Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale zatrudnionych jest ok. 350 osób. W grupie nauczycieli akademickich liczącej 230 osób jest 27 profesorów tytularnych, 26 doktorów habilitowanych, 130 doktorów. W grupie pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych liczącej 106 osób, 10 posiada stopień doktora.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Jednym z czterech wydziałów powołanych w nowo utworzonym 23 października 1944 roku Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej był Wydział Przyrodniczy. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Przyrodniczego wybrano dziekana - profesora dr. Konstantego Strawińskiego. Pod koniec 1946 roku Wydział składał się już z 24 katedr tworzących sekcje: biologiczną, nauk o Ziemi, matematyczno-fizyczną, chemiczną, filozoficzno - psychologiczną, nauk pedagogicznych oraz antropologiczną.

3 grudnia 1946 roku Rada Wydziału Przyrodniczego wystąpiła do Senatu UMCS z wnioskiem o przemianowanie Wydziału na Matematyczno-Przyrodniczy.

Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi został profesor dr Franciszek Uhorczak. Wydział kształcił studentów na kierunkach: biologia i geografia. W 1962 roku oddano do użytku gmach przy ul. Akademickiej, w którym znalazły pomieszczenie wszystkie rozproszone dotąd katedry Wydziału BiNoZ.

W 1970 roku, w ramach reorganizacji UMCS, dotychczasowe katedry zostały przemianowane na zakłady skupione w trzech nowo utworzonych instytutach. W roku 1995 oddano do użytku nowe skrzydło budynku, w którym mieści się obecny Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. W 2003 roku Instytut Nauk o Ziemi przeniósł się do nowo wybudowanego budynku przy alei Kraśnickiej 2 c,d.

Program studiów[edytuj | edytuj kod]

Biologia[edytuj | edytuj kod]

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia, specjalność:
  • nauczanie biologii i geografii
  • nauczanie biologii i chemii
 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalności:
  • biochemia
  • biologia ogólna i eksperymentalna
  • biologia środowiskowa
  • mikrobiologia
 • 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia, specjalność:
  • biologia środowiskowa

Biotechnologia[edytuj | edytuj kod]

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia

Geografia[edytuj | edytuj kod]

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Ochrona środowiska[edytuj | edytuj kod]

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii)
 • 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalności:
  • geograficzne podstawy ochrony środowiska
  • biologiczne podstawy ochrony środowiska

Turystyka i Rekreacja[edytuj | edytuj kod]

 • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia
 • 3-letnie niestacjonarne pierwszego stopnia
 • 2-letnie stacjonarne drugiego stopnia
 • 2-letnie niestacjonarne drugiego stopnia

4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie dla absolwentów biologii, biotechnologii i geografii.

Władze, kadencja: 2005/2008[edytuj | edytuj kod]

Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dziekan we współpracy z Prodziekanami. Na wydziale analogiczną do Senatu funkcję pełni Rada Wydziału obejmująca wszystkich pracowników nauki i reprezentację pozostałych grup pracowniczych i studentów.

Struktura wydziału[edytuj | edytuj kod]

Instytut Biologii[edytuj | edytuj kod]

 • Pracownia Metodyki Nauczania Biologii
 • Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
 • Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biologii Komórki
 • Zakład Botaniki i Mykologii
 • Zakład Ekologii
 • Zakład Fizjologii Roślin
 • Zakład Fizjologii Zwierząt
 • Zakład Geobotaniki
 • Zakład Immunologii Bezkręgowców
 • Zakład Ochrony Przyrody
 • Zakład Zoologii

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii[edytuj | edytuj kod]

 • Zakład Biologii Molekularnej
 • Zakład Genetyki i Mikrobiologii
 • Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
 • Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
 • Zakład Wirusologii i Immunologii

Instytut Nauk o Ziemi[edytuj | edytuj kod]

 • Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie
 • Obiekt Instytutu Nauk o Ziemi
 • Pracownia Dydaktyki Geografii
 • Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych
 • Zakład Geografii Ekonomicznej
 • Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii
 • Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Zakład Geologii i Ochrony Litosfery
 • Zakład Geomorfologii
 • Zakład Gleboznawstwa
 • Zakład Hydrografii
 • Zakład Kartografii
 • Zakład Meteorologii i Klimatologii
 • Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Biochemii[edytuj | edytuj kod]

W ramach Wydziału istnieją ponadto: Pracownia Mikroskopii Elektronowej, Pracownia Komputerowa, Biblioteka Nauk Biologicznych, Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi oraz Centralna Składnica Map. Przy Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii działa Muzeum Zoologiczne, a Zakład Botaniki i Mykologii posiada unikalne zbiory zielnikowe. Wydział sprawuje nadzór naukowy nad Ogrodem Botanicznym UMCS i opiekuje się stacją naukowo-badawczą Calypsobyen w rejonie Belsund na Zachodnim Spitsbergenie.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]