Przejdź do zawartości

Wydajność reakcji chemicznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wydajność reakcji chemicznej – stosunek masy produktu otrzymanego w wyniku reakcji chemicznej do teoretycznej jego masy obliczonego na podstawie współczynników stechiometrycznych równania tej reakcji i ilości użytych substratów.

Wydajność wyraża się zwykle w procentach:

gdzie:

– wydajność,
– rzeczywista masa lub liczba moli produktu,
– teoretyczna masa lub liczba moli produktu.

Gdy we wzorze (1) użyte są masy produktów mówi się o wydajności masowej, gdy użyte są liczby moli mówi się o wydajności molowej. Wydajność molowa i masowa zazwyczaj się różnią, gdyż różne są masy molowe substratów i produktu.

Pojęciem komplementarnym do wydajności reakcji jest stopień przereagowania, który odnosi się do określonego substratu, a nie produktu:

gdzie:

– stopień przereagowania,
– rzeczywisty ubytek masy lub liczby moli substratu,
– początkowa masa lub liczba moli substratu.

Stopień przereagowania może być wyższy od końcowej wydajności reakcji, gdyż:

  • produkt może ulegać reakcjom następczym,
  • substrat może ulegać reakcjom ubocznym,
  • produkt może być tracony w czasie jego wyodrębniania lub ulatniać się ze środowiska reakcji w czasie jej trwania.

Stopień przereagowania może też być niższy od końcowej wydajności, gdy jeden z substratów został użyty w nadmiarze w stosunku do pozostałych.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]