygmunt Polak
 10. mjr piech. Adam Świtalski
 11. mjr piech. Władysław Winiarski
 12. kpt. piech. Marian Chodacki
 13. kpt. piech. Tadeusz Dekański
 14. kpt. piech. Stanisław Gano
 15. kpt. piech. Karol Jeżowski
 16. kpt. piech. Jan Kanty Zygmunt Janota
 17. kpt. piech. Franciszek Jachieć
 18. kpt. piech. Jan Kosina
 19. kpt. piech. Włodzimierz Krzyżanowski
 20. kpt. piech. Ludwik Lepiarz
 21. kpt. piech. Adam Tadeusz Nadachowski
 22. kpt. piech. Bożesław Nieciengiewicz
 23. kpt. piech. Antoni Rosner
 24. kpt. piech. Jan Rzepecki
 25. kpt. piech. Stanisław Sienkiewicz
 26. kpt. piech. Roman Saloni
 27. kpt. piech. Stanisław Sadowski
 28. kpt. piech. dr Stanisław Wilimowski
 29. por. piech. Stefan Osika
 30. por. piech. Adam Przybylski
 31. por. piech. Zdzisław Szymański
 32. por. piech. Ludwik Szadowski
 33. por. piech. Leszek Leon Wernic
 34. por. piech. Kazimierz Zboiński
 35. mjr kaw. Witold Mikulicz-Radecki
 36. rtm. Janusz Albrecht
 37. rtm. Herman Bracławski
 38. rtm. Józef Pętkowski
 39. rtm. Józef Smoleński
 40. rtm. Jerzy Skrzydlewski
 41. rtm. Antoni Witkowski
 42. por. kaw. Mateusz Iżycki
 43. ppłk art. Karol Hauke
 44. kpt. art. Stanisław Rola-Arciszewski
 45. kpt. art. Stefan Czerwiński
 46. kpt. art. Andrzej Czerwiński
 47. kpt. art. Ludwik Jacek Ciba
 48. kpt. art. Olgierd Giedroyć
 49. kpt. art. Władysław Gotfryd Łoś
 50. kpt. art. Jerzy Suzin
 51. kpt. art. Adam Studencki
 52. kpt. art. Tadeusz Żyborski
 53. por. art. Leon Nowosilski
 54. por. art. Roman Paulik
 55. mjr sap. kol. inż. Marian Wierzbiański
 56. kpt. sap. Tomasz Bondarczuk-Galiński
 57. kpt. sam. Franciszek Heberek

IV Kurs Normalny 1923–1925[edytuj]

IV Kurs Normalny 1923–1925 rozpoczął się 31 października 1923 roku, a zakończył 1 października 1925 roku[17][18].

 1. mjr piech. Antoni Jan Żurakowski
 2. mjr piech. Antoni Wiktor Staich
 3. mjr piech. Franciszek Pokorny
 4. mjr piech. Zygmunt Berling
 5. mjr piech. Leon Kolbuszewski
 6. mjr piech. Roman Władysław Szymański
 7. mjr piech. Janusz Gaładyk
 8. mjr piech. Gwido Langer
 9. kpt. piech. Wacław Sosnkowski
 10. kpt. piech. Hipolit Słabicki
 11. kpt. piech. Leopold Ruszczyc
 12. kpt. piech. Jan Maksymilian Sokołowski
 13. kpt. piech. Franciszek Demel
 14. kpt. piech. Jerzy Wądołkowski
 15. kpt. piech. Tadeusz Daniec
 16. kpt. piech. Jan Kozierowski
 17. kpt. piech. Felicjan Sterba
 18. kpt. piech. Leopold Okulicki
 19. kpt. piech. Mieczysław Pęczkowski
 20. kpt. piech. Tadeusz Wardejn-Zagórski
 21. kpt. piech. Ignacy Kazimierz Banach
 22. kpt. piech. Tadeusz Pawlik
 23. kpt. piech. Stanisław Pstrokoński
 24. kpt. piech. Franciszek Węgrzyn
 25. por. piech. Jan Becher
 26. por. piech. Zygmunt Morozewicz
 27. por. piech. Józef III Kaczorowski
 28. por. piech. Aleksander Klotz vel Alfons Kloc
 29. por. piech. Władysław Steblik
 30. por. piech. Janusz Sopoćko
 31. por. piech. Wacław Berka
 32. por. piech. Antoni Ślusarczyk
 33. por. piech. Włodzimierz Mizger-Chojnacki
 34. por. piech. Stanisław Maleciński
 35. por. piech. Stanisław Karnibad
 36. por. piech. Mieczysław Słowikowski
 37. mjr kaw. Konstanty Drucki-Lubecki
 38. rtm. Witold II Święcicki
 39. rtm. Witold Gierulewicz
 40. rtm. Jerzy II Zaleski
 41. rtm. Stanisław Krogulski
 42. rtm. Stefan I Orłowski
 43. rtm. Ziemowit Tadeusz Grabowski
 44. rtm. Stefan Lasocki
 45. por. kaw. Zygmunt Henryk Dzieślewski
 46. por. kaw. Jan Kazimierz Lasocki
 47. mjr art. Józef Hałaciński
 48. mjr art. Kazimierz Mieczysław Stefczyk
 49. mjr art. Edward Rudowicz
 50. mjr art. Józef Bobowski
 51. mjr art. Tadeusz Roman Tomaszewski
 52. mjr art. Jerzy Żychowski
 53. kpt. art. Jan Heine
 54. kpt. art. Stefan Józef Springer
 55. kpt. art. Wacław Świeciński
 56. kpt. art. Włodzimierz Maria Justyn Rozwadowski
 57. por. art. Adam Feliks Marian Stolzmann
 58. por art. Aleksander Mudry
 59. kpt. uzbr. Jan Kobylański
 60. kpt. uzbr. Władysław Kornel Slawiczek

V Kurs Normalny 1924-1926[edytuj]

Z dniem 1 listopada 1924 roku kandydaci, którzy „egzaminy wstępne złożyli z dobrym postępem” zostali przydzieleni do Wyższej Szkoły Wojennej[19].

14 maja 1926, w czasie zamachu stanu, zginął śmiercią żołnierza słuchacz II rocznika, major Eugeniusz Mięsowicz z 1 Pułku Artylerii Ciężkiej[20].

11 października 1926 roku absolwenci Kursu Normalnego otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego i przydziały na stanowiska oficerów Sztabu Generalnego[21].

 1. ppłk piech. Alojzy Przeździecki
 2. ppłk piech. Stefan Kossecki
 3. ppłk piech. Wilhelm Fuhrmann
 4. mjr piech. Franciszek Polniaszek
 5. mjr piech. dr Aleksander Patejdl
 6. mjr piech. Kazimierz Aleksandrowicz
 7. mjr piech. Mieczysław Tasiecki
 8. mjr piech. Włodzimierz Scholze-Srokowski
 9. mjr piech. Józef Englicht
 10. mjr piech. Jerzy Płachta-Płatowicz
 11. mjr piech. Wiktor Pawłowicz
 12. mjr piech. Adam Zbijewski
 13. mjr piech. Eugeniusz Marian Dmochowski
 14. mjr piech. Stanisław Michał Lityński
 15. mjr piech. Jan Kornaus
 16. mjr piech. Tomasz Obertyński
 17. mjr piech. Teodor Jakub Tobik
 18. mjr piech. Józef I Wróblewski
 19. kpt. piech. Mikołaj Bogusław Górczewski
 20. kpt. piech. Edward Izydor Wojciechowski
 21. kpt. piech. Karol Hodała
 22. kpt. piech. Stefan Koeb
 23. kpt. piech. Jerzy Stanisław Kramarczyk
 24. kpt. piech. Stefan Górnisiewicz
 25. kpt. piech. Stanisław Sulma
 26. kpt. piech. Wilhelm Wilk-Leśniak
 27. kpt. piech. Czesław Konwerski
 28. kpt. piech. Józef Ullman
 29. kpt. piech. Juliusz Maria Nikodem Chodacki
 30. kpt. piech. Stefan Koperski
 31. kpt. piech. Leopold Gustaw Bogochwalski
 32. kpt. piech. Stanisław Bęben
 33. kpt. piech. Kazimierz Ryziński
 34. kpt. piech. Stanisław Krauss
 35. kpt. piech. Feliks Henryk Machnowski
 36. kpt. piech. Bogdan Alfons Szeligowski
 37. kpt. piech. Władysław Kazimierz Klemens Bieńkowski
 38. kpt. piech. Wojciech Gorgosz
 39. kpt. piech. Stanisław Wacław Stańkowski
 40. kpt. piech. Franciszek Pawlouszka[22]
 41. kpt. piech. Gustaw Wiktor Nowosielski[23]
 42. kpt. piech. Stanisław II Orłowski
 43. kpt. piech. Władysław Niewiarowski
 44. kpt. piech. Jerzy Krubski
 45. por. piech. Józef Olędzki
 46. por. piech. Jan Derecki
 47. por. piech. Włodzimierz Szeliski
 48. por. piech. Władysław Józef Skłodowski
 49. rtm. Stanisław Edward Kozłowski
 50. rtm. Rafał Protassowicki
 51. rtm. Adam Ludwik Sokołowski
 52. rtm. Stanisław Marian Próchnicki
 53. rtm. Mieczysław Lisiewicz
 54. rtm. Zygmunt Cuzek
 55. por. kaw. Mieczysław Łubieński
 56. mjr art. Wiktor Alojzy Jakubowski
 57. mjr art. Aleksander Kędzior
 58. kpt. art. Marian Jurecki
 59. kpt. art. Bolesław Ciążyński
 60. kpt. art. Modest Rastawiecki
 61. kpt. art. Andrzej Marecki
 62. kpt. art. Jerzy II Kamiński
 63. por. art. Wielisław Krajowski
 64. por. art. Piotr Dunin-Borkowski
 65. por. art. Wacław Zielonka
 66. por. art. Bronisław Zygmunt Wiesiołowski
 67. por. art. Władysław Szczekowski
 68. mjr pil. Bohdan Józef Kwieciński
 69. mjr pil.-obs. Jerzy Wojciech Rychłowski
 70. mjr łączn. Stanisław Jamka

VI Kurs Normalny 1925-1927[edytuj]

Kandydaci do Wyższej Szkoły Wojennej, przed powołaniem na Kurs Normalny 1925-1927, zostali z dniem 20 lipca 1925 roku przydzieleni do oddziałów macierzystych z jednoczesnym przeniesieniem służbowym na okres trzech miesięcy do oddziałów broni celem praktycznego zapoznania się z organizacją, uzbrojeniem i regulaminami odnośnych broni[24].

Minister Spraw Wojskowych przydzielił z dniem 1 listopada 1925 roku do Wyższej Szkoły Wojennej na Kurs 1925/1927 niżej wymienionych kandydatów, którzy „złożyli egzaminy wstępne z dobrym postępem”. Wspomnieni oficerowie 3 listopada 1925 roku o godz. 9.00 mieli się zameldować u komendanta Szkoły[25].

 1. ppłk piech. Michał I Terlecki
 2. ppłk piech. Franciszek I Grabowski
 3. ppłk piech. Jan Korkozowicz
 4. mjr piech. Orest Teodor Dżułyński
 5. mjr piech. Julian Kulikowski
 6. mjr piech. Stefan Julian Szlaszewski
 7. mjr piech. Władysław Frączek
 8. mjr piech. Władysław Bartosik
 9. mjr piech. Stanisław Sylwester Pelc
 10. mjr piech. Bronisław Szostak
 11. mjr piech. Lucjan Stanek
 12. kpt. piech. Aleksander Józef Dmytrak
 13. kpt. piech. Edward Ulanicki
 14. kpt. piech. Wacław Józef Domański
 15. kpt. piech. Kazimierz Brauliński
 16. kpt. piech. Kazimierz Klochowicz
 17. kpt. piech. Władysław Sylweriusz Huza
 18. kpt. piech. Piotr Demkowski
 19. kpt. piech. Seweryn Wilimowski
 20. kpt. piech. Albin Leszczyński
 21. kpt. piech. Marian Bartłomiej Kluska
 22. kpt. piech. Antoni Tadeusz Szymański
 23. kpt. piech. Tadeusz Zakrzewski
 24. kpt. piech. Antoni Gługiewicz
 25. kpt. piech. Stanisław Kramar
 26. kpt. piech. Ludwik I Sobolewski
 27. kpt. piech. Aleksander Hauke-Nowak
 28. kpt. piech. Jan Pindela-Emisarski
 29. por. piech. Zygmunt II Wojciechowski
 30. por. piech. Jerzy I Szczerbiński
 31. por. piech. Edmund Januszkiewicz
 32. por. piech. Edmund Różycki
 33. por. piech. Bogusław Smoleń
 34. por. piech. Wacław Kobyliński
 35. por. piech. Jan Wawrzkiewicz
 36. por. piech. Aleksander II Kawałkowski
 37. por. piech. Jerzy Zaremba
 38. mjr kaw. Karol Krzysztof Bokalski
 39. rtm. Jan Stanisław Antoni Erazm Schaitter
 40. rtm. Włodzimierz Kierwiński
 41. por. kaw. Władysław Dziewanowski
 42. por. kaw. Tadeusz III Grabowski (ur. 20 VI 1897)
 43. por. kaw. dr Kajetan Czarkowski-Golejewski
 44. mjr art. Józef Kapciuk
 45. mjr art. Bolesław Pyszora
 46. mjr art. Stefan Mączyński
 47. kpt. art. Jarosław Patoczka
 48. kpt. art. Cezary Niewęgłowski
 49. kpt. art. Wacław Popiel
 50. kpt. art. Stanisław Gliwicz
 51. kpt. art. Karol Jan Józef Hein
 52. kpt. art. Leon Janusz Horodecki
 53. kpt. art. Edmund Zagórski
 54. kpt. art. Mieczysław Jurkiewicz
 55. kpt. art. Konstanty Marchocki-Ścibor
 56. kpt. art. Henryk Marian Bogdan Dawidowski
 57. por. art. Józef Musielewicz
 58. kpt. sap. inż. Julian Marian Piasecki
 59. por. sap. Zygmunt Franciszek Rokicki
 60. mjr lotn. Rościsław Politkowski
 61. ppłk łączn. Juliusz Zygmunt Ornatowski
 62. kpt. łączn. Tadeusz Bastgen
 63. kpt. sap. kol. Witold Bronisław Brzeziński

Minister Spraw Wojskowych przydzielił z dniem 28 października 1927 roku „absolwentów kursu normalnego 1925/1927 Wyższej Szkoły Wojennej, którzy otrzymali dyplomy naukowe oficerów sztabu generalnego” na stanowiska służbowe[26].

21 marca 1928 roku Minister Spraw Wojskowych przyznał tytuł naukowy oficera Sztabu Generalnego à titre honorifique podpułkownikowi armii estońskiej Ludwikowi Karolowi Jakobsenowi (est. Ludvig-Karl Jakobsen ur. 29 maja 1893 roku w Viljandi, zm. 11 grudnia 1961 roku w Kolonii), hospitantowi kursu normalnego 1925/1927 i attaché wojskowemu Republiki Estońskiej w Warszawie[27].

VII Kurs Normalny 1926–1928[edytuj]

Kandydaci na Kurs Normalny 1926-1928, którzy złożyli egzaminy wstępne z dobrym postępem i odbyli przepisany staż liniowy, z dniem 2 listopada 1926 roku zostali przydzieleni do Wyższej Szkoły Wojennej[28].

Z dniem 31 października 1928 roku absolwenci Kursu Normalnego 1926-1928, którzy otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego zostali przeniesieni na stanowiska służbowe[29].

 1. mjr piech. Józef Moszczeński
 2. mjr piech. Bolesław Ciechanowski
 3. mjr piech. Tadeusz Apolinary Klimecki
 4. mjr Piech. Zenon Wzacny
 5. mjr piech. Czesław Szymkiewicz
 6. mjr piech. Ignacy Benedykt Wądołkowski
 7. mjr piech. Adam II Rudnicki
 8. mjr piech. Józef Edward Drotlew
 9. kpt. piech. Franciszek Stanisław Junker
 10. kpt. piech. Walerian Stanisław Mercik
 11. kpt. piech. Józef Skrzydlewski
 12. kpt. piech. Bohdan Geisler
 13. kpt. piech. Jan Gołubski
 14. kpt. piech. Leopold Ombach
 15. kpt. piech. Kazimierz Pluta-Czachowski
 16. kpt. piech. Marian Drobik
 17. kpt. piech. Wacław Spława-Neuman
 18. kpt. piech. Bronisław Kwaskowski
 19. kpt. piech. Stanisław Kijak
 20. kpt. piech. Zygmunt Czarnecki
 21. por. piech. Zygmunt Szatkowski
 22. por. piech. Tadeusz Szumowski
 23. por. piech. Kazimierz III Kowalski
 24. por. piech. Jerzy Podoski
 25. por. piech. Leon Bortnowski
 26. ppłk kaw. Jan Karcz
 27. ppłk kaw. Leon Strzelecki
 28. mjr kaw. Władysław Chwalibogowski
 29. mjr kaw. Bronisław Rakowski
 30. mjr kaw. Jerzy Jan Jastrzębski
 31. rtm. Tadeusz Julian Nalepa
 32. rtm. Włodzimierz Kasperski
 33. por. kaw. Juliusz Szychiewicz
 34. mjr art. Andrzej Juliusz Uthke
 35. mjr art. Konstanty Kazimierz Ważyński
 36. kpt. obs. Władysław Bohuszewicz
 37. mjr sap. Tadeusz Teodor Henryk Kozłowski
 38. kpt. sap. Bohdan Chojnowski
 39. por. sap. Włodzimierz Nazir-Gorzechowski
 40. por. sap. Wacław Jacyna
 41. por. łącz. Tadeusz Rola
 42. por. samoch. dr Adam Twardowski

VIII Kurs Normalny 1927–1929[edytuj]

24 sierpnia 1926 roku w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych zostały ogłoszone „Warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Wojennej na kurs 1927/29 i następne”, do których załączono „Instrukcję dla przeprowadzenia egzaminu przedwstępnego do Wyższej Szkoły Wojennej” oraz „Zestawienie przedmiotów egzaminu przedwstępnego i wstępnego, ich zakres i podręczniki”[30].

5 kwietnia 1927 roku szef Sztabu Generalnego, generał brygady Tadeusz Piskor zatwierdził listę imienną kandydatów powołanych na podstawie egzaminu przedwstępnego do zdawania egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Wojennej na kurs 1927/29. Kandydaci zostali podzieleni na dziesięć grup egzaminacyjnych. Każda grupa liczyła dziesięciu kandydatów. Wszyscy kandydaci mieli się stawić 21 kwietnia 1927 roku o godz. 10.00 w adiutanturze Wyższej Szkole Wojennej przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie. Następnego dnia od godz. 8.00 do godz. 13.00 wszyscy kandydaci mieli złożyć egzamin pisemny z taktyki ogólnej. Egzaminy ustne z taktyki piechoty, służby polowej, taktyki kawalerii i artylerii oraz języka francuskiego, a także praktyczny z jazdy konnej kandydaci składali w terminach wyznaczonych dla poszczególnych grup:

 • I - 25 i 26 kwietnia,
 • II - 28 i 29 kwietnia,
 • III - 29 i 30 kwietnia,
 • IV - 30 kwietnia i 2 maja,
 • V - 2 i 4 maja,
 • VI - 4 i 5 maja,
 • VII - 5 i 6 maja,
 • VIII - 11 i 12 maja,
 • IX - 14 i 16 maja,
 • X - 16 i 17 maja.

Do egzaminów ustnych zostali dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego otrzymali ocenę nie mniejszą niż 10. Wszyscy dowódcy i przełożeni kandydatów do egzaminu wstępnego zostali zobligowani przez szefa Sztabu Głównego do zawiadomienia Komendy Wyższej Szkoły Wojennej, w terminie do 21 kwietnia, o ewentualnych sprawach karnych lub honorowych, które toczyły się przeciwko kandydatom bądź mogły być im wytyczone do dnia powołania do szkoły[31]. Wśród 100 kandydatów znajdował się jeden oficer żandarmerii, kapitan Karol Pulda z Centralnej Szkoły Żandarmerii w Grudziądzu. Zgodnie z „Warunkami przyjęcia ...” oficer korpusu osobowego żandarmerii mógł kandydować do Wyższej Szkoły Wojennej jeżeli przed egzaminem przedwstępnym odbył jednoroczny staż liniowy w piechocie, kawalerii lub artylerii z wynikiem dobrym. W czasie odbywania stażu oficer nie otrzymywał dodatków za odkomenderowanie lub ćwiczebnych. Identyczny warunek dotyczył oficerów korpusu osobowego wojsk taborowych i samochodowych. Oficerowie z wojsk lotniczych, łączności, saperów i saperów kolejowych mogli być dopuszczeni do egzaminu przedwstępnego po odbyciu trzymiesięcznego stażu w piechocie, kawalerii lub artylerii, w czasie koncentracji letniej.

Na podstawie wyników egzaminu przedwstępnego i wstępnego komisja pod przewodnictwem komendanta WSWoj. ustalała listę kandydatów według lokat. Lokata zależała od ogólnej sumy punktów otrzymanych podczas obu egzaminów. Do szkoły byli przyjmowani kandydaci, którzy zdali egzaminy, w kolejności lokat, aż do zapełnienia określonej przez szkołę ilości miejsc, to jest do 50. Oficerowie przyjęci do szkoły byli przed rozpoczęciem kursu odkomenderowani na staż do poszczególnych rodzajów wojska w sposób określony specjalną instrukcją.

Z dniem 2 listopada 1927 roku do Wyższej Szkoły Wojennej zostali przydzieleni kandydaci, którzy „złożyli egzaminy wstępne z dobrym postępem i odbyli przepisany staż liniowy”. Ponadto na kurs zostało przydzielonych 9 oficerów w charakterze hospitantów[32].

23 sierpnia 1929 roku absolwenci kursu normalnego 1927-1929, którzy otrzymali dyplomy naukowe oficerów dyplomowanych zostali przeniesieni (przeniesieni służbowo) na nowe stanowiska służbowe[33].

 1. ppłk piech. Zygmunt Wenda (hospitant)
 2. mjr piech. Kazimierz Więckowski (hospitant)
 3. mjr piech. Romuald Sidorski
 4. mjr piech. Tadeusz Puszczyński (hospitant)
 5. mjr piech. dr Stanisław Józef Biegański
 6. mjr piech. Kazimierz Szydłowski (hospitant)
 7. mjr piech. Władysław Rusin (hospitant)
 8. mjr piech. Mieczysław Dobrzański
 9. mjr piech. Michał Białkowski (hospitant)
 10. mjr piech. Franciszek Tomsa-Zapolski (hospitant)
 11. mjr piech. Marian Sołodkowski
 12. kpt. piech. Władysław Dec
 13. kpt. piech. Michał Diakowski
 14. kpt. piech. Józef Rehman
 15. kpt. piech. Witold Sujkowski
 16. kpt. piech. Włodzimierz Wisłocki
 17. kpt. piech. Tadeusz Ryczel
 18. kpt. piech. Bohdan Olechowski
 19. kpt. piech. Edmund Galinat
 20. kpt. piech. Aleksander Jędruch
 21. kpt. piech. Tadeusz Skinder
 22. por. piech. Władysław Słomiński
 23. por. piech. Eryk Miguła
 24. por. piech. Zygmunt Jarski
 25. mjr kaw. Jan Tatara
 26. mjr kaw. Tadeusz Jaroszewicz
 27. rtm. Stanisław Leon Bartlitz
 28. rtm. Emil Gruszecki
 29. rtm. Stanisław Horwatt
 30. rtm. Mikołaj Iznoskoff
 31. rtm. Konstanty Kononowicz
 32. rtm. Stanisław Kostkiewicz
 33. rtm. Kazimierz Max
 34. rtm. Jan Jerzy Narzymski
 35. rtm. dr Bronisław Mokrzycki
 36. rtm. Zygmunt Platonoff-Plater
 37. rtm. Witold Eugeniusz Sawicki
 38. por. kaw. Józef Słomowski
 39. por. kaw. Kornel Stasiewicz
 40. por. kaw. Jan IV Zakrzewski[34]
 41. mjr art. Mikołaj Łapicki
 42. mjr art. Adam Paszkowski
 43. mjr art. Władysław Picheta
 44. kpt. art. Bronisław Maszlanka
 45. kpt. art. Stanisław Rudzis
 46. por. art. Jan V Pawłowski
 47. por. art. Antoni II Minkiewicz
 48. por. art. Jan Ostrowski
 49. por. art. Kazimierz Napieralski
 50. mjr sap. Ryszard Włodzimierz Zyms (hospitant)
 51. kpt. sap. Józef Szylling
 52. kpt. sap. Stanisław Biega
 53. kpt. sap. Józef Meleniewski
 54. por. sap. Mieczysław Dąbrowski
 55. mjr łącz. Heliodor Cepa
 56. mjr lek. dr Jerzy Lesisz (hospitant)

25 października 1928 roku kapitan Gustaw Łowczowski i rotmistrz Stefan Mossor zostali przydzieleni na dwuletni normalny kurs w Wyższej Szkole Wojennej (franc. École Supérieure de Guerre) w Paryżu[35]. Major lekarz Jerzy Lesisz, jako hospitant z korpusu oficerów sanitarnych, grupa lekarzy, nie otrzymał tytułu oficera dyplomowanego. Po ukończeniu kursu został przydzielony do Oddziału IV Sztabu Głównego na stanowisko referenta. Szkołę ukończyli, lecz nie uzyskali dyplomu naukowego, oficerowie artylerii: kapitan Mikołaj I Rodziewicz i porucznik Tadeusz Czesław Link. Pierwszy z nich został przeniesiony do Dowództwa 20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach na stanowisko oficera sztabu, natomiast drugi do Dowództwa 13 Dywizji Piechoty w Równem również na stanowisko oficera sztabu[36]. Porucznik Link otrzymał dyplom naukowy w terminie późniejszym[37]. Kolejnym z oficerów artylerii, który z dniem 2 listopada 1927 roku został powołany na kurs był kapitan Jerzy Mieczysław Gołogórski. Wymieniony z tym samym dniem został przeniesiony do dyspozycji komendanta kadry oficerów artylerii, a z dniem 28 lutego 1929 roku przeniesiony w stan spoczynku[38]. Ostatnim z kandydatów powołanych na kurs, który go nie ukończył był kapitan saperów Aleksander Stankiewicz, młodszy brat Jana, Mamerta i Romana. Aleksander Stankiewicz zmarł 16 sierpnia 1930 roku w Otwocku. Wcześniej został przeniesiony do Instytutu Badań Inżynierii[39].

IX Kurs Normalny (2 XI 1928 – 1 XI 1930)[edytuj]

ppłk piech. Stefan Broniowski
ppłk piech. Stanisław Dworzak
ppłk piech. Stanisław Grodzki
ppłk kaw. Julian Filipowicz
mjr piech. Jan Ciastoń
mjr piech. Stanisław Sztarejko
mjr piech. Stanisław Kempski
mjr piech. Antoni II Dąbrowski
mjr piech. Kazimierz Sabatowski
mjr piech. Aleksander Bieniecki
mjr piech. Kazimierz Burczak
mjr piech. Julian Grudziński
mjr piech. Konstanty Zaborowski
mjr kaw. Aleksander Józef Gulkowski
kpt. piech. Wincenty Sobociński
kpt. piech. Józef II Kowalik
kpt. piech. Franciszek Buczek
kpt. piech. Bolesław Krzyżewski
kpt. piech. Stanisław Adam Zemanek
kpt. piech. Stanisław II Bień
kpt. piech. Stanisław Antoni Koziejowski
kpt. piech. Józef Bińkowski
kpt. piech. Józef Czesław Klepaczko
kpt. piech. Edward Józef Ombach
kpt. piech. Adam Stanisław Morbitzer
kpt. piech. Ludwik Domoń
kpt. piech. Mieczysław Fularski
por. piech. Piotr Woźniak
por. piech. Władysław Michniewicz
por. piech. Marian Czyżewski
por.pil.Jan Koźmiński

X Kurs Normalny 1929–1931[edytuj]

Od 19 lutego 1929 kandydatów do W.S.Woj. obowiązywały „Tymczasowe warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Wojennej na kurs 1929/31 i lata następne”. Wytyczne zniosły egzamin. Przyjęcie następowało na podstawie opinii i wyboru oraz wyniku kursu próbnego. Kurs próbny przy W.S.Woj. miał być organizowany w terminie od 15 października do 15 grudnia. Kandydaci przed powołaniem na kurs próbny musieli odbyć trzymiesięczny staż w innych rodzajach broni. Szef Sztabu Głównego na podstawie wykazów kwalifikacyjnych powoływał na praktykę 120 oficerów. Kandydaci musieli mieć ukończone 27 lat i mieć nie więcej niż 36 lat w dniu wstąpienia do szkoły. Na kurs 1929/31 podpułkownicy przyjęci zostali wyjątkowo. Spośród kandydatów preferowani byli oficerowie z doświadczeniem wojennym, posiadający odznaczenia bojowe.

20 grudnia 1929 roku ogłoszono powołanie do szkoły oficerów, którzy ukończyli kurs próbny i odbyli „przepisany staż liniowy”[40].

ppłk piech. Bronisław Bolesław Duch
ppłk piech. Kazimierz Jan Galiński
ppłk piech. Henryk Kazimierz Gorgoń
ppłk piech. Stanisław Antoni Habowski
ppłk piech. Szymon Kocur
ppłk piech. Wiktor Adam Majewski
ppłk piech. Jan Naspiński
ppłk piech. Władysław Ryszanek
mjr piech. Włodzimierz Brayczewski
mjr piech. Wojciech Korsak
mjr piech. Franciszek Gwizdak
mjr piech. Jan Berka
mjr piech. Antoni Chruściel
mjr piech. Andrzej Wiktor Strach
mjr piech. Stanisław Teofil Trella
mjr piech. Józef Gryglaszewski
mjr piech. Tadeusz Bandrowski
mjr piech. Wilhelm Paszkiewicz
mjr piech. Marian Zdon
mjr piech. Michał Telikowski
mjr piech. Franciszek Wąsowicz
mjr piech. Feliks Robakiewicz
mjr piech. Michał Drzystek
mjr piech. Władysław Suracki
mjr piech. Stanisław II Skowroński
mjr piech. Alojzy Mazurkiewicz
mjr piech. Wilhelm Kasprzykiewicz
mjr piech. Franciszek IV Wysocki
mjr piech. Jan Kazimierz Keller
mjr piech. Józef Kuta
kpt. piech. Aleksander Ruchaj-Taczanowski
kpt. piech. Bronisław Chruściel
kpt. piech. Albin Piotr Habina
kpt. piech. Kazimierz Iranek-Osmecki
kpt. piech. Stanisław Heilman
kpt. piech. Franciszek Wysłouch
ppłk kaw. Andrzej Paweł Kunachowicz
mjr kaw. Władysław Płonka
mjr kaw. Jan Małysiak
mjr kaw. Zygmunt II Miłkowski
mjr kaw. Klemens Stanisław Rudnicki
mjr kaw. Kazimierz Giedymin Jurgielewicz
mjr kaw. Franciszek Stanisław Kazimierz Stachowicz
mjr kaw. Celestyn Kański
mjr kaw. Stefan Tomasz Ejchler
rtm. Wincenty Iwanowski
rtm. Marcin Stanisław Freyman
ppłk art. Mikołaj Alikow
mjr art. Adam Dzianott
mjr art. Stanisław Podkowiński
mjr art. Edward Bagieński
mjr art. Karol Piasecki
mjr art. Marian I Jasiński
kpt. art. Stanisław XII Nowicki
kpt. art. Stanisław Wincenty Zaleski
kpt. art. Józef Leopold Biliński
kpt. art. Wacław Gwidon Grudniewicz
kpt. art. Stanisław Mayer
mjr pil. Mieczysław Justyn Artur Marian Szczudłowski
kpt. pil. Olgierd Tuskiewicz
por. lek. Stefan Pieńczykowski (hospitant)

Został powołany, ale nie ukończył kursu ppłk piech. Eugeniusz Żongołłowicz.
Majorowie artylerii Bronisław Noël i Stanisław Tatar po ukończeniu I rocznika zostali zakwalifikowani na studia w École Supérieure de Guerre w Paryżu. Dyplomy naukowe otrzymali w listopadzie 1932 roku po ukończeniu studiów i powrocie do kraju.
Absolwenci Kursu Normalnego 1929-1931, którzy otrzymali dyplomy naukowe oficerów dyplomowanych, zostali z dniem 1 września 1931 roku przeniesieni na nowe stanowiska służbowe[41].

XI Kurs Normalny 1930-1932[edytuj]

Był to najliczniejszy kurs w historii szkoły. Ukończyło go 116 słuchaczy, w tym kilku oficerów kontraktowych. Kurs rozpoczął się 5 stycznia 1931 roku, a zakończył 1 listopada 1932 roku[42]. Kandydaci do WSWoj w okresie od 15 października do 15 grudnia 1930 roku ukończyli Kurs próbny przy Wyższej Szkole Wojennej, a wcześniej trzymiesięczną praktykę w innych broniach:

 • oficerowie piechoty w artylerii (15 czerwca - 7 sierpnia 1930 roku),
 • oficerowie kawalerii w artylerii (15 czerwca - 7 sierpnia 1930 roku) i w piechocie (8 sierpnia - 15 września 1930 roku),
 • oficerowie artylerii w artylerii na szkole ognia (15 czerwca - 7 sierpnia 1930 roku) i w piechocie (8 sierpnia - 15 września 1930 roku),
 • oficerowie innych broni (lotnictwa, saperów, łączności) w artylerii (15 czerwca - 7 sierpnia 1930 roku) i w piechocie (8 sierpnia - 15 września 1930 roku)[43].
 1. ppłk piech. Jan Kruk-Śmigla
 2. mjr piech. Juliusz Bischof
 3. mjr piech. Kazimierz Wiśniowski
 4. mjr piech. Marian Leon Jadwiński
 5. mjr piech. Stefan August Loth
 6. mjr piech. Paweł Zagórowski
 7. mjr piech. Ludwik Zych
 8. mjr piech. Adam Jan Lewicki
 9. mjr piech. Karol Jan Ziemski
 10. mjr piech. Czesław Henryk Kopański
 11. mjr piech. Franciszek Tomczuk
 12. mjr piech. Wacław Budrewicz
 13. mjr piech. Stanisław III Małek
 14. mjr piech. Edward Ostrowski
 15. mjr piech. Zygmunt Pawłowicz
 16. mjr piech. Stanisław Bobrowski
 17. mjr piech. Tadeusz Zdzisław Jakubowski
 18. mjr piech. Marian Konstanty Karol Tomicki
 19. mjr piech. Augustyn Tadeusz Waluś
 20. mjr piech. Antoni Marian Korczyński
 21. kpt. piech. Izydor Kwieciński
 22. kpt. piech. Jan II Leśniak
 23. kpt. piech. Stanisław III Paprocki
 24. kpt. piech. Kazimierz Szczekowski
 25. kpt. piech. Tadeusz Marian Paciorkowski
 26. kpt. piech. Jan Fuglewicz
 27. kpt. piech. Michał Maćkowski
 28. kpt. piech. Józef Emil Palusiński
 29. kpt. piech. Wiktor Bielski
 30. kpt. piech. Jan I Baran
 31. kpt. piech. Henryk II Piątkowski
 32. kpt. piech. Wincenty Adam Emil Bąkiewicz
 33. kpt. piech. Tadeusz Adam Dziamski
 34. kpt. piech. Henryk Edward Zygmunt Józef Lergetporer
 35. kpt. piech. Feliks Libert
 36. kpt. piech. Tadeusz II Majewski
 37. kpt. piech. Wojciech Zbigniew Wiącek
 38. kpt. piech. Ignacy Włostowski
 39. kpt. piech. Wiktor Zahorski
 40. kpt. piech. Antoni Gac
 41. kpt. piech. Jan II Nowaczyński
 42. kpt. piech. Modest Żabski
 43. kpt. piech. Józef Michał Perzyński
 44. por. piech. Michał Rybikowski
 45. mjr kaw. Janusz Bokszczanin
 46. mjr kaw. Witold Jabłoński
 47. mjr kaw. Aleksander Niedziński
 48. mjr kaw. Walerian Bogusławski
 49. rtm. kaw. Michał Kłopotowski
 50. rtm. kaw. Antoni III Malinowski
 51. rtm. kaw. Włodzimierz Bronisław Peucker
 52. rtm. kaw. Stefan Oskar Pronaszko
 53. rtm. kaw. Adam Sołtan
 54. rtm. kaw. Stanisław VII Piotrowski
 55. rtm. kaw. Wilhelm Lewicki
 56. por. kaw. Mikołaj II Rodziewicz
 57. por. kaw. Tadeusz Jerzy Góra
 58. mjr art. Mieczysław Garliński
 59. mjr art. Stanisław Marian Wojtowicz
 60. kpt. art. Jan Gorzko
 61. kpt. art. Stefan Longin Izdebski
 62. kpt. art. Kazimierz Stanisław Szpądrowski
 63. kpt. art. Ksawery Floryanowicz
 64. kpt. art. Stanisław Fieldorf
 65. kpt. art. Kazimierz IV Sokołowski
 66. kpt. art. Jerzy Younga de Lenie
 67. kpt. art. Jan Rómmel
 68. kpt. art. Adam Witold Chorzewski
 69. kpt. art. Franciszek Rosner
 70. kpt. art. Kazimierz Stanisław Skrzywan
 71. kpt. art. Artemi Andzaurow
 72. kpt. art. Stanisław Dziewiszek
 73. kpt. art. Jerzy Maria Kirchmayer
 74. kpt. art. Andrzej Molenda
 75. kpt. art. Stanisław II Namysłowski
 76. kpt. art. Marian Ogórkiewicz
 77. kpt. art. Aleksander Sulewski
 78. kpt. art. Józef Szerwiński
 79. kpt. art. Józef Maliszewski
 80. por. art. Stanisław Cypryk
 81. mjr sap. Leon Bianchi
 82. mjr łączn. Józef Łukomski
 83. mjr łączn. Mieczysław Hieronim Załęski
 84. kpt. pil. Stanisław Szczekowski
 85. kpt. pil. Ludwik Szul
 86. kpt. pil. Józef Jasiński
 87. mjr lek. Walerian Jaworski - hospitant
 88. mjr lek. Dionizy Krechowicz - hospitant

Nie otrzymali dyplomu naukowego oficera dyplomowanego i zostali przeniesieni z Wyższej Szkoły Wojennej:

 1. rtm. Wincenty Cendro do 17 puł,
 2. rtm. Mikołaj Prosiński do 17 puł.

XII Kurs Normalny 1931–1933[edytuj]

16 lutego 1931 roku weszły w życie „Warunki przyjęcia do Wyższej Szkoły Wojennej”. Zgodnie z nimi na kurs 1931/33 Wyższej Szkoły Wojennej miało być przyjętych 55 oficerów, którzy:

 • zdali egzamin przedwstępny,
 • odbyli dwumiesięczną praktykę w broniach w okresie od 15 lipca do 15 września 1931 roku,
 • ukończyli kurs próbny przy Wyższej Szkole Wojennej w okresie od 15 października do 15 grudnia 1931 roku[44].

4 stycznia 1932 roku rozpoczął się dwuletni kurs 1931-1933 Wyższej Szkoły Wojennej[45].

3 listopada 1932 roku na kurs zostali powołani: major Jan Lamers z 36 pp i rotmistrz Grzegorz Dobrowolski-Doliwa z 17 puł[46].

1 października 1933 roku absolwentom Kursu Normalnego 1931-1933 Wyższej Szkoły Wojennej Minister Spraw Wojskowych nadał tytuł naukowy oficerów dyplomowanych i przeniósł na stanowiska służbowe[47].

 1. ppłk piech. Bronisław Warzybok
 2. mjr piech. Aleksander Aleksandrowicz
 3. mjr piech. Jan Lamers
 4. mjr piech. Czesław Juliusz Parczyński
 5. mjr piech. Kazimierz Stawiarski
 6. mjr piech. Feliks Wójcik
 7. kpt. piech. Antoni Baran
 8. kpt. piech. Feliks Fortunat Brzeskwiński
 9. kpt. piech. Ernest Buchta
 10. kpt. piech. Filip Jan Duboński
 11. kpt. piech. Witold Grzembo
 12. kpt. piech. Tadeusz Henisz
 13. kpt. piech. Andrzej Hytroś
 14. kpt. piech. Mieczysław Królak
 15. kpt. piech. Fryderyk Langer
 16. kpt. piech. Bronisław Konstanty Tusch
 17. kpt. piech. Wojciech Wayda
 18. por. piech. Aleksander Marian Romiszowski
 19. por. piech. Adam Szydłowski
 20. ppłk kaw. Józef Szostak
 21. mjr kaw. Grzegorz Dobrowolski-Doliwa
 22. mjr kaw. Józef Sienkiewicz
 23. rtm. Edward Boniecki
 24. rtm. Zygmunt III Dobrowolski
 25. rtm. Feliks Stanisław Guzowski
 26. rtm. Jan Kazimierz Jastrzębski
 27. rtm. Jerzy II Kozłowski
 28. mjr art. Mieczysław Kominkowski
 29. mjr art. Kazimierz Kuś
 30. kpt. art. Józef Konrad Gorski
 31. kpt. art. Juliusz Szostak
 32. kpt. obs. Adam Kurowski
 33. por. pil. Bohdan Kleczyński
 34. por. pil. Eugeniusz Sylwester Wyrwicki
 35. kpt. Petro Samutin (oficer kontraktowy)
 36. kpt. Aleksander Walijski (oficer kontraktowy)

XIII Kurs Normalny 1932–1934[edytuj]

3 listopada 1932 roku zostali powołani do Wyższej Szkoły Wojennej słuchacze Kursu 1932/34[48].

Z dniem 1 listopada 1934 roku Minister Spraw Wojskowych nadał absolwentom kursu normalnego rocznika 1932-1934 tytuł naukowy oficera dyplomowanego i przeniósł na stanowiska służbowe[49].

 1. mjr piech. Wilhelm Władysław Heinrich
 2. mjr piech. Józef Matecki
 3. mjr piech. Kazimierz Franciszek Marczewski
 4. kpt. piech. Edmund Ginalski
 5. kpt. piech. Antoni Rawicz-Szczerbo
 6. rtm. Tadeusz Grzeżułko
 7. rtm. Michał Gulcz
 8. por. kaw. Andrzej Hlawaty
 9. mjr art. Tadeusz Tabiszewski
 10. kpt. łącz. Władysław Jamka
 11. kpt. Petro Diaczenko (oficer kontraktowy)
 12. kpt. Mykoła Palijenko (oficer kontraktowy)

Kursu nie ukończył kpt. piech. Arnold Jaskowski.

XIV Kurs Normalny 1933–1935[edytuj]

 • por. Jan Ender
 • rtm. Jerzy Falkowski
 • kpt. Tadeusz Grzeszkiewicz
 • por. Tadeusz Kolasiński
 • kpt. Władysław Mierzyński
 • por. Stanisław Maleszewski
 • por. Ryszard Małaszkiewicz
 • por. Leonard Matrybiński
 • por. Mieczysław Petecki
 • rtm. Jan Rudnicki
 • por. Romuald Struczkowski
 • por. Aleksander Szendryk
 • por. Wincenty Ściegienny
 • por. Zygmunt Wojewódzki
 • por. kontr. Dawid Kipiani
 • por. kontr. Szymon Kobiaszwili
 • kpt. lek. Eugeniusz Bojarski

XV Kurs Normalny 3 XI 1934 – 1936[edytuj]

kpt. piech. Stanisław Jachnik
por. piech. Franciszek Herman
por. piech. Józef Kuropieska
por. piech. Stanisław Piwowarczyk
por. piech. Jan Wollak
por. piech. Wiesław Janusz Cygański
rtm. Leon Bittner
por. kaw. Eugeniusz Czarnecki
por. kaw. Zygmunt Julian Dobrowolski
por. kaw. Witold Piotr Sokolnicki
por. kaw. Bogusław Jerzy Kłoss
por. kaw. Ludwik Pawlikowski
por. kaw. Sławomir Zarzycki
por. kaw. Janusz Łoś
por. kaw. Jerzy Kern
kpt. art. Marian Zajączkowski
por. art. Adam Ziętkowski
por. art. Stefan Marian Jędrzejewski
por. art. Albert Szaad
por. art. Lech Marian Biały
por. art. Antoni Bolesław Brochwicz-Lewiński
por. art. Leon Reinhold Madaliński
por. art. Wacław Tym
por. art. Rudolf Antoni Schreiber
por. art. Tadeusz Deska
por. sap. Felicjan Majorkiewicz
por. pil. Franciszek Jan Kalinowski
mjr Wiktor Małeć (oficer kontraktowy)

Pod koniec I roku studiów por. Franciszek Herman przeniesiony został do École Supérieure de Guerre w Paryżu.

XVI Kurs Normalny 1935–1937[edytuj]

XVII Kurs Normalny 1936–1938[edytuj]

XVII Kurs Normalny ukończyło 37 słuchaczy oraz trzech hospitantów i dwóch oficerów kontraktowych. Wśród 37 słuchaczy było 19 oficerów piechoty (51%), 8 oficerów artylerii (22%), 4 oficerów kawalerii (11%), 3 oficerów lotnictwa (8%), 2 oficerów łączności (5%) i jeden oficer saperów (3%).

kpt. piech. Jan II Bielecki
kpt. piech. Zygmunt Braksal
kpt. piech. Mieczysław Józef Czupryna
kpt. piech. Zygmunt Jarzęcki
kpt. piech. Kazimierz Karpiński
kpt. piech. Jan Krzyżanowski
kpt. piech. Jan Kazimierz Lech
kpt. piech. Ignacy Morżkowski
kpt. piech. Henryk Orłowski
kpt. piech. Albin Potocki
kpt. piech. Stanisław Jerzy Skierski
kpt. piech. Marian Bronisław Tonn
kpt. piech. Zygmunt Wirgiliusz Węgorek
kpt. piech. Bolesław Wójtowicz
kpt. piech. Stanisław Żochowski
por. piech. Radomir Bereszyński († 8/9 IX 1939)
por. piech. Kazimierz Konrad Czechowski
por. piech. Leon Czerniak
por. piech. Jan Marian Kaliński
rtm. Adam Galica
rtm. Stanisław Łubieński († 19 IX 1939)
rtm. Andrzej de Myszka Chołoniewski Kostórkiewicz († 19 IX 1939)
rtm. Tadeusz Sokołowski
kpt. art. Stanisław Burhard
kpt. art. Stanisław Kostka Kajetan Furmański
kpt. art. Paweł Gill
kpt. art. Aleksander Kieres
kpt. art. Janusz Kodrębski
kpt. art. Eugeniusz Rękosiewicz
kpt. art. Bohdan Zieliński
por. art. Stanisław Weber
kpt. obs. Roman Czerniawski
kpt. obs. Alfred Kasprzyk
kpt. pil. Stefan Łaszkiewicz
kpt. sap. Feliks Grzegrzółka († 20 IX 1939)
kpt. łącz. Eugeniusz Karolkiewicz
kpt. łącz. Zenon Starkiewicz
kpt. uzbr. Władysław Zaborowski (hospitant)
kpt. lek. dr Michał Józef Bereza (hospitant)
kpt. lek. dr Antoni Marian Firlej (hospitant)
mjr kontr. piech. Pawło Szandruk (oficer kontraktowy)
mjr kontr. art. Włodzimierz Łagidze (oficer kontraktowy)

XVIII Kurs Normalny 1937–1939[edytuj]

Kurs XVIII ukończyło 57 oficerów Wojska Polskiego i dwóch oficerów armii zagranicznych. Wśród absolwentów szkoły znalazło się dwudziestu oficerów piechoty, siedemnastu oficerów artylerii, ośmiu oficerów kawalerii, czterech oficerów lotnictwa, trzech oficerów broni pancernych, czterech oficerów saperów i jeden oficer łączności.

kpt. piech. Stefan III Dobrowolski
kpt. piech. Kazimierz Różycki
kpt. piech. Tadeusz Zachara
kpt. piech. Jan Mirowski
kpt. piech. Zygmunt Szydłowski
kpt. piech. Ludwik Józef Hodakowski
kpt. piech. Julian Serwatkiewicz
kpt. piech. Zygmunt Pietrzak
kpt. piech. Tadeusz Wojciech Wojciechowski
kpt. piech. Marian Gabriel Sokołowski
kpt. piech. Aleksander Stanisław Ratuszny
por. piech. Henryk Pohoski
por. piech. Jan Ksawery Rześniowiecki
por. piech. Witold Stefan Wróblewski
por. piech. Jan Kamieński
por. piech. Jan Józef Sochacki
por. piech. Włodzimierz Jerzy Lisiecki
por. piech. Józef Chomiuk
por. piech. Zygmunt Ludwik Stanisław Zawadzki
rtm. Tadeusz Radziukinas
rtm. Jan Piotrowski
por. kaw. Zdzisław Eugeniusz Gadomski
por. kaw. Zbigniew Bukowski
por. kaw. Stanisław Kaczyński
por. kaw. Marian Mieczysław Rozwadowski
por. kaw. Jerzy Klimkowski
por. kaw. Henryk Breza
kpt. art. Witold Julian Kopytyński
kpt. art. Witold Jacek Marian Kirchmayer
kpt. art. Tadeusz Eugeniusz Kankofer
kpt. art. Edward Jan Hełczyński
kpt. art. Stefan Biernacki
kpt. art. Roman Józef Kosiński
kpt. art. Mieczysław Kazimierz Szczawiński
kpt. art. Jan Konkorski
kpt. art. Adam Jaworski-Sas-Choroszkiewicz
por. art. Bogusław Michał Sęk
por. art. Czesław Roman
por. art. Wojciech Borzobohaty
por. art. Zygmunt Janke
por. art. Oskar Marian Grzeczkowski
por. art. Wiesław Aleksander Denker
por. art. Aleksander Blum
por. art. Piotr Harcaj
kpt. Michał Filipkowski
por. obs. Stanisław Poziomek
por. Ludwik Kózka
por. Franciszek Kusek
kpt. br. panc. Marian Kowalczyk
kpt. br. panc. Marian Górski
kpt. br. panc. Ludwik Antoni Stankiewicz
por. sap. Adam Julian Szugajew
por. sap. Stanisław Olgierd Jaskold-Gabszewicz
por. sap. Jan Wojciech Kiwerski
por. sap. Stefan Rychter
por. łącz. Mieczysław Potocki
por. kontr. Wasyl Tatarski (hospitant)
mjr armii estońskiej Juhan Madise (hospitant)
por. armii łotewskiej Heinrich Voldemar Bruners (hospitant)

XIX Kurs Normalny 1938–1940[edytuj]

Obok nazwisk słuchaczy kursu podano ich przydziały mobilizacyjne, a także informacje o czasie i miejscu śmierci.

 1. kpt. piech. Jerzy Zenon Palęcki - oficer informacyjny 18 DP
 2. kpt. piech. Jan Górecki
 3. kpt. piech. Jan Krala
 4. por. piech. Janusz Gorski
 5. por. piech. Edward Mazurkiewicz
 6. por. piech. Bolesław Kazimierz Rudecki
 7. por. piech. Włodzimierz Józef Janiga - pomocnik oficera operacyjnego 30 DP † 12 IX 1939 Żyrardów
 8. por. piech. Jan Kopka - oficer łączności dowódcy AD 30 DP
 9. por. piech. Leon Michalak
 10. por. piech. Zdzisław Marian Czekałowski - pomocnik oficera informacyjnego 12 DP
 11. por. piech. Aleksander Jan Kapałka - pomocnik oficera informacyjnego 25 DP † 31 X 1939 Warszawa
 12. por. piech. Dominik Kolada - pomocnik oficera informacyjnego 16 DP † 11 IV 2007 Montreal
 13. por. piech. Władysław Dąbrowski
 14. por. piech. Stanisław Marian Sydor
 15. por. piech. Władysław Koluśniewski
 16. por. piech. Stanisław Kapciuk
 17. por. piech. Bolesław Tomaszewski
 18. por. piech. Eugeniusz Antoni Bałko
 19. por. piech. Władysław Pikuła
 20. rtm. Stanisław Szczypa
 21. rtm. Marian Jarząbkiewicz - pomocnik oficera informacyjnego Wlkp BK † 3 I 1981
 22. por. kaw. Stefan Majchrowski - oficer informacyjny Podlaskiej BK
 23. por. kaw. Zbigniew Kiedacz → wojenny kurs w ÉSdeG 1940
 24. por. kaw. Ignacy Cieplak - oficer informacyjny Suw. BK
 25. por. kaw. Grzegorz Cydzik
 26. kpt. art. Wojciech Rankowicz - pomocnik oficera informacyjnego Wołyń. BK † 5 V 1985 Toronto
 27. kpt. art. Bronisław Ludwik de Ville
 28. kpt. art. Jerzy Ciemochowski
 29. kpt. art. Jan Borowski
 30. kpt. art. Adam Tomasz Piotrowski
 31. kpt. art. Konstanty Adam Kasprzykowski
 32. kpt. art. Edward Henryk Hermanowski
 33. por. art. Janusz Karol Bobkowski
 34. por. art. Stanisław Snarski
 35. por. art. Marian Piotr Winogrodzki
 36. por. art. mgr Kazimierz Jan Czajkowski
 37. por. art. Władysław Wasilewski
 38. por. art. Jan Izajasz Szawelski 9 DP † 27 IX 1944 Oflag VI B Dössel
 39. por. art. Aleksander Rode
 40. por. art. Jerzy Jazdowski
 41. por. art. Mieczysław Topolnicki
 42. por. art. Hubert Maculewicz - oficer informacyjny 14 DP
 43. por. art. Aleksander Butkiewicz
 44. por. art. Tadeusz Górny
 45. por. art. Henryk Boroń
 46. por. art. Henryk Chocianowicz
 47. por. art. Bogusław Stanisław Góralik
 48. por. art. Tadeusz Perdzyński - oficer informacyjny 22 DPG † 27 X 1989 Toruń
 49. por art. Henryk Kożuchowski
 50. por. art. Aleksander Wiktor Kowalski
 51. kpt. sap. inż. Maciej Kalenkiewicz
 52. kpt. sap. inż. Jan VI Górski
 53. por. sap. Adam Radliński
 54. por. sap. Paweł Sulmicki vel Paweł Szynkaruk
 55. por. sap. Adam Stanisław Szczepański → wojenny kurs w ÉSdeG 1940
 56. por. sap. Aleksander Kajkowski (* 6 XII 1908)
 57. por. mgr obs. Wacław Zacharewicz
 58. por. obs. Bernard Tomaszuk (* 6 IX 1907 † 4 VIII 1972 Warszawa)
 59. por. pil. Wacław Wojtulewicz (* 9 X 1906) - zastępca dowódcy Eskadry Sztabowej
 60. por. obs. Stanisław Buczyński (* 31 V 1910 † 7 XI 1945 Morpeth) - obserwator w Eskadrze Sztabowej
 61. kpt. łącz. Ludwik Marian Rolewicz
 62. kpt. łącz. Eugeniusz Kleban
 63. kpt. łącz. Stanisław Czeluściński
 64. por. łącz. Julian Stanisław Dudziński
 65. por. łącz. Stanisław Dymus
 66. rtm. kontr. Iwan Zwaryczuk (oficer kontraktowy) - pomocnik kwatermistrza Podlaskiej BK
 67. kpt. Robert de Winter (oficer armii francuskiej)

I Kurs Doszkolenia 1921–1922[edytuj]

16 września 1922 roku Minister Spraw Wojskowych, generał dywizji Kazimierz Sosnkowski na wniosek dowódcy Wyższej Szkoły Wojennej przyznał absolwentom kursu doszkolenia pełne kwalifikacje do pełnienia służby na stanowiskach Sztabu Generalnego i przydzielił na stanowiska służbowe[50].

 1. płk piech. Jerzy Wołkowicki
 2. płk piech. Wacław Przeździecki
 3. płk jazdy Mieczysław Pożerski
 4. ppłk piech. Henryk Pomazański
 5. ppłk piech. Radosław Dzierżykraj-Stokalski
 6. ppłk piech. Stanisław Wecki
 7. ppłk piech. Stanisław Borowiec
 8. ppłk piech. Ludwik Lichtarowicz
 9. ppłk piech. Wilhelm Lawicz-Liszka
 10. ppłk piech. Jan Niemiec-Moroński
 11. ppłk jazdy Tadeusz Grabowski
 12. ppłk jazdy Marian Mochnacki
 13. ppłk jazdy Roman Abraham
 14. ppłk art. Tadeusz Kurcyusz
 15. ppłk art. Antoni Durski-Trzaska
 16. ppłk sap. Franciszek Arciszewski
 17. ppłk sap. Eugeniusz Kordzik
 18. ppłk sap. Stanisław Miniewski
 19. ppłk sap. Henryk Bagiński
 20. ppłk lot. Jarosław Okulicz-Kozaryn
 21. mjr piech. Wincenty Lekki
 22. mjr piech. Mikołaj Freund-Krasicki
 23. mjr piech. Ludwik de Laveaux
 24. mjr piech. Walery Jasiński
 25. mjr piech. Stefan Rowecki
 26. mjr piech. Modest Ratuszyński
 27. mjr piech. Ludwik Rudka
 28. mjr piech. Władysław Smolarski
 29. mjr piech. Jan Włodarski
 30. mjr piech. Jan Rudolf Gabryś
 31. mjr piech. Józef Zborzil
 32. mjr piech. Zygmunt Durski
 33. mjr piech. Janusz Dżugay
 34. mjr piech. Teodor Furgalski
 35. mjr piech. Tadeusz Różycki-Kołodziejczyk
 36. mjr piech. Piotr Bartak
 37. mjr piech. Aleksander Zygmunt Myszkowski
 38. mjr piech. Kazimierz Florek
 39. mjr piech. Mikołaj Bołtuć
 40. mjr piech. Ludwik Bociański
 41. mjr piech. Tadeusz Lubicz-Niezabitowski
 42. mjr piech. Piotr Kończyc
 43. mjr piech. dr Bolesław Pikusa
 44. mjr jazdy Stanisław Lubiński
 45. mjr art. Artur Pepłowski
 46. mjr art. Leon Zubrzycki
 47. mjr pil. Sergiusz Abżółtowski
 48. kpt. piech. Witold Kirszenstein
 49. kpt. piech. Stanisław Rutkowski
 50. rtm. kaw. Tadeusz Machalski
 51. kpt. art. Stanisław Jakub Sokołowski
 52. kpt. sap. Konrad Pokorny-Ruszczyc

26 stycznia 1923 roku Minister Spraw Wojskowych na wniosek komendanta WSWoj przyznał pełne kwalifikacje do pełnienia służby na stanowiskach Sztabu Generalnego czterem oficerom aeronautycznym[51]:

 1. mjr pil. Sergiusz Abżółtowski
 2. kpt. obs. Bolesław Kopyciński
 3. kpt. obs. bal. Adam Stebłowski
 4. kpt. pil. Wiktor Willmann

II Kurs Doszkolenia 1922-1923[edytuj]

II Kurs Doszkolenia trwał od 3 listopada 1922 roku do 15 października 1923 roku[52].

płk art. Emil Przedrzymirski-Krukowicz
płk sap. kolej. Marian Przybylski
płk piech. Stanisław Wieroński
ppłk piech. Eugeniusz Chilarski
ppłk piech. Zygmunt Dzwonkowski
ppłk piech. Rudolf Kawiński
ppłk piech. Izydor Modelski
ppłk piech. Walery Sławek
ppłk piech. Tadeusz Szałowski
ppłk piech. Alfons Wojtkielewicz
ppłk jazdy Roland Bogusz
ppłk jazdy Jan Pryziński
ppłk art. Janusz Gąsiorowski
ppłk sap. Karol Schramm
ppłk sap. Władysław Zachorowski
ppłk łączn. Stefan Rotarski
mjr piech. Zygmunt Cetnerowski
mjr piech. Franciszek Dudziński
mjr piech. Wincenty Kwieciński
mjr piech. Władysław Powierza
mjr piech. Wincenty Rudowicz
mjr piech. Lucjan Władysław Ruszczewski
mjr piech. Stanisław Sosabowski
mjr piech. Stanisław Świtalski
mjr piech. Tadeusz Trapszo
mjr piech. Juliusz Ulrych
mjr jazdy Olgierd Górka
mjr jazdy Stanisław Rostworowski
mjr jazdy Tadeusz Śmigielski
mjr art. Rudolf Jagielski
mjr art. Tadeusz Kadyi de Kadyihàza
mjr art. Czesław Szystowski
mjr sap. Alfred Mitschke
mjr łączn. Wacław Dahlen
mjr pil. Stanisław Jasiński
mjr obs. Stanisław Ujejski
kpt. piech. Józef Biernacki
kpt. piech. Ignacy Izdebski
kpt. piech. Andrzej Nałęcz-Korzeniowski
kpt. piech. Adolf Nykulak
kpt. piech. Józef Jan Stanisław Sierosławski
kpt. piech. Mieczysław Skulski
kpt. piech. Roman Umiastowski
kpt. piech. Mieczysław Zatłokal
rtm. Zygmunt Borkowski
rtm. Marian Maciejewski
rtm. Fryderyk Mally
rtm. Józef Świerczyński
rtm. Zygmunt Zalewski
kpt. art. Władysław Gadomski
kpt. art. Kazimierz Glabisz
kpt. art. Włodzimierz Onacewicz
kpt. art. Stanisław Turek
kpt. sap. Józef Grodecki
kpt. obs. Władysław Eugeniusz Heller

III Kurs Doszkolenia[edytuj]

Z dniem 2 listopada 1923 roku Minister Spraw Wojskowych przydzielił niżej wymienionych oficerów do macierzystych oddziałów z jednoczesnym odkomenderowaniem na jednoroczny kurs doszkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie w roku 1923/1924[53].

Z dniem 15 października 1924 roku Minister Spraw Wojskowych przydzielił absolwentów kursu, którzy otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego na nowe stanowiska służbowe[54]. Dyplom naukowy nie przysługiwał hospitantom kursu.

 1. płk piech. Tadeusz Malinowski
 2. ppłk piech. Marian Czerniewski
 3. ppłk piech. Juliusz Drapella
 4. ppłk piech. Stefan Iwanowski
 5. ppłk piech. Adam Koc
 6. ppłk piech. Marian Kijowski
 7. ppłk piech. Antoni Kamiński
 8. ppłk piech. Ignacy Matuszewski
 9. ppłk piech. Stanisław Ostrowski
 10. ppłk piech. Bronisław Pieracki
 11. ppłk piech. Florian Smykal
 12. ppłk piech. Romuald Wolikowski
 13. ppłk piech. Witold Wartha
 14. ppłk piech. Jan Zakrzewski
 15. mjr piech. Benedykt Chłusewicz
 16. mjr piech. Zygmunt Grabowski
 17. mjr piech. Ernest Giżejewski
 18. mjr piech. Gwido Kawiński
 19. mjr piech. Stanisław Kara
 20. mjr piech. Zygmunt Kuczyński
 21. mjr piech. Aleksander Misiurewicz
 22. mjr piech. Stanisław Maczek
 23. mjr piech. Kazimierz Południowski
 24. mjr piech. Edward Perkowicz
 25. mjr piech. Władysław Sokołowski
 26. mjr piech. Michał Stefanicki
 27. mjr piech. Józef Urbanek
 28. mjr piech. Adam Werschner
 29. kpt. piech. Leon Bączkiewicz
 30. kpt. piech. Stanisław Jan Kucharski
 31. kpt. piech. Konrad Libicki
 32. kpt. piech. Andrzej Liebich
 33. kpt. piech. Karol Lilienfeld-Krzewski
 34. kpt. piech. Jan Maliszewski
 35. kpt. piech. Tadeusz Rudnicki
 36. kpt. piech. Jan Radoliński
 37. płk kaw. Sergiusz Zahorski
 38. ppłk kaw. Bronisław Wzacny
 39. mjr kaw. Mieczysław Grużewski
 40. mjr kaw. Hilary Kossak
 41. rtm. Mieczysław Biernacki
 42. rtm. Roman Cieszyński
 43. rtm. Medard Cibicki
 44. rtm. Kazimierz Dworak
 45. rtm. Leon Kniaziołucki
 46. ppłk art. Tadeusz Schaetzel
 47. mjr art. Zdzisław Adamczyk
 48. mjr art. Wiktor Czarnocki
 49. mjr art. Jan Kulczycki
 50. kpt. art. Stefan Brzeszczyński
 51. kpt. art. Władysław II Rozwadowski
 52. ppłk sap. kol. Wiktor Batycki
 53. ppłk sap. kol. Aleksander Bobkowski
 54. ppłk sap. kol. Aleksander Szychowski
 55. mjr aer. Stanisław Kuźmiński
 56. mjr lek. Jan Garbowski (hospitant)
 57. mjr lek. Kazimierz Baranowski (hospitant)

Spośród słuchaczy III Kursu kapitan piechoty Seweryn Elterlein tytuł naukowy oficera SG otrzymał dopiero w 1926 roku po odbyciu podróży taktycznej[55].

IV Kurs Doszkolenia 3 XI 1924 – 15 X 1925[edytuj]

IV Kurs Doszkolenia 1924-1925 był ostatnim kursem doszkolenia w historii szkoły. Słuchacze zostali odkomenderowani na kurs z dniem 1 listopada 1924 roku. „Oficerowie uprawnieni do przejścia tego kursu” mieli się zameldować u komendanta Wyższej Szkoły Wojennej 3 listopada 1924 roku o godz. 10.00. Minister Spraw Wojskowych, generał dywizji Władysław Sikorski stwierdził: „tym samym zostaje lista uprawnionych do przejścia kursu doszkolenia W.S.Woj. raz na zawsze zlikwidowana i kursy takie nie będą w przyszłości otwierane. Zabraniam zatem wnoszenia jakichkolwiek podań i próśb w tej sprawie”[56]. Absolwenci Kursu Doszkolenia 1924-1925 otrzymali dyplomy naukowe oficerów Sztabu Generalnego i z dniem 15 października 1925 roku zostali przydzieleni na stanowiska oficerów Sztabu Generalnego oraz przydzieleni na stanowiska liniowe[57].

 1. płk piech. Władysław Pieniążek
 2. płk rez. piech. pow. do sł. czyn. Emil Zawadzki
 3. ppłk piech. Mieczysław Wyżeł-Ścieżyński
 4. ppłk piech. Maksymilian Milan-Kamski
 5. ppłk piech. Maciej Euzebiusz Bardel
 6. ppłk piech. inż. Otton Czuruk
 7. ppłk piech. Bronisław Radziejowski
 8. mjr piech. Witold Stankiewicz
 9. mjr piech. Józef Sas-Hoszowski
 10. mjr piech. Stanisław Walawski
 11. mjr piech. Marian Morawski
 12. mjr piech. Leopold Gebel
 13. mjr piech. Hugo Zallman
 14. mjr piech. January Ehrlich
 15. mjr piech. Bolesław Stanisław Borkowski
 16. mjr piech. Władysław Ignacy Michalski
 17. mjr piech. Kazimierz Soldenhoff
 18. mjr piech. Karol Strusiewicz
 19. mjr piech. Walery Alojzy Krokay
 20. kpt. piech. Mirosław Józef Kalinka
 21. kpt. piech. Stanisław Julian Toruń
 22. kpt. piech. Karol Rudolf Klimosch
 23. kpt. piech. Franciszek Jan Białecki
 24. kpt. piech. Tadeusz Łojak
 25. kpt. piech. Stefan Antoni Mayer
 26. kpt. piech. Antoni Rogowski
 27. kpt. piech. Jerzy Stawiński
 28. kpt. piech. Karol Jan Stańczyk
 29. kpt. piech. Władysław Celiński
 30. kpt. piech. Jerzy Jagiełło
 31. płk kaw. Marian Przewłocki
 32. płk kaw. Bolesław Wieniawa-Długoszowski
 33. ppłk kaw. Adam Korytowski
 34. ppłk kaw. Ludwik Kmicic-Skrzyński
 35. ppłk kaw. Kazimierz Stamirowski
 36. ppłk kaw. Jerzy Grobicki
 37. ppłk kaw. August Starzeński
 38. ppłk kaw. Bolesław Jerzy Świdziński
 39. mjr kaw. Adam Mniszek
 40. mjr kaw. Antoni Jan Bogusławski
 41. rtm. Leon Mitkiewicz-Żółłtek
 42. rtm. Adam Remigiusz Grocholski
 43. rtm. Wiktor Brodkiewicz
 44. rtm. Aleksander Jan Łubieński
 45. płk art. Jan Tiletschke
 46. ppłk art. Józef Beck
 47. ppłk art. Karol Matkowski
 48. ppłk art. Władysław Kiliński
 49. mjr art. Tadeusz Kawecki
 50. mjr art. Tadeusz Procner
 51. mjr art. Tadeusz Leon Sheybal
 52. mjr art. Tadeusz Feliks Skwarczyński
 53. mjr art. Władysław Zbigniew Szymański
 54. kpt. art. Karol Rychter
 55. kpt. art. Aleksander Poncet de Sandon
 56. kpt. art. Marian Kandl
 57. kpt. art. Eugeniusz Hinterhoff
 58. kpt. art. Jan Durski
 59. kpt. art. Henryk Przedrzymirski-Krukowicz
 60. kpt. art. Zdzisław Grzymirski
 61. kpt. art. Tadeusz Niezabitowski
 62. kpt. art. Józef Rytel
 63. kpt. art. Tadeusz Strutyński
 64. kpt. art. Jan Barański
 65. płk sap. kolej. Marian Eugeniusz Kozłowski
 66. ppłk sap. Ignacy Boerner
 67. mjr sap. Maciej Romer
 68. płk aer. Ludomił Rayski
 69. mjr łącz. Kazimierz Jackowski
 70. kmdr ppor. inż. Karol Firich

Kurs doskonalący dla oficerów dyplomowanych przy W.S.Woj. 1938-1939[edytuj]

Kurs doskonalący dla oficerów dyplomowanych zorganizowany został w listopadzie 1938 przy Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie i przerwany w trzeciej dekadzie marca 1939, po rozpoczęciu mobilizacji alarmowej. Jeden ze słuchaczy widział w nim „pierwszą próbę uruchomienia trzeciego roku wyższych studiów wojskowych dla absolwentów dwuletniej Wyższej Szkoły Wojennej”[58] natomiast Marian Utnik postrzegał kurs jako „uzupełnienie kwalifikacji oficerów dyplomowanych wyższych stopni, wytypowanych na szefów sztabów i kwatermistrzów w dowództwach armii, po smutnych doświadczeniach akcji na Zaolziu”[59]. W kursie uczestniczyło 13 słuchaczy, z których jeden był absolwentem dwuletniego kursu we francuskiej Wyższej Szkole Wojennej (Kopański), jeden ukończył roczny kurs doszkolenia w W.S.Woj. (Borkowski), a jedenastu dwuletni kurs W.S.Woj. Na kurs powołano wyłącznie oficerów broni głównych i jednego oficera lotnictwa. Większość wśród kursantów stanowili oficerowie piechoty, których było ośmiu. Kawalerię i artylerię reprezentowało po dwóch oficerów. W nawiasach podano rok ukończenia wyższej uczelni wojskowej i stanowisko zajmowane w chwili powołania na kurs oraz funkcje pełnione po rozwiązaniu kursu i w czasie kampanii wrześniowej.

 1. ppłk dypl. piech. Kazimierz Aleksandrowicz (V Kurs Normalny 1924-1926) → szef sztabu DOK I,
 2. ppłk dypl. piech. Bolesław Stanisław Borkowski (IV Kurs Doszkolenia 1924-1925, dowódca 21 pp) → kwatermistrz Armii „Poznań”,
 3. płk dypl. piech. Stanisław Dworzak (IX Kurs Normalny 1928-1930, dowódca 69 pp) → dowódca 69 pp,
 4. płk dypl. kaw. Witold Gierulewicz (IV Kurs Normalny 1923-1925, dowódca 6 psk) → kwatermistrz DOK IV (we IX 1939 kwatermistrz Frontu Południowego),
 5. płk dypl. piech. Stanisław Edward Grodzki (IX Kurs Normalny 1928–1930, dowódca 57 pp) → szef sztabu Armii „Modlin”,
 6. płk dypl. art. Stanisław Kopański (Kurs Normalny École Supérieure de Guerre 1927-1929, dowódca 1 pamot) → szef Oddziału III Sztabu Głównego WP,
 7. płk dypl. piech. Adam Świtalski (III Kurs Normalny 1922-1924, dowódca 25 pp) → dowódca 25 pp,
 8. płk dypl. piech. Franciszek Tomsa-Zapolski (VIII Kurs Normalny 1927-1929) → kwatermistrz Armii „Kraków”,
 9. płk dypl. kaw. Janusz Bohdan Bokszczanin (XI Kurs Normalny 1930-1932, szef Wydziału Wyszkolenia w Departamencie Kawalerii M.S.Wojsk.) → kwatermistrz Armii „Modlin” (od 4 VIII 1939 dowódca 10 psk),
 10. ppłk dypl. piech. Czesław Henryk Kopański (XI Kurs Normalny 1930-1932, zastępca dowódcy 48 pp) → kwatermistrz Armii „Pomorze”,
 11. ppłk dypl. art. Stanisław Podkowiński (X Kurs Normalny 1929–1931, dowódca 6 dak) → szef sztabu SGO „Narew”,
 12. ppłk dypl. piech. Stanisław Pstrokoński (IV Kurs Normalny 1923-1925) → zastępca szefa Oddziału III Sztabu Armii „Kraków” (od VIII kwatermistrz Armii „Karpaty”),
 13. ppłk dypl. obs. Felicjan Sterba (IV Kurs Normalny 1923-1925, zastępca dowódcy 2 plot) → szef sztabu lotnictwa i OPL Armii „Kraków”.

Kursy Wojenne Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii 1940–1946[edytuj]

Szkoła mieściła się w Eddleston, w Szkocji, w zabytkowym pałacu, wykorzystywanym jako hotel o nazwie „Black Barony”. Słuchacze mieszkali w kwaterach prywatnych, w oddalonej o sześć kilometrów miejscowości Peebles. W latach 1969–1977 właścicielem „Czarnego Barona” był Jan Tomasik, były żołnierz 1 Dywizji Pancernej. W 1975, z jego inicjatywy, na terenie hotelu została wykonana największa na świecie mapa plastyczna -„Wielka Polska Mapa Szkocji” (ang. Great Polish Map of Scotland).

II Kurs Wojenny 1942[edytuj]

Na podstawie rozkazu L.dz. 1340/Pers.43 Sztabu Naczelnego Wodza z 25 marca 1943 roku niżej wymienieni absolwenci II Kursu zostali z dniem 15 kwietnia 1943 roku przeniesieni do Dowództwa 1 Samodzielnej Brygady Strzelców:

 • kpt. piech. Alfred Jüttner,
 • por. piech. Zbigniew Władysław Nirreński,
 • por. piech. Jerzy Głogowski,
 • por. łącz. Mikołaj Pankiewicz,
 • por. lek. Wacław Wołyncewicz do 1 kompanii sanitarnej[60].

IV Kurs Wojenny 1943[edytuj]

Egzamin wstępny został przeprowadzony 1 marca 1943 roku[61]. Od 4 kwietnia do 18 czerwca 1943 roku został przeprowadzony Kurs Przygotowawczy do Wyższej Szkoły Wojennej pod kierownictwem podpułkownika Czesława Rzedzickiego. Następnie kandydaci odbyli staże w oddziałach broni.

Kandydatom, którzy ukończyli kurs przygotowawczy należało udzielić urlopów w terminie od 27 czerwca do 9 lipca. Na podstawie rozkazu Sztabu Naczelnego Wodza L.dz. 2677/Pers.43 z 22 czerwca 1943 roku i rozkazu dowódcy I Korpusu L.dz. 8429/O.I.Of.43 z 28 czerwca 1943 roku kandydaci zostali przeniesieni do Wyższej Szkoły Wojennej w charakterze słuchaczy[62].

10 lipca 1943 roku w Eddleston rozpoczął się właściwy kurs. Słuchacze zakwaterowani byli w odległym o 6 km miasteczku Peebles. Na kurs zostało przyjętych 43 oficerów. Wśród słuchaczy znalazł się jeden major służby zdrowia i jeden podporucznik. Pozostali słuchacze posiadali stopnie kapitana i porucznika. W tej grupie był jeden oficer Armii Czechosłowackiej i dwóch oficerów rezerwy, po raz pierwszy w historii uczelni. Kurs został zakończony 18 grudnia 1943 roku. Słuchacze kursu mogli otrzymać tylko dwie oceny „pomyślną” lub „nie pomyślną”[63].

 • kpt. sap. Bolesław Kozłowski[64]
 • kpt. lek. Józef Horbaczewski z 2 baonu strzelców („słuchacz nadzwyczajny”[65])
 • por. piech. Marian Antoni Długołęcki z 2 baonu strzelców[62]
 • por. piech. Jan Matyszczyk z 3 baonu strzelców[62]
 • por. Jan Lorys
 • por. Łukjaniec
 • por. Józef Ożana
 • por. Władysław Klemens Stasiak
 • por. Ludwik Bogdan Zwolański

VI Kurs Wojenny 1945-1946[edytuj]

W 1945 roku, po zakończeniu wojny, został przeprowadzony egzamin dla kandydatów na VI Kurs Wyższej Szkoły Wojennej. Do egzaminu przystąpiło ponad stu kandydatów, w tym kilku oficerów rezerwy z doświadczeniem wojennym. Jak wspomina jeden z absolwentów, egzamin został przeprowadzony prawdopodobnie na wzór amerykański i obejmował między innymi psychotesty. W czasie egzaminów odpadła ponad połowa kandydatów, w większości oficerów starszych. Oficerowie, którzy zdali egzamin zostali skierowani na staże do oddziałów broni. Od 20 lipca do 24 listopada 1945 roku w miejscowości Crieff został przeprowadzony Kurs Przygotowawczy do Wyższej Szkoły Wojennej. Właściwy kurs rozpoczął się w styczniu 1946 roku i zakończył w lipcu tego roku. Wykłady odbywały się w miejscowości Cupar. Część kursantów była zakwaterowana w nadmorskim kurorcie Saint Andrews[66][67].

26 lipca 1946 roku dowódca 4 Dywizji Piechoty przydzielił kapitana Franciszka Malika oraz poruczników: Wilhelma Kohlmana i Wilhelma Kulę do 4 bckm.

Pozostali absolwenci[edytuj]

Przypisy

 1. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. z 22 grudnia 1928 r. Nr 36, poz. 396.
 2. Dziennik Rozkazów Wojskowych z 21 grudnia 1920 r. Nr 48.
 3. a b Szymon Kucharski: Wyższa Szkoła Wojenna. Architektura przedwojennej Warszawy. [dostęp 2010-05-15].
 4. Polska Zbrojna z 20 marca 1923 r. Nr 78, s. 4.
 5. Drugi dzień pobytu Marszałka Focha, Polska Zbrojna Nr 121 z 5 maja 1923 r., s. 3.
 6. Dekrety Naczelnego Wodza L. 1907 i 1908 z 10 lutego 1920 r. o zwolnieniu ze stanowiska gen. Stanisława Puchalskiego i mianowaniu gen. Stefana Majewskiego w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk z 21 lutego 1920 r. Nr 6.
 7. 21 października 1925 Prezydent RP zwolnił tytularnego generała dywizji w stanie spoczynku Aurelego Serdę-Teodorskiego ze stanowiska komendanta W.S.Woj., a mianował na to stanowisko gen. dyw. Kazimierza Dzierżanowskiego, dotychczasowego dowódcę 28 DP (Dziennik Personalny M.S.Wojsk. z 23 października 1925 r. Nr 110).
 8. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. z 20 grudnia 1924 r. Nr 132.
 9. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. z 1 grudnia 1925 r. Nr 129.
 10. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. z 31 października 1927 r., Nr 25.
 11. Jan Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, ​ISBN 83-7188-235-1​, s. 19.
 12. Rozkaz nr 280 Komendy Legionów Polskich z 22 marca 1917 roku, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.120.1.295a, s. 170 [1]. Jan Ciałowicz, W sprawie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego ..., s. 457.
 13. Odprawy Komendy Legionów Polskich, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. I.120.1.295b, s. 396 [2].
 14. Kapitan Edward Wolff urodził się 10 listopada 1886 roku. 1 czerwca 1921 roku pełnił służbę w Dowództwie Wybrzeża Morskiego, a jego oddziałem macierzystym był wówczas 4 Pułk Piechoty Legionów. Zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku w korpusie oficerów piechoty. W 1934 roku pozostawał w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Lublin Miasto. Posiadał przydział do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr II. Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921 r. Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37 z 24 września 1921 roku, s. 32, 953. Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, L.dz. 250/mob. 34, s. 8, 860.
 15. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 63 z 27 września 1923 roku, s. 585-586.
 16. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 103 z 2 października 1924 roku, s. 568-569.
 17. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 71 z 13 listopada 1923 roku, s. 750.
 18. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 101 z 7 października 1925 roku, s. 546-547.
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 112 z 23 października 1924 roku, s. 626-627.
 20. Dziennik Poznański Nr 133 z 16 maja 1926 r. s. 5.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 11 października 1926 roku, s. 341-342.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 411. Franciszek Pawlouszka ur. 26 listopada 1896 roku, zm. 24 czerwca 1929 roku w Warszawie. Kapitan ze starszeństwem z 15 sierpnia 1924 roku w korpusie oficerów piechoty. Po ukończeniu kursu został przydzielony do DOK IX w Brześciu..
 23. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 1 czerwca 1935 roku, s. 56, sprostowano imiona ppłk. dypl. Nowosielskiego z „Gustaw Wiktor” na „August Wiktor”.
 24. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 74 z 17 lipca 1925 roku, s. 390-393.
 25. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 115 z 30 października 1925 roku, s. 621.
 26. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 25 z 31 października 1927 roku, s. 295-296.
 27. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 99.
 28. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 45 z 20 października 1926 roku, s. 369.
 29. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 listopada 1928 roku, s. 364-365.
 30. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 23 z 24 sierpnia 1926 roku, poz. 235.
 31. Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12 z 11 kwietnia 1927 roku.
 32. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 25 z 31 października 1927 roku, s. 312-313. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 27 z 29 listopada 1927 roku, s. 348-349.
 33. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 15 z 23 sierpnia 1929 roku, s. 287-288, 301.
 34. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 333, 355 Jan IV Zakrzewski ur. 9 czerwca 1897 roku. Porucznik ze starszeństwem z 1 czerwca 1920 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Po ukończeniu szkoły został przeniesiony służbowo do Oddziału II Sztabu Głównego.
 35. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 listopada 1928 roku, s. 370.
 36. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 15 z 23 sierpnia 1929 roku, s. 299.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 43.
 38. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 21 marca 1928 roku, s. 93. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 29 stycznia 1929 roku, s. 34.
 39. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 46.
 40. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 375-376.
 41. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 7 z 23 października 1931 roku, s. 322-323.
 42. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 6-7. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 405-406.
 43. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 18 czerwca 1930 roku, s. 233-236.
 44. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 z 16 lutego 1931 roku, poz. 45.
 45. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 258.
 46. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 438.
 47. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 2 z 26 stycznia 1934 roku, s. 4-5.
 48. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 437.
 49. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 253.
 50. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 33 z 16 września 1922 roku, s. 720-721.
 51. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 7 z 26 stycznia 1923 roku, s. 70.
 52. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 63 z 27 września 1923 roku, s. 586-587.
 53. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 69 z 1 listopada 1923 roku, s. 732-733.
 54. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 110 z 15 października 1924 roku, s. 611-612.
 55. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 10 z 16 lutego 1926 roku.
 56. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 78 z 12 sierpnia 1924 roku, s. 444-445.
 57. Dziennik Personalny MSWojsk. ↓, Nr 106 z 15 października 1925 roku, s. 571-572.
 58. Stanisław Kopański, Wspomnienia wojenne 1939-1945 s. 19-20.
 59. Marian Utnik, Sztab Polskiego Naczelnego Wodza ... s. 226-227.
 60. Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 73.
 61. 1. Pułk Artylerii Przeciwpancernej. Rozkazy dzienne 1942-1943, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. R.17, s. 276.
 62. a b c Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 133.
 63. Władysław Klemens Stasiak, W locie szumią spadochrony. Wspomnienia żołnierza spod Arnhem, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1991, ​ISBN 83-211-1153-X​, s. 74-77.
 64. Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 259 kpt. dypl. sap. Bolesław Kozłowski 11 grudnia 1943 roku został przeniesiony z Wyższej Szkoły Wojennej do 1 Brygady Grenadierów na stanowisko oficera operacyjnego.
 65. Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 101, 133.
 66. Mieczysław Borchólski, Z saperami generała Maczka, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1990, ​ISBN 83-11-07794-0​, s. 163-166.
 67. Tomasz Kostuch, Podwójna pętla. Wspomnienia cichociemnego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988, ​ISBN 83-11-07524-7​, s. 291, podał, że VI Kurs rozpoczął się 21 stycznia 1946 roku.

Bibliografia[edytuj]

 • Rozkazy dzienne 1 Samodzielnej Brygady Strzelców i 1 Dywizji Grenadierów, sygn. R.27. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, 1943. [dostęp 2017-01-14].
 • Julian Bugajski, Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego – pierwsza wyższa uczelnia wojskowa II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” Nr 1 (41) z 1967.
 • Jan Ciałowicz, W sprawie Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego. Wyjaśnienia, uzupełnienia i sprostowania, „Wojskowy Przegląd Historyczny” Nr 4 (44) z 1967.
 • Wacław Chocianowicz, W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, Londyn 1969.
 • W 50-lecie Powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie – uzupełnienia i poprawki, Londyn 1972.
 • Piotr Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997.
 • Józef Kuropieska, Wspomnienia oficera sztabu, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1984, ​ISBN 83-03-00670-3​.
 • Stanisław Kopański, Wspomnienia wojenne 1939-1945, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1990, ​ISBN 83-11-07819-X​.
 • Marian Utnik, Sztab Polskiego Naczelnego Wodza w latach II wojny światowej. Szkic historyczny, część I, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, Nr 2 (57), Warszawa 1971.
 • Mieczysław Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, ​ISBN 83-214-0724-2​.

Linki zewnętrzne[edytuj]