Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski
Data założenia 2005
Państwo  Polska
Adres ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
Liczba pracowników
• naukowych

116
Liczba studentów 2112
Dziekan dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Ziemia50°00′18″N 22°01′41″E/50,005000 22,028056
Strona internetowa

Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego (WB-R UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2005 roku w wyniku połączenia dotychczasowego Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UR z rzeszowską filią Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie[1][2]. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych i rolniczych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[3].

Wydział Biologiczno-Rolniczy jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 12 katedr, 8 zakładów, 3 pracownie, laboratorium i stacja doświadczalna[4]. Aktualnie zatrudnionych jest 116 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 16 na stanowisku profesora zwyczajnego, 18 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 73 adiunktów ze stopniem doktora oraz 9 asystentów z tytułem magistra)[5]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 2112 studentów (w tym 1673 na studiach dziennych, 439 na studiach zaocznych) oraz 67 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[6].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki dzisiejszego wydziału związane są z powołaniem do życia w 1973 roku Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie, będącego częścią Akademii Rolniczej w Krakowie. Wydział ten ulokowano w rzeszowskiej dzielnicy Zalesie. Oferował on swoim studentom możliwość kształcenia na dwóch kierunkach[1]:

 • ekonomika produkcji i obrotu rolnego - studia jednolite magisterskie 5 letnie, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera ekonomiki produkcji
 • ogólnorolnym - studia dwustopniowe, pierwszy stopień inżynierskie 3 letnie, kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera rolnika, zaś drugi stopień magisterskie 1,5 roczne, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera rolnika.

W 1987 roku rzeszowska filia Akademii Rolniczej w Krakowie została zreorganizowana, a w jej ramach utworzono dwa wydziały zamiejscowe: Technologii Obrotu Surowcami i Produktami Rolniczymi oraz Ekonomiki Produkcji Rolniczej, które ponownie zostały ze sobą połączone w 1993 roku tworząc Wydział Ekonomii z jednostkami organizacyjnymi[4]:

 • Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej
 • Katedra Technologii Produkcji Rolniczej
 • Zakład Uprawy i Hodowli Roślin
 • Zakład Chemizacji Produkcji Rolniczej
 • Zakład Technologii Produkcji Zwierzęcej
 • Zakład Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
 • Katedra Organizacji Produkcji Rolniczej
 • Zakład Doradztwa Rolniczego

W 2001 roku doszło do połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie, w wyniku czego powstał Uniwersytet Rzeszowski. Dotychczasowy Wydział Ekonomii krakowskiej uczelni rolniczej został przekształcony w Wydział Rolniczy UR, który w 2005 roku połączono z Instytutem Biologii i Ochrony Środowiska w Wydział Biologiczno-Rolniczy[1].

Władze (2012-2016)[edytuj | edytuj kod]

 • Dziekan: dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR
 • Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Paweł Czarnota, prof. UR
 • Prodziekan ds. Studenckich: dr Anna Pasternakiewicz
 • Prodziekan ds. jakości kształcenia: dr Ewa Kukuła

Poczet dziekanów[edytuj | edytuj kod]

 • 2005-2008: dr hab. Czesław Puchalski, prof. UR - technik rolnictwa (agrofizyka, inżynieria rolnicza)
 • od 2008 r.: dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR - fizyk, agronom (agrotechnika, ekologia owadów, ochrona roślin)

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Wydział kształci studentów na studiach I stopnia - licencjackich (3 letnie) i inżynierskich na następujących kierunkach i specjalnościach[3]:

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach i specjalnościach[7]:

 • biologia
  • biologia środowiskowa
  • biologia eksperymentalna
 • ochrona środowiska
  • ochrona środowiska agrarnego
  • ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
  • analityka i toksykologia środowiska
 • rolnictwo
  • agronomia z agrobiznesem
  • kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
  • rolnictwo ekologiczne z agroturystyką

Ponadto wydział prowadzi również następujące studia podyplomowe[8]:

 • dietetyka, gastronomia i żywienie
 • menedżer jakości produktów spożywczych
 • monitoring środowiska
 • technologie w systemach produkcji rolniczej i rozwój obszarów wiejskich
 • technologia żywności z elementami żywienia człowieka

Na wydziale odbywają się studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach[8]:

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[9]:

 • doktora nauk biologicznych w zakresie biologii
 • doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Roman Reszel
 • dr Agata Ćwik
 • dr inż. Iwona Makuch
 • dr inż. Jerzy Michalczuk
 • dr Bernadetta Ortyl

Katedra Agroekologii i Architektury Krajobrazu[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Katedra Biochemii i Biologii Komórki[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
 • dr Sławomir Bartoszewski
 • dr Sabina Bednarska
 • dr Marzanna Deniziak
 • dr Alina Owsiak
 • dr Izabela Sadowska-Woda
 • dr Renata Zadrąg-Tęcza
 • dr Ewa Żyracka
 • dr Magdalena Kwolek-Mirek
 • dr Mateusz Mołoń

Katedra Biologii Środowiska[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Andriy Sybirnyy
 • dr Dorota Grabek-Lejko
 • dr Vladimir Sibirnyy
 • dr Maciej Kluz

Katedra Chemii i Toksykologii Żywności[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Maria Droba
 • dr hab. Bogusław Droba, prof. UR
 • dr Maciej Jerzy Balawejder
 • dr Eliza Chodkowska
 • dr Małgorzata Jolanta Dżugan
 • dr Radosław Józefczyk
 • dr Joanna Kisała
 • dr Anna Małgorzata Pasternakiewicz

Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Janina Kaniuczak
 • prof. dr hab. Ewa Antonina Czyż
 • dr Jan Gąsior
 • dr Edmund Antoni Hajduk
 • dr Grażyna Kruczek
 • dr Małgorzata Helena Nazarkiewicz
 • dr Stanisław Aleksander Właśniewski

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Katedra Produkcji Roślinnej[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro
 • dr Anna Maria Bober
 • dr Jan Buczek
 • dr Wacław Jarecki
 • dr Barbara Kryńska
 • dr Jan Majda
 • dr Marek Pałka
 • dr Bogusław Stanisław Rząsa
 • dr Ewa Szpunar-Krok
 • dr Renata Tobiasz-Salach
 • dr Jadwiga Winnicka

Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Marek Zin
 • dr hab. inż. prof. UR Mariusz Rudy
 • dr Marian Gil
 • dr Elżbieta Głodek
 • dr Magdalena Marchel
 • dr Renata Stanisławczyk

Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Adam Kuczyński, prof. UR
 • prof. dr hab. Bohdan Achrem-Achremowicz
 • prof. dr hab. Jan Oszmiański
 • dr inż. Tomasz Cebulak
 • dr Ireneusz Kapusta
 • dr inż. Barbara Kogut
 • dr inż. Anna Sobczyk
 • dr inż. Maria Surdel
 • mgr inż. Joanna Kaszuba

Katedra Zoologii[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Puszkar
 • dr Ewa Węgrzyn
 • dr Konrad Leniowski

Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców i Antropologii[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Joanna Kostecka, prof. UR
 • dr Mariola Garczyńska
 • dr Teresa Jasińska
 • dr Łukasz Jurczyk
 • dr Justyna Anna Koc-Jurczyk
 • dr Janusz Mroczek
 • dr Teresa Noga
 • dr Grzegorz Pączka,

Zakład Botaniki[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Lucyna Puszkar, prof. UR
 • dr Tomasz Durak
 • dr Joanna Niedźwiecka
 • mgr Barbara Gutkowska
 • mgr Mateusz Wolanin

Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:
 • Kierownik: dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
 • dr hab. Katarzyna Cywa-Benko, prof. UR
 • dr Anna Augustyńska-Prejsnar
 • dr Jadwiga Lechowska
 • dr Małgorzata Ormian
 • dr Kazimierz Pokrywka
 • dr Jadwiga Topczewska

Zakład Technologii Mleczarstwa[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Zakład Zoologii Bezkręgowców[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Pracownia Inżynierii Architektonicznej[edytuj | edytuj kod]

Pracownicy:

Zmarli profesorowie[edytuj | edytuj kod]

Adres[edytuj | edytuj kod]

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. M. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]